Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Nedlasting
Raskere tilgang enn browser!
 

Forskning

Index Forskning

USAs nasjonalbibliotek Thomas Jefferson-bygningen, Washington, D.C. Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen.

23 relasjoner: Anvendt vitenskap, Eksperiment, Empirisk forskning, Etnografi, Forsker, Forskningsetikk, Grunnforskning, Humaniora, Hypotese, Kartografi, Library of Congress, Naturvitenskap, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, Saksstudie, Samfunnsvitenskap, Simulering, Statistikk, Synonym, Tidsskrift, Universitet, Verdiløs forskning, Vitenskap, Vitenskapelig publisering.

Anvendt vitenskap

Anvendt vitenskap er betegnelsen på overføring av vitenskapelig kunnskap til et fysisk miljø.

Ny!!: Forskning og Anvendt vitenskap · Se mer »

Eksperiment

''Vitenskapsmennene'', illustrasjon av Rita Greer, 2007 Eksperiment (fra latin: experiri, «prøve»; sammenlign med ekspert), Bokmålsordboka er en vitenskapelig metode, en prøve og et tiltak for å utprøve en teori uten å vite om den kan bevises før eksperimentet er foretatt gjentatte ganger.

Ny!!: Forskning og Eksperiment · Se mer »

Empirisk forskning

Empirisk forskning er forskning basert på erfaring om, og iakttakelser, av fenomener og hendelsesforløp – gjerne i form av eksperimenter.

Ny!!: Forskning og Empirisk forskning · Se mer »

Etnografi

Etnografi (fra gresk ethnos, folk, og grafein, skrive) er benevnelsen på en vitenskapelig metode for å beskrive og sammenligne verdens ulike kulturer og samfunnstyper, ofte gjennom bruk av feltstudier.

Ny!!: Forskning og Etnografi · Se mer »

Forsker

En forsker er en person som driver med forskning, og som sådan en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger.

Ny!!: Forskning og Forsker · Se mer »

Forskningsetikk

Forskningsetikk er tillempningen av fundamentale etiske prinsipper på vitenskapelig aktivitet.

Ny!!: Forskning og Forskningsetikk · Se mer »

Grunnforskning

Grunnforskning er grunnleggende forskning som har som formål å føre til ny innsikt (teoretisk kunnskap), uten at den nødvendigvis gir umiddelbar gevinst i økonomi eller kunnskap.

Ny!!: Forskning og Grunnforskning · Se mer »

Humaniora

Humaniora eller humanistiske fag er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra naturvitenskap eller realfag og (fra annen halvdel av 1900-tallet) fra samfunnsvitenskap.

Ny!!: Forskning og Humaniora · Se mer »

Hypotese

En hypotese er en usikker teori (en forhåndsforestilling som ikke er undersøkt nærmere) om sammenhenger som lar seg teste empirisk.

Ny!!: Forskning og Hypotese · Se mer »

Kartografi

Verdenskart (Johannes Schnitzer, 1482) konstruert med utgangspunkt i koordinatene for steder i oikoumene, «den bebodde verden», beskrevet i Klaudios Ptolemaios ''Geographia''. Oversettelsen av dette klassiske verket til latin i det 15. århundre markerer gjenfødelsen av kartografi som vitenskapelig disiplin. Carta marina, laget av svenske Olaus Magnus (1490–1557), regnes for å være det tidligste noenlunde riktige kartet over Norden. Kartografi (fra gresk χάρτης khartēs, «kart» og γράφειν graphein, «skrive») er faget å lage kart og bruke kart.

Ny!!: Forskning og Kartografi · Se mer »

Library of Congress

Library of Congress (Jeffersonbygningen) ved begynnelsen av det 20. århundre, sett fra kongressbygningen og mot sørøst med bydelen Capitol Hill og Pennsylvania Avenue i bakgrunnen Library of Congress, Jefferson Building Library of Congress er USAs faktiske nasjonalbibliotek og fagbibliotek for USAs lovgivende forsamling, Kongressen.

Ny!!: Forskning og Library of Congress · Se mer »

Naturvitenskap

Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger (naturlover) i den levende og ikke-levende naturen.

Ny!!: Forskning og Naturvitenskap · Se mer »

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

Kart hvor OECDs medlemsland er markert i blått, hvorav grunnleggerne i mørkeblått og land som siden har blitt medlemmer i lysere blått. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (engelsk: Organisation for Economic Co-operation and Development; fransk: Organisation de coopération et de développement économiques; forkortet OECD eller OCDE) er en internasjonal organisasjon av industriland.

Ny!!: Forskning og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling · Se mer »

Saksstudie

Saksstudie (engelsk Case study) er en metode som brukes ved kvalitative undersøkelser innfor forskning.

Ny!!: Forskning og Saksstudie · Se mer »

Samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap er vitenskapen om hvordan mennesker og sammenslutninger av mennesker utvikler seg i forhold til hverandre.

Ny!!: Forskning og Samfunnsvitenskap · Se mer »

Simulering

En heste-simulator som benyttes av en mann uten uniform, under påsyn av to britiske soldater før 1915 Simulering er en imitasjon av en tilstand eller en prosess.

Ny!!: Forskning og Simulering · Se mer »

Statistikk

Statistikk er en gren av matematikken som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner.

Ny!!: Forskning og Statistikk · Se mer »

Synonym

Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord.

Ny!!: Forskning og Synonym · Se mer »

Tidsskrift

Tidsskrift er en type periodikum, det vil si en publikasjon som kommer ut med regelmessige mellomrom.

Ny!!: Forskning og Tidsskrift · Se mer »

Universitet

Gradseremoni ved University of Oxford. King's College-kapellet ved University of Cambridge Universitet (av latin universitas: «helhet» eller «samfunn») er et begrep som i moderne tid først og fremst betegner institusjoner hvor det utføres forskning og gis høyere utdanning basert på forskning.

Ny!!: Forskning og Universitet · Se mer »

Verdiløs forskning

Verdiløs forskning eller det som på engelsk kalles junk science eller bunk science er en betegnelse på data, forskning, analyser eller påstander som påstår seg å være vitenskapelige, men som oppfattes som motivert av politiske, finansielle eller andre tvilsomme interesser.

Ny!!: Forskning og Verdiløs forskning · Se mer »

Vitenskap

Vitenskap er et systematisk foretak som gjennom kritisk undersøkelse organiserer kunnskap og metoder, og inneholder et sett med prinsipper og kriterier for hvordan både metoder og observasjoner skal forstås.

Ny!!: Forskning og Vitenskap · Se mer »

Vitenskapelig publisering

Vitenskapelig publisering er publiseringen av vitenskapelige resultater på grunnlag av studier.

Ny!!: Forskning og Vitenskapelig publisering · Se mer »

Omdirigeringer her:

FoU, Forsking, Forskning og utvikling.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »