Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Nedlasting
Raskere tilgang enn browser!
 

Brøk

Index Brøk

En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.

19 relasjoner: Addisjon, Algebra, Brøk, Desimaltall, Divisjon (matematikk), Heltall, Minste felles multiplum, Mnemoteknikk, Multiplikasjon, N-te-rot, Potens (matematikk), Promille, Prosent, Rasjonalt tall, Stambrøk, Største felles divisor, Subtraksjon, Tall, 0 (tall).

Addisjon

Addisjon er en matematisk operasjon som representerer det totale antall objekter i en samling.

Ny!!: Brøk og Addisjon · Se mer »

Algebra

Algebra (fra arabisk: al-jabr «forening, kombinasjon») er en gren innen matematikken som kan beskrives som en generalisering og utvidelse av aritmetikken.

Ny!!: Brøk og Algebra · Se mer »

Brøk

En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.

Ny!!: Brøk og Brøk · Se mer »

Desimaltall

Desimaltall er tall som er satt sammen av en heltallsdel og en fraksjonsdel.

Ny!!: Brøk og Desimaltall · Se mer »

Divisjon (matematikk)

Divisjon eller deling er innenfor matematikk, spesielt elementær aritmetikk, en regneart som er motsatsen til multiplikasjon.

Ny!!: Brøk og Divisjon (matematikk) · Se mer »

Heltall

Et heltall er et tall i mengden.

Ny!!: Brøk og Heltall · Se mer »

Minste felles multiplum

Minste felles multiplum (forkortet mfm på norsk, eller på engelsk lcm, least common multiple) er et matematisk begrep som beskriver det minste felles tall flere hele tall er faktor i, eller går opp i. Minste felles multiplum til eksempelvis tallene 3, 5 og 8 er dermed 120.

Ny!!: Brøk og Minste felles multiplum · Se mer »

Mnemoteknikk

Mnemoteknikk av gresk mneme (minne) er et samlebegrep for måter (teknikker) for å memorere ting (legge dem i hukommelsen på en tilgjengelig måte) for å kunne trekke dem fram og bruke dem senere.

Ny!!: Brøk og Mnemoteknikk · Se mer »

Multiplikasjon

Multiplikasjon eller ganging er en av de fire grunnleggende regneartene (operasjonene) innenfor aritmetikken.

Ny!!: Brøk og Multiplikasjon · Se mer »

N-te-rot

I matematikk er n-te-rot til et tall a et tall b som multiplisert med seg selv n ganger gir tallet a. Dersom a er et reelt tall bruker en ofte symbolet \sqrt for n-te-roten.

Ny!!: Brøk og N-te-rot · Se mer »

Potens (matematikk)

e, 2 og 1/2 for henholdsvis grønn, rød, blå og turkis kurve. En potens i matematikken er et tall eller en funksjon uttrykt som en relasjon mellom to tall eller variabler, et grunntall og en eksponent.

Ny!!: Brøk og Potens (matematikk) · Se mer »

Promille

Promille betyr tusendel eller per tusen.

Ny!!: Brøk og Promille · Se mer »

Prosent

Prosenttegnet Prosent, representert ved tegnet %, betyr hundredel eller per hundre.

Ny!!: Brøk og Prosent · Se mer »

Rasjonalt tall

Et rasjonalt tall er et tall som kan skrives som en brøk hvor telleren og nevneren er heltall.

Ny!!: Brøk og Rasjonalt tall · Se mer »

Stambrøk

En stambrøk er en brøk hvor telleren er lik 1 og nevneren er et positivt heltall, for eksempel 1/2, 1/3 og 1/12 osv.

Ny!!: Brøk og Stambrøk · Se mer »

Største felles divisor

Største felles divisor (forkortet SFD eller sfd, engelsk gcd for greatest common divisor), er det største tallet som deler to tall.

Ny!!: Brøk og Største felles divisor · Se mer »

Subtraksjon

Subtraksjon er en av de grunnleggende regneartene (operasjonene) innenfor aritmetikken.

Ny!!: Brøk og Subtraksjon · Se mer »

Tall

Tall er aritmetikkens grunnbegrep og et tall er en abstrakt matematisk enhet som beskriver en størrelse, måling eller opptelling.

Ny!!: Brøk og Tall · Se mer »

0 (tall)

Tallet null – eller 0 – er innen mengdelæren det antall elementer som befinner seg i den tomme mengden, der den tomme mengden er den mengden som ikke inneholder noen elementer i det hele tatt.

Ny!!: Brøk og 0 (tall) · Se mer »

Omdirigeringer her:

Blandet tall, Brudden brøk, Brøkreglene, Brøkregler, Brøkregning, Brøkstrek, Ekte brøk, Fellesnevner, Hovedbrøkstrek, Nevner, Smånevner, Teller (matematikk), Uekte brøk.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »