Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Nedlasting
Raskere tilgang enn browser!
 

Hydrogen

Index Hydrogen

Hydrogen, tidligere kalt vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1.

150 relasjoner: Aluminium, Ammoniakk, Anion, Antihydrogen, Antoine Lavoisier, Atmosfære, Atmosfærisk trykk, Atom, Atomkjerne, Atommasseenhet, Atomnummer, Atomreaktor, Ballong, Biologi, Boblekammer, Brenselcelle, Chemical Abstracts Service, Christian Michelsen Research, Damp, Deuterium, Diamant, Diffraksjon, Dolomitt, Drivstoff, Droge, Eksplosjon, Elektrisitet, Elektrolyse, Elektron, Elektronegativitet, Energi, Energibærer, Fett, Flammepunkt, Fluor, Flussyre, Forbrenning, Fordampning, Fordampningsvarme, Fossilt brensel, Frankrike, Fysikk, Gass, Gasskjempe, Grad celsius, Grafitt, Grunnstoff, Haber–Bosch-prosessen, Halveringstid, Helium, ..., Hellas, Henry Cavendish, Hovedserien (astronomi), Hydrogenbinding, Hydrogendrevet kjøretøy, Hydrogenhalid, Hydrokarbon, Ikke-metall, Infrarød stråling, Institutt for energiteknikk, Ion, Isotop, Isotoptabell, Jorden, Joule, Kaliumhydroksid, Karbon, Katalysator, Kation, Kelvin, Kilogram, Kjemi, Kjemisk binding, Kjemisk forbindelse, Kjemisk reaksjon, Kjernefysikk, Kjernefysisk fusjon, Kjernefysiske våpen, Klor, Knallgass, Kokepunkt, Kondensasjon, Kovalent binding, Krakking, Krystallstruktur, Kull, Kvantemekanikk, Kvikksølv, Ligning (kjemi), Luft, Luftskip, Luftskipet «Hindenburg», Malm, Masse, Metall, Metallisk hydrogen, Metan, Metanol, Mol (enhet), Molar masse, Molekyl, Motor, Natriumhydroksid, Nature, Naturgass, Nøytron, Oksygen, Organisk forbindelse, Organisk kjemi, Organisme, Palladium, Paracelsus, Parts per million, Pascal (enhet), Periodesystemet, Picometer, Pierre-Simon Laplace, Plasma, Protium, Proton, Radioaktivitet, Rakettdrivstoff, Røntgenstråling, Robert Boyle, Saltsyre, Siemens (enhet), Smeltepunkt, SOFC, Solen, Spinn, Standard trykk og temperatur, Stjerne, Superfluiditet, Superleder, Sveising, Syre, Temperatur, Tenntemperatur, Teori, Toatomig, Triangelgalaksen, Tritium, Trykk, Tungtvann, Universet, Vann, Vienna Standard Mean Ocean Water, Virkningsgrad, Watt, 1766. Utvid indeks (100 mer) »

Aluminium

Aluminium er et grunnstoff med atomnummer 13 og kjemisk symbol Al.

Ny!!: Hydrogen og Aluminium · Se mer »

Ammoniakk

Ammoniakk har den kjemiske betegnelsen NH3 og er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt.

Ny!!: Hydrogen og Ammoniakk · Se mer »

Anion

Et anion er et negativt ladet ion, det vil si at det er flere elektroner enn protoner i partikkelen.

Ny!!: Hydrogen og Anion · Se mer »

Antihydrogen

Antihydrogen betegner i fysikken et antiatom bestående av et antiproton omkranset av et positron.

Ny!!: Hydrogen og Antihydrogen · Se mer »

Antoine Lavoisier

Antoine Laurent Lavoisier (født 26. august 1743 i Paris, død 8. mai 1794 i Paris) var en fransk kjemiker.

Ny!!: Hydrogen og Antoine Lavoisier · Se mer »

Atmosfære

Wing-Chi Poon Jordens atmosfære gjør at himmelen ser rød ut når sola står i eller rett under horisonten (jfr. Mie spredning). Atmosfære (fra gammelgresk: ἀτμός, «damp» + σφαῖρα, «kule», det vil si ‘dampkule’) er det generelle navnet på et lag med gass som kan ligge rundt et legeme med stor nok masse.

Ny!!: Hydrogen og Atmosfære · Se mer »

Atmosfærisk trykk

Gjennomsnittlig atmosfærisk trykk ved havoverflaten for 15 år, øverst er for månedene juni, juli og august, nederst for desember, januar og februar Med atmosfærisk trykk (eller lufttrykk) menes luftens hydrostatiske trykk på et gitt sted i jordens atmosfære.

Ny!!: Hydrogen og Atmosfærisk trykk · Se mer »

Atom

Innen kjemi og fysikk er et atom en submikroskopisk struktur som ikke kan deles i mindre elementer via kjemiske reaksjoner og beholde sine kjemiske egenskaper.

Ny!!: Hydrogen og Atom · Se mer »

Atomkjerne

En atomkjerne er den sentrale delen av et atom.

Ny!!: Hydrogen og Atomkjerne · Se mer »

Atommasseenhet

Atommasseenheten er enheten som bruker til å uttrykke størrelsen av atommasser.

Ny!!: Hydrogen og Atommasseenhet · Se mer »

Atomnummer

Atomnummer (Z) representerer i kjemi og fysikk antall protoner i en atomkjerne, og angir dermed grunnstoffets plass i periodesystemet.

Ny!!: Hydrogen og Atomnummer · Se mer »

Atomreaktor

Atomreaktor er en innretning hvor en kjernefysisk reaksjon foregår under kontrollerte forhold.

Ny!!: Hydrogen og Atomreaktor · Se mer »

Ballong

Varmluftballong.

Ny!!: Hydrogen og Ballong · Se mer »

Biologi

Biologi er læren om den levende naturen og dens organismer (av gresk βιολογία, dvs. bios.

Ny!!: Hydrogen og Biologi · Se mer »

Boblekammer

Et Boblekammer. Boblekammer er en beholder fylt med gjennomsiktig væske (vanligvis flytende hydrogen) som er overopphetet, dvs.

Ny!!: Hydrogen og Boblekammer · Se mer »

Brenselcelle

Prinsippskisse av en hydrogencelle, fransk tekst. Prinsippskisse, norsk tekst. Metanol-basert brenselcelle utviklet av NASA. PEM-elektrolytt. Skisse av William Grove sin brenselcelle fra 1839. En brenselcelle er en enhet som lager elektrisk energi fra et drivstoff, ved å la det reagere med oksygen, ved hjelp av et oksidasjonsmiddel i en elektrokjemisk prosess.

Ny!!: Hydrogen og Brenselcelle · Se mer »

Chemical Abstracts Service

Chemical Abstracts Service (CAS) er en divisjon av American Chemical Society som lager Chemical Abstracts (kjemiske sammendrag), en indeks av vitenskapelig litteratur innen kjemi og relaterte fagfelt.

Ny!!: Hydrogen og Chemical Abstracts Service · Se mer »

Christian Michelsen Research

Christian Michelsen Research (CMR) er et teknologisk forskningsinstitutt med fokus på næringsrettet forskning og innovasjon.

Ny!!: Hydrogen og Christian Michelsen Research · Se mer »

Damp

Damp kan ha flere betydninger.

Ny!!: Hydrogen og Damp · Se mer »

Deuterium

Deuterium Historisk prøve med deuteriumoksid (tungtvann, Norsk Hydro Deuterium, også kalt tungt hydrogen, er en stabil isotop av hydrogen.

Ny!!: Hydrogen og Deuterium · Se mer »

Diamant

Diamant er en form av karbon som oppstår ved stort trykk.

Ny!!: Hydrogen og Diamant · Se mer »

Diffraksjon

optisk diffraksjon. Når bølger (av f.eks. lyd eller lys) sendes igjennom snevre åpninger godt og vel på størrelse med bølgenes lengde, spres de i bestemte mønstre: Dette fenomen kalles for diffraksjon.

Ny!!: Hydrogen og Diffraksjon · Se mer »

Dolomitt

Dolomitt Dolomitt er et bergartsdannende karbonat-mineral som består av kalsium magnesium karbonat (CaMg (CO3)2).

Ny!!: Hydrogen og Dolomitt · Se mer »

Drivstoff

Drivstoff er en samlebetegnelse på energibærende brennstoffer i flytende form eller som gass, det vil si stoffer som skaper energi i en forbrenningsprosess, og som derfor kan brukes til å drive maskiner.

Ny!!: Hydrogen og Drivstoff · Se mer »

Droge

Drogesamling fra Svaneapoteket i Bergen Blodigler En droge (fra nederlandsk droog tørr) er en lite bearbeidet råvare fra plante- mineral- eller dyreriket, beregnet til medisinsk bruk.

Ny!!: Hydrogen og Droge · Se mer »

Eksplosjon

Detonasjon av eksplosiver. Bensineksplosjoner. Svart røyk fra en eksplosjon stiger etter en bombedetonasjon ved Nahr el Bared, Libanon. En eksplosjon er en eksoterm kjemisk prosess som, når den forløper ved konstant volum, vil forårsake en meget hurtig og betydelig trykkøkning.

Ny!!: Hydrogen og Eksplosjon · Se mer »

Elektrisitet

Lyn er blant de mest dramatiske uttrykkene for elektrisitet. Elektrisitet er fysiske fenomener knyttet til negativt eller positivt ladde partikler i ro eller i bevegelse.

Ny!!: Hydrogen og Elektrisitet · Se mer »

Elektrolyse

Eksempel på elektrolyse av sinkjodid med elektroder av grafitt. Positivt ladete sinkioner beveger seg mot katoden, mens negativt ladete jodioner beveger seg mot anoden. Elektrolyse er en kjemisk reaksjon som blir drevet ved bruk av elektrisk likestrøm.

Ny!!: Hydrogen og Elektrolyse · Se mer »

Elektron

Elektronet er en elementær subatomær partikkel med en negativ elektrisk ladning.

Ny!!: Hydrogen og Elektron · Se mer »

Elektronegativitet

Elektronegativitet er atomer og grunnstoffers egenskap til å trekke til seg felles elektroner – dvs.

Ny!!: Hydrogen og Elektronegativitet · Se mer »

Energi

akustisk energi, røntgenstråling, gammastråling og lys. Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

Ny!!: Hydrogen og Energi · Se mer »

Energibærer

En energibærer er en mekanisme eller stoff som kan holde på energi for så å benytte seg av den på et annet sted og til senere tid.

Ny!!: Hydrogen og Energibærer · Se mer »

Fett

Fettmolekyl Margarin inneholder mye fett Fett er en spesiell type estere som er bygd opp av alkoholen glyserol og tre fettsyrer.

Ny!!: Hydrogen og Fett · Se mer »

Flammepunkt

Flammepunktet er den laveste temperaturen en brennbar væske kan ha under normale forhold for å avgi damp i en antennelig konsentrasjon.

Ny!!: Hydrogen og Flammepunkt · Se mer »

Fluor

Fluor er et grunnstoff med kjemisk symbol F og atomnummer 9.

Ny!!: Hydrogen og Fluor · Se mer »

Flussyre

Flussyre er ei svak syre med kjemisk formel HF.

Ny!!: Hydrogen og Flussyre · Se mer »

Forbrenning

Gass forbrenner i en gassovn Forbrenning er en form for eksoterm kjemisk reaksjon mellom et drivstoff og et oksidasjonsmiddel, som blir satt igang med varme eller lys i form av en stråle eller flamme.

Ny!!: Hydrogen og Forbrenning · Se mer »

Fordampning

Vann i gassform er usynlig, men skyene av vanndråper er et bevis på at fordampning følges av kondensasjon. Fordampning eller evaporasjon er den prosessen hvorved et stoff i væskeform mottar nok energi til å gå over i gassform.

Ny!!: Hydrogen og Fordampning · Se mer »

Fordampningsvarme

Fordampningsvarme er temperaturavhengig. Her er fordampningsvarmen til vann, metanol, benzen og aceton vist ved ulike temperaturer. Fordampningsvarme er en energimengde som kreves per masse for å omdanne en substans fra væske- til dampfase.

Ny!!: Hydrogen og Fordampningsvarme · Se mer »

Fossilt brensel

Fossilt brensel er hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje, naturgass, oljeskifer og tjæresand.

Ny!!: Hydrogen og Fossilt brensel · Se mer »

Frankrike

Frankrike (fransk: France), offisielt Republikken Frankrike (fransk: République française) er et land i Vest-Europa, i tillegg til en samling øyer og territorier i andre verdensdeler.

Ny!!: Hydrogen og Frankrike · Se mer »

Fysikk

En superleder viser Meissner-effekten. Fysikk (fra gresk, φυσικός (physikos), «naturlig», og φύσις (physis), «natur») er vitenskapen om naturen, universets elementære byggestener og de fundamentale kreftene som virker mellom dem.

Ny!!: Hydrogen og Fysikk · Se mer »

Gass

Driftende røykpartikler er et ledetråd for bevegelsen til den omkringliggende gassen. Gass er en aggregattilstand hvor stoffet består av fritt bevegelige molekyler og/eller atomer.

Ny!!: Hydrogen og Gass · Se mer »

Gasskjempe

United States Geological Survey, Gasskjemper, også kalt kjempeplanet eller gassplanet, er betegnelsen på store planeter som i hovedsak består av gassformet eller flytende materie og ikke har noen fast overflate.

Ny!!: Hydrogen og Gasskjempe · Se mer »

Grad celsius

Grad celsius (symbol: °C) er en måleenhet for temperatur.

Ny!!: Hydrogen og Grad celsius · Se mer »

Grafitt

Grafitt Egenskaper: Mineralgruppe: Grunnstoff (elementer) Kjemisk formel: C Farge: Svart/sølvgrå Glans Glinsende metallisk Strek: Svart/sølvgrå Hardhet: 1-2 på Mohs skala Massetetthet: 2,2 g/cm³ Krystallstruktur: Heksagonal Grafitt er et mineral som består av rent karbon og hører derfor under mineralgruppen grunnstoffer.

Ny!!: Hydrogen og Grafitt · Se mer »

Grunnstoff

Et grunnstoff er et stoff som ved konvensjonelle kjemiske metoder ikke kan adskilles i flere stoffer.

Ny!!: Hydrogen og Grunnstoff · Se mer »

Haber–Bosch-prosessen

Haber–Bosch-prosessen eller ammoniakkprosessen er en prosess innen kjemi som blir benyttet til industriell framstilling av ammoniakk ved at nitrogen og hydrogen blir ført sammen under høyt trykk.

Ny!!: Hydrogen og Haber–Bosch-prosessen · Se mer »

Halveringstid

Halveringstiden til en størrelse som nedbrytes eksponentielt, er tiden det tar for størrelsen å falle til halvparten av den opprinnelige verdien.

Ny!!: Hydrogen og Halveringstid · Se mer »

Helium

Helium er et grunnstoff med symbol He og atomnummer 2.

Ny!!: Hydrogen og Helium · Se mer »

Hellas

Hellas (gresk: Ελλάδα (Elláda) eller Ἑλλάς (Ellás)), også kalt Grekenland (særlig historisk), offisielt Den hellenske republikk er en republikk i Sørøst-Europa på den sørlige enden av Balkan.

Ny!!: Hydrogen og Hellas · Se mer »

Henry Cavendish

Henry Cavendish (født 10. oktober 1731, død 24. februar 1810) var en britisk vitenskapsmann, mest kjent for oppdagelsen av hydrogenet.

Ny!!: Hydrogen og Henry Cavendish · Se mer »

Hovedserien (astronomi)

Hertzsprung-Russell-diagrammet Hovedserien er et begrep i astronomien som betegner stjerner som fusjonerer hydrogen til helium.

Ny!!: Hydrogen og Hovedserien (astronomi) · Se mer »

Hydrogenbinding

Stillbilde fra en simulering av flytende vann. De blå linjene for det midterste molekylet forestiller hydrogenbindinger. En hydrogenbinding er en svak kjemisk binding mellom et hydrogenatom bundet i et molekyl sammen med et elektronegativt atom, og et annet elektronegativt atom i et annet molekyl.

Ny!!: Hydrogen og Hydrogenbinding · Se mer »

Hydrogendrevet kjøretøy

Hydrogendrevet bil Et hydrogendrevet kjøretøy er et kjøretøy som bruker hydrogen som drivstoff.

Ny!!: Hydrogen og Hydrogendrevet kjøretøy · Se mer »

Hydrogenhalid

Hydrogenhalider er syrer som dannes som et resultat av en kjemisk reaksjon mellom hydrogen og et halogent grunnstoff.

Ny!!: Hydrogen og Hydrogenhalid · Se mer »

Hydrokarbon

Et hydrokarbon er et organisk stoff som består av karbon- og hydrogen-atomer.

Ny!!: Hydrogen og Hydrokarbon · Se mer »

Ikke-metall

Ikke-metaller er grunnstoffer som er isolatorer i kondensert tilstand (gass eller væske).

Ny!!: Hydrogen og Ikke-metall · Se mer »

Infrarød stråling

Bilde av en liten hund tatt i mid-infrarødt ("termisk") lys (uekte farge) Infrarød (IR) stråling er elektromagnetisk stråling av bølgelengder lengre enn synlig lys, men kortere enn mikrobølger.

Ny!!: Hydrogen og Infrarød stråling · Se mer »

Institutt for energiteknikk

Haldenreaktoren er et forskningsverktøy for blant annet utvikling av kjernekraftsikkerhet. IFE har en egen avdeling for Visualiseringsteknologi. Denne teknologien brukes blant annet til design og evaluering av kontrollrom i kjernekraftverk, olje/gass og romfart. Institutt for energiteknikk (IFE) ble etablert i 1948 som Institutt for atomenergi (IFA), og fikk i 1980 dagens navn.

Ny!!: Hydrogen og Institutt for energiteknikk · Se mer »

Ion

O+), et positivt ladd ion. Et ion (gresk: ἰόν, «en som går») er et elektrisk ladd atom.

Ny!!: Hydrogen og Ion · Se mer »

Isotop

Hydrogen har tre naturlige isotoper: Protium, deuterium og tritium. Alle har samme antall protoner og elektroner (ett av hvert i dette tilfellet, merket i rødt og blått. Deuterium og tritium har i tillegg til protonet henholdsvis ett og to nøytroner (merket i sort). På grunn av samme antall protoner (ett i dette tilfellet), er alle tre isotoper former av samme grunnstoff, hydrogen, men altså forskjellige isotoper. Isotoper (gresk isos – lik, topos – plass, sted) er variasjoner av et spesielt kjemisk grunnstoff som varierer i antall nøytroner i kjernen.

Ny!!: Hydrogen og Isotop · Se mer »

Isotoptabell

Tabellen nedenfor viser alle kjente radionuklider (isotoper) av grunnstoffene, ordnet etter økende atomnummer (antall protoner) fra venstre mot høyre, og økende antall nøytroner ovenfra og ned.

Ny!!: Hydrogen og Isotoptabell · Se mer »

Jorden

Tidsur hvor arkeikum (grått) og proterozoikum (blått) opptar nesten hele jordas historie. Viktige hendelser er tegnet inn. Jorden eller jorda, (latin: Tellus eller Terra), menneskenes planet, er den tredje planeten i vårt solsystem regnet fra solen.

Ny!!: Hydrogen og Jorden · Se mer »

Joule

Joule er én av flere avledete SI-enheter for måling av energi.

Ny!!: Hydrogen og Joule · Se mer »

Kaliumhydroksid

Kaliumhydroksid (kjemisk formel: KOH) kaustisk pottaske, kalilut (kjemisk formel: KOH(aq)), er en sterk base som består av ionene K+ og OH-.

Ny!!: Hydrogen og Kaliumhydroksid · Se mer »

Karbon

Karbon eller kullstoff er et ikke-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol C og atomnummer 6.

Ny!!: Hydrogen og Karbon · Se mer »

Katalysator

Et diagram for reaksjonsforløp som viser effekten av en katalysator i en hypotetisk eksoterm kjemisk reaksjon X + Y → Z. Tilstedeværelsen av en katalysator åpner en annen reaksjonsvei (vist i rødt) med lavere aktiveringsenergi. Det endelige resultatet og den samlede termodynamikken er samme i de to tilfellene. En katalysator er et stoff som øker hastigheten på en kjemisk reaksjon, uten at det selv (permanent) forandres.

Ny!!: Hydrogen og Katalysator · Se mer »

Kation

Et kation er et positivt ladd ion, det vil si at det er flere protoner enn elektroner i partikkelen.

Ny!!: Hydrogen og Kation · Se mer »

Kelvin

Kelvin er den grunnleggende SI-enheten for måling av temperatur, og er en av de syv grunnenhetene i SI-systemet.

Ny!!: Hydrogen og Kelvin · Se mer »

Kilogram

Silisium-kule på 1 kg Kilogram er den grunnleggende SI-enheten for måling av masse.

Ny!!: Hydrogen og Kilogram · Se mer »

Kjemi

strukturene de kan danne. Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner.

Ny!!: Hydrogen og Kjemi · Se mer »

Kjemisk binding

En kjemisk binding er en binding mellom to eller flere atomer, ioner eller molekyler.

Ny!!: Hydrogen og Kjemisk binding · Se mer »

Kjemisk forbindelse

Et vannmolekyl er et eksempel på en kjemisk sammensetning, det består av to deler hydrogen og en del oksygen. En kjemisk forbindelse er en ren kjemisk substans som består av to eller flere ulike kjemiske elementer som kan bli separert til enklere substanser ved kjemiske reaksjoner.

Ny!!: Hydrogen og Kjemisk forbindelse · Se mer »

Kjemisk reaksjon

eksoterm syre/base-reaksjon. En kjemisk reaksjon er en prosess hvor ett eller flere stoffer reagerer og danner en eller flere nye forbindelser.

Ny!!: Hydrogen og Kjemisk reaksjon · Se mer »

Kjernefysikk

Kjernefysikk er den delen av fysikken som forsøker å beskrive de indre forholdene i en atomkjerne.

Ny!!: Hydrogen og Kjernefysikk · Se mer »

Kjernefysisk fusjon

fusjonskraftverk. I fysikken er kjernefysisk fusjon en prosess der flere atomkjerner smelter sammen og danner en tyngre atomkjerne.

Ny!!: Hydrogen og Kjernefysisk fusjon · Se mer »

Kjernefysiske våpen

Bildet viser soppskyen over Nagasaki i Japan, 9. august 1945. Trinity, før prøvesprengningen (16. juli 1945). Et kjernefysisk våpen eller et kjernevåpen («atomvåpen») er et våpen med enorme og ødeleggende krefter som frigjør energi fra kjernefysiske reaksjoner.

Ny!!: Hydrogen og Kjernefysiske våpen · Se mer »

Klor

Klor er et grunnstoff med kjemisk symbol Cl og atomnummer 17.

Ny!!: Hydrogen og Klor · Se mer »

Knallgass

Knallgass benevner en blanding av hydrogen og oksygen.

Ny!!: Hydrogen og Knallgass · Se mer »

Kokepunkt

Kokepunkt er den temperaturen hvor et stoff går over fra flytende fase til gassfase.

Ny!!: Hydrogen og Kokepunkt · Se mer »

Kondensasjon

Vanndamp kondenserer over en kopp varm te Kondensasjon er en faseovergang fra gass (eller damp) til en væske.

Ny!!: Hydrogen og Kondensasjon · Se mer »

Kovalent binding

Kovalente bindinger (også kalt elektronparbindinger, eller elektronbindinger) er bindinger mellom atomer som bygger på oktettregelen, hvor alle atomer ønsker åtte elektroner i ytterste skall.

Ny!!: Hydrogen og Kovalent binding · Se mer »

Krakking

Krakking (engelsk Cracking) er en prosess som gjøres med restene etter raffinering av råolje.

Ny!!: Hydrogen og Krakking · Se mer »

Krystallstruktur

Krystallstruktur av NaCl, vanlig koksalt (halitt) Krystallstruktur er krystallenes indre bygning.

Ny!!: Hydrogen og Krystallstruktur · Se mer »

Kull

Kullbiter Kull eller kol er en fellesbetegnelse på en rekke karbonholdige organiske bergarter, stort sett dannet av planterester.

Ny!!: Hydrogen og Kull · Se mer »

Kvantemekanikk

Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse.

Ny!!: Hydrogen og Kvantemekanikk · Se mer »

Kvikksølv

Kvikksølv er et kjemisk grunnstoff med symbol Hg og atomnummer 80.

Ny!!: Hydrogen og Kvikksølv · Se mer »

Ligning (kjemi)

En kjemisk ligning eller reaksjonsligning er en skriftlig beskrivelse av en kjemisk reaksjon.

Ny!!: Hydrogen og Ligning (kjemi) · Se mer »

Luft

200px Luft er en samling gasser, partikler og dråper som utgjør atmosfæren rundt jorden.

Ny!!: Hydrogen og Luft · Se mer »

Luftskip

USS «Akron», 2. november 1931. En Blimp (et luftskip uten ramme), bildet er fra ca. 2007. Luftskip er et sigarformet, motordrevet luftfartøy som er lettere enn luft og kan manøvreres (styres) under flygning.

Ny!!: Hydrogen og Luftskip · Se mer »

Luftskipet «Hindenburg»

hakekorsflagg og de olympiske ringene fra Sommer-OL 1936 i Berlin. LZ 129 «Hindenburg» var et tysk luftskip som ble bygd i 1935.

Ny!!: Hydrogen og Luftskipet «Hindenburg» · Se mer »

Malm

Blymalm Malm (fra norrønt malmr) er en naturlig forekommende økonomisk brytbar konsentrasjon av mineraler som kan brukes til fremstilling av metall.

Ny!!: Hydrogen og Malm · Se mer »

Masse

Masse er en av fysikkens grunnenheter.

Ny!!: Hydrogen og Masse · Se mer »

Metall

Metallet zirkonium Metall er en fellesbetegnelse for metalliske grunnstoffer eller legeringer av disse.

Ny!!: Hydrogen og Metall · Se mer »

Metallisk hydrogen

De fire gassplanetene i solsystemet. Rundt kjernen finnes det antakelig metallisk hydrogen. Metallisk hydrogen er en degenerert fase der hydrogen er elektrisk ledende og har andre metalliske egenskaper som høy refleksjonsevne.

Ny!!: Hydrogen og Metallisk hydrogen · Se mer »

Metan

Metan-molekylet Metan er den enklest mulige av millioner av hydrokarboner – kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen.

Ny!!: Hydrogen og Metan · Se mer »

Metanol

Metanol/metylalkohol (i folketale også betegnet tresprit) er en organisk forbindelse, mer presist det enkleste medlem av stoffgruppen som kalles alkoholer.

Ny!!: Hydrogen og Metanol · Se mer »

Mol (enhet)

Mol er den grunnleggende SI-enheten for stoffmengde.

Ny!!: Hydrogen og Mol (enhet) · Se mer »

Molar masse

Den molare massen er massen av 1 mol av stoffet.

Ny!!: Hydrogen og Molar masse · Se mer »

Molekyl

2D (høyre) representasjon av terpenoid-molekylet atisan. Vannmolekyl Eksempel på et makromolekyl: humant hemoglobin. De fire polypeptidsubenhetene er markert med rødt og blått. De jernholdinge heme-gruppene er farget grønne. Et molekyl er en elektrisk nøytral enhet som består av minst to atomer.

Ny!!: Hydrogen og Molekyl · Se mer »

Motor

Porsche forbrenningsmotor. En motor er i de fleste tilfeller en innretning som omformer elektrisk energi, termisk energi eller kjemisk energi til bevegelsesenergi.

Ny!!: Hydrogen og Motor · Se mer »

Natriumhydroksid

Natriumhydroksid, natronlut eller lut er en sterk base, som består av ionene Na+ og OH-, med kjemisk formel NaOH.

Ny!!: Hydrogen og Natriumhydroksid · Se mer »

Nature

Nature er et britisk naturvitenskapelig tidsskrift med høyt renomme.

Ny!!: Hydrogen og Nature · Se mer »

Naturgass

Naturgass eller tørrgass er petroleum i gassform primært bestående av metan, men med varierende mengder hydrogensulfid og ikke brennbare gasser som karbondioksid, nitrogen og vanndamp.

Ny!!: Hydrogen og Naturgass · Se mer »

Nøytron

Et nøytron er en subatomær hadronpartikkel med symbolet n eller n0, uten elektrisk ladning og med en masse som er marginalt større enn protonet.

Ny!!: Hydrogen og Nøytron · Se mer »

Oksygen

Oksygen (fra gresk ὀξύς, oxys, «syre», bokstavelig «skarp», fra smaken av syrer, og -γενής, -genēs, «produsent», bokstavelig «opphav»), eldre betegnelse surstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol O og atomnummer 8.

Ny!!: Hydrogen og Oksygen · Se mer »

Organisk forbindelse

Organiske forbindelser er kjemiske forbindelser som inneholder karbon, med unntak av karbonoksider, og salter av kullsyre og blåsyre (karbonater og cyanater).

Ny!!: Hydrogen og Organisk forbindelse · Se mer »

Organisk kjemi

Skisse av et molekyl av metan, den enkleste hydrokarbonforbindelsen Organisk kjemi omhandler den vitenskapelige studien av strukturen, egenskapene, sammensetningen og syntesen av organiske forbindelser.

Ny!!: Hydrogen og Organisk kjemi · Se mer »

Organisme

rekken ''Mycetozoa'' En organisme er et levende vesen; et individ av eller en representant for en biologisk art, eksempelvis et dyr, en plante, en sopp eller mikroorganisme.

Ny!!: Hydrogen og Organisme · Se mer »

Palladium

Palladium er et grunnstoff med kjemisk symbol Pd og atomnummer 46.

Ny!!: Hydrogen og Palladium · Se mer »

Paracelsus

Paracelsus ble født Theophrastus Bombastus von Hohenheimen (11. november eller 17. desember 1493, død 24. september 1541) og var en berømt lege, alkymist og astrolog.

Ny!!: Hydrogen og Paracelsus · Se mer »

Parts per million

Parts per million (ppm) (engelsk for deler per million) er en enhet for angivelse av konsentrasjon.

Ny!!: Hydrogen og Parts per million · Se mer »

Pascal (enhet)

psi. Pascal er en avledet SI-enhet for måling av trykk.

Ny!!: Hydrogen og Pascal (enhet) · Se mer »

Periodesystemet

Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev, periodesystemets «far» Periodesystemet, også kalt periodetabellen eller det periodiske system, er en tabell som klassifiserer grunnstoffene (eller elementene) i perioder.

Ny!!: Hydrogen og Periodesystemet · Se mer »

Picometer

Heliumatomet har en radius på 31 pikometer. Picometer er en avledet SI-enhet for avstand.

Ny!!: Hydrogen og Picometer · Se mer »

Pierre-Simon Laplace

Pierre-Simon, Marquis de Laplace (født 23. mars 1749 i Beaumont-en-Auge i Normandie i Frankrike, død 5. mars 1827 i Paris) var en fransk matematiker og astronom som summerte og utvidet arbeidene til sine forgjengere innenfor matematisk astronomi i fembindsverket Mécanique Céleste (1799–1825).

Ny!!: Hydrogen og Pierre-Simon Laplace · Se mer »

Plasma

Plasma (fra gresk. πλάσμα plásma «form») kan bety.

Ny!!: Hydrogen og Plasma · Se mer »

Protium

Protium er en stabil isotopvariant av hydrogen.

Ny!!: Hydrogen og Protium · Se mer »

Proton

Et proton er en partikkel i en atomkjerne.

Ny!!: Hydrogen og Proton · Se mer »

Radioaktivitet

Internasjonalt faresymbol for ioniserende stråling. Radioaktivitet beskriver spontane omdanninger i atomkjerner.

Ny!!: Hydrogen og Radioaktivitet · Se mer »

Rakettdrivstoff

Oppskyting av romfartøy krever enormt mye energi, og derfor tilsvarende store mengder rakettdrivstoff.

Ny!!: Hydrogen og Rakettdrivstoff · Se mer »

Røntgenstråling

Et røntgenbilde av hånden til en ti år gammel gutt med seks fingre. Røntgenstråling er elektromagnetisk stråling eller fotoner med en bølgelengde mellom 0,01 og 10 nm.

Ny!!: Hydrogen og Røntgenstråling · Se mer »

Robert Boyle

Robert Boyle Robert Boyle (født, død) var en irsk naturfilosof, kjent for sine arbeider innen fysikk og kjemi.

Ny!!: Hydrogen og Robert Boyle · Se mer »

Saltsyre

Saltsyre er en løsning av hydrogenklorid i vann, og er en sterk syre.

Ny!!: Hydrogen og Saltsyre · Se mer »

Siemens (enhet)

Siemens er en avledet SI-enhet for måling av konduktans (elektrisk ledningsevne).

Ny!!: Hydrogen og Siemens (enhet) · Se mer »

Smeltepunkt

Smeltepunkt er den temperaturen hvor et stoff endrer fase fra faststoff til væske.

Ny!!: Hydrogen og Smeltepunkt · Se mer »

SOFC

Solid-oxide fuel cell (SOFC), fast oksid brenselcelle, er en viktig type brenselcelleteknologi som kjennetegnes av operasjonstemperatur opp mot 1000°C.

Ny!!: Hydrogen og SOFC · Se mer »

Solen

Solen, eller sola, er stjernen i sentrum av solsystemet som jorden og andre objekter (planeter, asteroider, meteoroider, kometer og støv) går i bane rundt.

Ny!!: Hydrogen og Solen · Se mer »

Spinn

Spinn i kvantemekanikk refererer til intrisikk drivmoment for en partikkel.

Ny!!: Hydrogen og Spinn · Se mer »

Standard trykk og temperatur

Standard trykk og temperatur (engelsk standard temperature and pressure, STP), også kjent som standardbetingelser, er et sett av standardiserte betingelser for eksperimentelle målinger som muliggjør meningsfull sammenligning av måledata.

Ny!!: Hydrogen og Standard trykk og temperatur · Se mer »

Stjerne

En stjerne er et massivt og lyssterkt himmellegeme som består av delvis ionisert gass, såkalt plasma.

Ny!!: Hydrogen og Stjerne · Se mer »

Superfluiditet

Superfluiditet er en stofflig fase som karakteriseres ved at fluidet er viskositetsfritt, dvs.

Ny!!: Hydrogen og Superfluiditet · Se mer »

Superleder

En superleder er i fysikken en tilstand med nøyaktig null elektrisk motstand og frastøtning av magnetfelt (Meissner-effekten).

Ny!!: Hydrogen og Superleder · Se mer »

Sveising

Elektrisk lysbuesveising Sveising er en prosess for å sammenføye materialer ved sammensmelting.

Ny!!: Hydrogen og Sveising · Se mer »

Syre

En syre (ofte representert ved den generelle formelen HA) blir vanligvis beskrevet som et kjemikalie som øker vannets hydrogenionekativitet når det blir løst opp.

Ny!!: Hydrogen og Syre · Se mer »

Temperatur

Temperatur er den fysiske egenskapen som er det viktigste grunnlaget for om en gjenstand oppfattes som varm eller kald.

Ny!!: Hydrogen og Temperatur · Se mer »

Tenntemperatur

Tenntemperatur er den laveste temperaturen et stoff må varmes opp til før det antenner uten bruk av tennkilde (selvantenning).

Ny!!: Hydrogen og Tenntemperatur · Se mer »

Teori

Teori er i vitenskapen en testet antagelse om virkeligheten, en forklaring på et fenomen eller en sammenheng i naturen.

Ny!!: Hydrogen og Teori · Se mer »

Toatomig

Et toatomig molekyl, eller et diatomisk molekyl er et molekyl som består av to atomer av samme grunnstoff som har en kjemisk binding til hverandre.

Ny!!: Hydrogen og Toatomig · Se mer »

Triangelgalaksen

Amatørfoto av Triangelgalaksen Triangelgalaksen (katalogisert M33 og NGC 598) er en spiralgalakse som ligger rundt 3 millioner lysår unna Jorden i stjernebildet Triangelet.

Ny!!: Hydrogen og Triangelgalaksen · Se mer »

Tritium

Tritium (symbol T eller 3H) er en radioaktiv isotop av hydrogen som også kalles tre-tungt hydrogen.

Ny!!: Hydrogen og Tritium · Se mer »

Trykk

Bruk av vanntrykk - Captain Cook Memorial Jet i Burley Griffin-sjøen i Canberra i Australia. Trykk er innenfor fysikken definert som kraft delt på areal.

Ny!!: Hydrogen og Trykk · Se mer »

Tungtvann

Tungtvann, kjemisk navn: deuteriumoksid, og med formel D2O.

Ny!!: Hydrogen og Tungtvann · Se mer »

Universet

Diagrammer over universet i ''Det katalanske atlaset'' fra det 14. århundret Universet er alt som eksisterer av tid og rom, og innholdet i rommet, herunder materie og stråling.

Ny!!: Hydrogen og Universet · Se mer »

Vann

Vann (uttale) eller vatn (fra norrønt vatn) er en kjemisk forbindelse og et polart molekyl.

Ny!!: Hydrogen og Vann · Se mer »

Vienna Standard Mean Ocean Water

Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW) er en isotopisk vannstandard definert i 1968 av Det internasjonale atomenergibyrået.

Ny!!: Hydrogen og Vienna Standard Mean Ocean Water · Se mer »

Virkningsgrad

Virkningsgrad kaller vi en størrelse som beskriver effektiviteten til en energiomvandler.

Ny!!: Hydrogen og Virkningsgrad · Se mer »

Watt

Wattmeter. Watt er en avledet SI-enhet for effekt med symbolet W. Enheten er definert som 1 joule per sekund (1 J/s), og er altså et mål på hastigheten energi omformes med fra en form til en annen.

Ny!!: Hydrogen og Watt · Se mer »

1766

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Hydrogen og 1766 · Se mer »

Omdirigeringer her:

Egenskaper for hydrogengass, H2, Hydrogen-ion, Hydrogengass, Hydrogenion, Vannstoff.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »