Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Elektronkonfigurasjon

Index Elektronkonfigurasjon

Atomære og molekylære elektronorbitaler I atomfysikk og kvantekjemi refererer elektronkonfigurasjon til hvordan elektronene er gruppert i et atom, molekyl, eller en annen fysisk struktur.

67 relasjoner: Argon, Atom, Atomfysikk, Atomkjerne, Atommasse, Atomradius, Bølgefunksjon, Bohrs atommodell, Copernicium, Drivmoment, Edelgass, Elektron, Elektronskall, Faststoff, Finstruktur, Fosfor, Gallium, Grunntilstand, Gull, Halvleder, Hydrogen, Indium, Iridium, Jern, Kadmium, København-tolkninga, Kjernefysikk, Kobber, Kobolt, Komplekst tall, Krom, Krypton, Kvant, Kvantekjemi, Kvantemekanikk, Kvantetall, Kvikksølv, Laser, Lawrencium, Litium, Magnetfelt, Mangan, Molekyl, Molybden, Nøytron, Neon, Nikkel, Niob, Orbital, Palladium, ..., Paulis eksklusjonsprinsipp, Periodesystemet, Platina, Proton, Rhodium, Ruthenium, Sølv, Scandium, Sink, Technetium, Thallium, Titan (grunnstoff), Vanadium, Xenon, Yttrium, Zeeman-effekt, Zirkonium. Utvid indeks (17 mer) »

Argon

Argon er et grunnstoff med kjemisk symbol Ar og atomnummer 18.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Argon · Se mer »

Atom

Innen kjemi og fysikk er et atom en submikroskopisk struktur som ikke kan deles i mindre elementer via kjemiske reaksjoner og beholde sine kjemiske egenskaper.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Atom · Se mer »

Atomfysikk

Atomfysikk er den delen av fysikken som omhandler strukturen og energitilstanden til atomene og videre overgangene til elektronene mellom elektronskallene.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Atomfysikk · Se mer »

Atomkjerne

En atomkjerne er den sentrale delen av et atom.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Atomkjerne · Se mer »

Atommasse

Atommasse er den gjennomsnittlige massen av alle nukleonene (kjernepartiklene) til et grunnstoff slik det forekommer i naturen, målt etter relativ forekomst.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Atommasse · Se mer »

Atomradius

Atomradius som funksjon av atomnummer. Figuren viser fra grunnstoffet Litium til Krypton Atomradius er radien til et atom, medregnet både kjernepartiklene (nukleonene) og elektronene.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Atomradius · Se mer »

Bølgefunksjon

Bølgefunksjonen i kvantemekanisk teori er en kompleks funksjon som beskriver tilstanden til et fysisk system.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Bølgefunksjon · Se mer »

Bohrs atommodell

Et H-atom som Niels Bohr tenkte seg. Bohrs atommodell (eller den atomære skallmodellen) ble foreslått av den danske fysiker Niels Bohr i 1913.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Bohrs atommodell · Se mer »

Copernicium

Copernicium er et kunstig fremstilt radioaktivt grunnstoff.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Copernicium · Se mer »

Drivmoment

Drivmoment (dreieimpuls, spinn, bevegelsesmengdemoment, rotasjonsmengde) er en fysisk størrelse som beskriver et systems eller legemes rotasjonstilstand rundt et sentrum.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Drivmoment · Se mer »

Edelgass

En edelgass er et grunnstoff hvor alle elektronskallene er fylt opp, noe som gjør gassen inert.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Edelgass · Se mer »

Elektron

Elektronet er en elementær subatomær partikkel med en negativ elektrisk ladning.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Elektron · Se mer »

Elektronskall

det periodiske systemet for grunnstoffene. Elektronskall betegner i kjemi eller atomfysikk organiseringen av elektroner i et atom utenfor atomkjernen.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Elektronskall · Se mer »

Faststoff

Strukturen i en krystall av natriumklorid. Det superlette faste stoffet aerogel. Faststoff er en aggregattilstand eller fase karakterisert ved motstand mot deformasjon og endringer i volum.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Faststoff · Se mer »

Finstruktur

Interferensstriper, viser finstruktur (splitting) av en avkjølt deuteriumkilde, sett gjennom et Fabry–Pérot-interferometer Innen atomfysikk beskriver finstruktur splittingen av spektrallinjens atomer på grunn den såkalte spinnbanekoblingen for elektronene.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Finstruktur · Se mer »

Fosfor

Fosfor er et grunnstoff med kjemisk symbol P og atomnummer 15.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Fosfor · Se mer »

Gallium

Gallium er et grunnstoff med kjemisk symbol Ga og atomnummer 31.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Gallium · Se mer »

Grunntilstand

Grunntilstand er den laveste energitilstand et system kan ha innen kvantefysikk.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Grunntilstand · Se mer »

Gull

Gull er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Au og atomnummer 79.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Gull · Se mer »

Halvleder

Halvledere er stoffer som ikke er gode elektriske ledere i ren form, men som under visse omstendigheter vil kunne lede strøm godt.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Halvleder · Se mer »

Hydrogen

Hydrogen, tidligere kalt vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Hydrogen · Se mer »

Indium

Indium er et grunnstoff med kjemisk symbol In og atomnummer 49.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Indium · Se mer »

Iridium

Iridium er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ir og atomnummer 77.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Iridium · Se mer »

Jern

Jern er et grunnstoff med kjemisk symbol Fe (fra latin ferrum), det er et metall og har atomnummer 26.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Jern · Se mer »

Kadmium

Kadmium er et grunnstoff med kjemisk symbol Cd og atomnummer 48.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Kadmium · Se mer »

København-tolkninga

København-tolkninga er en av de mest utbredte tolkningene av kvantemekanikken.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og København-tolkninga · Se mer »

Kjernefysikk

Kjernefysikk er den delen av fysikken som forsøker å beskrive de indre forholdene i en atomkjerne.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Kjernefysikk · Se mer »

Kobber

Kobber eller kopper er et grunnstoff med kjemisk symbol Cu og atomnummer 29.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Kobber · Se mer »

Kobolt

Kobolt er et grunnstoff med kjemisk symbol Co og atomnummer 27.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Kobolt · Se mer »

Komplekst tall

Et komplekst tall er tall på formen a + ib, der a og b er reelle tall og i er den imaginære enheten, med egenskapen i 2.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Komplekst tall · Se mer »

Krom

Krom er et grunnstoff med kjemisk symbol Cr og atomnummer 24.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Krom · Se mer »

Krypton

Krypton er et grunnstoff med kjemisk symbol Kr og atomnummer 36.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Krypton · Se mer »

Kvant

I fysikken er et kvant (fra latin quantus) den minste enheten av energi som finnes.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Kvant · Se mer »

Kvantekjemi

Kvantekjemi er den delen av kjemien som angår anvendelse av kvantemekanikk til beskrivelsen av kjemiske systemer (molekyler og faste stoffer).

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Kvantekjemi · Se mer »

Kvantemekanikk

Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Kvantemekanikk · Se mer »

Kvantetall

Kvantetall i kvantefysikken er tall som brukes for å karakterisere observerbare størrelser.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Kvantetall · Se mer »

Kvikksølv

Kvikksølv er et kjemisk grunnstoff med symbol Hg og atomnummer 80.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Kvikksølv · Se mer »

Laser

En helium-neon-laser ved Kastler-Brossel i Paris Rød, grønn og blå laser Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) (norsk: lysforsterkning ved stimulert strålingsutslipp) er en innretning som forsterker og sender ut elektromagnetisk stråling (i de aller fleste tilfeller er denne strålingen synlig lys).

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Laser · Se mer »

Lawrencium

Lawrencium er et kunstig fremstilt radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Lr og atomnummer 103 i periodesystemet.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Lawrencium · Se mer »

Litium

Litium er et grunnstoff med atomnummer 3 og kjemisk symbol Li.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Litium · Se mer »

Magnetfelt

Feltlinjer for magnetfeltene '''B''' og '''H''' skapt av en magnet med magnetisering '''M'''. Et magnetisk felt er et vektorfelt som er skapt av elektriske strømmer eller magneter som karakteriseres ved en magnetisering.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Magnetfelt · Se mer »

Mangan

Mangan er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Mn og atomnummer 25.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Mangan · Se mer »

Molekyl

2D (høyre) representasjon av terpenoid-molekylet atisan. Vannmolekyl Eksempel på et makromolekyl: humant hemoglobin. De fire polypeptidsubenhetene er markert med rødt og blått. De jernholdinge heme-gruppene er farget grønne. Et molekyl er en elektrisk nøytral enhet som består av minst to atomer.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Molekyl · Se mer »

Molybden

Molybden er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Mo og atomnummer 42.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Molybden · Se mer »

Nøytron

Et nøytron er en subatomær hadronpartikkel med symbolet n eller n0, uten elektrisk ladning og med en masse som er marginalt større enn protonet.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Nøytron · Se mer »

Neon

Neon er et grunnstoff med kjemisk symbol Ne og atomnummer 10.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Neon · Se mer »

Nikkel

Nikkel er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni og atomnummer 28.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Nikkel · Se mer »

Niob

Niob er et grunnstoff med kjemisk symbol Nb og atomnummer 41. Atommassen (u) er 92,9.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Niob · Se mer »

Orbital

Elektronets orbitaler i atomer og molekyler Innen kjemi og partikkelfysikk, er orbital betegnelsen på de områdene elektronet kan opptre i rundt et enkelt atom.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Orbital · Se mer »

Palladium

Palladium er et grunnstoff med kjemisk symbol Pd og atomnummer 46.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Palladium · Se mer »

Paulis eksklusjonsprinsipp

Paulis eksklusjonsprinsipp, eller bare Paulis prinsipp, er et kvantemekanisk prinsipp formulert av Wolfgang Pauli i 1925.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Paulis eksklusjonsprinsipp · Se mer »

Periodesystemet

Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev, periodesystemets «far» Periodesystemet, også kalt periodetabellen eller det periodiske system, er en tabell som klassifiserer grunnstoffene (eller elementene) i perioder.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Periodesystemet · Se mer »

Platina

Platina er et grunnstoff med kjemisk symbol Pt og atomnummer 78.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Platina · Se mer »

Proton

Et proton er en partikkel i en atomkjerne.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Proton · Se mer »

Rhodium

Rhodium er et grunnstoff med kjemisk symbol Rh og atomnummer 45.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Rhodium · Se mer »

Ruthenium

Ruthenium er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ru og atomnummer 44.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Ruthenium · Se mer »

Sølv

Sølv er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ag (fra latin argentum, som stammer fra urindoeuropeisk) og atomnummer 47.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Sølv · Se mer »

Scandium

Scandium er et grunnstoff med kjemisk symbol Sc og atomnummer 21.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Scandium · Se mer »

Sink

Sink er et grunnstoff med kjemisk symbol Zn og atomnummer 30.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Sink · Se mer »

Technetium

Technetium er et grunnstoff med kjemisk symbol Tc og atomnummer 43.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Technetium · Se mer »

Thallium

Thallium er grunnstoff med kjemisk symbol Tl og atomnummer 81.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Thallium · Se mer »

Titan (grunnstoff)

Titan er et grunnstoff med kjemisk symbol Ti og atomnummer 22.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Titan (grunnstoff) · Se mer »

Vanadium

Vanadium er et grunnstoff med kjemisk symbol V og atomnummer 23.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Vanadium · Se mer »

Xenon

Xenon er et ikke-metallisk grunnstoff med atomnummer 54 og kjemisk symbol Xe.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Xenon · Se mer »

Yttrium

Yttrium er et grunnstoff med kjemisk symbol Y og atomnummer 39.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Yttrium · Se mer »

Zeeman-effekt

Zeemans foto av natriumlinjenes oppspalting i et magnetfelt Zeemaneffekten er en magnetooptisk effekt, der en deling av en spektrallinje oppstår i et magnetfelt.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Zeeman-effekt · Se mer »

Zirkonium

Zirkonium er et grunnstoff med kjemisk symbol Zr og atomnummer 40.

Ny!!: Elektronkonfigurasjon og Zirkonium · Se mer »

Omdirigeringer her:

D-orbitaler.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »