Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Nedlasting
Raskere tilgang enn browser!
 

Advokat

Index Advokat

En fransk advokatdrakt. Advokat (tidligere kalt sakfører) er en tittel på en jurist som yter rettslige tjenester til bl.a. offentlige myndigheter og institusjoner, foreninger og andre sammenslutninger, bedrifter og andre foretak, samt til privatpersoner.

34 relasjoner: Advokat, Advokatfullmektig, Candidatus juris, Den Norske Advokatforening, Disiplinærsystemet, Dommerfullmektig, Domstol, Domstolloven, EØS, Embedsmann, Etikk, Forsvarer, Jurist, Master i rettsvitenskap, Monopol, Norge, Norges Høyesterett, Politifullmektig, Profesjonshistorier, Prokurator, Prosedyre (jus), Prosessfullmektig, Regnskap, Rettsregel, Rettssak, Storbritannia, Sverige, Sveriges advokatsamfund, Taushetsplikt, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Vandelskontroll.

Advokat

En fransk advokatdrakt. Advokat (tidligere kalt sakfører) er en tittel på en jurist som yter rettslige tjenester til bl.a. offentlige myndigheter og institusjoner, foreninger og andre sammenslutninger, bedrifter og andre foretak, samt til privatpersoner.

Ny!!: Advokat og Advokat · Se mer »

Advokatfullmektig

En advokatfullmektig er en person som har juridisk embetseksamen (cand.jur. eller master i rettsvitenskap), men som ikke har fått advokatbevilling.

Ny!!: Advokat og Advokatfullmektig · Se mer »

Candidatus juris

Vitnemål fra Universitetet i Oslo Candidatus juris, for kvinner candidata juris, (latin for juridisk kandidat; forkortet cand.jur.) er en femårig (tidligere seksårig) akademisk grad i rettsvitenskap i Danmark.

Ny!!: Advokat og Candidatus juris · Se mer »

Den Norske Advokatforening

Den Norske Advokatforening er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Ny!!: Advokat og Den Norske Advokatforening · Se mer »

Disiplinærsystemet

Disiplinærsystemet er en klagenemd som behandler klager på advokater.

Ny!!: Advokat og Disiplinærsystemet · Se mer »

Dommerfullmektig

En dommerfullmektig er i Danmark og Norge en jurist som er midlertidig ansatt som dommer.

Ny!!: Advokat og Dommerfullmektig · Se mer »

Domstol

Høyesterettsbygningen i Washington, D.C. Fra krigsforbryterdomstolen i Nürnberg («Nürnberg-prosessen») 1945-1946. Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, og Wilhelm Keitel fra venstre på første rad, i annen rad fra venstre: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel Alta tingrett. En domstol er et organ for løsning og avgjørelse av konflikter.

Ny!!: Advokat og Domstol · Se mer »

Domstolloven

Domstolloven (fullt navn: lov om domstolene) er en norsk lov som regulerer rettsvesenet, først og fremst Norges domstoler, det vil si statsorganer med dømmende makt, men også dommere og øvrige rettslige embeds- og tjenestemenn, rettshjelpvirksomhet, advokater og organisering av advokatvirksomhet, krav til juridisk utdannelse ved utnevnelser og tilsetteler, klage- og disiplinærordning for dommere og advokater, samt rettergangsstraff og ansvar i rettssaker.

Ny!!: Advokat og Domstolloven · Se mer »

EØS

type.

Ny!!: Advokat og EØS · Se mer »

Embedsmann

Tore Sætre En embedsmann eller embedskvinne (embetsmann eller embetskvinne), er en person som innehar et embede, noe som i de fleste tilfeller innebærer at vedkommende har en høyere stilling innen administrasjonen i en stat eller visse organisasjoner.

Ny!!: Advokat og Embedsmann · Se mer »

Etikk

Etikk er den delen av filosofi som vurderer spørsmål om hva som er godt og var som er rett. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».

Ny!!: Advokat og Etikk · Se mer »

Forsvarer

I norsk straffeprosess er forsvarer betegnelsen på den talsmann en siktet eller tiltalt har rett til å la seg bistå av.

Ny!!: Advokat og Forsvarer · Se mer »

Jurist

Vitnemål om bestått juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo En jurist er ofte synonymt med en person som har studert jus (også kalt rettsvitenskap) ved et universitet og har eksamen av høyere grad (i Norge betegnet som juridisk embetseksamen; enten cand.jur. eller master i rettsvitenskap).

Ny!!: Advokat og Jurist · Se mer »

Master i rettsvitenskap

Master i rettsvitenskap er en tittel for en jurist utdannet ved norske universiteter, dvs.

Ny!!: Advokat og Master i rettsvitenskap · Se mer »

Monopol

type.

Ny!!: Advokat og Monopol · Se mer »

Norge

Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

Ny!!: Advokat og Norge · Se mer »

Norges Høyesterett

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets.

Ny!!: Advokat og Norges Høyesterett · Se mer »

Politifullmektig

Skulderdistinksjon for en politifullmektig Politifullmektig er en tittel på en politijurist, og er den laveste stillingsbetegnelsen for jurister i påtalemyndigheten.

Ny!!: Advokat og Politifullmektig · Se mer »

Profesjonshistorier

Profesjonshistorier er en sakprosabok utgitt i 2014 om 25 yrkesprofesjoners historiske utvikling i Norge med et kapittel om hver yrkesgruppe.

Ny!!: Advokat og Profesjonshistorier · Se mer »

Prokurator

Prokuratoren og hans klient, tysk tegning i bok utgitt i 1568 Prokurator er betegnelsen på en advokat fra tiden før innføringen av titlene overrettssakfører og advokat.

Ny!!: Advokat og Prokurator · Se mer »

Prosedyre (jus)

Prosedyre er et fremmedord for framgangsmåte.

Ny!!: Advokat og Prosedyre (jus) · Se mer »

Prosessfullmektig

Prosessfullmektig er et ord som anvendes om en som er fullmektig for en av partene i en rettssak, for saksøker eller saksøkte.

Ny!!: Advokat og Prosessfullmektig · Se mer »

Regnskap

Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.

Ny!!: Advokat og Regnskap · Se mer »

Rettsregel

Rettsregel er en norm som regulerer forhold mellom borgerne i et samfunn, mellom borgerne og det offentlig eller mellom styresmaktene.

Ny!!: Advokat og Rettsregel · Se mer »

Rettssak

Rettssak i «gamle dager», maleriet «En Retsscene paa Landet» av Adolph Tidemand, fra 1850-tallet i Norge Rettssak er et formelt møte mellom to motstående parter, ledet av en dommer som etter å ha hørt partenes forklaringer avsier en dom.

Ny!!: Advokat og Rettssak · Se mer »

Storbritannia

Storbritannia (Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland), offisielt United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, er en stat i Vest-Europa.

Ny!!: Advokat og Storbritannia · Se mer »

Sverige

Sverige (svensk: Sverige), offisielt Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av Den skandinaviske halvøy.

Ny!!: Advokat og Sverige · Se mer »

Sveriges advokatsamfund

Sveriges advokatsamfund er en svensk privatrettslig sammenslutning som har tildelt fått visse myndighetsoppgaver av staten.

Ny!!: Advokat og Sveriges advokatsamfund · Se mer »

Taushetsplikt

Taushetsplikt er en plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger.

Ny!!: Advokat og Taushetsplikt · Se mer »

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er et norsk statlig organ, opprettet med hjemmel i domstolloven.

Ny!!: Advokat og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet · Se mer »

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946.

Ny!!: Advokat og Universitetet i Bergen · Se mer »

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge.

Ny!!: Advokat og Universitetet i Oslo · Se mer »

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet er det tredje største av Norges ti universiteter og verdens nordligste universitet.

Ny!!: Advokat og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet · Se mer »

Vandelskontroll

Sveitsisk vandelsattest Vandelskontroll er et kriminalitetsforebyggende virkemiddel hvor opplysninger om enkeltpersoners vandel (adferd, livsførsel) brukes til å utestenge dem fra bestemte stillinger, funksjoner, tillatelser, oppgaver eller lignende som de ikke er egnet til.

Ny!!: Advokat og Vandelskontroll · Se mer »

Omdirigeringer her:

Advokatbevilgning, Advokatbevilling, Advokaten, Advokater, Sakfører.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »