Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Nedlasting
Raskere tilgang enn browser!
 

Bølge

Index Bølge

Utslaget i en harmonisk bølge ved et gitt tidspunkt vaierer som en sinuskurve med avstanden. En bølge er en forstyrrelse eller utslag som sprer seg gjennom rommet med konstant hastighet og dermed overfører energi.

64 relasjoner: Amplitude, Bølgefase, Bølgekam, Bølgelengde, Bølgeligning, Bølgepakke, Bevegelsesligning, Blåseinstrument, Brytningsindeks, Differensialligning, Eksponentialfunksjon, Elektromagnetisk stråling, Energi, Euler-ligningene, Eulers formel, Fasefart, Fjellbølger, Fourieranalyse, Frekvens, Fysikk, Gravitasjonsbølge, Gruppefart, Harmonisk oscillator, Havbølge, Heisenbergs uskarphetsrelasjon, Hjernebølge, Imaginær enhet, Integral (matematikk), Interferens, Jean le Rond d'Alembert, Komplekst tall, Konjugasjon, Kule (geometri), Kvantemekanikk, Laplace-operator, Leonhard Euler, Linearitet, Liste over musikkinstrumenter, Liste over trigonometriske identiteter, Lyd, Lys, Lysets hastighet, Materiebølger, Medium, Mikrobølge, Nabla-operator, Partielle differensialligninger, Plan (matematikk), Plancks konstant, Radiobølger, ..., Reelt tall, Rom (fysikk), Schrödinger-ligning, Seismisk bølge, Sinuskurve, Stående bølge, Svingende streng, Teknologi, Tone, Trigonometriske funksjoner, Tsunami, Tyngdeakselerasjon, Vakuum, Vinkelfrekvens. Utvid indeks (14 mer) »

Amplitude

Amplitude og bølgelengde Amplitude er avstanden fra en bølges største utslag (toppunkt eller bunnpunkt) til likevektstilstanden (midten).

Ny!!: Bølge og Amplitude · Se mer »

Bølgefase

Bølgefase Bølgefase er i fysikk og elektronikk til den periodiske forskyvningen av en harmonisk svingning eller en bølge, i forhold til en referanse.

Ny!!: Bølge og Bølgefase · Se mer »

Bølgekam

Bølgetopp ("Crest"), bølgedal ("Trough") og bølgelengde ("Cycle"). Bølgekammen eller bølgetoppen (engelsk wave crest) er den øverste delen av en havbølge.

Ny!!: Bølge og Bølgekam · Se mer »

Bølgelengde

Bølgelengden i en sinuskurve tilsvarer avstanden mellom to bølgetopper. Bølgelengde er avstanden mellom to bølger i en gitt periode.

Ny!!: Bølge og Bølgelengde · Se mer »

Bølgeligning

Eksempel på løsning av bølgeligningen i to dimensjoner med en sentral kilde. En bølgeligning er en differensialligning som beskriver hvordan en bølge beveger seg.

Ny!!: Bølge og Bølgeligning · Se mer »

Bølgepakke

En bølgepakke uten dispersjon beveger seg med uforandret form. Bølgepakke i fysikken er en sammensatt bølge med et utslag som er begrenset i tid og rom.

Ny!!: Bølge og Bølgepakke · Se mer »

Bevegelsesligning

En bevegelsesligning er en ligning som skildrer hvordan et system endrer seg (f.eks. bevegelsen til et partikkel som blir utsatt for en kraft) som funksjon av tiden.

Ny!!: Bølge og Bevegelsesligning · Se mer »

Blåseinstrument

Erke Blåseinstrumenter er en gruppe musikkinstrumenter der lyden frembringes ved å blåse luft gjennom instrumentet.

Ny!!: Bølge og Blåseinstrument · Se mer »

Brytningsindeks

Brytningsindeks, og forskjellen mellom to materialer Brytningsindeks er et mål på et materials evne til å lede lys.

Ny!!: Bølge og Brytningsindeks · Se mer »

Differensialligning

En differensialligning er en ligning der det inngår en ukjent funksjon og deriverte av denne.

Ny!!: Bølge og Differensialligning · Se mer »

Eksponentialfunksjon

e''). Eksponentialfunksjonen er, i matematikken, den inverse funksjon til logaritmefunksjonen.

Ny!!: Bølge og Eksponentialfunksjon · Se mer »

Elektromagnetisk stråling

Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde.

Ny!!: Bølge og Elektromagnetisk stråling · Se mer »

Energi

akustisk energi, røntgenstråling, gammastråling og lys. Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

Ny!!: Bølge og Energi · Se mer »

Euler-ligningene

Eulerligningene styrer bevegelsen til en kompressibel og ikke-viskøs væske i væskedynamikken.

Ny!!: Bølge og Euler-ligningene · Se mer »

Eulers formel

Eulers formel er oppkalt etter den sveitsiske matematikeren Leonhard Euler, og sier at for alle reelle tall x, gjelder det at der Setter man x.

Ny!!: Bølge og Eulers formel · Se mer »

Fasefart

Fasefarten til en bølge er farten som bølgefasen forplanter seg med i rommet.

Ny!!: Bølge og Fasefart · Se mer »

Fjellbølger

Fjellbølger er et meteorologisk vindfenomen som oppstår når vind passerer et fjell som er endel høyere enn omgivelsene.

Ny!!: Bølge og Fjellbølger · Se mer »

Fourieranalyse

I matematikk er fourieranalyse studiet av hvordan generelle funksjoner kan representeres ved hjelp av summer av enkle trigonometriske funksjoner.

Ny!!: Bølge og Fourieranalyse · Se mer »

Frekvens

Sinusbølger med varierende frekvens; jo lengre avstand mellom bølgene (bølgetoppene), jo lavere frekvens. Et annet bilde av sinusbølger. Frekvens er et mål på antallet ganger en hendelse gjentar seg i løpet av en tid.

Ny!!: Bølge og Frekvens · Se mer »

Fysikk

En superleder viser Meissner-effekten. Fysikk (fra gresk, φυσικός (physikos), «naturlig», og φύσις (physis), «natur») er vitenskapen om naturen, universets elementære byggestener og de fundamentale kreftene som virker mellom dem.

Ny!!: Bølge og Fysikk · Se mer »

Gravitasjonsbølge

Måling av gravitasjonsbølger Todimensjonal framstilling av gravitasjonsbølger som dannes av to nøytronstjerner som kretser rundt hverandre. Gravitasjonsbølger er ifølge den generelle relativitetsteorien energi som forplanter seg utover fra en kilde i en bølgeform med lysets hastighet.

Ny!!: Bølge og Gravitasjonsbølge · Se mer »

Gruppefart

Gruppefarten til en bølge er farten som endringene av amplituden eller bølgekammen forplanter seg med.

Ny!!: Bølge og Gruppefart · Se mer »

Harmonisk oscillator

Harmonisk oscillasjon av en masse påvirket av en elastisk fjær. En harmonisk oscillator er i fysikken et svingende system der den tilbakeførende kraften er proporsjonal med avviket fra systemets likevektsposisjon.

Ny!!: Bølge og Harmonisk oscillator · Se mer »

Havbølge

Bølge i kjølvannet til Fanøfergen En havbølge er en overflatebevegelse som opptrer i det øverste laget i havet og brer seg som en bølge.

Ny!!: Bølge og Havbølge · Se mer »

Heisenbergs uskarphetsrelasjon

Heisenbergs uskarphetsrelasjon i kvantemekanikken sier at både posisjon og bevegelsesmengde til en partikkel ikke kan bestemmes skarpt (presist) ved samtidig måling.

Ny!!: Bølge og Heisenbergs uskarphetsrelasjon · Se mer »

Hjernebølge

Hjernebølger er milliarder av nerveceller som kommuniserer med hverandre ved hjelp av bittesmå elektriske impulser.

Ny!!: Bølge og Hjernebølge · Se mer »

Imaginær enhet

I matematikk er den imaginære enhet i et komplekst tall med egenskapen i2.

Ny!!: Bølge og Imaginær enhet · Se mer »

Integral (matematikk)

Det bestemte integralet av ''f''(''x'') i intervallet ''a'',''b'' er lik arealet ''S'' mellom kurva og x-aksen. Integralet av en funksjon har i matematikk to ulike, men relaterte betydninger: Det ubestemte integralet til en reell funksjon er en ny funksjon med egenskapen at den deriverte er lik den opprinnelige funksjonen.

Ny!!: Bølge og Integral (matematikk) · Se mer »

Interferens

Interferens er fenomenet at svingninger på et punkt i et bølgende medium er lik summen av svingningene til alle bølgene som går gjennom punktet.

Ny!!: Bølge og Interferens · Se mer »

Jean le Rond d'Alembert

Jean-Baptiste le Rond d'Alembert (født 16. november 1717 i Paris, død 29. oktober 1783 samme sted) var en fransk matematiker, fysiker og filosof.

Ny!!: Bølge og Jean le Rond d'Alembert · Se mer »

Komplekst tall

Et komplekst tall er tall på formen a + ib, der a og b er reelle tall og i er den imaginære enheten, med egenskapen i 2.

Ny!!: Bølge og Komplekst tall · Se mer »

Konjugasjon

Konjugert og konjugasjon kommer fra latin conjugatus, conjugare som betyr "å binde noe sammen i et par.

Ny!!: Bølge og Konjugasjon · Se mer »

Kule (geometri)

Sfære (kuleoverflate). En kule eller en ball er et perfekt symmetrisk objekt der alle punktene på objektets overflate har en fast avstand (radius) til ett bestemt punkt.

Ny!!: Bølge og Kule (geometri) · Se mer »

Kvantemekanikk

Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse.

Ny!!: Bølge og Kvantemekanikk · Se mer »

Laplace-operator

I matematikk er Laplace-operatoren en differensiell vektor-operator definert som divergensen til gradienten til en funksjon i det Euklidske rom.

Ny!!: Bølge og Laplace-operator · Se mer »

Leonhard Euler

type.

Ny!!: Bølge og Leonhard Euler · Se mer »

Linearitet

Et eksempel på en lineær funksjon i matematikk Linearitet (latinsk linea, «linje») er en egenskap som kan ha forskjellig betydnig avhengig av hvor begrepet blir brukt, denne egenskapen er av rettlinjet natur.

Ny!!: Bølge og Linearitet · Se mer »

Liste over musikkinstrumenter

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Bølge og Liste over musikkinstrumenter · Se mer »

Liste over trigonometriske identiteter

Cosinus og sinus på enhetssirkelen I matematikk er trigonometriske identiteter likheter som involverer trigonometriske funksjoner og er sanne for alle verdier av variablene.

Ny!!: Bølge og Liste over trigonometriske identiteter · Se mer »

Lyd

Lyd er hurtige endringer av luftens statiske trykk som brer seg som bølger og er en energitransport gjennom luften.

Ny!!: Bølge og Lyd · Se mer »

Lys

Et prisme spalter en lysstråle. Lys med stor bølgelengde (rød) og kortere bølgelengde (blå) spaltes. Lysstråler gjennom et vindu. Lys er en form for elektromagnetisk stråling.

Ny!!: Bølge og Lys · Se mer »

Lysets hastighet

Lysets hastighet i vakuum er en konstant hastighet c (Latin: celeritas «raskhet» eller «fart»), som i dag er definert til som igjen er 1 079 252 848,8 km/t.

Ny!!: Bølge og Lysets hastighet · Se mer »

Materiebølger

Louis de Broglie viste at en bølgepakke kan beskrive en materiell partikkel. Med materiebølger forstår man vanligvis i dag en bølge som oppfyller Schrödinger-ligningen og som beskriver hvordan en kvantemekanisk partikkel beveger seg og vekselvirker med omgivelsene.

Ny!!: Bølge og Materiebølger · Se mer »

Medium

Medium er et latinsk ord som opprinnelig betyr «som befinner seg i midten».

Ny!!: Bølge og Medium · Se mer »

Mikrobølge

Mikrobølger er et trivialnavn for elektromagnetiske bølger med bølgelengder i området 1 mm–30 cm, altså i den korte enden av radiobølgeområdet.

Ny!!: Bølge og Mikrobølge · Se mer »

Nabla-operator

Nabla-operatoren er en matematisk, vektoriell differensialoperator som er representeret ved symbolet \boldsymbol\nabla som kalles nabla.

Ny!!: Bølge og Nabla-operator · Se mer »

Partielle differensialligninger

Partielle differensialligninger er en type differensialligning som inneholder en ukjent funksjon (eller funksjoner) av flere uavhengige variabler og funksjonens partiellderiverte med hensyn på disse variablene.

Ny!!: Bølge og Partielle differensialligninger · Se mer »

Plan (matematikk)

To plan i det tre-dimensjonale rommet Et plan eller en plan flate er i matematikk et geometrisk objekt med den egenskapen at en rett linje gjennom to vilkårlige punkt i planet er inneholdt fullt og helt i planet.

Ny!!: Bølge og Plan (matematikk) · Se mer »

Plancks konstant

Universitet i Berlin, Unter den Linden. Plancks konstant (symbol h) er en fysisk konstant som karakteriserer et kvant eller en liten størrelse i kvantemekanikken.

Ny!!: Bølge og Plancks konstant · Se mer »

Radiobølger

FM-modulerte radiobølger. Radiobølger er elektromagnetiske bølger med bølgelengde fra over 10 000 meter til 1 millimeter.

Ny!!: Bølge og Radiobølger · Se mer »

Reelt tall

De reelle tallene svarer til alle punktene på en tallinje, og inkluderer tall som både 1/2 og π. Reelle tall betegnes i matematikken R eller \mathbb, og er mengden av de tall som tilsvarer alle punkter på en uendelig lang tallinje.

Ny!!: Bølge og Reelt tall · Se mer »

Rom (fysikk)

Definisjonen av rom i fysikken er omstridt.

Ny!!: Bølge og Rom (fysikk) · Se mer »

Schrödinger-ligning

Schrödinger-ligningen er den ligningen som beskriver hvordan kvantemekaniske systemer utvikler seg med tiden.

Ny!!: Bølge og Schrödinger-ligning · Se mer »

Seismisk bølge

P-bølge og S-bølge fra en seismograf En seismisk bølge er en bølge som beveger seg gjennom Jorden, oftest forårsaket av et tektonisk jordskjelv, noen ganger av en eksplosjon.

Ny!!: Bølge og Seismisk bølge · Se mer »

Sinuskurve

Sinuskurven, eller sinusoiden betegner formen til den grafiske fremstillingen av de to trigonometriske funksjonene sin(x) og cos(x), som begge er projeksjonen av et punkts bevegelse langs en sirkel.

Ny!!: Bølge og Sinuskurve · Se mer »

Stående bølge

Stående bølger, eller stasjonære bølger er en bølgelignende svingbevegelse som danner et mønster av fastlignede knuter og buker.

Ny!!: Bølge og Stående bølge · Se mer »

Svingende streng

Streng som svinger i fjerde, harmoniske egenmode. Dette er en stående bølge med fem noder (røde punkt). En svingende streng betegner en streng som er satt i bevegelse ved et anslag når den samtidig er festet i begge ender slik at den har en viss spenning.

Ny!!: Bølge og Svingende streng · Se mer »

Teknologi

Ved midten av 1900-tallet hadde mennesker oppnådd å mestre teknologi i en slik grad at det kunne forlate Jordens atmosfære for første gang og utforske verdensrommet. Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.

Ny!!: Bølge og Teknologi · Se mer »

Tone

En tone er en lyd av en gitt frekvens produsert av en stemme eller et instrument.

Ny!!: Bølge og Tone · Se mer »

Trigonometriske funksjoner

I matematikken er trigonometriske funksjoner funksjoner av en vinkel.

Ny!!: Bølge og Trigonometriske funksjoner · Se mer »

Tsunami

Krabi, Thailand, under jordskjelvet og tsunamien i Thailand i 2004. Tsunami (fra japansk 津波, bokstavelig «havnebølge»: tsu.

Ny!!: Bølge og Tsunami · Se mer »

Tyngdeakselerasjon

Tyngdeakselerasjon er svært merkbar ved hopp i fallskjerm. Tyngdeakselerasjonen (symbol: g) er den akselerasjonen et legeme i fritt fall har når det er i tyngdefeltet, vanligvis jordens tyngdefelt.

Ny!!: Bølge og Tyngdeakselerasjon · Se mer »

Vakuum

Vakuumpumpe Vakuum, fra latinske vakuus, «tom», er et begrep innen fysikk som beskriver et rom som ikke inneholder materie.

Ny!!: Bølge og Vakuum · Se mer »

Vinkelfrekvens

Begrepet vinkelfrekvens er et mål for rotasjonshastighet som brukes mye innen fysikk.

Ny!!: Bølge og Vinkelfrekvens · Se mer »

Omdirigeringer her:

Bølge (fysikk), Bølgemekanikk, Bølger.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »