Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Enzym

Index Enzym

Modell av Purine Nucleoside Phosphorylase Enzym (fra gr en zyme, i surdeig) er en betegnelse på forskjellige biologiske katalysatorer som er virksomme i levende organismer.

67 relasjoner: Adenosintrifosfat, Aktiveringsenergi, Alkoholer, Ammoniakk, Biologi, Blod, Celleånding, Cyanid, Disakkarid, EC-nummer, Eduard Buchner, Elektron, Etanol, Fermentering, Fosforsyre, Gresk, Hermann Emil Fischer, Hydrogen, Hydrogenperoksid, Hydrolyse, Inhibitor, Ion, Isolasjon, Isomeri, IUBMB, Jöns Jakob Berzelius, Karbondioksid, Katalase, Katalysator, Kinetisk energi, Kofaktor, Kovalent binding, Krystallisering, Kvikksølv, Laktose, Laktoseintoleranse, Ligand (biokjemi), Ligase, Lipase, Lipid, Liste over funksjonelle grupper, Louis Pasteur, Lunge, Lysozym, Magesekk, Magesyre, Oksidasjon, Oksygen, Optimum, Organisk materiale, ..., Organisme, Pepsin, PH, Potensiell energi, Protease, Protein, Reaksjonsfart, Ribosom, RNA, Substrat, Sukker, Temperatur, Urea, Vitamin B, 1835, 1897, 1917. Utvid indeks (17 mer) »

Adenosintrifosfat

Strukturformelen til ATP Kulepinnemodell, basert på data fra røntgendiffraksjon Kalottmodell med hydrogenatomene utelatt Adenosin-5'-trifosfat (ATP, etter det engelske navnet Adenosine triphosphate) er et multifunksjonelt nukleotid som brukes i celler som et koenzym.

Ny!!: Enzym og Adenosintrifosfat · Se mer »

Aktiveringsenergi

Gnistene som genereres ved å slå stål mot en flint står bak aktiveringsenergien for å starte forbrenning i denne bunsenbrenneren. Flammen vil fortsette å være blå etter at gnistene er slukket fordi den spontane forbrenningen med flamme nå er i en energisk gunstig tilstand. Aktiveringsenergi er den minimumsenergi som partiklene i en kjemisk reaksjon må ha til sammen for å kunne reagere når de støter sammen.

Ny!!: Enzym og Aktiveringsenergi · Se mer »

Alkoholer

Alkoholmeter som måler alkoholinnholdet i en veske. I organisk kjemi er alkoholer en fellesbetegnelse for stoffer som har en hydroksylgruppe, en -OH gruppe, som er bundet kovalent til et karbonatom.

Ny!!: Enzym og Alkoholer · Se mer »

Ammoniakk

Ammoniakk har den kjemiske betegnelsen NH3 og er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt.

Ny!!: Enzym og Ammoniakk · Se mer »

Biologi

Biologi er læren om den levende naturen og dens organismer (av gresk βιολογία, dvs. bios.

Ny!!: Enzym og Biologi · Se mer »

Blod

Menneskets blodkarsystem Blod består av blodplasma og blodceller.

Ny!!: Enzym og Blod · Se mer »

Celleånding

eukaryot celle. Den cellulære respirasjonen er en cellulær prosess hvor energirike molekyler som glukose spaltes til vann og karbondioksid og det dannes energi som cellen kan bruke.

Ny!!: Enzym og Celleånding · Se mer »

Cyanid

Cyanid-ionet CN− Cyanid er et anion med kjemisk betegnelse CN-.

Ny!!: Enzym og Cyanid · Se mer »

Disakkarid

Disakkarider er satt sammen av to molekyler av enkle sukkerarter.

Ny!!: Enzym og Disakkarid · Se mer »

EC-nummer

EC-nummer (av engelsk: Enzyme Commission number) er en klassifiseringsmetode og nomenklatur for enzymer og de ulike reaksjonene de katalyserer.

Ny!!: Enzym og EC-nummer · Se mer »

Eduard Buchner

Eduard Buchner (født 20. mai 1860 i München, død 13. august 1917 ved Focșani i Romania) var en tysk kjemiker og nobelprisvinner.

Ny!!: Enzym og Eduard Buchner · Se mer »

Elektron

Elektronet er en elementær subatomær partikkel med en negativ elektrisk ladning.

Ny!!: Enzym og Elektron · Se mer »

Etanol

Etanol eller etylalkohol er den mest kjente alkoholen, og kalles i dagligtalen gjerne for «alkohol».

Ny!!: Enzym og Etanol · Se mer »

Fermentering

Igangværende gjæringsprosess Fermentering eller gjæring er en katabolsk reaksjon hvor sukker omdannes til alkohol, syrer og karbondioksid ved hjelp av mikroorganismer.

Ny!!: Enzym og Fermentering · Se mer »

Fosforsyre

thumb Fosforsyre er en middels sterk, trivalent syre med formelen H3PO4.

Ny!!: Enzym og Fosforsyre · Se mer »

Gresk

Greske bokstaver på et kar. Gresk (på gresk ἑλληνικά, ʰellēniká) er en egen gren av de indoeuropeiske språkene, og offisielt språk i Hellas og et av de offisielle språkene på Kypros.

Ny!!: Enzym og Gresk · Se mer »

Hermann Emil Fischer

Hermann Emil Fischer (født 9. oktober 1852 i Flamersheim ved Euskirchen, død 15. juli 1919 i Berlin) var en tysk kjemiker og nobelprisvinner.

Ny!!: Enzym og Hermann Emil Fischer · Se mer »

Hydrogen

Hydrogen, tidligere kalt vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1.

Ny!!: Enzym og Hydrogen · Se mer »

Hydrogenperoksid

Molekylstrukturen til hydrogenperoksid. Hydrogenperoksid (H2O2) er en blek, blålig væske og den enkleste av peroksidene.

Ny!!: Enzym og Hydrogenperoksid · Se mer »

Hydrolyse

To eksempler på hydrolyse: i øvre reaksjon spalter vann nitril til karboksylsyre og ammoniakk, mens i nedre reaksjon blir nitril spaltet til karboksylsyre og ammonium ved hjelp av vann. Hydrolyse er det motsatte av en kondensasjonsreaksjon.

Ny!!: Enzym og Hydrolyse · Se mer »

Inhibitor

En inhibitor er et stoff som minsker hastigheten på en kjemisk reaksjon (altså motsatt virkning av en katalysator) uten at stoffet selv deltar i selve reaksjonen.

Ny!!: Enzym og Inhibitor · Se mer »

Ion

O+), et positivt ladd ion. Et ion (gresk: ἰόν, «en som går») er et elektrisk ladd atom.

Ny!!: Enzym og Ion · Se mer »

Isolasjon

Isolasjon kan sikte til.

Ny!!: Enzym og Isolasjon · Se mer »

Isomeri

Isomeri er et fenomen som innebærer at ulike kjemiske forbindelser kan ha samme molekylformel, men ulike arrangementer av atomene og derfor ulike egenskaper.

Ny!!: Enzym og Isomeri · Se mer »

IUBMB

International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) er en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) som tar for seg spørsmål som er relevante innen biokjemi, molekylærbiologi og beslektete disipliner.

Ny!!: Enzym og IUBMB · Se mer »

Jöns Jakob Berzelius

Jöns Jacob Berzelius (født 20. august 1779, død 7. august 1848) var en svensk kjemiker.

Ny!!: Enzym og Jöns Jakob Berzelius · Se mer »

Karbondioksid

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO2, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse. Med metalloksider eller hydroksid, kan karbondioksid danne to typer salter, nemlig karbonater og hydrogenkarbonat. CO2 er en viktig del av det globale karbonkretsløpet, samt en naturlig del av luften som en viktig drivhusgass i atmosfæren: Menneskelig aktivitet, spesielt forbrenning av fossile energikilder, har økt andelen parts per million (ppm) CO2 i atmosfæren fra cirka 280 før starten av industrialiseringen til cirka 400 ppm i 2015. Denne tendensen er fortsatt stigende. Denne økningen resulterer i en forsterkning av den naturlige drivhuseffekten, som i sin tur er årsaken til dagens globale oppvarming. Ved forbrenning av stoffer som inneholder karbon med tilstrekkelig oksygen oppstår CO2. Gassen oppstår også i organismer og levende vesener som et produkt av celleånding. Planter, algerer og noen bakterier og arkebakterier konverterer CO2 etter fiksering i biomasse. Under fotosyntesen skapes glukose fra uorganisk CO2 og vann. CO2 kan være giftig, men konsentrasjonen i luften er langt fra nok til at det er skadelig. Den har et bred spektrum av teknisk anvendelser. I kjemiske industri brukes den for eksempel ved fremstilling av urea. I fast form som tørris er CO2 mye brukt som kjølemiddel, og som såkalt superkritisk karbondioksid blir brukt som løse- og ekstraheringsmiddel.

Ny!!: Enzym og Karbondioksid · Se mer »

Katalase

Katalase er et enzym som katalyserer reaksjonen der hydrogenperoksid omdannes til oksygengass og vann.

Ny!!: Enzym og Katalase · Se mer »

Katalysator

Et diagram for reaksjonsforløp som viser effekten av en katalysator i en hypotetisk eksoterm kjemisk reaksjon X + Y → Z. Tilstedeværelsen av en katalysator åpner en annen reaksjonsvei (vist i rødt) med lavere aktiveringsenergi. Det endelige resultatet og den samlede termodynamikken er samme i de to tilfellene. En katalysator er et stoff som øker hastigheten på en kjemisk reaksjon, uten at det selv (permanent) forandres.

Ny!!: Enzym og Katalysator · Se mer »

Kinetisk energi

patronen. Kinetisk energi er i fysikken den energi som er knyttet til et legemes bevegelse, derav ofte kalt for bevegelsesenergi.

Ny!!: Enzym og Kinetisk energi · Se mer »

Kofaktor

jern-svovel-sentre og heme. En kofaktor er en ikke-protein kjemisk substans bundet til et protein og nødvendig for proteinets biologiske aktivitet, noe som må være tilgjengelig i tillegg til enzym for å katalysere en gitt reaksjon.

Ny!!: Enzym og Kofaktor · Se mer »

Kovalent binding

Kovalente bindinger (også kalt elektronparbindinger, eller elektronbindinger) er bindinger mellom atomer som bygger på oktettregelen, hvor alle atomer ønsker åtte elektroner i ytterste skall.

Ny!!: Enzym og Kovalent binding · Se mer »

Krystallisering

Krystallgitter i NaCl, vanlig koksalt (halitt) Krystaller av NaCl, vanlig koksalt (halitt) Et stoff kan gå direkte over fra gass form til et fast krystallinsk stoff, her i form av iskrystaler på en busk. Krystallisering er navnet på den prosessen der et stoff danner en fast ordnet repeterende gitterstruktur mellom flere molekyler, eller atomer (hvis det dreier seg om et grunnstoff i atomær tilstand).

Ny!!: Enzym og Krystallisering · Se mer »

Kvikksølv

Kvikksølv er et kjemisk grunnstoff med symbol Hg og atomnummer 80.

Ny!!: Enzym og Kvikksølv · Se mer »

Laktose

Disakkaridet laktose, oppbygget av glukose og galaktose. Laktose, melkesukker, er et karbohydrat og en sukkerart som finnes i melk, men det smaker ikke like søtt som sukrose.

Ny!!: Enzym og Laktose · Se mer »

Laktoseintoleranse

Laktoseintoleranse er redusert egenskap til å fordøye laktose, som er det dominerende sukkeret i melk.

Ny!!: Enzym og Laktoseintoleranse · Se mer »

Ligand (biokjemi)

Ligander (fra latinsk ligandum: binding) kalles de molekylene som er spesifisert for en reseptor, og ved å binde seg til reseptoren viderefører de signaler gjennom cellemembranen og inn i cellen.

Ny!!: Enzym og Ligand (biokjemi) · Se mer »

Ligase

Ligase (fra det latinske verbet ligāre — «å binde» eller «å lime sammen») er et enzym (enkle eller sammensatte proteiner) som kan katalysere forbindelsen av to store molekyler ved dannelsen av ny kjemisk forbindelse, vanligvis med ledsagende hydrolyse (spalting av kjemisk forbindelser ved vannopptak) av en liten kjemisk gruppe avhengig av den ene av de større molekylene.

Ny!!: Enzym og Ligase · Se mer »

Lipase

Lipase er et enzym som hydrolyserer fett og frigir fettsyrene fra alkoholen glyserol.

Ny!!: Enzym og Lipase · Se mer »

Lipid

Lipider er en klasse upolare organiske forbindelser som hovedsakelig består av karbon og hydrogen.

Ny!!: Enzym og Lipid · Se mer »

Liste over funksjonelle grupper

Funksjonelle grupper i organisk kjemi er grupper av atomer som har karakteriske egenskaper til tross for hvordan det molekylære rammeverket er oppbygd.

Ny!!: Enzym og Liste over funksjonelle grupper · Se mer »

Louis Pasteur

Louis Pasteur. Louis Pasteur (født 27. desember 1822 i Dole, død 28. september 1895 i Marnes-la-Coquette) var en fransk kjemiker og bakteriolog.

Ny!!: Enzym og Louis Pasteur · Se mer »

Lunge

Lungene (pulmonum) er det sentrale organet i åndedrettssystemet.

Ny!!: Enzym og Lunge · Se mer »

Lysozym

Lysozym Lysozym er et enzym som finnes i noen eukaryote celler.

Ny!!: Enzym og Lysozym · Se mer »

Magesekk

Magesekken, eller ventrikkelen, er den delen av fordøyelsessystemet som ligger etter spiserøret.

Ny!!: Enzym og Magesekk · Se mer »

Magesyre

Magesaft eller magesyre er en fordøyelsessaft som lages i magesekken.

Ny!!: Enzym og Magesyre · Se mer »

Oksidasjon

Oksidasjon er en kjemisk reaksjon der oksidasjonstallet til et stoff øker, og er den ene halvdelen av den kjemiske reaksjonen som skjer i en redoksreaksjon.

Ny!!: Enzym og Oksidasjon · Se mer »

Oksygen

Oksygen (fra gresk ὀξύς, oxys, «syre», bokstavelig «skarp», fra smaken av syrer, og -γενής, -genēs, «produsent», bokstavelig «opphav»), eldre betegnelse surstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol O og atomnummer 8.

Ny!!: Enzym og Oksygen · Se mer »

Optimum

Optimum kan sikte til.

Ny!!: Enzym og Optimum · Se mer »

Organisk materiale

Organisk materiale eller organisk stoff er en samlebetegnelse for materiale som stammer fra levende organismer eller materiale som inneholder karbonatomer.

Ny!!: Enzym og Organisk materiale · Se mer »

Organisme

rekken ''Mycetozoa'' En organisme er et levende vesen; et individ av eller en representant for en biologisk art, eksempelvis et dyr, en plante, en sopp eller mikroorganisme.

Ny!!: Enzym og Organisme · Se mer »

Pepsin

Pepsin i kompleks med pepstatin. I magesekken tilsettes det inaktive proenzymet pepsinogen, produsert av hovedceller i magesekkslimhinnen.

Ny!!: Enzym og Pepsin · Se mer »

PH

pH, forkortelse av latin pondus Hydrogenii eller potentia Hydrogenii (pondus – vekt el. potentia – styrke, hydrogenium – hydrogen), er en måleenhet for surhetsgrad i vannløsninger.

Ny!!: Enzym og PH · Se mer »

Potensiell energi

Potensiell energi eller stillingsenergi er den energien et fysisk systemet har på grunn av dets posisjon.

Ny!!: Enzym og Potensiell energi · Se mer »

Protease

En protease (eller peptidase) er et enzym som spalter proteiner/peptider i mindre proteiner/peptider (også kalt proteolytisk enzym).

Ny!!: Enzym og Protease · Se mer »

Protein

α-helikser. Proteiner (fra gresk πρῶτος protos: den første), også kalt eggehvitestoff, er en type molekyler som finnes i alle levende organismer, og er en av de grunnleggende bestanddelene for alt liv.

Ny!!: Enzym og Protein · Se mer »

Reaksjonsfart

Reaksjonsfart er et begrep som brukes innenfor kjemien og kjemiske reaksjoner.

Ny!!: Enzym og Reaksjonsfart · Se mer »

Ribosom

Ribosomer (av ribonukleinsyre, RNA og gr. soma – kropp) er små komplekser av protein og RNA som produserer proteiner i celler.

Ny!!: Enzym og Ribosom · Se mer »

RNA

RNA, en forkortelse for engelsk ribonucleic acid, det vil si ribonukleinsyre på norsk, er molekyler satt sammen av de fire ribonukleinsyrene adenin (A), cytosin (C), guanin (G) og uracil (U).

Ny!!: Enzym og RNA · Se mer »

Substrat

Substrat kan referere til.

Ny!!: Enzym og Substrat · Se mer »

Sukker

Forstørret bilde av sukkerkrystaller. Sukker (fra sanskrit शर्करा, sharkara) betegner en gruppe spiselige krystallinske karbohydrater, hovedsakelig sukrose (rørsukker), fruktose (fruktsukker), glukose (druesukker) og laktose (melkesukker).

Ny!!: Enzym og Sukker · Se mer »

Temperatur

Temperatur er den fysiske egenskapen som er det viktigste grunnlaget for om en gjenstand oppfattes som varm eller kald.

Ny!!: Enzym og Temperatur · Se mer »

Urea

3D modell av molekylet Urea (urinstoff, karbamid) CON2H4 er en organisk forbindelse av stoffgruppen amider.

Ny!!: Enzym og Urea · Se mer »

Vitamin B

Vitamin B er en fellesbetegnelse på en gruppe vannløselige vitaminer med mange felles egenskaper.

Ny!!: Enzym og Vitamin B · Se mer »

1835

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Enzym og 1835 · Se mer »

1897

1897 (MDCCCXCVII) i den gregorianske kalender var et år uten skuddag som begynte på en fredag.

Ny!!: Enzym og 1897 · Se mer »

1917

1917 (MCMXVII) var et år uten skuddag som begynte på en mandag i den gregorianske kalender og på en tirsdag i den julianske kalender.

Ny!!: Enzym og 1917 · Se mer »

Omdirigeringer her:

Ensym, Enzymer, Enzymologi, Ferment.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »