Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Gode (økonomi)

Index Gode (økonomi)

Et gode i økonomisk sammenheng er et objekt (produkt eller vare eller tjeneste) som direkte eller indirekte øker nytten til forbrukeren, det vil si tilfredsstille ønsker eller behov, og som kan selges og kjøpes til en pris på et marked.

44 relasjoner: Alfred Marshall, Allmenningens tragedie, Avkastning, Ceteris paribus, Cornflakes, Eiendomsrett, Eksternaliteter, Elastisitet, Eple, Etterspørsel, Etterspørselens priselastisitet, Fattigdom, Fisk, Fiskeri, Forsvar, Grunnforskning, Hav, Havregryn, Kaffe, Ketchup, Kollektive goder, Komplementært gode, Konsum, Landsby, Marked, Markedsøkonomi, Matematiker, Nytte-kostnadsanalyse, Pasta, Pølse, Personlig datamaskin, Pris (økonomi), Produkt, Programvare, Ris, Ski (redskap), Skistav, Substitutt, Te, Tilbud og etterspørsel, Tjeneste, Trafikk, Vare, Vei.

Alfred Marshall

Alfred Marshall Alfred Marshall (født 26. juli 1842 i Bermondsey i London, død 13. juli 1924 i Cambridge i England), britisk økonom.

Ny!!: Gode (økonomi) og Alfred Marshall · Se mer »

Allmenningens tragedie

Jami Dwyer Allmenningens tragedie er en kjent spillteoretisk situasjon som oppstår når en fellesressurs ødelegges fordi alle brukerne av ressursen handler til sitt eget beste, selv om de dermed på lang sikt skader seg selv.

Ny!!: Gode (økonomi) og Allmenningens tragedie · Se mer »

Avkastning

Avkastning, eller avkasting, er et begrep som viser til vinning eller utbytte av et gjennomført arbeid.

Ny!!: Gode (økonomi) og Avkastning · Se mer »

Ceteris paribus

er et latinsk uttrykk som betyr «under ellers like forhold» eller «alt annet like».

Ny!!: Gode (økonomi) og Ceteris paribus · Se mer »

Cornflakes

Cornflakes med melk Cornflakes er en frokostblanding bestående av maisflarn, og spises som regel med melk og sukker.

Ny!!: Gode (økonomi) og Cornflakes · Se mer »

Eiendomsrett

Eiendomsrett er retten til å eie, kontrollere og styre eiendom.

Ny!!: Gode (økonomi) og Eiendomsrett · Se mer »

Eksternaliteter

Eksternaliteter er innen samfunnsøkonomi en betegnelse på samfunnsøkonomiske gevinster eller kostnader ved produksjon eller konsum som enkeltaktørene ikke blir godskrevet/belastet økonomisk for i markedet og derfor ikke tar hensyn til.

Ny!!: Gode (økonomi) og Eksternaliteter · Se mer »

Elastisitet

Elastisitet er (innen fasthetslære) evnen et legeme har til å oppta arbeid som gjøres på det ved deformasjon som potensiell energi framfor andre energiformer.

Ny!!: Gode (økonomi) og Elastisitet · Se mer »

Eple

Epletre (Malus pumila, ofte feilaktig kalt Malus domestica) er et løvfellende tre i rosefamilien.

Ny!!: Gode (økonomi) og Eple · Se mer »

Etterspørsel

Etterspørsel innen økonomi er ønsket eller tilbøyeligheten et individ, gruppe eller bedrifter har for å kjøpe en bestemt vare eller tjeneste i et visst tidsrom.

Ny!!: Gode (økonomi) og Etterspørsel · Se mer »

Etterspørselens priselastisitet

Etterspørselens priselastisitet, også kalt egenpriselastisitet eller bare etterspørselselastisitet, er i mikroøkonomi et mål på prisfølsomhet.

Ny!!: Gode (økonomi) og Etterspørselens priselastisitet · Se mer »

Fattigdom

Kampen for tilværelsen'' Fattigstrøk i en storby Bundesarchiv 17. oktober er den internasjonale dag for utryddelse av fattigdom Med fattigdom menes først og fremst en mangel på livsviktige ressurser, som for eksempel ernæring, husrom eller klær.

Ny!!: Gode (økonomi) og Fattigdom · Se mer »

Fisk

* slimåler.

Ny!!: Gode (økonomi) og Fisk · Se mer »

Fiskeri

Tørrfisk til tørk ved Porsangerfjorden Fiskeri betegner ervervsmessig fangst av viltlevende fisk og krepsdyr i saltvann og ferskvann.

Ny!!: Gode (økonomi) og Fiskeri · Se mer »

Forsvar

Forsvar har flere betydninger.

Ny!!: Gode (økonomi) og Forsvar · Se mer »

Grunnforskning

Grunnforskning er grunnleggende forskning som har som formål å føre til ny innsikt (teoretisk kunnskap), uten at den nødvendigvis gir umiddelbar gevinst i økonomi eller kunnskap.

Ny!!: Gode (økonomi) og Grunnforskning · Se mer »

Hav

Hav er det sammenhengende vannområdet som skiller kontinentene eller noen del av dette område.

Ny!!: Gode (økonomi) og Hav · Se mer »

Havregryn

Havregryn er valsede, hele gryn av havre.

Ny!!: Gode (økonomi) og Havregryn · Se mer »

Kaffe

Brente kaffebønner av typen ''Coffea arabica'' Kaffe er en drikk laget av frukten fra kaffeplanten.

Ny!!: Gode (økonomi) og Kaffe · Se mer »

Ketchup

Ketchup Ketchup, også skrevet ketsjup, er en saus som vanligvis lages av tomater, eddik, sukker, salt og krydder.

Ny!!: Gode (økonomi) og Ketchup · Se mer »

Kollektive goder

Kollektive goder er innen samfunnsøkonomi en betegnelse på goder som kjennetegnes ved at de er ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderende – det vil si at godet ikke blir brukt opp og at man ikke kan stenge noen ute fra å bruke godet.

Ny!!: Gode (økonomi) og Kollektive goder · Se mer »

Komplementært gode

Et komplementært gode (komplementær betyr «utfyllende») eller komplement er i konsumentteori et økonomisk gode som blir brukt sammen med et annet gode; et eksempel kan være datamaskiner og programvare.

Ny!!: Gode (økonomi) og Komplementært gode · Se mer »

Konsum

Konsum er et begrep innen økonomi som betegner forbruket av varer og tjenester på siste hånd, det vil si hos forbrukere i sluttleddet i verdikjeden.

Ny!!: Gode (økonomi) og Konsum · Se mer »

Landsby

Frode Inge HellandEn landsby er i utgangspunktet en klynge gårder hvor gårdshusene ligger tett samlet om en brønn, plass, vei e.l. og hvor man har visse felles eiendommer og bruksting og utvikler en grad av samarbeidesfellesskap ved for eksempel våronn og innhøsting.

Ny!!: Gode (økonomi) og Landsby · Se mer »

Marked

Marked (norrønt markaðr, fra latin mercatus «handel, marked») i den tradisjonelle betydning var et sted for næringsvirksomhet under små forhold, eksempelvis årlig kjøpstevne hvor bestemte varer ble omsatt.

Ny!!: Gode (økonomi) og Marked · Se mer »

Markedsøkonomi

Propagandaplakat fra et britisk liberalt parti ca. 1910 som viser forskjellen mellom økonomi bygd på frihandel kontra proteksjonisme. Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.

Ny!!: Gode (økonomi) og Markedsøkonomi · Se mer »

Matematiker

En matematiker er en person med omfattende kunnskaper i matematikk som bruker disse kunnskapene i sitt arbeid, vanligvis for å løse matematiske problemer.

Ny!!: Gode (økonomi) og Matematiker · Se mer »

Nytte-kostnadsanalyse

Vetle Houg Nytte-kostnadsanalyse er en samfunnsøkonomisk metode for å klarlegge og synliggjøre konsekvensene av alternative offentlige tiltak før beslutninger fattes.

Ny!!: Gode (økonomi) og Nytte-kostnadsanalyse · Se mer »

Pasta

Tilberedelse av fersk pasta Pasta er et næringsmiddelprodukt, som vanligvis er lagd av en deig av hvete (vanlig hvete eller durumhvete) vann og salt, men kan også være tilsatt andre ingredienser for å gi farge og smak til pastaen, eller andre egenskaper.

Ny!!: Gode (økonomi) og Pasta · Se mer »

Pølse

Pølse er et matprodukt, fortrinnsvis laget av kjøttfarse eller -deig som stoppes/stappes inn i en tarm eller et annet avlangt hylster, og siden kokes, spekes eller røykes.

Ny!!: Gode (økonomi) og Pølse · Se mer »

Personlig datamaskin

mus, '''10''': tastatur. En personlig datamaskin (forkortet PC, fra engelsk personal computer) er en datamaskin for personlig bruk.

Ny!!: Gode (økonomi) og Personlig datamaskin · Se mer »

Pris (økonomi)

Kjøpslåing om en hest. «Bargaining for a Horse» fra 1835 malt av William Sidney Mount. Prisutviklingen for råolje fra 1970 til 2008. Prisen på bensin er styrt nesten utelukkende av to kostnadskomponenter: den nasjonale bensinavgiften og verdensmarkedsprisen på råolje. For en inngående drøfting av markedsmekanismen, se tilbud og etterspørsel. Pris betegner bytteforholdet mellom varer eller tjenester (goder), oftest uttrykt i penger.

Ny!!: Gode (økonomi) og Pris (økonomi) · Se mer »

Produkt

Produkt har flere forskjellige betydninger.

Ny!!: Gode (økonomi) og Produkt · Se mer »

Programvare

Programvare, eller egentlig datamaskinprogramvare, (engelsk: software) er en fellesbetegnelse for dataprogrammer.

Ny!!: Gode (økonomi) og Programvare · Se mer »

Ris

* O. sativa.

Ny!!: Gode (økonomi) og Ris · Se mer »

Ski (redskap)

En skiløper og en snøbrettkjører setter utfor. Ski er avlange, tynne planker til å gli på snø med.

Ny!!: Gode (økonomi) og Ski (redskap) · Se mer »

Skistav

Moderne skistaver til alpint. En skistav er håndholdt utstyr som brukes sammen med ski til skigåing.

Ny!!: Gode (økonomi) og Skistav · Se mer »

Substitutt

Substitutt kan referere til.

Ny!!: Gode (økonomi) og Substitutt · Se mer »

Te

Bladplukking ved en teplantasje Japansk teseremoni Diagram over teproduksjon i verden Te er en drikk som lages ved å trekke blader, skudd og knopper fra tebusken Camellia sinensis i kokvarmt eller varmt vann.

Ny!!: Gode (økonomi) og Te · Se mer »

Tilbud og etterspørsel

Tilbud og etterspørsel beskriver innen økonomifaget relasjonene mellom potensielle selgere og kjøpere av et økonomisk gode i et marked med fullkommen konkurranse.

Ny!!: Gode (økonomi) og Tilbud og etterspørsel · Se mer »

Tjeneste

I økonomisk og markedsmessig betydning er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen som utgjør motsvaret til en vare.

Ny!!: Gode (økonomi) og Tjeneste · Se mer »

Trafikk

Trafikk kan bli langsom i rushtiden, som her i Melbourne. Trafikk på veger består av fotgjengere, vogner drevet av hester eller andre dyr, kjøretøyer, trikker og andre transportmidler, enten alene eller sammen, med den hensikt å benytte seg av vegnettet for å reise fra et punkt til et annet.

Ny!!: Gode (økonomi) og Trafikk · Se mer »

Vare

En vare eller handelsvare er byttemiddel i handelsrelasjoner, inklusive de som handles på en råvarebørs.

Ny!!: Gode (økonomi) og Vare · Se mer »

Vei

Norsk vei beregnet for biltrafikk. Vei (eller veg) er en ferdselsåre for samferdsel eller transport av varer til fots, til hest eller med forskjellige slags kjøretøy.

Ny!!: Gode (økonomi) og Vei · Se mer »

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »