Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Institusjon

Index Institusjon

Institusjon har litt forskjellige betydninger på norsk.

44 relasjoner: Administrasjon, Atferd, Barn, C. Wright Mills, Elev, Embede, Etat, Familie, Fengsel, Foreldre, Gunnar Myrdal, Institutt, John Kenneth Galbraith, Kultur, Latin, Lærer, Moral, Norm, Norsk, Organisasjon, Pasient, Psykiatri, Puss, Regel, Rettsregel, Samfunn, Samfunnsvitenskap, Søsken, Sedvanerett, Skikk og bruk, Skole, Sosiale roller, Sosiologi, Språk, Statsvitenskap, Stiftelse, Sykdom, Sykehjem, Sykehus, Thorstein Veblen, Tradisjon, Vedtekt, Vesen, Virksomhet.

Administrasjon

Administrasjon av latin: administratio brukes om å forestå, lede eller bestyre en organisasjon.

Ny!!: Institusjon og Administrasjon · Se mer »

Atferd

Atferd eller adferd viser til mennesker og dyrs bevegelsesmønstre og oppførsel.

Ny!!: Institusjon og Atferd · Se mer »

Barn

Den primære læringsmetoden for barn er lek. Barn blir vanligvis fra et biologisk perspektiv definert til et menneske som befinner seg i fasen mellom fødsel og pubertet.

Ny!!: Institusjon og Barn · Se mer »

C. Wright Mills

Charles Wright Mills (født 27. august 1916 i Waco i Texas, død 20. mars 1962 i Nyack i New York) var en amerikansk sosiolog.

Ny!!: Institusjon og C. Wright Mills · Se mer »

Elev

Skolelever mottar undervisning av en lærer i kunstmuseet Louvre i Paris. Elev er i sin bredeste forstand en person som mottar undervisning eller omfattende veiledning av en fagperson eller lærer.

Ny!!: Institusjon og Elev · Se mer »

Embede

Embede eller embete (fra keltisk språk til norrønt embætti) er en betegnelse på en høyere stilling, oftest i statstjenesten.

Ny!!: Institusjon og Embede · Se mer »

Etat

En etat er en del av offentlig forvaltning, enten statsforvaltningen eller kommuneforvaltningen.

Ny!!: Institusjon og Etat · Se mer »

Familie

En familie er en institusjon eller et hushold som består av en gruppe individer som er knyttet sammen gjennom arv (demonstrert eller stipulert) fra felles aner, ekteskap, partnerskap eller adopsjon.

Ny!!: Institusjon og Familie · Se mer »

Fengsel

Larvik fengsel, bygget 1863 etter typetegninger av arkitektene Heinrich Schirmer og Wilhelm von Hanno. Fengsel er en betegnelse for såvel en form for straff som for det stedet, bygningen eller institusjonen, som er innrettet med soning eller annen berøvelse av personers frihet som hovedformål.

Ny!!: Institusjon og Fengsel · Se mer »

Foreldre

Foreldre er individer som har avkom.

Ny!!: Institusjon og Foreldre · Se mer »

Gunnar Myrdal

Gunnar Myrdal (født 6. desember 1898 i Gagnef i Dalarna i Sverige, død 17. mai 1987 i Danderyd i Stockholms län) var en svensk samfunnsøkonom og sosialdemokratisk politiker.

Ny!!: Institusjon og Gunnar Myrdal · Se mer »

Institutt

Et institutt (av latin: instituere.

Ny!!: Institusjon og Institutt · Se mer »

John Kenneth Galbraith

John Kenneth Galbraith i 1944. John Kenneth Galbraith (født 15. oktober 1908 i Ontario, Canada, død 29. april 2006) var en kanadisk-amerikansk økonom, forfatter og politisk debattant.

Ny!!: Institusjon og John Kenneth Galbraith · Se mer »

Kultur

Kultur (latin: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere») er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger.

Ny!!: Institusjon og Kultur · Se mer »

Latin

Latin er et indoeuropeisk språk i den italiske gruppen.

Ny!!: Institusjon og Latin · Se mer »

Lærer

En lærer i et klasserom i Sierra Leone En lærer er en person som har faglig og pedagogisk utdannelse, og som arbeider med å undervise barn, unge og voksne i en skole eller en annen utdannelsesinstitusjon.

Ny!!: Institusjon og Lærer · Se mer »

Moral

Å ha en moral innbærer at de normer, verdier og holdninger man praktiserer er akseptert og innehar en objektiv gyldighet (det at noe er gjeldende eller gangbart).

Ny!!: Institusjon og Moral · Se mer »

Norm

Å ta hverandre i hånden etter en tenniskamp er et eksempel på en sosial norm. Norm, særskilt sosiale normer, er en sosiologisk betegnelse for intersubjektive, allment delte og ofte underforståtte regler og forventninger på oppførsel som gjelder for et mindre sosialt fellesskap og for samfunnet i sin helhet.

Ny!!: Institusjon og Norm · Se mer »

Norsk

Norsk er et nordisk språk som snakkes som morsmål av rundt 4,5 millioner mennesker, først og fremst i Norge, hvor det er offisielt språk.

Ny!!: Institusjon og Norsk · Se mer »

Organisasjon

Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål.

Ny!!: Institusjon og Organisasjon · Se mer »

Pasient

En pasient får sjekket blodtrykket En pasient er en person som får behandling av helsepersonell for psykisk og/eller fysisk sykdom/lidelse eller skade, på sykehus/klinikk og/eller andre behandlingsinstitusjoner.

Ny!!: Institusjon og Pasient · Se mer »

Psykiatri

Psykiatri er en spesialitet innen medisin som omhandler hvordan man skal forstå, utrede, behandle og forebygge psykiske lidelser.

Ny!!: Institusjon og Psykiatri · Se mer »

Puss

Puss eller verk er gullig, mer eller mindre tyktflytende væske som oppstår i forbindelse med infeksjoner i sår.

Ny!!: Institusjon og Puss · Se mer »

Regel

En regel (latinsk: regula, «Linjal, rettesnor») er en forskrift eller sedvane, og kan vise til.

Ny!!: Institusjon og Regel · Se mer »

Rettsregel

Rettsregel er en norm som regulerer forhold mellom borgerne i et samfunn, mellom borgerne og det offentlig eller mellom styresmaktene.

Ny!!: Institusjon og Rettsregel · Se mer »

Samfunn

Unge mennesker i Oslo som samhandler innenfor et kulturelt mangfoldig samfunn. BCC Media Samfunn (norrønt: samfundr, «sammenkomst»), Bokmålsordboka er et begrep som i henhold til sammenhengen har flere betydninger: folk i en stat (med felles institusjoner, lover, sedvaner, tradisjoner og lignende); (folket i) bygd, kommune, by, og tettsted; gruppe av folk med felles tro, meninger, formål og lignende (som trossamfunn, kirkesamfunn); og forening (som studentsamfunn, militære samfunn).

Ny!!: Institusjon og Samfunn · Se mer »

Samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap er vitenskapen om hvordan mennesker og sammenslutninger av mennesker utvikler seg i forhold til hverandre.

Ny!!: Institusjon og Samfunnsvitenskap · Se mer »

Søsken

Søsken er to eller flere avkom etter felles foreldere.

Ny!!: Institusjon og Søsken · Se mer »

Sedvanerett

Sedvanerett er et juridisk begrep for rettsregler som har blitt dannet ved at et bestemt handlingsmønster, opptreden eller en oppfattelse av rettigheter og plikter har blitt fulgt over lang tid og blitt rettslig forpliktende for rettssubjektene.

Ny!!: Institusjon og Sedvanerett · Se mer »

Skikk og bruk

Skikk og bruk er et vanlig uttrykk for hvordan folk steller seg i hverdag og til mere festlige anledninger i en sosial sammenheng.

Ny!!: Institusjon og Skikk og bruk · Se mer »

Skole

skolemuseum i Bergen. elitegymnaset Menntaskólinn Hraðbraut på Island. Tavleundervisning under et tre for en klasse ved en utendørsskole i en fattig landsby i Northern Bahr el Ghazal i Sudan i 2002 Skriftlig eksamen ved ''Don Bosco Technical School'', en teknisk fagskole i Sihanoukville i Kambodsja. Studentene bærer skoleuniform. Undervisning ved en engelsk danseskole i 2005. Undervisning i akvarellteknikk ved en amerikansk skole omkring 1900. En skole (gresk: σχολή, fritid) er en privat eller offentlig institusjon eller et lærested hvor lærere underviser i ulike fag, som regel for å gi barn og unge økte kunnskaper og legge grunnlaget for videre utdannelse og yrkesliv.

Ny!!: Institusjon og Skole · Se mer »

Sosiale roller

Sosiale roller er de posisjonene mennesker har i forskjellige grupper i samfunnet og de reglene som tradisjonelt gjelder og forventes for atferden og oppgavene til personene i disse posisjonene.

Ny!!: Institusjon og Sosiale roller · Se mer »

Sosiologi

Sosiologi er studiet av sosial atferd og sosiale fellesskap, inkludert deres opphav, utvikling, organisering, nettverk og institusjoner.

Ny!!: Institusjon og Sosiologi · Se mer »

Språk

skriftlig språk, men muntlig språk regnes å være flere titusener av år eldre enn skriftspråket. Et språk er et dynamisk sett av synlige, hørbare eller følbare symboler for kommunikasjon og elementer som brukes for å manipulere dem.

Ny!!: Institusjon og Språk · Se mer »

Statsvitenskap

Statsvitenskap handler blant om politikk, demokratiske prosesser, valg, og hvordan det påvirker samfunnet og de politiske beslutningene. Statsvitenskap er det systematiske studiet av politikk, myndighet, stat og analyse av politiske systemers virkemåte; politikkens aktiviteter, politisk tenkning og politisk oppførsel.

Ny!!: Institusjon og Statsvitenskap · Se mer »

Stiftelse

En stiftelse er en juridisk person som disponerer en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art.

Ny!!: Institusjon og Stiftelse · Se mer »

Sykdom

To personer med byllepest, som er best kjent fra epidemien Svartedauen. Den siste tiden av det korte livet til Henrik Wergeland var preget av sykdom. Sykdom eller sjukdom er en unormal tilstand for kropp eller sinn som fører til misbehag, dysfunksjon eller andre plager for en person eller folk som er i kontakt med en person.

Ny!!: Institusjon og Sykdom · Se mer »

Sykehjem

Frognerhjemmet er et sykehjem og dagsenter i Oslo. Sykehjem, tidligere også kalt pleiehjem, hvilehjem, aldershjem og gamlehjem, er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie og hjemmehjelp på grunn av større behov for omsorg.

Ny!!: Institusjon og Sykehjem · Se mer »

Sykehus

Hovedpaviljongen ved Vancouver General Hospital Sykehus er en fellesbetegnelse på institusjoner som yter medisinsk hjelp.

Ny!!: Institusjon og Sykehus · Se mer »

Thorstein Veblen

Thorstein Bunde Veblen (født Tosten Bunde Veblen 30. juli 1857, død 3. august 1929) var en norsk-amerikansk sosiolog og økonom og leder av Efficiency Movement, mest berømt for sin bok Den arbeidsfrie klasse: en økonomisk studie av institusjoners utvikling (engelsk Theory of the Leisure Class) fra 1899.

Ny!!: Institusjon og Thorstein Veblen · Se mer »

Tradisjon

En tradisjon (fra latin tradere, «overføre») er en sosial praksis, en forestilling, en institusjon eller et produkt som overføres over flere ledd (for eksempel fra generasjon til generasjon), i et samfunn eller i en gruppe.

Ny!!: Institusjon og Tradisjon · Se mer »

Vedtekt

Eksempel på vedtekter skrevet i stein. Hammurabis lover. Hammurabi levde 1792 til 1750 f.Kr. (Loven ble funnet i 1901). Johan og adelen og geistligheten i 1215. Lovgivende forsamling. Eidsvollsforsamlingen 1814, malt av: Oscar Arnold Wergeland (1844-1910) Englands statutter fra andre halvdel av 1900-tallet. Moderne lovutgave: Singapores statutter I Johan Herman Wessels satiriske dikt '''Smeden og Bageren''' heter det om tolking av vedtekter: ''Der var en liden By, i Byen var en smed, Som farlig var, naar han blev vred. Han sig en Fiende fik; (dem kan man altid faa, Jeg ingen har, det gaa Min Læser ligesaa!)'' ''Til Uhæld for dem begge to De træffes i en Kro. De drak (jeg selv i Kro vil drikke; For andet kommer jeg der ikke. Anmerk dog, Læser! dette: Jeg immer gaar paa de honnette). Som sagt, de drak, Og efter mange Skjeldsord, hidsigt Snak, Slaar Smeden Fienden paa Planeten. Saa sterkt var dette Slag, At han saa ikke Dag, Og har ei siden seet'en.. '' ''Strax i Arrest blev Smeden sat. En Feldskjær faar den Døde fat, Og om en voldsom Død Attest hensender. Den Mordere forhøres og bekjender. Hans Haab var, at han skulle hisset gaa, Og der Forladelse af sin Modstander faa. Men hør nu Løier! netop Dagen, Før Dom skal gaa i Sagen, Fremtriner fire Borgere For Dommeren; den mest veltalende Ham saa tiltalede: «Velviseste! Vi ved, paa Byens Vel De altid se; Men Byens Vel beror derpaa, At vi vor Smed igjen maa faa. Hans Død oppvekker jo dog ei den Døde? Vi aldrig faar igjen saa duelig en Mand. For hans Forbrydelse vi alt for grusomt bøde, Om han ei hjelpes kan.» – «Betænk dog, kjere Ven! der Liv for Liv maa bødes.» «Her bor en arm udlevet Bager, Som Pokker snart desuden tager. Vi har jo to, om man den ældste tog af dem? Saa blev jo Liv for Liv betalt.» – «Ja,» sagde Dommeren, «det Indfald var ei galt. Jeg Sagen at opsette nødes; Thi i saa vigtig Fald man maa sig vel betænke, Gid vores Smed jeg Livet kunde skjenke! Farvel godt Folk! jeg gjør alt, hvad jeg kan.» – «Farvel velvise Mand!» – '' ''Han bladrer i sin Lov omhyggelig; Men finder intet der for sig, Hvorved forbuden er, for Smed at rette Bager; Han sin Beslutning tager, Og saa afsiger denne Dom: (Hvem, som vil høre den, han kom!) '' ''«Vel er Grovsmeden Jens For al Undskyldning læns, Og her for Retten selv bekjendte, Han Anders Pedersen til Evigheden sendte; Men da i vores By en Smed vi ikkun have, Jeg maatte være rent af Lave, Ifald jeg vilde se ham død. Men her er to, som bager Brød.» «Thi kjender jeg for Ret: Den ældste Bager skal undgjelde det, Og for det skedte Mord med Liv for Liv bør bøde, Til velfortjente Straf for sig Og ligesindede til Afsky og til Skræk.» '' ''Den Bager græd Guds jammerlig, Da man ham førte væk. MORAL Beredt til Døden altid vær! Den kommer, naar du mindst den tænker nær.'' (Johan Herman Wessels satiriske dikt ''Smeden og Bageren''. Tegninger Theodor Kittelsen fra 1890.) Vedtak er en bindende beslutning eller en rekke sammenhengende og formelle beslutninger av dertil kompetent organ.

Ny!!: Institusjon og Vedtekt · Se mer »

Vesen

Vesen er et norsk black og thrash metal-band fra Oslo og Romerike.

Ny!!: Institusjon og Vesen · Se mer »

Virksomhet

Virksomhet eller foretak er betegnelser for en juridisk person, en organisasjon som produserer varer eller tjenester.

Ny!!: Institusjon og Virksomhet · Se mer »

Omdirigeringer her:

Anstalt, Institusjonalisering, Institusjoner.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »