Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Evolusjon

Index Evolusjon

stamtreet, med genomstørrelser Evolusjon (latin evolutio.

55 relasjoner: Antibiotika, Art, Artenes opprinnelse, Associated Press, Atferd, Avl, Bakterier, Bananflue, Bestand, Biogeografi, Biologi, Biologisk systematikk, Charles Darwin, Definisjon, Epigenetikk, Etnologi, Evolusjonsbiologi, Evolusjonsteori, Fossil, Gen, Genbasseng, Genduplikasjon, Genetikk, Genetisk drift, Genom, Hierarki, Hiv, Intelligent design, Kjønnet formering, Kreasjonisme, Kultur, Latin, Menneske, Migrasjon, Morfologi (biologi), Mutasjon, Naturlig seleksjon, Organisme, Plasmid, Populasjonsgenetikk, Rekombinasjon, Retrovirus, Revolusjon, RNA, Seksuell seleksjon, Stamtre (evolusjon), Stokastisitet, Survival of the fittest, Synonym, The Washington Post, ..., Tidslinje over livets evolusjonshistorie, Tilpasning (biologi), Utryddelse, Utvikling (biologi), Virus. Utvid indeks (5 mer) »

Antibiotika

Test av antibiotikas hemmende virkning på bakterietilvekst. Antibiotika (entall: antibiotikum, fra gresk anti - mot, bios - liv) er benevnelsen på en rekke medikamenter som hemmer formeringen av, eller dreper, mikroorganismer.

Ny!!: Evolusjon og Antibiotika · Se mer »

Art

Arten (av latin species.

Ny!!: Evolusjon og Art · Se mer »

Artenes opprinnelse

Originalutgaven av ''Artenes opprinnelse'' fra 1859. Artenes opprinnelse er Charles Darwins mest kjente bok.

Ny!!: Evolusjon og Artenes opprinnelse · Se mer »

Associated Press

Associated Press (AP) er et amerikansk nyhetsbyrå grunnlagt i mai 1846.

Ny!!: Evolusjon og Associated Press · Se mer »

Atferd

Atferd eller adferd viser til mennesker og dyrs bevegelsesmønstre og oppførsel.

Ny!!: Evolusjon og Atferd · Se mer »

Avl

Avl, som også kalles al, drett, oppdrett, kunstig utvalg og selektiv utvelgelse, er planmessig ledelse av dyrs eller planters formering.

Ny!!: Evolusjon og Avl · Se mer »

Bakterier

* Actinobacteria.

Ny!!: Evolusjon og Bakterier · Se mer »

Bananflue

Bananflue (Drosophila melanogaster) er en flue i familien fruktfluer (Drosophilidae).

Ny!!: Evolusjon og Bananflue · Se mer »

Bestand

Bestand er et begrep som brukes innen biologien, eksempelvis til å beskrive populasjoner av celler og dyr og forekomster av planter og trær innenfor et begrenset geografisk område.

Ny!!: Evolusjon og Bestand · Se mer »

Biogeografi

arktiske sonen Biogeografi er læren om organismers geografiske utbredning.

Ny!!: Evolusjon og Biogeografi · Se mer »

Biologi

Biologi er læren om den levende naturen og dens organismer (av gresk βιολογία, dvs. bios.

Ny!!: Evolusjon og Biologi · Se mer »

Biologisk systematikk

En systematisk oppsatt samling av biller. Systematikk (systematisk biologi) er læren om det biologiske mangfoldet og hvordan det er ordnet.

Ny!!: Evolusjon og Biologisk systematikk · Se mer »

Charles Darwin

Charles Robert Darwin (født 12. februar 1809 i Shrewsbury i Shropshire i England, død 19. april 1882 Downe i Kent i England) var en britisk naturforsker.

Ny!!: Evolusjon og Charles Darwin · Se mer »

Definisjon

Scannet utsnitt av Norges lover. § 2 omhandler definisjoner Definisjon er en setning som forklarer og avgrenser betydningsinnholdet i et ord, uttrykk eller begrep så nøyaktig som mulig.

Ny!!: Evolusjon og Definisjon · Se mer »

Epigenetikk

Epigenetikk er en retning innenfor biologifaget som studerer arvelige egenskaper som ikke skyldes endringer i selve DNA-koden, men som skyldes avlesning og bruk av genetisk kode.

Ny!!: Evolusjon og Epigenetikk · Se mer »

Etnologi

Etnologi, (fra gresk ethnos, folk, og logia, lære), er et humanistisk fag med de vestlige folkenes materielle, sosiale kultur som tema.

Ny!!: Evolusjon og Etnologi · Se mer »

Evolusjonsbiologi

Evolusjonsbiologi er den grenen av biologien som undersøker hvordan evolusjon foregår.

Ny!!: Evolusjon og Evolusjonsbiologi · Se mer »

Evolusjonsteori

det evolusjonære stamtreet Evolusjonsteorien er den vitenskapelige forklaringen på hvordan evolusjon (dannelsen og endringen av arter) foregår.

Ny!!: Evolusjon og Evolusjonsteori · Se mer »

Fossil

''Eomaia scansoria'' fra American Museum of Natural History i New York Et fossil (av latin: fossus, «oppgravd») er bevarte rester eller spor av organismer fra fjern fortid.

Ny!!: Evolusjon og Fossil · Se mer »

Gen

Genet er en funksjonell enhet av arvelighet bestående av en sekvens nukleinsyrer som okkuperer et spesielt locus på et kromosom.

Ny!!: Evolusjon og Gen · Se mer »

Genbasseng

Genbasseng betegner den totale mengden alleler innen en art eller populasjon.

Ny!!: Evolusjon og Genbasseng · Se mer »

Genduplikasjon

Genduplikasjon (genduplisering) er kopiering/fordobling av ethvert område i DNA eller RNA som inneholder et eller flere gener.

Ny!!: Evolusjon og Genduplikasjon · Se mer »

Genetikk

Gregor Mendel regnes som opphavet til den moderne genlæren. Genetikk (av gresk genetikos, som betyr «fruktbar, produktiv»), er læren om arv og gener, en gren av biologien.

Ny!!: Evolusjon og Genetikk · Se mer »

Genetisk drift

Simuleringer av genetisk drift for 20 alleler for en populasjon på 10 individer (øverst) og en for 100 individer (nederst). Grafen viser hvordan de genetiske trekkene skiller seg mer og mer over tid. Generelt sett driver allelerne betydelig raskere i små populasjoner. Genetisk drift er den effekt som tilfeldige forandringer har på evolusjon.

Ny!!: Evolusjon og Genetisk drift · Se mer »

Genom

Genom er hele den arvemessige informasjonen til en organisme som er kodet inn i organismens DNA, eller hos noen virus, i deres RNA.

Ny!!: Evolusjon og Genom · Se mer »

Hierarki

Hierarki betyr «rangordning».

Ny!!: Evolusjon og Hierarki · Se mer »

Hiv

Røde sløyfe - det internasjonale symbolet for solidaritet med verdens hivsmittedet Humant immunsviktvirus (hiv) er et lentivirus av retrovirusfamilien som forårsaker ervervet immunsviktsyndrom – bedre kjent som aids.

Ny!!: Evolusjon og Hiv · Se mer »

Intelligent design

Intelligent design, forkortet ID, er en oppfatning om at visse egenskaper ved universet, blant annet grunnleggende trekk ved levende organismer, utviser karakteristika som er resultatet av en intelligent årsak eller virkekraft, i motsetning til av en ikke-styrt prosess som f.eks.

Ny!!: Evolusjon og Intelligent design · Se mer »

Kjønnet formering

Øyestikkere legger egg Kjønnet formering, forplantning eller seksuell reproduksjon er en form for formering der avkommet utvikles av kjønnsceller (gameter).

Ny!!: Evolusjon og Kjønnet formering · Se mer »

Kreasjonisme

Kreasjonisme (av latin creatio som betyr «skapelse») er det filosofiske syn at verden og livet på jorda er blitt skapt av en guddommelig makt gjennom én eller flere særskilte skapelseshandlinger.

Ny!!: Evolusjon og Kreasjonisme · Se mer »

Kultur

Kultur (latin: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere») er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger.

Ny!!: Evolusjon og Kultur · Se mer »

Latin

Latin er et indoeuropeisk språk i den italiske gruppen.

Ny!!: Evolusjon og Latin · Se mer »

Menneske

* ? H. s. denisova.

Ny!!: Evolusjon og Menneske · Se mer »

Migrasjon

Migrasjon betyr folkevandring, eller inn- og utvandring.

Ny!!: Evolusjon og Migrasjon · Se mer »

Morfologi (biologi)

Morfologi innen biologi betegner både.

Ny!!: Evolusjon og Morfologi (biologi) · Se mer »

Mutasjon

Mutasjon er en forandring i et gen eller kromosom under en celledeling.

Ny!!: Evolusjon og Mutasjon · Se mer »

Naturlig seleksjon

Naturlig seleksjon (eller det naturlige utvalg) er en viktig faktor som er ansvarlig for evolusjon.

Ny!!: Evolusjon og Naturlig seleksjon · Se mer »

Organisme

rekken ''Mycetozoa'' En organisme er et levende vesen; et individ av eller en representant for en biologisk art, eksempelvis et dyr, en plante, en sopp eller mikroorganisme.

Ny!!: Evolusjon og Organisme · Se mer »

Plasmid

Et plasmid (flertall: plasmider) er en type ikke-kromosomal genetisk element som finnes i flere prokaryoter og i noen eukaryoter.

Ny!!: Evolusjon og Plasmid · Se mer »

Populasjonsgenetikk

Populasjonsgenetikk er studiet av endringer i allel- og genotypefrekvens i naturlige populasjoner under påvirkning av evolusjonære prosesser som naturlig seleksjon, genetisk drift, mutasjoner og genflyt.

Ny!!: Evolusjon og Populasjonsgenetikk · Se mer »

Rekombinasjon

Rekombinasjon (av latin re.

Ny!!: Evolusjon og Rekombinasjon · Se mer »

Retrovirus

Retrovirus er en type virus som har RNA som arvestoff.

Ny!!: Evolusjon og Retrovirus · Se mer »

Revolusjon

Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple En revolusjon (av latin revolutio, omveltning) er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et kort tidsrom.

Ny!!: Evolusjon og Revolusjon · Se mer »

RNA

RNA, en forkortelse for engelsk ribonucleic acid, det vil si ribonukleinsyre på norsk, er molekyler satt sammen av de fire ribonukleinsyrene adenin (A), cytosin (C), guanin (G) og uracil (U).

Ny!!: Evolusjon og RNA · Se mer »

Seksuell seleksjon

Illustrasjon fra ''The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex'' av Charles Darwin viser kolibrien ''Lophornis ornatus'', hunnen til venstre og prakthann til høyre Seksuell seleksjon (eller det seksuelle utvalg) er en evolusjonsfaktor som i likhet med naturlig seleksjon fører til tilpasninger hos arter.

Ny!!: Evolusjon og Seksuell seleksjon · Se mer »

Stamtre (evolusjon)

'''Figur 1:''' Ernst Haeckels ''Stammbaum des Menschen'' («menneskets stamtre») fra 1874 er et av de aller første stamtrærne som ble tegnet etter evolusjonsteoriens gjennombrudd. Fremstillingen som eiketre er utvilsomt estetisk, men gjennomsyret av antroposentrisme. '''Figur 2:''' Dagens måte å presentere stamtrær på, her illustrert ved et ''kladogram'' over de første forgreningene av livets tre. Legg merke til noen av forskjellene fra figur 1: Alle grener er like tykke, og alle grupper er plassert øverst på samme høyde. Stamtre har i biologien to betydninger som er nært knyttet til hverandre, men som man likevel må skille mellom.

Ny!!: Evolusjon og Stamtre (evolusjon) · Se mer »

Stokastisitet

Stokastisitet (fra gresk  gresk στόχος.

Ny!!: Evolusjon og Stokastisitet · Se mer »

Survival of the fittest

Survival of the fittest er et beskrivende synonym for naturlig seleksjon.

Ny!!: Evolusjon og Survival of the fittest · Se mer »

Synonym

Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord.

Ny!!: Evolusjon og Synonym · Se mer »

The Washington Post

The Washington Post er den største og eldste avisen i Washington, D.C., grunnlagt i 1877.

Ny!!: Evolusjon og The Washington Post · Se mer »

Tidslinje over livets evolusjonshistorie

Visuell representasjon av historien om livets utvikling på jorda, som en spiral. Denne tidslinjen over evolusjonen er et produkt av gjeldende vitenskapelige teorier som gir en oversikt over de største hendelsene i utviklingen av ulike livsformer på planeten Jorden.

Ny!!: Evolusjon og Tidslinje over livets evolusjonshistorie · Se mer »

Tilpasning (biologi)

Fugler har porøse, lette knokler som er en tilpasning til å lette flyging. Tilpasning eller adaptasjon er innen biologi det fenomenet at individer har egenskaper eller atferd som gjør dem vellykka i det fysiske og biologiske miljøet de lever i. Tilpasning oppstår som følge av naturlig seleksjon og er et viktig tema innen studiet av evolusjon.

Ny!!: Evolusjon og Tilpasning (biologi) · Se mer »

Utryddelse

dinosaurene, brukes dodoen som symbol på utryddede dyr. Utryddelse eller utdøen er et ord som definerer utrenskning av hele arter av dyr, planter og/eller mennesker.

Ny!!: Evolusjon og Utryddelse · Se mer »

Utvikling (biologi)

Utvikling, eller individualutvikling, betegner i biologien endringene som skjer med organismer mellom befruktningen av eggcellen og individets død.

Ny!!: Evolusjon og Utvikling (biologi) · Se mer »

Virus

* DNA-virus.

Ny!!: Evolusjon og Virus · Se mer »

Omdirigeringer her:

Evolusjonær.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »