Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Fosgen

Index Fosgen

Fosgen (karbonylklorid – COCl2) er en gass brukt til kjemisk krigføring.

15 relasjoner: Aktivt kull, Andre verdenskrig, Første verdenskrig, Formaldehyd, Gass, Karbonmonoksid, Karbonsyre, Katalysator, Kjemisk krigføring, Kjemiske stridsmidler i Skagerrak, Klor, Norskerenna, Saltsyre, Urea, 1811.

Aktivt kull

Aktivt kull eller aktivisert kull er en generell betegnelse på karbonmateriale som for det meste framstilles fra trekull.

Ny!!: Fosgen og Aktivt kull · Se mer »

Andre verdenskrig

Andre eller Annen verdenskrig regnes som den siste av to verdensomspennende væpnede konflikter, oftest regnet å utspille seg i årene 1939–1945.

Ny!!: Fosgen og Andre verdenskrig · Se mer »

Første verdenskrig

Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918. Mer enn 70 millioner soldater ble mobilisert, over 9 millioner stridende og over 7 millioner sivile ble drept.Tapstall for første verdenskrig er omtrentlige, Encyclopædia Britannica anslår drepte soldater til rundt 8,5 millioner og sivile til rundt 13 millioner, særlig sistnevnte er det sprikende tall for. Se EB 2010, bind 29, s. 987 Antoine Prost oppgir en matrise over ulike kilder, hvor fem av åtte oppgir over ni millioner døde soldater, se Prost, s. 587–588, The Cambridge History of The First World War, bind III Krigen omfattet datidens stormakter: Ententemaktene (opprinnelig Frankrike, Russland og Storbritannia, USA fra 1917) og sentralmaktene (Tyskland, Østerrike-Ungarn, kort etter krigsutbruddet Det osmanske rike). Begge alliansegrupper forsøkte å mobilisere hele økonomien; særlig bidro kvinner til mye av arbeidet, mens mennene var ved fronten. Blant de viktigste årsaker til krigen var de europeiske stormaktenes imperialisme, drevet frem av rasisme og nasjonalisme, i land preget av klassemotsetninger og diskriminerende kjønnsroller.De underliggende årsakene til hvorfor første verdenskrig brøt ut er svært omdiskutert. Litteraturen er omfattende, over 25 tusen bøker og artikler er skrevet om emnet. De fleste synspunkter på hvordan krigen oppsto kan underbygges med et utvalg av tilgjengelige kilder. Se Clark 2012, s. xxiv-xxv Den 28. juli 1914 erklærte Østerrike-Ungarn krig mot Serbia. Etter noen måneder låste kampene på vestfronten seg, og frem til våren 1918 ble frontlinjene ubetydelig endret. På østfronten var frontlinjene mer dynamiske, og krigen endte med sentralmaktenes seier etter de russiske revolusjonene i 1917. Kampene i Afrika brøt ut i august 1914, da konflikten ble spredd fra de imperialistiske statene i Europa til koloniene. Fra 1915 iverksatte Det osmanske rike folkemordet på armenerne. Våren 1918 konsentrerte Tyskland sine styrker på vestfronten, men den tyske våroffensiven stoppet etterhvert opp. Ententemaktenes hundredagersoffensiv presset den tyske hæren tilbake, og landet måtte undertegne våpenhvile den 11. november 1918. Ved krigens avslutning ble mange lands grenser tegnet om, og nasjoner ble igjen selvstendige eller ble opprettet. Det osmanske rike ble oppløst. Østerrike-Ungarn ble erstattet av en mengde mindre sentraleuropeiske stater. Tyskland ble omformet fra keiserdømme til republikk. Under fredskonferansen i Paris i 1919 ble de fire stormaktene (Storbritannia, Frankrike, Italia og USA) enige om vilkår for de tapende nasjonene i en rekke avtaler (blant annet Versaillestraktaten), og Folkeforbundet ble opprettet. Begynnelsen til avkolonisering kobles av historikere til første verdenskrig, og dens ettervirkninger. Første verdenskrig avsluttet Europas århundrelange hegemoni over resten av verden. En rekke faktorer knyttet til følgene av første verdenskrig, som revolusjoner, store økonomiske svingninger (den store depresjonen), og tysk følelse av å ha blitt ydmyket (oppildnet av nasjonalistisk propaganda, som i dolkestøtlegenden), bidro til utbruddet av den andre verdenskrig.

Ny!!: Fosgen og Første verdenskrig · Se mer »

Formaldehyd

Formaldehyd er et tidligere navn (trivialnavn) på aldehydet metanal, og er det enkleste av aldehydene.

Ny!!: Fosgen og Formaldehyd · Se mer »

Gass

Driftende røykpartikler er et ledetråd for bevegelsen til den omkringliggende gassen. Gass er en aggregattilstand hvor stoffet består av fritt bevegelige molekyler og/eller atomer.

Ny!!: Fosgen og Gass · Se mer »

Karbonmonoksid

Karbonmonoksid, også kalt kullos og karbonoksid, er en fargeløs, tilnærmet luktfri, brennbar og svært giftig gass.

Ny!!: Fosgen og Karbonmonoksid · Se mer »

Karbonsyre

Karbonsyre (også kalt kullsyre eller kolsyre) er en uorganisk syre med den kjemiske formelen H2CO3.

Ny!!: Fosgen og Karbonsyre · Se mer »

Katalysator

Et diagram for reaksjonsforløp som viser effekten av en katalysator i en hypotetisk eksoterm kjemisk reaksjon X + Y → Z. Tilstedeværelsen av en katalysator åpner en annen reaksjonsvei (vist i rødt) med lavere aktiveringsenergi. Det endelige resultatet og den samlede termodynamikken er samme i de to tilfellene. En katalysator er et stoff som øker hastigheten på en kjemisk reaksjon, uten at det selv (permanent) forandres.

Ny!!: Fosgen og Katalysator · Se mer »

Kjemisk krigføring

«Giftgass» omdirigeres hit.

Ny!!: Fosgen og Kjemisk krigføring · Se mer »

Kjemiske stridsmidler i Skagerrak

Kjemiske stridsmidler i Skagerrak er kjemiske våpen som ligger i tyske skip, senket i Norskerenna i Skagerrak.

Ny!!: Fosgen og Kjemiske stridsmidler i Skagerrak · Se mer »

Klor

Klor er et grunnstoff med kjemisk symbol Cl og atomnummer 17.

Ny!!: Fosgen og Klor · Se mer »

Norskerenna

Norskerenna Norskerenna er en vid og dyp fordypning i form av en renne i Nordsjøen rundt kysten av Sør-Norge.

Ny!!: Fosgen og Norskerenna · Se mer »

Saltsyre

Saltsyre er en løsning av hydrogenklorid i vann, og er en sterk syre.

Ny!!: Fosgen og Saltsyre · Se mer »

Urea

3D modell av molekylet Urea (urinstoff, karbamid) CON2H4 er en organisk forbindelse av stoffgruppen amider.

Ny!!: Fosgen og Urea · Se mer »

1811

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Fosgen og 1811 · Se mer »

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »