Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Elektrisk ladning

Index Elektrisk ladning

Elektrisk ladning eller ladningsmengde er en skalar størrelse knyttet til en hvilken som helst partikkel, og mer generelt et hvilket som helst system av partikler, for å karakterisere den elektromagnetiske vekselvirkninger mellom dem.

137 relasjoner: AH, Amalgam, Ampere, André-Marie Ampère, Anode, Antipartikkel, Antiproton, Atom, Atomteori, Benjamin Franklin, Bevaringslov, Charles Augustin Coulomb, Charles du Fay, Coulomb, Coulombs lov, Den spesielle relativitetsteorien, Derivasjon, Diskret, Divergens, Divergensteoremet, Edison-Richardson-effekt, Elektrisitet, Elektrisk batteri, Elektrisk felt, Elektrisk isolator, Elektrisk leder, Elektrisk motor, Elektrisk spenning, Elektrisk strøm, Elektrode, Elektroluminescens, Elektromagnetisk induksjon, Elektromagnetisk stråling, Elektromagnetisme, Elektromotorisk spenning, Elektron, Elektroskop, Elektrostatisk generator, Elektrostatisk induksjon, Elektrosvak vekselvirkning, Elementærladning, Elementærpartikkel, Elizabeth I av England, Energi, Farad, Faradays elektrolyselov, Faradays induksjonslov, Faststoff, Felt (fysikk), Feltlinje, ..., Fotoelektrisk effekt, Foton, Friksjon, Fundamentalkraft, Fysikk, Fysisk konstant, Fysisk størrelse, Gaugeteori, Gaugetransformasjon, Gauss' lov, Generator, George Johnstone Stoney, Hans Christian Ørsted, Hastighet, Helium, Interferens, Ion, Ionisering, Jean-Antoine Nollet, Joseph Henry, Joseph John Thomson, Joseph Priestley, Kapasitans, Katodestråle, Kjemisk reaksjon, Kondensator (elektrisk), Kontinuitetsligning, Kovariant relativitetsteori, Kvanteelektrodynamikk, Kvantemekanikk, Kvantisering (fysikk), Kvark, Ladningsbærere, Latin, Leidnerflaske, Lengdekontraksjon, Lepton, Lorentz-kraft, Luft, Lukket system, Lyn, Lysets hastighet, Magnetfelt, Magnetisk monopol, Magnetisme, Maxwells likninger, Michael Faraday, Molekyl, Myon, Nabla-operator, Nano, Nanometer, Nøytron, Otto von Guericke, Owen Willans Richardson, Pardannelse, Paritet (fysikk), Partikkel, Paul Dirac, Permittivitet, Petrus Peregrinus de Maricourt, Polystyren, Positron, Proton, Rav, Robert Andrews Millikan, Robert Boyle, Royal Society, Sansesystem, SI-systemet, Skalar, Spin, Spontant symmetribrudd, Stephen Gray, Sterk kjernekraft, Thales, Thomas Edison, Tidsdilatasjon, Tilintetgjøring (kvantemekanikk), Tordenvær, Torsjon, Triboelektrisk effekt, Tyngdekraft, Vakuum, Van de Graaff-generator, William Gilbert, William Watson. Utvid indeks (87 mer) »

AH

AH, Ah, aH og ah kan bety.

Ny!!: Elektrisk ladning og AH · Se mer »

Amalgam

Amalgam er en legering med kvikksølv.

Ny!!: Elektrisk ladning og Amalgam · Se mer »

Ampere

Illustrasjon av definisjonen på 1 ampere. Ampere (A) er SI-enheten for elektrisk strøm, tidligere kalt strømstyrke.

Ny!!: Elektrisk ladning og Ampere · Se mer »

André-Marie Ampère

André-Marie Ampère (født 20. januar 1775 i Lyon, død 10. juni 1836 i Marseille) var en fransk fysiker og matematiker.

Ny!!: Elektrisk ladning og André-Marie Ampère · Se mer »

Anode

elektriske strømmen motsatt inn i elementet. En anode er en elektrode som tar opp frie elektroner fra vakuum, fra en elektrolytt, fra en halvleder eller fra ionisert gass.

Ny!!: Elektrisk ladning og Anode · Se mer »

Antipartikkel

Til enhver type partikkel finnes det en type antipartikkel med identisk masse og spinn, men med alle andre kvantetall motsatt.

Ny!!: Elektrisk ladning og Antipartikkel · Se mer »

Antiproton

Antiproton er antipartikkelen til protonet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Antiproton · Se mer »

Atom

Innen kjemi og fysikk er et atom en submikroskopisk struktur som ikke kan deles i mindre elementer via kjemiske reaksjoner og beholde sine kjemiske egenskaper.

Ny!!: Elektrisk ladning og Atom · Se mer »

Atomteori

Atomteori er innenfor kjemi og fysikk en teori om stoffets eller materiens vesen, og som hevder at materie består av atskilte enheter som kalles atomer i motsetningen til den foreldete oppfatningen at materie kunne bli delt i enhver vilkårlig minste enhet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Atomteori · Se mer »

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin (født i Boston i Massachusetts Bay, død 17. april 1790 i Philadelphia i Pennsylvania) var en amerikansk journalist, forfatter, filantrop, vitenskapsmann, oppfinner og diplomat, blant mye annet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Benjamin Franklin · Se mer »

Bevaringslov

Bevaringslover er naturlover som sier at en størrelse har samme verdi før og etter en prosess.

Ny!!: Elektrisk ladning og Bevaringslov · Se mer »

Charles Augustin Coulomb

Charles Augustin Coulomb Charles Augustin Coulomb (født 14. juni 1736, død 23. august 1806) var en fransk fysiker og ingeniør.

Ny!!: Elektrisk ladning og Charles Augustin Coulomb · Se mer »

Charles du Fay

Charles François de Cisternay du Fay (ofte også Dufay) (født 14. september 1698 i Paris, død 16. juli 1739 ibid) var en fransk naturalist og leder av den Jardin du Roi i Paris.

Ny!!: Elektrisk ladning og Charles du Fay · Se mer »

Coulomb

Coulomb kalles enheten for elektrisk ladning i SI-systemet og forkortes med C. Ladningen betegnes med formelsymbolet Q. Coulomb er oppkalt etter den franske fysikeren Charles Augustin Coulomb som fant Coulombs lov.

Ny!!: Elektrisk ladning og Coulomb · Se mer »

Coulombs lov

Illustrasjon av torsjonsvekten som Coulomb benyttet. Coulombs lov sier at kraften mellom to elektrisk ladde partikler er proporsjonal med produktet av ladningene og omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden mellom dem.

Ny!!: Elektrisk ladning og Coulombs lov · Se mer »

Den spesielle relativitetsteorien

Albert Einstein på den tiden da han utviklet den spesielle relativitetsteorien. Den spesielle relativitetsteorien danner grunnlaget for all moderne fysikk.

Ny!!: Elektrisk ladning og Den spesielle relativitetsteorien · Se mer »

Derivasjon

Derivasjon er en operasjon i matematikk der en bestemmer den deriverte av en funksjon.

Ny!!: Elektrisk ladning og Derivasjon · Se mer »

Diskret

Diskret viser i naturvitenskap og matematikk til noe som kommer stykkevis, individuelt, hver for seg.

Ny!!: Elektrisk ladning og Diskret · Se mer »

Divergens

I matematikk er divergens en differensiell vektor-operator som gir størrelsen til en kilde eller et sluk i et gitt punkt i et vektorfelt, i form av en skalar med fortegn.

Ny!!: Elektrisk ladning og Divergens · Se mer »

Divergensteoremet

Divergensteoremet sier hvordan et overflateintegral over en lukket flate kan omskrives til et volumintegral, og motsatt.

Ny!!: Elektrisk ladning og Divergensteoremet · Se mer »

Edison-Richardson-effekt

Edison-Richardson-effekt eller gløde-emisjon kalles det fenomenet som oppstår når en glødekatode blir oppvarmet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Edison-Richardson-effekt · Se mer »

Elektrisitet

Lyn er blant de mest dramatiske uttrykkene for elektrisitet. Elektrisitet er fysiske fenomener knyttet til negativt eller positivt ladde partikler i ro eller i bevegelse.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrisitet · Se mer »

Elektrisk batteri

Fire oppladbare AA-batterier Et elektrisk batteri er en komponent som har en lagret energi i kjemisk form, og som kan avgi den i elektrisk form.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrisk batteri · Se mer »

Elektrisk felt

Elektriske feltlinjer fra en positiv (rød) og en like stor, men negativ (blå) ladning. Elektrisk felt (også kalt elektrisk feltstyrke) gir kraften som virker i hvert punkt i rommet på en elektrisk ladet partikkel som der befinner seg i ro.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrisk felt · Se mer »

Elektrisk isolator

En strømkabel med tre isolerte kobberledere, hver med individuelle fargekodede på isolasjonskappene. Utenpå de tre lederne er det en beskyttende kappe med påtrykt tekst som beskriver nominelle data. Keramisk isolator, benyttet for strøm til elektrisk jernbane Elektrisk isolator er en enhet beregnet for elektrisk isolasjon og mekanisk innfesting av utstyr eller ledere som er gjenstand for elektriske potensialforskjeller.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrisk isolator · Se mer »

Elektrisk leder

En elektrisk leder kaller vi et materiale som leder elektrisk strøm godt.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrisk leder · Se mer »

Elektrisk motor

En asynkronmotor gjennomskåret. Dette regnes for å være den klart mest utbredte motortypen. En elektrisk motor eller elektromotor er en maskin som omformer elektrisk energi til mekanisk energi i form av roterende eller lineær bevegelse.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrisk motor · Se mer »

Elektrisk spenning

Batterier er eksempler på spenningskilder. Symbolet for en likespenningskilde Symbolet for en vekselspenningskilde Elektrisk spenning, eller elektrisk potensialforskjell, er en fysisk størrelse som angir differansen for potensiell energi mellom to punkter i et elektrisk felt per ladningsenhet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrisk spenning · Se mer »

Elektrisk strøm

Et av de første bildene av et lyn. Bildet ble tatt den 3. juni 1902 klokken 21:20, og viser elektrisk strøm både som et naturfenomen og som elektrisk belysning i en storby. Luis Miguel Bugallo Sánchez Elektrisk strøm, eller elektrisk strømstyrke, er elektriske ladninger i bevegelse.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrisk strøm · Se mer »

Elektrode

Med elektrode menes i allmennhet et elektrisk tilkoplingspunkt.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrode · Se mer »

Elektroluminescens

LCD med både slukket og med bakgrunnsbelysning slått på. Spektrum av en blå/grønn ektroluminescens lyskilde for en klokkeradio (lik den sett i bilde over). Høyeste bølgelengden er på 492 nm og spektral båndbredde, kalt ''halvverdibredde'' er ganske bred, 85 nm Electroluminescence er både et optisk- og elektrisk fenomen hvor et materiale som sender ut lys som reaksjon på ledning av elektrisk strøm, eller utsettes for et sterk elektrisk felt.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektroluminescens · Se mer »

Elektromagnetisk induksjon

Elektromagnetisk induksjon er frembringelse av elektromotorisk spenning (EMS) i en leder når den blir utsatt for et varierende magnetfelt.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektromagnetisk induksjon · Se mer »

Elektromagnetisk stråling

Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektromagnetisk stråling · Se mer »

Elektromagnetisme

Elektromagnetisme (Elektrodynamikk) er den delen av fysikken som beskriver alle elektriske og magnetiske fenomen i en og samme teori.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektromagnetisme · Se mer »

Elektromotorisk spenning

Elektromotorisk spenning, også kalt ems (med symbol \mathcal eller E) er en spenning som blir utviklet i kilder til elektrisk energi som batterier eller en generatorer.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektromotorisk spenning · Se mer »

Elektron

Elektronet er en elementær subatomær partikkel med en negativ elektrisk ladning.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektron · Se mer »

Elektroskop

Gullbladelektroskop som viser elektrostatisk induksjon. Elektroskop (av elektro- og gresk «se, undersøke») er et instrument til å påvise elektrisk spenning.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektroskop · Se mer »

Elektrostatisk generator

En elektrostatisk generator eller elektrostatisk maskin er en type generator som produserer statisk elektrisitet, eller elektrisitet med høy spenning og lav strøm.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrostatisk generator · Se mer »

Elektrostatisk induksjon

Elektrostatisk induksjon, også kjent som elektrostatisk influens eller bare influens, er en omfordeling av elektrisk ladning i et objekt, forårsaket av påvirkning av nærliggende ladninger.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrostatisk induksjon · Se mer »

Elektrosvak vekselvirkning

Elektrosvak vekselvirkning er en fysikalsk teori som forener elektromagnetismen med den svake kjernekraften i en beskrivelse.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elektrosvak vekselvirkning · Se mer »

Elementærladning

En elementærladning er i fysikken den minste, positive elektriske ladningen som kan eksistere hos en fri partikkel.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elementærladning · Se mer »

Elementærpartikkel

Elementærpartikkel brukes i partikkelfysikk om partikler som ikke har en kjent delstruktur; de består altså ikke av mindre partikler, ifølge vitenskapen.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elementærpartikkel · Se mer »

Elizabeth I av England

Elizabeth I av England (egentlig Elizabeth Tudor, med tilnavn som The Virgin Queen/Maiden Queen («jomfrudronningen»), Gloriana, Good Queen Bess; født 7. september 1533, død 24. mars 1603), regjerte som dronning av England fra 1558 til sin død.

Ny!!: Elektrisk ladning og Elizabeth I av England · Se mer »

Energi

akustisk energi, røntgenstråling, gammastråling og lys. Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

Ny!!: Elektrisk ladning og Energi · Se mer »

Farad

Farad er en avledet SI-enhet for måling av elektrisk kapasitans.

Ny!!: Elektrisk ladning og Farad · Se mer »

Faradays elektrolyselov

Faradays elektrolyselov er en kombinasjon av to lover for elektrolyse som ble funnet av Michael Faraday i 1834.

Ny!!: Elektrisk ladning og Faradays elektrolyselov · Se mer »

Faradays induksjonslov

Faradays induksjonslov er en lov innen fysikken, som omhandler induksjon i en elektrisk krets.

Ny!!: Elektrisk ladning og Faradays induksjonslov · Se mer »

Faststoff

Strukturen i en krystall av natriumklorid. Det superlette faste stoffet aerogel. Faststoff er en aggregattilstand eller fase karakterisert ved motstand mot deformasjon og endringer i volum.

Ny!!: Elektrisk ladning og Faststoff · Se mer »

Felt (fysikk)

hesteskomagnet legger seg i en formasjoner som følger det magnetiske feltet. Spesielt ved magnetens nord- og sørpol er feltet sterkere enn andre steder, noe som gir mest jernfilspon her. I fysikken er et felt en kvantitet som beskrives med en tallverdi eller tensor som har en verdi for hver punkt i tid og rom.

Ny!!: Elektrisk ladning og Felt (fysikk) · Se mer »

Feltlinje

En feltlinje er en kurve som på hvert sted har en tangent som er parallell med et gitt vektorfelt.

Ny!!: Elektrisk ladning og Feltlinje · Se mer »

Fotoelektrisk effekt

Den fotoelektriske effekt. Innkommende elektromagnetisk stråling slår ut elektroner fra et materiale. Den fotoelektriske effekt opptrer når et metall gir fra seg elektroner under påvirkning av lys.

Ny!!: Elektrisk ladning og Fotoelektrisk effekt · Se mer »

Foton

Foton er i kvantemekanikken et kvant av elektromagnetisk stråling.

Ny!!: Elektrisk ladning og Foton · Se mer »

Friksjon

C. Hill, 2007 Friksjon er den komponentvektoren av kontaktkraften mellom to legemer i kontakt med hverandre som motvirker den relative bevegelsen mellom dem.

Ny!!: Elektrisk ladning og Friksjon · Se mer »

Fundamentalkraft

Fundamentalkrefter eller fundamentalvekselvirkninger er navnet på grunnleggende krefter eller vekselvirkninger i naturen.

Ny!!: Elektrisk ladning og Fundamentalkraft · Se mer »

Fysikk

En superleder viser Meissner-effekten. Fysikk (fra gresk, φυσικός (physikos), «naturlig», og φύσις (physis), «natur») er vitenskapen om naturen, universets elementære byggestener og de fundamentale kreftene som virker mellom dem.

Ny!!: Elektrisk ladning og Fysikk · Se mer »

Fysisk konstant

I naturvitenskapen er en fysisk konstant en størrelse hvis numeriske verdi ikke endres.

Ny!!: Elektrisk ladning og Fysisk konstant · Se mer »

Fysisk størrelse

En fysisk størrelse er en egenskap til et fysisk objekt som kan bestemmes kvantitativt, slik som masse og volum.

Ny!!: Elektrisk ladning og Fysisk størrelse · Se mer »

Gaugeteori

Gaugeteori i fysikk er en type kvantefeltteori hvor virkninga er invariant under enhver posisjonsavhengig Lie-gruppetransformasjon.

Ny!!: Elektrisk ladning og Gaugeteori · Se mer »

Gaugetransformasjon

Gaugetransformasjoner er spesielle, matematiske forandringer eller variasjoner av de fundamentale felt som beskriver elementærpartiklene.

Ny!!: Elektrisk ladning og Gaugetransformasjon · Se mer »

Gauss' lov

Gauss' lov er en lov som sier hvordan ladning skaper elektriske felt.

Ny!!: Elektrisk ladning og Gauss' lov · Se mer »

Generator

Sergej Prokudin-Gorskij En generator er en maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi ved elektromagnetisk induksjon for anvendelse i en ekstern elektrisk krets.

Ny!!: Elektrisk ladning og Generator · Se mer »

George Johnstone Stoney

George Johnstone Stoney FRS (født 15. februar 1826, død 5. juli 1911) var en anglo-irsk fysiker.

Ny!!: Elektrisk ladning og George Johnstone Stoney · Se mer »

Hans Christian Ørsted

Hans Christian Ørsted (født 14. august 1777, død 9. mars 1851) var en dansk fysiker og kjemiker.

Ny!!: Elektrisk ladning og Hans Christian Ørsted · Se mer »

Hastighet

Hastighet er i fysikk definert som endring av posisjon per tid og det vil si at «hastighet» bekriver både «fart» og «retning» selv om «hastighet» normalt tillegges samme betydning som «fart » i dagligtalen.

Ny!!: Elektrisk ladning og Hastighet · Se mer »

Helium

Helium er et grunnstoff med symbol He og atomnummer 2.

Ny!!: Elektrisk ladning og Helium · Se mer »

Interferens

Interferens er fenomenet at svingninger på et punkt i et bølgende medium er lik summen av svingningene til alle bølgene som går gjennom punktet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Interferens · Se mer »

Ion

O+), et positivt ladd ion. Et ion (gresk: ἰόν, «en som går») er et elektrisk ladd atom.

Ny!!: Elektrisk ladning og Ion · Se mer »

Ionisering

Ionisering er en prosess der et atom eller et molekyl omdannes til ioner.

Ny!!: Elektrisk ladning og Ionisering · Se mer »

Jean-Antoine Nollet

Jean-Antoine Nollet (født 19. november 1700, død 25. april 1770) var en fransk prest og fysiker.

Ny!!: Elektrisk ladning og Jean-Antoine Nollet · Se mer »

Joseph Henry

Joseph Henry (født 17. desember 1797 i Albany i staten New York i USA, død 13. mai 1878 i Washington, DC) var en skotsk-amerikansk fysiker som jobbet med fenomenet induksjon i sammenheng med elektrisitet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Joseph Henry · Se mer »

Joseph John Thomson

Joseph John Thomson (ofte bare J. J. Thomson) (født 18. desember 1856, død 30. august 1940) var en engelsk fysiker og oppdageren av elektronet i 1897.

Ny!!: Elektrisk ladning og Joseph John Thomson · Se mer »

Joseph Priestley

Joseph Priestley (født i Fieldhead/Birstall ved Leeds i England, død 6. februar 1804 i Northumberland County i Pennsylvania i USA) var en britisk kjemiker, filosof og prest (unitarianer).

Ny!!: Elektrisk ladning og Joseph Priestley · Se mer »

Kapasitans

Kapasitans er en fysisk-elektrisk egenskap for to nærliggende, isolerte elektriske ledere.

Ny!!: Elektrisk ladning og Kapasitans · Se mer »

Katodestråle

Katodestråle (også kalt en elektronstråle eller e-stråle) er strømmer av elektroner observert i vakuumrør, det vil si et tomt glassrør.

Ny!!: Elektrisk ladning og Katodestråle · Se mer »

Kjemisk reaksjon

eksoterm syre/base-reaksjon. En kjemisk reaksjon er en prosess hvor ett eller flere stoffer reagerer og danner en eller flere nye forbindelser.

Ny!!: Elektrisk ladning og Kjemisk reaksjon · Se mer »

Kondensator (elektrisk)

Prinsippskisse av en kondensator med et dielektrikum mellom elektrodene Forskjellige typer eldre kondensatorer. 1, 2 og 4 er keramiske, 3, 5, 6 folier, 7 elektrolytt Forskjellige typer kondensatorer. De store er elektrolytt-kondensatorer Forskjellige typer SMD-kondensatorer til venstre (fire tantaltyper nederst), keramisk og elektrolytt til høyre En kondensator er en topolet elektrisk komponent som er fremstilt for å oppvise en elektrisk kapasitans.

Ny!!: Elektrisk ladning og Kondensator (elektrisk) · Se mer »

Kontinuitetsligning

Kontinuitetsligning er en partiell differensialligning som lokalt uttrykker bevarelse av en fysisk størrelse i et kontinuerlig system.

Ny!!: Elektrisk ladning og Kontinuitetsligning · Se mer »

Kovariant relativitetsteori

Kovariant relativitetsteori (fullstendig betegnelse: Kovariant formulering av spesiell relativitetsteori) er en mer kompakt og elegant formulering av fysikeren Albert Einsteins spesielle relativitetsteori.

Ny!!: Elektrisk ladning og Kovariant relativitetsteori · Se mer »

Kvanteelektrodynamikk

Kvantelektrodynamikk, QED er en teori innen fysikken som er basert på kvantefysikk og elektrodynamikk.

Ny!!: Elektrisk ladning og Kvanteelektrodynamikk · Se mer »

Kvantemekanikk

Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse.

Ny!!: Elektrisk ladning og Kvantemekanikk · Se mer »

Kvantisering (fysikk)

Kvantisering i kvantemekanikk er en prosedyre for å definere et kvantemekanisk system.

Ny!!: Elektrisk ladning og Kvantisering (fysikk) · Se mer »

Kvark

Kvarker er, sammen med leptonene (for eksempel elektroner) de minste byggesteinene vi kjenner til i naturen i dag.

Ny!!: Elektrisk ladning og Kvark · Se mer »

Ladningsbærere

Ladningsbærere er et samlebegrep for forskjellige strukturer som oppviser bevegelige elektriske ladninger.

Ny!!: Elektrisk ladning og Ladningsbærere · Se mer »

Latin

Latin er et indoeuropeisk språk i den italiske gruppen.

Ny!!: Elektrisk ladning og Latin · Se mer »

Leidnerflaske

Leidnerflaske Leidnerflaske eller Leydnerflaske er en elektrisk kondensator, som kan lades opp og bevare strøm.

Ny!!: Elektrisk ladning og Leidnerflaske · Se mer »

Lengdekontraksjon

Lengdekontraksjon er en konsekvens av Lorentz-transformasjon fra spesiell relativitetsteori.

Ny!!: Elektrisk ladning og Lengdekontraksjon · Se mer »

Lepton

Lepton er i fysikk en partikkel hvis det har spinn 1/2 og ikke erfarer fargekraft.

Ny!!: Elektrisk ladning og Lepton · Se mer »

Lorentz-kraft

Lorentz-kraften '''F''' virker på en ladning ''q'' som har hastighet '''v''' i en kombinasjon av elektrisk '''E''' og magnetisk '''B''' felt. Lorentz-kraften er den kraften som virker på en elektrisk ladning som befinner seg i et elektromagnetisk felt.

Ny!!: Elektrisk ladning og Lorentz-kraft · Se mer »

Luft

200px Luft er en samling gasser, partikler og dråper som utgjør atmosfæren rundt jorden.

Ny!!: Elektrisk ladning og Luft · Se mer »

Lukket system

Et Lukket system er et system som er adskilt fra omgivelsene slik at det ikke skjer noen utveksling av materie med omgivelsene, i motsetning til et åpent system.

Ny!!: Elektrisk ladning og Lukket system · Se mer »

Lyn

Lyn som treffer Eiffeltårnet (1902-06-03 21:20) Et lyn er en stor elektrisk utladning mellom sky og jord eller sky og hav, eller mellom sky og sky.

Ny!!: Elektrisk ladning og Lyn · Se mer »

Lysets hastighet

Lysets hastighet i vakuum er en konstant hastighet c (Latin: celeritas «raskhet» eller «fart»), som i dag er definert til som igjen er 1 079 252 848,8 km/t.

Ny!!: Elektrisk ladning og Lysets hastighet · Se mer »

Magnetfelt

Feltlinjer for magnetfeltene '''B''' og '''H''' skapt av en magnet med magnetisering '''M'''. Et magnetisk felt er et vektorfelt som er skapt av elektriske strømmer eller magneter som karakteriseres ved en magnetisering.

Ny!!: Elektrisk ladning og Magnetfelt · Se mer »

Magnetisk monopol

En magnetisk monopol i fysikken er en hypotetisk partikkel som har netto magnetisk ladning.

Ny!!: Elektrisk ladning og Magnetisk monopol · Se mer »

Magnetisme

stavmagnet. Magnetisme er en kraft som virker på avstand og skyldes elektriske ladninger i bevegelse.

Ny!!: Elektrisk ladning og Magnetisme · Se mer »

Maxwells likninger

Maxwells likninger styrer hvordan det elektromagnetiske feltet oppfører seg i tid og rom.

Ny!!: Elektrisk ladning og Maxwells likninger · Se mer »

Michael Faraday

Michael Faraday (født 22. september 1791, død 25. august 1867) var en engelsk kjemiker og fysiker.

Ny!!: Elektrisk ladning og Michael Faraday · Se mer »

Molekyl

2D (høyre) representasjon av terpenoid-molekylet atisan. Vannmolekyl Eksempel på et makromolekyl: humant hemoglobin. De fire polypeptidsubenhetene er markert med rødt og blått. De jernholdinge heme-gruppene er farget grønne. Et molekyl er en elektrisk nøytral enhet som består av minst to atomer.

Ny!!: Elektrisk ladning og Molekyl · Se mer »

Myon

Et myon (µ) er en elementærpartikkel i fysikken, med negativ ladning.

Ny!!: Elektrisk ladning og Myon · Se mer »

Nabla-operator

Nabla-operatoren er en matematisk, vektoriell differensialoperator som er representeret ved symbolet \boldsymbol\nabla som kalles nabla.

Ny!!: Elektrisk ladning og Nabla-operator · Se mer »

Nano

Nano (symbol n) er et SI-prefiks i SI-systemet som representerer 10−9 eller 1/1 000 000 000.

Ny!!: Elektrisk ladning og Nano · Se mer »

Nanometer

Lys, synlig for mennesker har en bølgelengde på 380 til 700 nanometer. Nanometer er en avledet SI-enhet for avstand.

Ny!!: Elektrisk ladning og Nanometer · Se mer »

Nøytron

Et nøytron er en subatomær hadronpartikkel med symbolet n eller n0, uten elektrisk ladning og med en masse som er marginalt større enn protonet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Nøytron · Se mer »

Otto von Guericke

Otto von Guericke Portrettet av Anselm van Hulle befinner seg i Gripsholms slott i Sverige Statue av Guericke i Magdeburg Otto von Guericke (født, død) var en tysk vitenskapsmann, oppfinner og politiker.

Ny!!: Elektrisk ladning og Otto von Guericke · Se mer »

Owen Willans Richardson

Owen Willans Richardson (født 26. april 1879 i Dewsbury, Yorkshire, død 15. februar 1959 i Alton, Hampshire) var en britisk fysiker.

Ny!!: Elektrisk ladning og Owen Willans Richardson · Se mer »

Pardannelse

Når et foton med svært høy frekvens/energi passerer en atomkjerne, kan det tilsynelatende forsvinne.

Ny!!: Elektrisk ladning og Pardannelse · Se mer »

Paritet (fysikk)

Innen fysikk er paritet et mulig utfall hos en funksjon ved endring av fortegn for alle romlige koordinater: Ettersom P2.

Ny!!: Elektrisk ladning og Paritet (fysikk) · Se mer »

Partikkel

Partikkel fra latinsk particula 'liten del'.

Ny!!: Elektrisk ladning og Partikkel · Se mer »

Paul Dirac

Paul Adrien Maurice Dirac (født i Bristol 8. august 1902, død i Tallahassee 20. oktober 1984) var en britisk fysiker.

Ny!!: Elektrisk ladning og Paul Dirac · Se mer »

Permittivitet

tillate, overlate, la gå gjennom) er en avledet SI-enhet som angir motstanden som oppstår når et elektrisk felt ledes i en materie.

Ny!!: Elektrisk ladning og Permittivitet · Se mer »

Petrus Peregrinus de Maricourt

Et bilde fra 1300-tallet som viser den bevegelig kompassnålen til Peters ''Epistola de magnete'' (1269). Petrus Peregrinus de Maricourt (latin), Pierre Pelerin de Maricourt (fransk) eller Peter Peregrinus av Maricourt (floruit 1269), var en fransk forsker fra 1200-tallet som er kjent for sine eksperimenter på magnetisme.

Ny!!: Elektrisk ladning og Petrus Peregrinus de Maricourt · Se mer »

Polystyren

Ekspandert polystyrene for pakking av ømfintlig og kostbar gjenstand Polystyren, eller styrenplast som gruppen kalles, er en amorf termoplast som er billig og derfor svært vanlig.

Ny!!: Elektrisk ladning og Polystyren · Se mer »

Positron

Et positron er en elementærpartikkel.

Ny!!: Elektrisk ladning og Positron · Se mer »

Proton

Et proton er en partikkel i en atomkjerne.

Ny!!: Elektrisk ladning og Proton · Se mer »

Rav

Ravkjede. Ravklump med innkapslet insekt. Bille innkapslet i rav. Rav (C10H16O) er forstenet harpiks (gjerne kvae fra bartrær).

Ny!!: Elektrisk ladning og Rav · Se mer »

Robert Andrews Millikan

Robert Andrews Millikan (født 22. mars 1868, død 19. desember 1953) var en amerikansk fysiker.

Ny!!: Elektrisk ladning og Robert Andrews Millikan · Se mer »

Robert Boyle

Robert Boyle Robert Boyle (født, død) var en irsk naturfilosof, kjent for sine arbeider innen fysikk og kjemi.

Ny!!: Elektrisk ladning og Robert Boyle · Se mer »

Royal Society

Lokalene til Royal Society, 6–9 Carlton House Terrace, London (kun de første fire etasjene). Royal Society i London er et vitenskapssamfunn som ble grunnlagt i 1660 ved Gresham College i London rett etter en forelesning av Christopher Wren.

Ny!!: Elektrisk ladning og Royal Society · Se mer »

Sansesystem

Sansesystem beskriver de deler av et nervesystem som formidler signaler fra individets mottaksapparat (reseptororganer) for inntrykk fra indre eller ytre miljø til behandling og eventuell reaksjon i andre deler av nervesystemet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Sansesystem · Se mer »

SI-systemet

A. SI-systemet (etter den franske definisjonen Système international d'unités; Det internasjonale enhetssystem) er et internasjonalt system for måling av fysiske størrelser.

Ny!!: Elektrisk ladning og SI-systemet · Se mer »

Skalar

En skalar er et matematisk objekt som kun har størrelse, men ikke retning.

Ny!!: Elektrisk ladning og Skalar · Se mer »

Spin

Spin er et engelsk ord som betyr «å snurre rundt», og er en overskrift for en lang rekke kommunikasjonsverktøy som er med på å dreie et budskap i en bestemt retning.

Ny!!: Elektrisk ladning og Spin · Se mer »

Spontant symmetribrudd

Spontant symmetribrudd i et enkelt mekanisk system Spontant symmetribrudd er et fenomen i fysikken der en symmetri hos et system bryter grunntilstanden (eller vakuumtilstanden hos en kvantefeltteori) Eksempelet i figuren viser et symmetrisk mekanisk system, der den symmetriske situasjonen ikke har lavest energi og befinner seg i labil likevekt.

Ny!!: Elektrisk ladning og Spontant symmetribrudd · Se mer »

Stephen Gray

Stephen Gray (født i desember 1666 i Canterbury i England, død 7. februar 1736, var en engelsk amatørastronom og var den første til systematisk å eksperimentere med elektrisk ledningsevne i stedet for undersøkelser av statiske elektriske fenomen.

Ny!!: Elektrisk ladning og Stephen Gray · Se mer »

Sterk kjernekraft

Sterk kjernekraft kalles også nukleon-til-nukleon-kraften, kjernekraften eller den residuelle fargekraften og virker mellom to eller flere nukleoner i atomkjernen.

Ny!!: Elektrisk ladning og Sterk kjernekraft · Se mer »

Thales

Thales fra Milet (624 f.Kr – 547 f.Kr) regnes for å være den første filosofen i vestlig filosofi/gresk filosofi som vi kjenner til, og far til vitenskapen.

Ny!!: Elektrisk ladning og Thales · Se mer »

Thomas Edison

''A Day with Thomas Edison'' (1922) Thomas Alva Edison (født 11. februar 1847 i Milan i Ohio, død 18. oktober 1931 i West Orange i New Jersey) var en amerikansk oppfinner og forretningsmann av nederlandsk slekt.

Ny!!: Elektrisk ladning og Thomas Edison · Se mer »

Tidsdilatasjon

GPS satelliter skal fungere må de justere for tilsvarende krumming av romtid for å koordinere med systemer på jorden. Tidsdilatasjon er et fenomen fra relativitetsteorien.

Ny!!: Elektrisk ladning og Tidsdilatasjon · Se mer »

Tilintetgjøring (kvantemekanikk)

Tilintetgjøring eller annihilering (engelsk: annihilation) beskriver i kvantemekanikken det som skjer når en elementærpartikkel kolliderer med et eksemplar av sin antipartikkel.

Ny!!: Elektrisk ladning og Tilintetgjøring (kvantemekanikk) · Se mer »

Tordenvær

En arcussky som oppstår i forbindelse med kraftig tordenvær. Her over Enschede, Nederland. Sola på vei ned skinner på toppen av en klassisk amboltformet tordensky. Nebraska, USA. Tordenvær er et værfenomen assosiert med lyn og torden dannet av en cumulonimbus-sky.

Ny!!: Elektrisk ladning og Tordenvær · Se mer »

Torsjon

Torsjon Torsjon er i mekanikken vridning eller dreining av et legeme som utsettes for dreiemoment eller torsjonsmoment.

Ny!!: Elektrisk ladning og Torsjon · Se mer »

Triboelektrisk effekt

Den triboelektriske effekt er et fenomen som gjør at dersom to spesifikt forskjellige materialer kommer i kontakt med hverandre og så blir tatt fra hverandre, vil begge materialene være elektrisk ladet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Triboelektrisk effekt · Se mer »

Tyngdekraft

Tyngdekraft eller gravitasjonskraft, ofte bare kalt tyngde i klassisk fysikk, er tiltrekningskraften som virker mellom alle partikler med masse i universet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Tyngdekraft · Se mer »

Vakuum

Vakuumpumpe Vakuum, fra latinske vakuus, «tom», er et begrep innen fysikk som beskriver et rom som ikke inneholder materie.

Ny!!: Elektrisk ladning og Vakuum · Se mer »

Van de Graaff-generator

Enkel Van de Graaff-generator Overslagslyn Van de Graaff-generator eller båndgenerator er et apparat for å lage statisk elektrisitet.

Ny!!: Elektrisk ladning og Van de Graaff-generator · Se mer »

William Gilbert

William Gilbert, fra forsida av ''De Magnete'' William Gilbert eller William Gylberde (født 24. mai 1544 i Colchester i England, død 10. desember 1603) var en engelsk lege og fysiker.

Ny!!: Elektrisk ladning og William Gilbert · Se mer »

William Watson

William Watson (født 3. april 1715 i London, død 10. mai 1787) var en engelsk lege og forsker.

Ny!!: Elektrisk ladning og William Watson · Se mer »

Omdirigeringer her:

Elektrostatisk ladning, Glasselektrisitet, Ladning, Ladningen, Lakkelektrisitet.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »