Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Kinetisk energi

Index Kinetisk energi

patronen. Kinetisk energi er i fysikken den energi som er knyttet til et legemes bevegelse, derav ofte kalt for bevegelsesenergi.

39 relasjoner: Akselerasjon, Arbeid (fysikk), Astrofysikk, Atomfysikk, Bevegelsesligning, Bevegelsesmengde, Energi, Energikilde, Energiprinsippet, Fysikk, Gottfried Leibniz, Hamilton-mekanikk, Integral (matematikk), Joule, Kartesisk koordinatsystem, Kilogram, Kjemisk energi, Kjernefysikk, Klassisk mekanikk, Kronecker-delta, Kule, Legeme (fysikk), Lysets hastighet, Massesentrum, Meter, Newtons bevegelseslover, Omdreiningstall, Patron (ammunisjon), Pistol, Potensiell energi, Punktpartikkel, Relativitetsteorien, Sekund, SI-systemet, Symmetrisk matrise, Termodynamikkens første hovedsetning, Treghetsmoment, Vektorprodukt, Vinkelhastighet.

Akselerasjon

Akselerasjon er i fysikken endringen av hastigheten til et legeme med hensyn på tiden.

Ny!!: Kinetisk energi og Akselerasjon · Se mer »

Arbeid (fysikk)

Arbeid er i fysikken en energioverføring ved at en kraft forandrer posisjonen til en gjenstand i kraftens retning, eller av en «dekomposisjon» av kraften i bevegelsens retning.

Ny!!: Kinetisk energi og Arbeid (fysikk) · Se mer »

Astrofysikk

Astrofysikk er den grenen av astronomi som har med fysikken i universet å gjøre.

Ny!!: Kinetisk energi og Astrofysikk · Se mer »

Atomfysikk

Atomfysikk er den delen av fysikken som omhandler strukturen og energitilstanden til atomene og videre overgangene til elektronene mellom elektronskallene.

Ny!!: Kinetisk energi og Atomfysikk · Se mer »

Bevegelsesligning

En bevegelsesligning er en ligning som skildrer hvordan et system endrer seg (f.eks. bevegelsen til et partikkel som blir utsatt for en kraft) som funksjon av tiden.

Ny!!: Kinetisk energi og Bevegelsesligning · Se mer »

Bevegelsesmengde

Bevegelsesmengde er en fysisk størrelse som i klassisk fysikk er definert som masse multiplisert med hastighet.

Ny!!: Kinetisk energi og Bevegelsesmengde · Se mer »

Energi

akustisk energi, røntgenstråling, gammastråling og lys. Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

Ny!!: Kinetisk energi og Energi · Se mer »

Energikilde

Energikilde, eller energiressurs, er et begrep for alle de tilgjengelige primære og sekundære former av energi som kan utnyttes til menneskelig aktivitet.

Ny!!: Kinetisk energi og Energikilde · Se mer »

Energiprinsippet

Joules apparat for måling av varmens mekaniske ekvivalent. En fallende vekt festet til en tråd får en åre nedsenket i vann til å rotere. Energiprinsippet, loven om at energi er konstant; sier at energi ikke kan skapes eller tilintetgjøres.

Ny!!: Kinetisk energi og Energiprinsippet · Se mer »

Fysikk

En superleder viser Meissner-effekten. Fysikk (fra gresk, φυσικός (physikos), «naturlig», og φύσις (physis), «natur») er vitenskapen om naturen, universets elementære byggestener og de fundamentale kreftene som virker mellom dem.

Ny!!: Kinetisk energi og Fysikk · Se mer »

Gottfried Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (født i Leipzig i Sachsen, død 14. november 1716 i Hannover) var en tysk polyhistor.

Ny!!: Kinetisk energi og Gottfried Leibniz · Se mer »

Hamilton-mekanikk

Hamilton-mekanikk er en formulering av lovene som styrer klassisk mekanikk.

Ny!!: Kinetisk energi og Hamilton-mekanikk · Se mer »

Integral (matematikk)

Det bestemte integralet av ''f''(''x'') i intervallet ''a'',''b'' er lik arealet ''S'' mellom kurva og x-aksen. Integralet av en funksjon har i matematikk to ulike, men relaterte betydninger: Det ubestemte integralet til en reell funksjon er en ny funksjon med egenskapen at den deriverte er lik den opprinnelige funksjonen.

Ny!!: Kinetisk energi og Integral (matematikk) · Se mer »

Joule

Joule er én av flere avledete SI-enheter for måling av energi.

Ny!!: Kinetisk energi og Joule · Se mer »

Kartesisk koordinatsystem

Det kartesiske koordinatsystem med fire merkede punkter: (2,3) i grønn, (-3,1) i rød, (-1.5,-2.5) i blå og (0,0), origo, i lilla. I det kartesiske koordinatsystemet er koordinataksene vinkelrett på hverandre.

Ny!!: Kinetisk energi og Kartesisk koordinatsystem · Se mer »

Kilogram

Silisium-kule på 1 kg Kilogram er den grunnleggende SI-enheten for måling av masse.

Ny!!: Kinetisk energi og Kilogram · Se mer »

Kjemisk energi

Kjemisk energi betegner energi som frigis fra et stoff, for eksempel bensin, olje eller mat, ved fullstendig forbrenning.

Ny!!: Kinetisk energi og Kjemisk energi · Se mer »

Kjernefysikk

Kjernefysikk er den delen av fysikken som forsøker å beskrive de indre forholdene i en atomkjerne.

Ny!!: Kinetisk energi og Kjernefysikk · Se mer »

Klassisk mekanikk

Diagram over viser en satellitt som går i bane rundt jorden, akselerasjons pilen viser rettningen av kraftsummen på satellitten Mekanikken er den delen av fysikken som befatter seg med deformasjon eller bevegelse (eller manglende bevegelse) av materie ved påvirkning av krefter.

Ny!!: Kinetisk energi og Klassisk mekanikk · Se mer »

Kronecker-delta

Det matematiske symbolet Kronecker-delta \delta_, som var innført av Leopold Kronecker, er en funksjon av to variabler.

Ny!!: Kinetisk energi og Kronecker-delta · Se mer »

Kule

Kule kan bety.

Ny!!: Kinetisk energi og Kule · Se mer »

Legeme (fysikk)

Et legeme i fysikken er en romlig avgrenset mengde materie.

Ny!!: Kinetisk energi og Legeme (fysikk) · Se mer »

Lysets hastighet

Lysets hastighet i vakuum er en konstant hastighet c (Latin: celeritas «raskhet» eller «fart»), som i dag er definert til som igjen er 1 079 252 848,8 km/t.

Ny!!: Kinetisk energi og Lysets hastighet · Se mer »

Massesentrum

Massefellespunktet (også kalt tyngdepunktet) til et system med partikler er et spesifikt punkt hvor systemet i mange tilfeller oppfører seg som om systemets masse var konsentrert i ett punkt.

Ny!!: Kinetisk energi og Massesentrum · Se mer »

Meter

Historisk ''International Prototype Meter''-stang, laget av en platina- og iridiumslegering, som var standarden fra 1889 til 1960. Meter er den grunnleggende SI-enheten for måling av lengde, med symbol m. Én meter er definert som avstanden lys tilbakelegger i vakuum i løpet av sekund.

Ny!!: Kinetisk energi og Meter · Se mer »

Newtons bevegelseslover

Newtons første og andre lov på latin, fra originalutgaven av ''Philosophiæ naturalis principia mathematica''. Newtons bevegelseslover omfatter tre grunnleggende prinsipper i fysikken som danner basis for den klassiske mekanikken.

Ny!!: Kinetisk energi og Newtons bevegelseslover · Se mer »

Omdreiningstall

Omdreiningstall eller turtall er en enhet for frekvens, brukt for å måle omdreiningshastighet.

Ny!!: Kinetisk energi og Omdreiningstall · Se mer »

Patron (ammunisjon)

Hylse, som holder enheten samlet; ''3.'' Drivladning, for eksempel krutt;''4.'' Rand, denne gir gripekant for ekstraktor som trekker tomhylsa ut; ''5.'' Tennhette, høyeksplosiv liten ladning som tenner drivladningen. En patron er et prosjektil (her: kule eller granat) satt inn i en hylse, som slutter rundt en drivladning (krutt).

Ny!!: Kinetisk energi og Patron (ammunisjon) · Se mer »

Pistol

GLOCK 17 Pistol er en type skytevåpen som brukes i én hånd.

Ny!!: Kinetisk energi og Pistol · Se mer »

Potensiell energi

Potensiell energi eller stillingsenergi er den energien et fysisk systemet har på grunn av dets posisjon.

Ny!!: Kinetisk energi og Potensiell energi · Se mer »

Punktpartikkel

En punktpartikkel er en idealisering av en partikkel formet som et punkt, som vil si at den ikke har noen utstrekning.

Ny!!: Kinetisk energi og Punktpartikkel · Se mer »

Relativitetsteorien

Todimensjonal projeksjon av en tredimensjonal analogi av krummingen av romtiden som beskrevet i den generelle relativitetsteorien. Innen fysikken benyttes relativitetsteorien for å beskrive hvordan naturen oppfører seg ved ekstreme hastigheter eller gravitasjonsfelt.

Ny!!: Kinetisk energi og Relativitetsteorien · Se mer »

Sekund

Sekund er den grunnleggende SI-enheten for måling av tid.

Ny!!: Kinetisk energi og Sekund · Se mer »

SI-systemet

A. SI-systemet (etter den franske definisjonen Système international d'unités; Det internasjonale enhetssystem) er et internasjonalt system for måling av fysiske størrelser.

Ny!!: Kinetisk energi og SI-systemet · Se mer »

Symmetrisk matrise

Ei symmetrisk matrise er ei matrise som er lik transponeringa si.

Ny!!: Kinetisk energi og Symmetrisk matrise · Se mer »

Termodynamikkens første hovedsetning

Termodynamikkens første hovedsetning eller lov sier at energi kan aldri oppstå eller tilintetgjøres, men kun kan gå over i andre former.

Ny!!: Kinetisk energi og Termodynamikkens første hovedsetning · Se mer »

Treghetsmoment

Treghetsmomentet (SI-enhet kg·m2) er et mål på rotasjonstregheten til et stivt legeme.

Ny!!: Kinetisk energi og Treghetsmoment · Se mer »

Vektorprodukt

Parallellogrammets areal gir storleiken av '''a'''×'''b''' Vektorprodukt eller kryssprodukt er en binær operasjon på to tredimensjonale vektorer på som resulterer i en ny vektor som står vinkelrett på de to opprinnelige.

Ny!!: Kinetisk energi og Vektorprodukt · Se mer »

Vinkelhastighet

Vinkelhastighet, vinkelfrekvens eller omløpstall er et mål på hvor fort noe roterer.

Ny!!: Kinetisk energi og Vinkelhastighet · Se mer »

Omdirigeringer her:

Bevegelsesenergi.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »