Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Juridisk person

Index Juridisk person

Juridisk person er en juridisk betegnelse på et rettssubjekt som ikke er en fysisk person og som opptrer utad som en enhet.

12 relasjoner: Aksjeselskap, Avtale, Fylkeskommune, Fysisk person, Kommune, Rettssubjekt, Rettsvitenskap, Samvirke, Selskap (jus), Stat, Stiftelse, Virksomhet.

Aksjeselskap

Et aksjeselskap (forkortet AS, nynorsk også aksjelag, forkortet AL, tradisjonelt lutlag, forkortet LL eller L/L) er et selskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet.

Ny!!: Juridisk person og Aksjeselskap · Se mer »

Avtale

En avtale, eller kontrakt, er i juridisk forstand en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter.

Ny!!: Juridisk person og Avtale · Se mer »

Fylkeskommune

Fylkeskommune (nordsamisk: fylkkasuohkan eller fylkkagielda; sørsamisk: fylhkentjïelte; kvensk: fylkinkomuuni) er det regionale folkestyrte forvaltningsnivået i Norge.

Ny!!: Juridisk person og Fylkeskommune · Se mer »

Fysisk person

Fysisk person er en juridisk betegnelse på et anskuelig menneske som er underlagt de fysiske lover, til forskjell fra en juridisk person, som er en organisasjon som etter loven behandles som et selvstendig rettssubjekt uavhengig av sine fysiske medlemmer eller eiere.

Ny!!: Juridisk person og Fysisk person · Se mer »

Kommune

En kommune (tidligere kalt primærkommune) er et geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet innen en statsdannelse.

Ny!!: Juridisk person og Kommune · Se mer »

Rettssubjekt

Et rettssubjekt er en som kan få rettigheter og pådra seg forpliktelser i henhold til rettsreglene.

Ny!!: Juridisk person og Rettssubjekt · Se mer »

Rettsvitenskap

250px Rettsvitenskap, også kalt jus eller juss eller jura, er læren om rettsregler og juridisk metode.

Ny!!: Juridisk person og Rettsvitenskap · Se mer »

Samvirke

Samvirke (forkortet SA) eller kooperasjon er en organisasjonsform for økonomisk virksomhet.

Ny!!: Juridisk person og Samvirke · Se mer »

Selskap (jus)

Selskap er i Norge i juridisk forstand en kommersiell organisasjon som i Selskapsloven defineres som «økonomisk virksomhet som utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko» Ansvarsforholdet for eierne avgjøres ut fra hvilken selskapsform som er valgt.

Ny!!: Juridisk person og Selskap (jus) · Se mer »

Stat

En stat er et sett institusjoner som innehar autoritet til å lage regler som styrer folket i ett eller flere samfunn og har indre og ytre suverenitet over et bestemt territorium.

Ny!!: Juridisk person og Stat · Se mer »

Stiftelse

En stiftelse er en juridisk person som disponerer en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art.

Ny!!: Juridisk person og Stiftelse · Se mer »

Virksomhet

Virksomhet eller foretak er betegnelser for en juridisk person, en organisasjon som produserer varer eller tjenester.

Ny!!: Juridisk person og Virksomhet · Se mer »

Omdirigeringer her:

Juridisk enhet, Juridiske personer, Selvstendig juridisk person.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »