Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Baltere

Index Baltere

Baltere, i dag utgjør de 5,8 millioner, fordelt med 1,8 millioner i Latvia og 3 millioner i Litauen. Baltere eller baltiske folk (litauisk: baltai, ẑemaitisk: baltā; lettisk: balti; lettgallisk: bolti) er et folk som snakker et av de baltiske språk, som er en gren av de indoeuropeiske språk.

81 relasjoner: Adam av Bremen, Andre verdenskrig, Østersjøen, Baltikum, Baltiske språk, Baltiske tyskere, Daugava, Den tyske orden, Dnepr, Enklave og eksklave, Estisk, Estland, Første verdenskrig, Filologi, Finland, Finsk-ugriske språk, Galindisk, Gammelprøysserne, Gammelprøyssisk, Geopolitikk, Germanere, Germania (Tacitus), Germanske språk, Gotere, Guvernementet Livland, Hviterussland, Indoeuropeere, Indoeuropeiske språk, Jotvingere, Jotvingisk, Kaliningrad, Kiev, Klaudios Ptolemaios, Korsfarer, Kuronierne, Kursk, Latin, Latvia, Latviere, Latvisk, Legende, Lingvistikk, Litauen, Litauere, Litauisk, Marija Gimbutas, Moskva, Nord-Europa, Norsk, Oder, ..., Oka, Polakker, Polen, Pommern, Preussen, Rav, Riga, Rigabukten, Russland, Rutenere, Samogitisk, Selere, Selisk, Stridsøkskulturen, Svartehavet, Tacitus, Ukraina, Urbaltoslavisk, Urgermansk, Urslavisk, Vendeltiden, Vikingtiden, Volga, Warszawa, Wisła, 11. århundre, 1386, 1845, 1919, 2. århundre, 98. Utvid indeks (31 mer) »

Adam av Bremen

Adam av Bremen (latin Adam Bremensis), død ca.

Ny!!: Baltere og Adam av Bremen · Se mer »

Andre verdenskrig

Andre eller annen verdenskrig regnes som den siste av to globale væpnede konflikter, og pågikk i årene 1939 til 1945.

Ny!!: Baltere og Andre verdenskrig · Se mer »

Østersjøen

Kart over Østersjøen Satellittbilde mars 2000 (NASA) Østersjøen er et innlands-randhav mellom Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Russland, Polen, Tyskland og Danmark.

Ny!!: Baltere og Østersjøen · Se mer »

Baltikum

Baltikums plassering i Europa, fra nord er det Estland, Latvia og lengst sør Litauen Baltiske språk (Latvia, Litauen) Baltikum (muligens av baltisk baltai (baltere) «de hvite») er en fellesbetegnelse for landene Estland, Latvia og Litauen, som ligger ved den østlige del av Østersjøen (Det baltiske havet). Historisk regnes ofte også Øst-Preussen med.

Ny!!: Baltere og Baltikum · Se mer »

Baltiske språk

De baltiske språkene er de eldste fremdeles levende indoeuropeiske språk og tales av ca.

Ny!!: Baltere og Baltiske språk · Se mer »

Baltiske tyskere

Baltiske tyskere var en tysktalende minoritet i Baltikum og mer spesifikt det området som nå utgjør statene Estland og Latvia.

Ny!!: Baltere og Baltiske tyskere · Se mer »

Daugava

Solnedgang over Daugava i Riga. Store nordiske krig: Den svenske hæren bombarderer festningen Daugavgriva ved utspringet til Daugava under slaget ved Düna Daugava (latvisk), Vestre Dvina (russisk: Западная Двина – Zapadnaja Dvina) eller Vestre Dzvina (hviterussisk: Заходняя Дзвiна – Zakhodnjaja Dzvina; polsk: Dźwina; tysk Düna) er en elv som renner gjennom Russland, Hviterussland og Latvia.

Ny!!: Baltere og Daugava · Se mer »

Den tyske orden

Den tyske orden (latin: Ordo Fratrum Hospitalis Sanctæ Mariæ Teutonicorum in Jerusalem, kortform Ordo Teutonicus, på tysk kjent som Deutscher Orden, Deutschritterorden, Deutschherrenorden eller Kreuzritterorden) ble stiftet som en hospitalsorden i 1190 for å ta seg av pilegrimer og sårede i Det hellige land i korsfarertiden.

Ny!!: Baltere og Den tyske orden · Se mer »

Dnepr

Dnepr (russisk: Днепр), Dnipro (ukrainsk: Дніпро́) eller Dnjapro (hviterussisk: Дняпро) er ei elv som renner gjennom Russland (485 km), Hviterussland (595 km) og Ukraina (1095 km) før den munner ut i Svartehavet.

Ny!!: Baltere og Dnepr · Se mer »

Enklave og eksklave

C er A's enklave og B's eksklave D er B's eksklave, men ikke en enklave I politisk geografi er en enklave et landstykke som er fullstendig omringet av ett og samme fremmede område, og en eksklave er et landstykke som tilhører et politisk område, men ikke henger sammen med det.

Ny!!: Baltere og Enklave og eksklave · Se mer »

Estisk

Estisk er et finsk-ugrisk språk i den uralske språkfamilien som tales av ca.

Ny!!: Baltere og Estisk · Se mer »

Estland

Republikken Estland (Eesti Vabariik, Fristaten Estland) er et land i Nord-Europa.

Ny!!: Baltere og Estland · Se mer »

Første verdenskrig

Første verdenskrig var en global konflikt, med sentrum i Europa, som varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918. Mer enn 70 millioner soldater, blant dem rundt 60 millioner europeere, ble mobilisert i løpet av krigen. Over 9 millioner stridende og over 7 millioner sivile ble drept. Den var en av historiens mest omfattende konflikter og førte til store endringer i mange av de involverte landene. Krigen omfattet datidens stormakter, gruppert i to stridende allianser: ententemaktene (opprinnelig Frankrike, Russland og Storbritannia) og sentralmaktene (Tyskland og Østerrike-Ungarn). Etter hvert sluttet Japan, Italia og USA seg til ententemaktene, mens Det osmanske rike sluttet seg til sentralmaktene. Begge alliansegrupper forsøkte å mobilisere hele økonomien; særlig bidro kvinner til mye av arbeidet i rustningsfabrikker og ellers i samfunnet, mens mennene var ved fronten. Krigen ble utløst av attentatet på erkehertug Franz Ferdinand av Østerrike-Este i Sarajevo den 28. juni 1914, kjent som skuddene i Sarajevo, utført av den serbiske nasjonalisten Gavrilo Princip. Mordet førte til julikrisen, hvor Østerrike-Ungarn stilte ultimatum overfor Serbia. Krisen utviklet seg ved at Østerrike-Ungarn og andre land mobiliserte. Underliggende grunner for krigen var europeiske stormakters opprustning og konflikter om omstridte områder, spesielt på Balkan. En generell usikkerhet mellom de to alliansegruppene, hvor særlig Østerrike-Ungarn og Tyskland fryktet omringing fra den sterkere ententen, var også medvirkende.De underliggende årsakene til hvorfor første verdenskrig brøt ut er svært omdiskutert. Litteraturen er omfattende, over 25 tusen bøker er skrevet om emnet. De fleste synspunkter på hvordan krigen oppsto kan underbygges med et utvalg av tilgjengelige kilder. Se Clark 2012, s. xxiv-xxv Den 28. juli 1914 erklærte Østerrike-Ungarn krig mot Serbia og invaderte landet. Mens Russland mobiliserte for å hjelpe Serbia, invaderte Tyskland det nøytrale Belgia og Luxembourg, for så å angripe Frankrike. Det førte til at Storbritannia erklærte Tyskland krig. Etter at den tyske fremrykkingen ble stanset i slaget ved Marne i september 1914, utviklet kampene på vestfronten seg til en skyttergrav- og utmattelseskrig. Frem til våren 1918 ble frontlinjene ubetydelig endret (bortsett fra tysk retrett til Hindenburglinjen i februar 1917). På østfronten hadde den russiske hæren fremgang mot de østerriksk-ungarske styrkene, men ble stoppet i slaget ved Tannenberg da de forsøkte å invadere Tyskland. I november 1914 sluttet Det osmanske rike seg til sentralmaktene og åpnet fronter i Kaukasus, Mesopotamia og Sinaihalvøya. Italia ble en del av ententemaktene i 1915 og kjempet mot Østerrike-Ungarn i slagene ved Isonzo. Bulgaria sluttet seg til sentralmaktene samme år, mens Romania slo seg sammen med ententemaktene i 1916. Fra 1915 massakrerte og deporterte Det osmanske rike et stort antall av sine innbyggere med armensk bakgrunn, i ettertid kjent som folkemordet på armenerne. Etter at Tyskland gjenopptok uinnskrenket ubåtkrig i februar 1917, sluttet USA seg til ententemaktene. Årsaken var at USA ønsket å bidra til en fredsløsning med et kollektivt sikkerhetssystem, demokrati og selvbestemmelsesrett for små nasjoner. Som en følge av februarrevolusjonen ble tsaren tvunget til å abdisere i mars 1917, og Det russiske keiserdømmet ble oppløst. En påfølgende revolusjon i november førte til at russerne undertegnet freden i Brest-Litovsk, og ved landavståelser mistet Russland om lag en tredjedel av sin befolkning. Russlands uttreden av krigen var en massiv tysk seier, og Tyskland kunne konsentrere sine styrker på vestfronten. Etter at en tysk våroffensiv på vestfronten i 1918 mislyktes i å tvinge britene ut av krigen, gikk ententemaktene til motangrep i hundredagersoffensiven i august. De tyske styrkene hadde hatt store tap under våroffensiven, så ententestyrkene var overlegne både med hensyn til soldater og materiell, og presset den tyske hæren tilbake. Østerrike-Ungarn undertegnet våpenhvile med Italia den 3. november 1918, og etter utbruddet av novemberrevolusjonen ble Tyskland tvunget til å undertegne våpenhvile den 11. november 1918. Ved krigens avslutning ble mange lands grenser tegnet om, og flere nasjoner ble igjen selvstendige eller ble opprettet. Det osmanske riket ble oppløst. Østerrike-Ungarn ble erstattet av en mengde mindre sentraleuropeiske stater. Tyskland ble omformet fra keiserdømme til republikk, og landets kolonier ble fordelt blant krigens seierherrer. Under fredskonferansen i Paris i 1919 ble de fire stormaktene (Storbritannia, Frankrike, Italia og USA) enige om vilkår som ble pålagt de tapende nasjonene i en rekke avtaler (blant annet Versaillestraktaten). Den internasjonale organisasjonen Folkeforbundet ble opprettet for å løse internasjonale konflikter. En rekke faktorer knyttet til ettervirkningene av første verdenskrig, som store økonomiske svingninger (den store depresjonen) og tysk følelse av å ha blitt ydmyket, bidro til utbruddet av den andre verdenskrig.

Ny!!: Baltere og Første verdenskrig · Se mer »

Filologi

Filologi (gr. φιλολογία, «kjærlighet til tale») er studiet av språk og litteratur, og da gjerne gamle litterære dokumenter og verker.

Ny!!: Baltere og Filologi · Se mer »

Finland

Finland (finsk: Suomi, svensk: Finland), offisielt Republikken Finland (finsk: Suomen tasavalta, svensk: Republiken Finland) er et nordisk land, nordøst i Europa og grenser til Norge i nord, Sverige i nordvest og Russland i øst.

Ny!!: Baltere og Finland · Se mer »

Finsk-ugriske språk

Finsk-ugriske språk er en språkgruppe innen den uralske språkfamilien som hovedsakelig tales i skogsbeltet fra og langs elven Ob og vestover.

Ny!!: Baltere og Finsk-ugriske språk · Se mer »

Galindisk

Galindisk er et svakt bekreftet utdødt språk, vanligvis antatt å tilhøre den baltiske språkfamilie.

Ny!!: Baltere og Galindisk · Se mer »

Gammelprøysserne

Gammelprøysserne, eller baltiske prøyssere, var en historisk baltisk folkegruppe som levde i de historiske områdene Østpreussen og Vestpreussen, mellom elven Weichsel/Wisła og Memelland.

Ny!!: Baltere og Gammelprøysserne · Se mer »

Gammelprøyssisk

Gammelprøyssisk, også kalt prøyssisk, er et utdødt vestbaltisk språk innenfor den baltiske språkgruppe.

Ny!!: Baltere og Gammelprøyssisk · Se mer »

Geopolitikk

Geopolitikk er studiet av et lands politikk, historie og samfunn på grunnlag av dets geografi.

Ny!!: Baltere og Geopolitikk · Se mer »

Germanere

Romerriket og Germania ca. år 100 e. Kr. ''Hermannsdenkmal'', monumentalstatue av Arminius, høvding over den germanske stammen cheruskerne som slo romerne i Slaget ved Teutoburgerskogen i år 9 e. kr., ble reist som tysk nasjonalsymbol i på 1870-tallet. Germanerne var en folkegruppe i Europa som ble forbundet med landområdet Germania og som regnes som forfedre til de folkene som i dag taler germanske språk.

Ny!!: Baltere og Germanere · Se mer »

Germania (Tacitus)

Utsikt over skogkledte Nürburg i dagens Tyskland. Germania (latinsk tittel: De Origine et situ Germanorum), skrevet av Gaius Cornelius Tacitus rundt år 98, er et etnografisk arbeid om germanske stammer utenfor det romerske riket.

Ny!!: Baltere og Germania (Tacitus) · Se mer »

Germanske språk

Strek som viser skillet mellom nord- og vestgermanske språk Germanske språk er en gruppe beslektede språk som er en grein av den indoeuropeiske språkfamilien.

Ny!!: Baltere og Germanske språk · Se mer »

Gotere

Mausoleum til goterkongen Teoderik den store i Ravenna, Italia. Gotere (gotisk: *Gut-þiuda; norrønt: gutar/gotar; tysk: Goten; latin: gothi; gresk: Γότθοι, gótthoi) var et østgermansk folk, to av dens forgreninger eller stammer, vestgotere og østgotere, spilte en betydningsfull rolle i sammenbruddet til Romerriket og framveksten av middelalderens Europa.

Ny!!: Baltere og Gotere · Se mer »

Guvernementet Livland

Livlands flagg Kart over Guvernementet Kurland, Guvernementet Livland og Guvernementet Estland. Det vestlige Russlands guvernementer i 1917 Guvernementet Livland, også kjent fra starten av som Guvernementet Riga, var det russiske guvernementet som dekket det sørlige dagens Estland og det nordlige og midtre dagens Latvia i perioden 1712–1918, altså i de to århundrene etter at Russland under Peter den store erobret Baltikum fra Sverige.

Ny!!: Baltere og Guvernementet Livland · Se mer »

Hviterussland

Hviterussland (hviterussisk: Беларусь – Bjelarus; russisk: Беларусь – Belarus), offisielt Republikken Hviterussland (hviterussisk: Рэспубліка Беларусь – Respublika Bjelarus; russisk: Республика Беларусь – Respublika Belarus) er et land i Øst-Europa.

Ny!!: Baltere og Hviterussland · Se mer »

Indoeuropeere

Plan over de indoeuropeiske folkevandringene fra ca. 4000 til 1000 f.Kr., i henhold til Kurgan-hypotesen.* Magentarødt område tilsvarer teorien om et indoeuropeisk «urhjem» eller opprinnelse (og hovedområdet til den påfølgende jamnakulturen).* Rødt område tilsvarer området som kan han blitt bosatt av indoeuropeisk-språklige folk fram til rundt 2500 f.Kr.* Oransje område fram til 1000 f.Kr. Urindoeuropeiske urhjem i henhold til steppehypotesen (mørk grønn) og spredningen av dagens indoeuropeiske språk i Eurasia (lys grønn). Indoeuropeere er de folk som snakket indoeuropeiske språk.

Ny!!: Baltere og Indoeuropeere · Se mer »

Indoeuropeiske språk

1921 Indoeuropeiske språk er en språkfamilie som inneholder hundrevis av språk, inklusive de fleste store språk i Europa og mange språk på det indiske subkontinent (Sør-Asia), det iranske høylandet (Sørvest-Asia) og Sentral-Asia.

Ny!!: Baltere og Indoeuropeiske språk · Se mer »

Jotvingere

De baltiske stammers omtrentlige bosetningsområder omkring år 1200. Østbalternes i brunt, vestbalternes i grønt. Jotvingerne var et baltisk folk som bodde i dagens Sør-Litauen.

Ny!!: Baltere og Jotvingere · Se mer »

Jotvingisk

Jotvingisk er et utdødd baltisk språk som ble snakka av jotvingerne.

Ny!!: Baltere og Jotvingisk · Se mer »

Kaliningrad

Kaliningradkatedralen fra 1300-tallet, tidligere Köningsbergerdomen. Kaliningrad (litauisk: Karaliaučius, tysk: Königsberg, polsk: Królewiec, russisk (siden 1946): Калининград) er administrativt senter i Kaliningrad oblast i Russland.

Ny!!: Baltere og Kaliningrad · Se mer »

Kiev

Kiev eller Kyiv (ukrainsk: Київ – Kyjiv; russisk: Киев – Kijev) er hovedstad og største by i Ukraina, samt administrasjonssentrum i Kiev oblast.

Ny!!: Baltere og Kiev · Se mer »

Klaudios Ptolemaios

Klaudios Ptolemaios (gresk: Κλαύδιος Πτολεμαίος Klaudios Ptolemaios; latin: Claudius Ptolemaeus), (ca. 100 - 168) var en gresk-romersk borger av Egypt som skrev på gresk.

Ny!!: Baltere og Klaudios Ptolemaios · Se mer »

Korsfarer

Korsfarere var frivillige og kristne soldater som «tok opp korset», det vil si at de tok hellig ed på å kjempe i korstogene i Det hellige land.

Ny!!: Baltere og Korsfarer · Se mer »

Kuronierne

Kuronierne, kurlenderne eller kuronerne (kurisisk: Kursi; tysk: Kuren; latvisk: Kursi; litauisk: kuršiai; estisk: kuralased; polsk: Kurowie) var en baltisk folkegruppe som bodde på kysten av Østersjøen i det som nå er de vestlige deler av Latvia og Litauen fra 5.

Ny!!: Baltere og Kuronierne · Se mer »

Kursk

Sentrum av Kursk Sergei Rubliov Kursk før 1917 Dagens Kursk Sergijevsko-Kazanskijkatedralen i Kursk, 1752-78. Tegnets Katedral Den russiske sentralbankens bygning Kursks byvåpen Kursk (russisk: Курск) er en by og administrativt senter i Kursk oblast i Russland.

Ny!!: Baltere og Kursk · Se mer »

Latin

Latin er et indoeuropeisk språk i den italiske gruppen.

Ny!!: Baltere og Latin · Se mer »

Latvia

Latvia (latvisk: Latvija), offisielt Republikken Latvia (latvisk: Latvijas Republika), foreldet norsk Lettland, er et land i det nordøstlige Europa og er en av de tre baltiske statene.

Ny!!: Baltere og Latvia · Se mer »

Latviere

Latviere (latvisk: latvieši, livisk: laett) er et europeisk folk, hjemmehørende i Latvia, hvor det bor i overkant av 1,3 millioner av dem.

Ny!!: Baltere og Latviere · Se mer »

Latvisk

Latvisk (latvisk) er et baltisk språk som brukes av rundt halvannen million mennesker i Latvia.

Ny!!: Baltere og Latvisk · Se mer »

Legende

Legende betegner opprinnelig en fortelling om hellige menn og kvinner.

Ny!!: Baltere og Legende · Se mer »

Lingvistikk

''Priscian (Priscianus Caesariensis), grammatikeren''. Marmorpanel av Luca della Robbia. Lingvistikk eller språkvitenskap er det vitenskapelige studiet av naturlige språk og tale.

Ny!!: Baltere og Lingvistikk · Se mer »

Litauen

Republikken Litauen (litauisk Lietuvos Respublika, kortnavn Lietuva) er et land som regnes som en del av Nord-Europa.

Ny!!: Baltere og Litauen · Se mer »

Litauere

Litauere er et europeisk folk, hjemmehørende i Litauen der det bor ca.

Ny!!: Baltere og Litauere · Se mer »

Litauisk

Litauisk er et indoeuropeisk språk av den østbaltiske språkgruppe.

Ny!!: Baltere og Litauisk · Se mer »

Marija Gimbutas

Marija Gimbutas, ved Newgrange, Irland, i 1989. Marija Gimbutas (litauisk Marija Gimbutienė) (født 23. januar 1921 i Vilnius, død 2. februar 1994 i Los Angeles) var en litauisk-amerikansk arkeolog kjent for sin forskning i neolittisk og bronsealderens kulturer i «Gamle Europa», et begrep hun selv innførte.

Ny!!: Baltere og Marija Gimbutas · Se mer »

Moskva

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Baltere og Moskva · Se mer »

Nord-Europa

Syd-Europa Baltiske språk (Latvia, Litauen) Nord-Europa er en betegnelse som brukes om den nordlige delen av den europeiske verdensdel, normalt begrenset til de britiske øyer, Norden og Baltikum.

Ny!!: Baltere og Nord-Europa · Se mer »

Norsk

Norsk er et nordisk språk som snakkes som morsmål av rundt 4,5 millioner mennesker, først og fremst i Norge, hvor det er offisielt språk.

Ny!!: Baltere og Norsk · Se mer »

Oder

Oder (tsjekkisk og polsk Odra) er en elv i Sentral- og Øst-Europa.

Ny!!: Baltere og Oder · Se mer »

Oka

Kart med Oka og Volga uthevet. Oka (russisk: Ока) er en elv i det sentrale Russland.

Ny!!: Baltere og Oka · Se mer »

Polakker

Polakker er en slavisk folkegruppe som snakker det vest-slaviske språket polsk.

Ny!!: Baltere og Polakker · Se mer »

Polen

Polen (polsk Polska), offisielt Republikken Polen (polsk Rzeczpospolita Polska) er et land i Sentral-Europa, og grenser i vest mot Tyskland, i sør mot Tsjekkia og Slovakia, i øst mot Ukraina og Hviterussland, og i nord mot Østersjøen, Litauen og Russland (i form av Kaliningrad-enklaven).

Ny!!: Baltere og Polen · Se mer »

Pommern

Pommerns våpen Pommern (kasjubisk Pòmòrze, Pòmòrskô, polsk Pomorze) er et historisk landskap ved utløpet av Oder langs Østersjøen.

Ny!!: Baltere og Pommern · Se mer »

Preussen

Kongeriket Preussens våpen Preussen (tysk: Preußen; latin: Borussia eller Prussia) var navnet på en geografisk region, et hertugdømme, og fra 1701 et kongerike, etter 1871 innenfor Det tyske rike.

Ny!!: Baltere og Preussen · Se mer »

Rav

Ravkjede. Ravklump med innkapslet insekt. Bille innkapslet i rav. Rav (C10H16O) er forstenet harpiks (gjerne kvae fra bartrær).

Ny!!: Baltere og Rav · Se mer »

Riga

Riga (latvisk: Rīga; russisk: Рига; estisk: Riia; polsk, litauisk: Ryga) er hovedstad og største by i Latvia.

Ny!!: Baltere og Riga · Se mer »

Rigabukten

Rigabukten Rigabukten (latvisk: Rīgas jūras līcis, estisk: Liivi Laht) er en bukt i Østersjøen mellom Latvia og Estland.

Ny!!: Baltere og Rigabukten · Se mer »

Russland

Russland (russisk), offisielt Den russiske føderasjon (russisk), er et land i det nordlige Eurasia.

Ny!!: Baltere og Russland · Se mer »

Rutenere

Rutenere (lemkere) i folkedrakter Rutenere er en betegnelse for de ukrainere som bodde innenfor det gamle Donaumonarkiets grenser, dvs.

Ny!!: Baltere og Rutenere · Se mer »

Samogitisk

Žemaitiske eller samogitiske dialekter tales av rundt 500 000 personer i hovedsak i Vest-Litauen i landskapet som heter Žemaitija.

Ny!!: Baltere og Samogitisk · Se mer »

Selere

Selere sett i sammenheng med andre baltiske stammer, ca. 1200 e.Kr. Østbaltere er vist i brun farge mens vestbaltere er vist i grønn. Grensene er antatte og tilnærmede. Selere (latvisk: Sēļi) var en stamme av baltiske folk.

Ny!!: Baltere og Selere · Se mer »

Selisk

Selisk var et språk som tilhørte de baltiske språkgruppe i de Indoeuropeiske språkfamilie.

Ny!!: Baltere og Selisk · Se mer »

Stridsøkskulturen

Båtøks fra Tutaryd sogn i Småland. Båtøks fra Tutaryd sogn i Småland. Båtøks fra Tutaryd sogn i Småland. Sridsøks fra Gotland fra sent i perioden. Stridsøkskulturen (engelsk: Corded Ware culture) er et samlebegrep for en rekke beslektede steinalderkulturer i det nordlige Europa fra omkring 3200 f.Kr. til 1800 f.Kr., i Norden i tiden mellom 2700 f.Kr. – 2350 f.Kr. Denne epoken har også blitt kalt for «De knuste skallers epoke» ettersom man fra denne tiden har funnet mange graver med knuste hodeskaller, ikke bare av menn, men også av mange kvinner og barn.

Ny!!: Baltere og Stridsøkskulturen · Se mer »

Svartehavet

'''Svartehavet''' Svartehavet er et hav mellom Europa og Lilleasia, eller mellom Russland og Tyrkia, ca.

Ny!!: Baltere og Svartehavet · Se mer »

Tacitus

Publius (eller Gaius) Cornelius Tacitus (ca. 56 – ca. 120 e.Kr.) var en romersk senator og historiker.

Ny!!: Baltere og Tacitus · Se mer »

Ukraina

Ukraina (ukrainsk: Україна) er et land i Øst-Europa.

Ny!!: Baltere og Ukraina · Se mer »

Urbaltoslavisk

Urbaltoslavisk eller protobaltoslavisk er et rekonstruert urspråk som nedstammer fra urindoeuropeisk.

Ny!!: Baltere og Urbaltoslavisk · Se mer »

Urgermansk

førromersk bosetning, som kan knyttes til urgermanerne ca. 500 f. Kr. – 50 e. Kr. I realiteten vites det ingenting om hvor urgermanerne bodde Urgermansk er urspråket som regnes for å være opphavet til alle germanske språk, blant annet tysk, engelsk, nederlandsk og skandinaviske språk.

Ny!!: Baltere og Urgermansk · Se mer »

Urslavisk

Urslavisk er urspråket som er opphav til de senere slaviske språkene.

Ny!!: Baltere og Urslavisk · Se mer »

Vendeltiden

båtgrav i nærheten av Vendels kyrka. Vendeltiden er den mellomste perioden av yngre jernalder i Sveriges historie, navngitt etter de rike arkeologiske båtgravfunnene nære Vendels kyrka nord for Uppsala.

Ny!!: Baltere og Vendeltiden · Se mer »

Vikingtiden

Vikingtiden er en epoke i nordeuropeisk historie og arkeologi som strekker seg fra ca.

Ny!!: Baltere og Vikingtiden · Se mer »

Volga

Volga er den største elva i Europa når det gjelder lengde (med sine), middelvannføring, og nedbørfelt.

Ny!!: Baltere og Volga · Se mer »

Warszawa

Warszawa (historisk norsk Varsjava og Warschau) er hovedstad og største by i Polen.

Ny!!: Baltere og Warszawa · Se mer »

Wisła

Wisła Wisła, (tysk: Weichsel) er ei 1 047 kilometer lang elv i Polen, med utspring i byen Wisła.

Ny!!: Baltere og Wisła · Se mer »

11. århundre

11.

Ny!!: Baltere og 11. århundre · Se mer »

1386

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Baltere og 1386 · Se mer »

1845

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Baltere og 1845 · Se mer »

1919

1919 (MCMXIX) i den gregorianske kalender var et år uten skuddag som begynte på en onsdag.

Ny!!: Baltere og 1919 · Se mer »

2. århundre

2.

Ny!!: Baltere og 2. århundre · Se mer »

98

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Baltere og 98 · Se mer »

Omdirigeringer her:

Baltiske folkegruppe.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »