Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Etnologi

Index Etnologi

Etnologi (fra gresk ethnos, folk, og logia, lære), er et humanistisk fag med de vestlige folkenes materielle, sosiale kultur som tema.

48 relasjoner: Arne Lie Christensen, Åse Enerstvedt, Barbro Klein, Bonde, Brit Berggreen, Brynjulf Alver, Diffusjon, Etnografi, Etymologi, Evolusjon, Feminisme, Folkeminne, Folkloristikk, Funksjonalisme (arkitektur), Göran Rosander, Genus, Gresk, Hilmar Stigum, Huddinge kommune, Humaniora, Innovasjon, Jarle Sanden, Knut Kolsrud, Kulturarv, Kulturhistorie, Landbruksredskap, Litteraturåret 1969, Liv Emma Thorsen, Morten Bing, Museum, Nils Lid, Ragnar Pedersen (etnolog), Rigmor Frimannslund Holmsen, Sagn, Sigurd Erixon, Sosialantropologi, Sosialistisk Venstreparti, Svale Solheim, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Vibeke Mohr, 1920, 1960, 1960-årene, 1970-årene, 1972, 1980-årene, 1990-årene.

Arne Lie Christensen

Arne Lie Christensen (født 23. september 1943) er en norsk etnolog og sakprosaforfatter som har arbeidet mye med forskning på temaene kulturlandskap, byggeskikk og kulturminnevern.

Ny!!: Etnologi og Arne Lie Christensen · Se mer »

Åse Enerstvedt

Åse Enerstvedt er en norsk etnolog og sakprosaforfatter som har arbeidet mye med forskning på temaene barnekultur og kulturformidling til barn.

Ny!!: Etnologi og Åse Enerstvedt · Se mer »

Barbro Klein

Barbro Klein (født 1938, død 2018) var professor i etnologi, med virke dels i Skandinavia og dels ved amerikanske institusjoner.

Ny!!: Etnologi og Barbro Klein · Se mer »

Bonde

Bonde; amerikansk plakat fra 1940-årene Bonde eller gårdbruker er en yrkestittel for en person som eier eller forpakter og driver et gårdsbruk.

Ny!!: Etnologi og Bonde · Se mer »

Brit Berggreen

Brit Berggreen (født 16. mai 1940 i Re) er en norsk etnolog og sakprosaforfatter som blant annet har arbeidet mye med forskning på temaene kystkultur og kjønnsroller i norsk folkelig kultur.

Ny!!: Etnologi og Brit Berggreen · Se mer »

Brynjulf Alver

Brynjulf Alver (født 28. september 1924, død 21. februar 2009) var professor ved Etno-folkloristisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Ny!!: Etnologi og Brynjulf Alver · Se mer »

Diffusjon

Grått og svart spres i hverandre. Et adatoms egentransport på en overflate av krystall. Diffusjon betyr spredning og kommer av det latinske verbet «diffundere» som betyr «utbre» eller «spre», og brukes om det at noe sprer seg.

Ny!!: Etnologi og Diffusjon · Se mer »

Etnografi

Etnografi (fra gresk ethnos, folk, og grafein, skrive) er benevnelsen på en vitenskapelig metode for å beskrive og sammenligne verdens ulike kulturer og samfunnstyper, ofte gjennom bruk av feltstudier.

Ny!!: Etnologi og Etnografi · Se mer »

Etymologi

''The story of a word'' fra den nederlandske-amerikanske forfatteren Hendrik Willem van Loons '' The Story of Mankind'' (1921) viser den antatte spredningen av ordet ''ma'', «mor», i ulike indoeuropeiske språk. navnene på delstatene i USA er hentet fra. Shuowen_jiezi er det første tegnleksikonet for kinesisk skrift. Boka viser og forklarer det «etymologiske» opphavet til 9353 skrifttegn. Etymologi (fra gresk ἔτυμος, étymos, «virkelig, sann» og -λογία, -logía, «lære») er ordhistorie, altså studiet av hvordan ord har kommet inn i språket eller utviklet seg fra tidligere språkstadier.

Ny!!: Etnologi og Etymologi · Se mer »

Evolusjon

stamtreet, med genomstørrelser Evolusjon (latin evolutio.

Ny!!: Etnologi og Evolusjon · Se mer »

Feminisme

stemmerett for kvinner Feminisme er en rekke sosiale-, politiske bevegelser og ideologier hvis formål er å definere og etablere en politisk, økonomisk, personlig og sosial likestilling mellom kjønnene.

Ny!!: Etnologi og Feminisme · Se mer »

Folkeminne

Illustrasjon av Theodor Kittelsen til eventyret om Askeladden og de gode hjelperne, Asbjørnsen og Moe: Illustrerede eventyr, udvalgte folkeeventyr. 1907 Illustrasjon hentet fra Richard Burtons 1885-utgave av 1001 natt. Dansk Sankthansbål med "heks", 2007. Folkeminner eller folklore er en samlebetegnelse på tradisjonsoverført kunst, litteratur, kunnskap og praksis.

Ny!!: Etnologi og Folkeminne · Se mer »

Folkloristikk

Folkloristikk er den akademiske betegnelsen på faget som tidligere også var omtalt som folkeminnevitenskap eller folkeminnegransking.

Ny!!: Etnologi og Folkloristikk · Se mer »

Funksjonalisme (arkitektur)

Frode Inge Helland Frode Inge Helland Oscars gate 19, tegnet av arkitektene Th. Frost & David Sandved, oppført 1938-39 Frode Inge Helland Bauhaus, Dessau Peter Schaeefer Joachim Hensel Losch Den røde telefonkiosken, «Riksen» ble tegnet i 1932 av arkitekt Georg Fredrik Fasting Utkastet ble sendt inn i forbindelse med en konkurranse utlyst av Oslo telefonanlegg (O.T.A.). Kjetil Bjørnsrud Solbygg i Kristiansand (1946-48). Arkitekt: Thilo Schoder Stupetårnet ved Ingierstrand bad. Interiør i Klingenberg kino i OsloFoto: Leif Ørnelund / Oslo Museum Bellavista i Klampenborg, Danmark. Arne Jacobsen 1934. Funksjonalisme (lat. functio (gen. functionis), «fungere», «utføre», «fullbyrde») er et begrep, mest kjent innenfor formgiving og arkitektur, som hevder at der er en uløselig sammenheng mellom bruken av et objekt og formen på det.

Ny!!: Etnologi og Funksjonalisme (arkitektur) · Se mer »

Göran Rosander

Göran Fredrik Rosander (født 1933, død 1996) var en svensk etnolog og museumsmann.

Ny!!: Etnologi og Göran Rosander · Se mer »

Genus

Genus kan sikte til.

Ny!!: Etnologi og Genus · Se mer »

Gresk

Greske bokstaver på et kar. Gresk (på gresk ἑλληνικά, ʰellēniká) er en egen gren av de indoeuropeiske språkene, og offisielt språk i Hellas og et av de offisielle språkene på Kypros.

Ny!!: Etnologi og Gresk · Se mer »

Hilmar Stigum

Hilmar Eliseius Stigum (født 1897, død 1976) var en norsk etnolog.

Ny!!: Etnologi og Hilmar Stigum · Se mer »

Huddinge kommune

Grensemarkeringen i støpejern fra 1936 mellom Stockholm kommune og Huddinge kommun ved ''Gamla Södertäljevägen'' i Segeltorp. Huddinge kommune er en kommune i Stockholms län i landskapet Södermanland i Sverige.

Ny!!: Etnologi og Huddinge kommune · Se mer »

Humaniora

Humaniora eller humanistiske fag er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra naturvitenskap eller realfag og (fra annen halvdel av 1900-tallet) fra samfunnsvitenskap.

Ny!!: Etnologi og Humaniora · Se mer »

Innovasjon

Innovasjon er noe nytt som er både nyttig og kan nyttiggjøres.

Ny!!: Etnologi og Innovasjon · Se mer »

Jarle Sanden

Jarle Sanden (født 19.september1951 i Molde) har fra 1994 til 2018 vært ansatt som direktør for Romsdalsmuseet i Molde.

Ny!!: Etnologi og Jarle Sanden · Se mer »

Knut Kolsrud

Knut Kolsrud (født 11. september 1916, død 15. desember 1989. Marbella, Spania) var en norsk etnolog.

Ny!!: Etnologi og Knut Kolsrud · Se mer »

Kulturarv

Kulturarv kan sies å være hele den historiske plattformen samfunnet står på.

Ny!!: Etnologi og Kulturarv · Se mer »

Kulturhistorie

Hagegnom ved Oslofjorden, 2006.Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie.

Ny!!: Etnologi og Kulturhistorie · Se mer »

Landbruksredskap

Landbruksredskap er en betegnelse på redskap og maskiner som benyttes innen landbruk; jordbruk og skogbruk.

Ny!!: Etnologi og Landbruksredskap · Se mer »

Litteraturåret 1969

Litteraturåret 1969 er en oversikt over utgivelser, hendelser, prisvinnere og avdøde personer med tilknytning til litteratur i 1969.

Ny!!: Etnologi og Litteraturåret 1969 · Se mer »

Liv Emma Thorsen

Liv Emma Thorsen (født 18. mars 1946) er norsk etnolog som var ansatt som professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Ny!!: Etnologi og Liv Emma Thorsen · Se mer »

Morten Bing

Morten Bing (født 14. januar 1950 i Oslo) er en norsk kulturhistoriker (etnolog) og musiker.

Ny!!: Etnologi og Morten Bing · Se mer »

Museum

Planetmodell i American Museum of Natural History i New York i USA. Sør-Atlanteren. Et museum, musé eller muse er en institusjon som samler, bevarer, forsker på og stiller ut kunstverk eller andre gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse.

Ny!!: Etnologi og Museum · Se mer »

Nils Lid

Nils Lid (født 16. januar 1890 på Voss, død 30. april 1958, var en norsk folkelivsforsker (etnolog), språkforsker og folklorist. Lid kom seint i gang med sin utdannelse. Han tok middelskoleeksamen i Nordfjordeid 1910 og artium to år etter på Voss, og begynte å studere filologi i 1913, samtidig som han arbeidet som lærer og journalist. Han tok embetseksamen med hovedfag i norsk 1918. Han ble nå lektor ved Voss offentlege Landsgymnas 1918-23, samtidig som han 1920–28 var universitetsstipendiat i folkeminnevitenskap, og fra 1924–1940 fast knyttet til Instituttet for sammenlignende kulturforskning, hvor han var leder av de folkloristiske og etnologiske undersøkelsene. Her redigerte han skriftserien Ord og Sed 1934-47, som i hovedsak inneholdt spørrelister viet ulike kulturhistoriske tema, men også noen småartikler. Skriftet ble utvidet til tidsskriftet Norveg, med undertittelen «Ny serie av Ord og Sed», som Nils Lid redigerte fra 1951 til sin død i 1958. Lid tok sin doktorgrad i 1924 med avhandlingen Norske slakteskikkar, med jamføringar fra nærskylde umråde. Fra 1935 til 1940 var han dosent i nynorsk ved Universitetet i Oslo, og fra 1940 til sin død, professor i norsk folkelivsgransking (etnologi) ved Universitetet i Oslo. I Norsk folkeminnelags skrifter har han gitt ut sju bind av Storakers samlinger og et bind av Wilhelm Mannhardts, norske samlinger fra 1860-årene. Lid var også engasjert i språkforskning, og behersket flere språk, blant annet samisk, finsk og estisk. Han har levert bidrag til stedsnavnstolking og etymologi. Noen av hans viktigere artikler er publisert i Trolldom: Nordiske studiar, som kom ut til hans 60-årsdag i 1950. Lid ble æresdoktor ved Åbo Universitet i 1955 og er innehaver av Finlands hvite roses orden.

Ny!!: Etnologi og Nils Lid · Se mer »

Ragnar Pedersen (etnolog)

Ragnar Pedersen (født 1941, død 28. juni 2016) var en norsk etnolog ansatt som konservator ved Hedmarksmuseet på Hamar.

Ny!!: Etnologi og Ragnar Pedersen (etnolog) · Se mer »

Rigmor Frimannslund Holmsen

Rigmor Modesta Frimannslund Holmsen (født 31. januar 1911, død 28. april 2006) var Norges første magister i etnologi.

Ny!!: Etnologi og Rigmor Frimannslund Holmsen · Se mer »

Sagn

Hedalen stavkirke er blant de det er knyttet sagn til Sagn (av det norrøne verbet segja, «å fortelle noe», altså «sagn» som i «utsagn») er en kort, ofte enepisodisk, muntlig fortelling nært knyttet til folketroen.

Ny!!: Etnologi og Sagn · Se mer »

Sigurd Erixon

Sigurd Emanuel Erixon (født 26. mars 1888, død 18. februar 1968) var en svensk etnolog og kulturhistoriker.

Ny!!: Etnologi og Sigurd Erixon · Se mer »

Sosialantropologi

Sosialantropologi (fra gresk anthropos.

Ny!!: Etnologi og Sosialantropologi · Se mer »

Sosialistisk Venstreparti

SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti».

Ny!!: Etnologi og Sosialistisk Venstreparti · Se mer »

Svale Solheim

Svale Solheim (født 15. februar 1903 i Naustdal, Sunnfjord, død 20. desember 1971) var en norsk folklorist og politiker.

Ny!!: Etnologi og Svale Solheim · Se mer »

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946.

Ny!!: Etnologi og Universitetet i Bergen · Se mer »

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste, nest største og høyest rangerte universitetet i Norge.

Ny!!: Etnologi og Universitetet i Oslo · Se mer »

Vibeke Mohr

Vibeke Antoinette Mohr (født 29. april 1954) er fra august 2011 avdelingsdirektør kultur i Norsk kulturråd.

Ny!!: Etnologi og Vibeke Mohr · Se mer »

1920

1920 (MCMXX) i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en torsdag.

Ny!!: Etnologi og 1920 · Se mer »

1960

1960 (MCMLX) i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en fredag.

Ny!!: Etnologi og 1960 · Se mer »

1960-årene

*Cubakrisen ryster verden.

Ny!!: Etnologi og 1960-årene · Se mer »

1970-årene

*Disco-musikken kommer for alvor på tampen av dette tiåret.

Ny!!: Etnologi og 1970-årene · Se mer »

1972

1972 (MCMLXXII) i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en lørdag.

Ny!!: Etnologi og 1972 · Se mer »

1980-årene

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Etnologi og 1980-årene · Se mer »

1990-årene

* Tim Berners Lee lager sin første webside i 1991, og med det ble weben født.

Ny!!: Etnologi og 1990-årene · Se mer »

Omdirigeringer her:

Etnolog, Folkelivsgransker, Folkelivsgransking.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »