Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Fogd

Index Fogd

Kristoffer Nielsen Tønder (1587 - 1656), fogd på Austråt i 1621 Fogd (eller fut) er en tidligere dansk og norsk embetstittel (svensk: fogde), knyttet til forvaltningen av fogderiene.

20 relasjoner: Arbeids- og velferdsetaten, Bidragsfogd, Bot, Byfogd, Dansk, Fogderi, Latin, Nedertysk, Norrøn, Norsk, Oslo byfogdembete, Pass, Påtalemyndighet, Politi, Skatt, Skattefogd, Sorenskriver, Svensk, Ulv, 14. århundre.

Arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og velferdsetaten er en norsk statlig etat under Arbeids- og sosialdepartementet.

Ny!!: Fogd og Arbeids- og velferdsetaten · Se mer »

Bidragsfogd

En bidragsfogd er en offentlig tjenestemann som etter lov 9.

Ny!!: Fogd og Bidragsfogd · Se mer »

Bot

En bot er en straffereaksjon der den siktede pålegges å betale et bestemt beløp til det offentlige.

Ny!!: Fogd og Bot · Se mer »

Byfogd

Byfogd var tidligere tittel på dommerne ved byfogdembetene som fantes i de største byene.

Ny!!: Fogd og Byfogd · Se mer »

Dansk

Dansk er et østnordisk språk av den østskandinaviske (kontinentale) gruppe som tales av rundt 6 millioner mennesker, fortrinnsvis i Danmark, i Sydslesvig, på Færøyene, Grønland og på Island.

Ny!!: Fogd og Dansk · Se mer »

Fogderi

Et fogderi er en historisk inndeling av Norge i distrikter som var underlagt en foged eller fut.

Ny!!: Fogd og Fogderi · Se mer »

Latin

Latin er et indoeuropeisk språk i den italiske gruppen.

Ny!!: Fogd og Latin · Se mer »

Nedertysk

Nedertysk, lavtysk eller plattysk (Platt(düütsch) eller Nedderdüütsch) er en fellesbetegnelse for det vestgermanske språket som hovedsakelig tales i Nord-Tyskland og Nederland, og som i motsetning til det høytyske språket i Syd- og Midt-Tyskland ikke har gjennomgått en historisk konsonantforskyvning på 700- og 800-tallet.

Ny!!: Fogd og Nedertysk · Se mer »

Norrøn

Norrøn er betegnelsen på samfunnet og kulturen i Norge og på Island fra rundt 800 til 1319.

Ny!!: Fogd og Norrøn · Se mer »

Norsk

Norsk er et nordisk språk som snakkes som morsmål av rundt 4,5 millioner mennesker, først og fremst i Norge, hvor det er offisielt språk.

Ny!!: Fogd og Norsk · Se mer »

Oslo byfogdembete

Oslo byfogdembete er en av to førsteinstansdomstoler i Oslo.

Ny!!: Fogd og Oslo byfogdembete · Se mer »

Pass

norsk biometrisk pass. Pass er et offisielt reisedokument utstedt av en statsborgers hjemland.

Ny!!: Fogd og Pass · Se mer »

Påtalemyndighet

Påtalemyndigheten er den offentlig instans som leder etterforskningen i straffesaker, og avgjør påtalespørsmålet.

Ny!!: Fogd og Påtalemyndighet · Se mer »

Politi

Polititjenestemenn i Australia 2006. Amerikansk immigrasjonspoliti (''U.S. Immigration and Customs Enforcement '') foretar en pågripelse 2005 Politi er offentlige myndigheter som skal håndheve og opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet.

Ny!!: Fogd og Politi · Se mer »

Skatt

''På skatteoppkreverens kontor''. Anonymt etter de Marinus Van Reymerswaele (1575-1600). Kunstmuseumet i Nancy. Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Mangelen på konkrete vederlag skiller skatter fra betalinger for offentlige tjenester (gebyr).

Ny!!: Fogd og Skatt · Se mer »

Skattefogd

Skattefogden var en statlig tjenestemann som i Norge fram til 1.

Ny!!: Fogd og Skattefogd · Se mer »

Sorenskriver

Arkiv etter Sorenskriveren i Follo fra 1800-tallet. Sorenskriver er en statlig embetsmann og betegnelsen på en dommer som er øverste administrative leder av en domstol i første instans.

Ny!!: Fogd og Sorenskriver · Se mer »

Svensk

Svensk er et østnordisk språk som snakkes først og fremst i Sverige, på Åland og i deler av Finland av rundt 9 000 000 mennesker.

Ny!!: Fogd og Svensk · Se mer »

Ulv

Eurasiske ulver.

Ny!!: Fogd og Ulv · Se mer »

14. århundre

Europa i 14. århundre.

Ny!!: Fogd og 14. århundre · Se mer »

Omdirigeringer her:

Fogden, Foged, Fut, Futen.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »