Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Kjemisk formel

Index Kjemisk formel

En kjemisk formel (også kalt molekylær formel eller molekylformel) er en konsis måte å uttrykke informasjon om atomene som utgjør en bestemt kjemisk forbindelse.

28 relasjoner: Analytisk kjemi, Atom, Atomnummer, Empirisk formel, Etan, Grunnstoff, Heksan, Hill-systemet, Hydrogen, Hydrokarbon, Ion, Isomeri, Isotop, Karbon, Kjemi, Kjemisk forbindelse, Kjemisk symbol, Kjernekjemi, Ligning (kjemi), Metan, Molekyl, Naturlig tall, Oksoniumion, Oksygen, Periodesystemet, Polymer, Reelt tall, Sulfat.

Analytisk kjemi

Analytisk kjemi er den delen av vitenskapen som driver metodeutvikling for økt forståelse av kjemisk komposisjon og struktur av materielle prøver, både i væsker og faste stoffer.

Ny!!: Kjemisk formel og Analytisk kjemi · Se mer »

Atom

Innen kjemi og fysikk er et atom en submikroskopisk struktur som ikke kan deles i mindre elementer via kjemiske reaksjoner og beholde sine kjemiske egenskaper.

Ny!!: Kjemisk formel og Atom · Se mer »

Atomnummer

Atomnummer (Z) representerer i kjemi og fysikk antall protoner i en atomkjerne, og angir dermed grunnstoffets plass i periodesystemet.

Ny!!: Kjemisk formel og Atomnummer · Se mer »

Empirisk formel

En empirisk formel er en kjemisk formel der kun forholdstallet mellom de ulike grunnstoffene er oppgitt.

Ny!!: Kjemisk formel og Empirisk formel · Se mer »

Etan

Modell av et etanmolekyl. Kjemisk formel: C2H6 Etan er et enkelt hydrokarbon som blant annet inngår i naturgass.

Ny!!: Kjemisk formel og Etan · Se mer »

Grunnstoff

Et grunnstoff er et stoff som ved konvensjonelle kjemiske metoder ikke kan adskilles i flere stoffer.

Ny!!: Kjemisk formel og Grunnstoff · Se mer »

Heksan

Heksan-molekyl Heksan er et hydrokarbon av gruppen alkaner med kjemisk formel CH3(CH2)4CH3.

Ny!!: Kjemisk formel og Heksan · Se mer »

Hill-systemet

Hill-systemet er et system for å skrive kjemiske formler slik at antallet karbonatomer i et molekyl kommer først, antallet hydrogenatomer kommer deretter, og antallet av alle andre grunnstoffer kommer sist, i alfabetisk rekkefølge.

Ny!!: Kjemisk formel og Hill-systemet · Se mer »

Hydrogen

Hydrogen, tidligere kalt vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1.

Ny!!: Kjemisk formel og Hydrogen · Se mer »

Hydrokarbon

Et hydrokarbon er et organisk stoff som består av karbon- og hydrogen-atomer.

Ny!!: Kjemisk formel og Hydrokarbon · Se mer »

Ion

O+), et positivt ladd ion. Et ion (gresk: ἰόν, «en som går») er et elektrisk ladd atom.

Ny!!: Kjemisk formel og Ion · Se mer »

Isomeri

Isomeri er et fenomen som innebærer at ulike kjemiske forbindelser kan ha samme molekylformel, men ulike arrangementer av atomene og derfor ulike egenskaper.

Ny!!: Kjemisk formel og Isomeri · Se mer »

Isotop

Hydrogen har tre naturlige isotoper: Protium, deuterium og tritium. Alle har samme antall protoner og elektroner (ett av hvert i dette tilfellet, merket i rødt og blått. Deuterium og tritium har i tillegg til protonet henholdsvis ett og to nøytroner (merket i sort). På grunn av samme antall protoner (ett i dette tilfellet), er alle tre isotoper former av samme grunnstoff, hydrogen, men altså forskjellige isotoper. Isotoper (gresk isos – lik, topos – plass, sted) er variasjoner av et spesielt kjemisk grunnstoff som varierer i antall nøytroner i kjernen.

Ny!!: Kjemisk formel og Isotop · Se mer »

Karbon

Karbon eller kullstoff er et ikke-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol C og atomnummer 6.

Ny!!: Kjemisk formel og Karbon · Se mer »

Kjemi

strukturene de kan danne. Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner.

Ny!!: Kjemisk formel og Kjemi · Se mer »

Kjemisk forbindelse

Et vannmolekyl er et eksempel på en kjemisk sammensetning, det består av to deler hydrogen og en del oksygen. En kjemisk forbindelse er en ren kjemisk substans som består av to eller flere ulike kjemiske elementer som kan bli separert til enklere substanser ved kjemiske reaksjoner.

Ny!!: Kjemisk formel og Kjemisk forbindelse · Se mer »

Kjemisk symbol

Et kjemisk symbol er en forkortelse for navnet til et grunnstoff.

Ny!!: Kjemisk formel og Kjemisk symbol · Se mer »

Kjernekjemi

Kjernekjemi er den delen av kjemien som handler om kjemiske aspekter ved radioaktivitet og andre fenomener som berører atomkjerner.

Ny!!: Kjemisk formel og Kjernekjemi · Se mer »

Ligning (kjemi)

En kjemisk ligning eller reaksjonsligning er en skriftlig beskrivelse av en kjemisk reaksjon.

Ny!!: Kjemisk formel og Ligning (kjemi) · Se mer »

Metan

Metan-molekylet Metan er den enklest mulige av millioner av hydrokarboner – kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen.

Ny!!: Kjemisk formel og Metan · Se mer »

Molekyl

2D (høyre) representasjon av terpenoid-molekylet atisan. Vannmolekyl Eksempel på et makromolekyl: humant hemoglobin. De fire polypeptidsubenhetene er markert med rødt og blått. De jernholdinge heme-gruppene er farget grønne. Et molekyl er en elektrisk nøytral enhet som består av minst to atomer.

Ny!!: Kjemisk formel og Molekyl · Se mer »

Naturlig tall

Et naturlig tall er i matematikken enten et positivt heltall (1, 2, 3,...) eller ikkenegativt heltall (0, 1, 2,...). Den første definisjonen brukes oftest i tallteorien mens den siste brukes innenfor predikatlogikk, mengdelære og datateknologi.

Ny!!: Kjemisk formel og Naturlig tall · Se mer »

Oksoniumion

Oksoniumion er et oksygenkation med tre bindinger.

Ny!!: Kjemisk formel og Oksoniumion · Se mer »

Oksygen

Oksygen (fra gresk ὀξύς, oxys, «syre», bokstavelig «skarp», fra smaken av syrer, og -γενής, -genēs, «produsent», bokstavelig «opphav»), eldre betegnelse surstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol O og atomnummer 8.

Ny!!: Kjemisk formel og Oksygen · Se mer »

Periodesystemet

Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev, periodesystemets «far» Periodesystemet, også kalt periodetabellen eller det periodiske system, er en tabell som klassifiserer grunnstoffene (eller elementene) i perioder.

Ny!!: Kjemisk formel og Periodesystemet · Se mer »

Polymer

Syndiotaktisk polypropylen Polymer er et stoff som består av molekyler med stor molekylmasse med repeterende strukturell enhet, eller monomerer, forbundet med kovalent kjemisk binding.

Ny!!: Kjemisk formel og Polymer · Se mer »

Reelt tall

De reelle tallene svarer til alle punktene på en tallinje, og inkluderer tall som både 1/2 og π. Reelle tall betegnes i matematikken R eller \mathbb, og er mengden av de tall som tilsvarer alle punkter på en uendelig lang tallinje.

Ny!!: Kjemisk formel og Reelt tall · Se mer »

Sulfat

'''Sulfat'''-anion, SO42− Sulfat (SO42-) er et anion bygd opp av ett svovelatom og 4 oksygenatomer.

Ny!!: Kjemisk formel og Sulfat · Se mer »

Omdirigeringer her:

Kjemiske formel, Kjemiske formelen, Molekylformel, Molekylær formel, Molekylære formel, Molekylære formelen.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »