Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Klima

Index Klima

Erlend Bjørtvedt Klima er typisk værmønster på et sted, basert på statistikk over været, vanligvis over et 30-års intervall.

99 relasjoner: Albedo, Anemometer, Aritmetisk gjennomsnitt, Arktis, Atmosfære, Atmosfærisk sirkulasjon, Atmosfærisk trykk, Økosystem, Ørken, Biom, Biosfære, Breddegrad, Charles Warren Thornthwaite, Columbia University, Dansgaard-Oeschger-hendelse, De forente nasjoner, Dendrokronologi, Drivhuseffekt, Elektromagnetisk stråling, Evapotranspirasjon, FNs klimapanel, Fordampning, Forsvarsdepartementet (USA), Fysiologi, Gammelgresk, Gjennomsnitt, Global klimamodell, Global nedkjøling, Global oppvarming, Havstrøm, Himmelretning, Hydrosfære, Innsjø, IPCCs femte hovedrapport, Iskjerneprøve, Istid, Jetstrøm, Jordens atmosfære, Karbondioksid, Köppens klimaklassifisering, Klimaendring, Klimagass, Klimakonvensjonen, Klimaproxy, Kontinent, Kryosfæren, Litosfære, Luftfuktighet, Luftmasse, Mark Twain, ..., Mellomistid, Meteorologi, Meteorologisk institutt, Meteorologisk stasjon, Meter over havet, Mikroklima, Milanković-syklusene, Monsun, NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration, Nedbør, Normal (meteorologi), Ny-Ålesund, Paleoklimatologi, Pattedyr, Planteetere, Platetektonikk, Polar, Polarsirklene, Relativ fuktighet, Robert A. Heinlein, Savanne, Sediment, Solinnstråling, Solstråling, Sommer, Statistikk, Steppe, Steppeklima, Synoptisk skala, Temperatur, Termohalin sirkulasjon, Termometer, Terreng, Transpirasjon, Tropene, Tropisk regnskogklima, Tundra, Vassdrag, Vær (meteorologi), Værvarsling, Vendekretsene, Verdens meteorologiorganisasjon, Verdenshav, Vind, Vindstyrke, Vinter, Vulkan, Wiesbaden. Utvid indeks (49 mer) »

Albedo

Albedo er et mål på refleksjonen til en flate eller et legeme.

Ny!!: Klima og Albedo · Se mer »

Anemometer

Anemometer Et anemometer er et måleinstrument som brukes til å måle vindhastigheten.

Ny!!: Klima og Anemometer · Se mer »

Aritmetisk gjennomsnitt

Aritmetisk gjennomsnitt er et vanlig brukt mål for sentraltendens i en populasjon.

Ny!!: Klima og Aritmetisk gjennomsnitt · Se mer »

Arktis

Arktis. Den røde streken er isotermen 10 °C midlere temperatur for juli som avgrenser det arktiske klimaet. Isødet i Arktis Arktis er en betegnelse på områdene rundt Nordpolen, og det er ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter.

Ny!!: Klima og Arktis · Se mer »

Atmosfære

Wing-Chi Poon Jordens atmosfære gjør at himmelen ser rød ut når sola står i eller rett under horisonten (jfr. Mie spredning). Atmosfære (fra gammelgresk: ἀτμός, «damp» + σφαῖρα, «kule», det vil si ‘dampkule’) er det generelle navnet på et lag med gass som kan ligge rundt et legeme med stor nok masse.

Ny!!: Klima og Atmosfære · Se mer »

Atmosfærisk sirkulasjon

Idealisert syn på Jordens sirkulasjonsmønster med tre belter av sirkulasjonsceller. Hadleycellene og polarcellene, skilt av polarfronten er de viktigste Atmosfærisk sirkulasjon er storskala luftbevegelser som, sammen med havstrømmer, fordeler varme rundt på overflaten av Jorden.

Ny!!: Klima og Atmosfærisk sirkulasjon · Se mer »

Atmosfærisk trykk

Gjennomsnittlig atmosfærisk trykk ved havoverflaten for 15 år, øverst er for månedene juni, juli og august, nederst for desember, januar og februar Med atmosfærisk trykk (eller lufttrykk) menes luftens hydrostatiske trykk på et gitt sted i jordens atmosfære.

Ny!!: Klima og Atmosfærisk trykk · Se mer »

Økosystem

Eksempel på økosystem. (Skog) Eksempel på økosystem. (Ørken) Et økosystem er et samfunn (biologi) av organismer (økosamfunn) sammen med de abiotiske (livløse) faktorene i miljøet som omgir dem.

Ny!!: Klima og Økosystem · Se mer »

Ørken

Ørken i Marokko Atacamaørkenen Ørken er landområder som over tid har svært lite nedbør, og som derfor har veldig tørt klima samt begrenset grunnlag for plantevekst og dyreliv.

Ny!!: Klima og Ørken · Se mer »

Biom

Biomer brukes i plantegeografien og i økologien om større regionale ansamlinger av organismer som lever i samsvar med tilhørende miljøbetingelser.

Ny!!: Klima og Biom · Se mer »

Biosfære

Biosfæren (av bio- og gr. 'kule') er det område av Jorden (og atmosfæren) der det finnes liv.

Ny!!: Klima og Biosfære · Se mer »

Breddegrad

Jordens koordinatsystem i lengdegrader og breddegrader. 0'''°''' N, 0'''°''' Ø. En breddegrad er en tenkt linje i jordens koordinatsystem som går parallelt med ekvator.

Ny!!: Klima og Breddegrad · Se mer »

Charles Warren Thornthwaite

Charles Warren Thornthwaite (født 7. mars 1899, død 11. juni 1963) var en USA-amerikansk geograf og klimatolog.

Ny!!: Klima og Charles Warren Thornthwaite · Se mer »

Columbia University

«College Walk» er universitetsområdets hovedvei Columbia University (opprinnelig King's College) er et privat (stiftelse), amerikansk universitet.

Ny!!: Klima og Columbia University · Se mer »

Dansgaard-Oeschger-hendelse

Klimaproxy fra iskjerner som dekker de siste 140 000 årene viser tydeligere spor av Dansgaard-Oeschger-hendelser på den nordlige halvkulen (nederst), men de to fra Antarktis (øverst) ikke gjør det. Dansgaard-Oeschger-hendelser (kortform DO-hendelser, i faglitteratur på engelsk DO-events) er hurtige klimasvingninger som fant sted i siste istid.

Ny!!: Klima og Dansgaard-Oeschger-hendelse · Se mer »

De forente nasjoner

FNs medlemsland De forente nasjoner (FN) (engelsk: United Nations (UN); fransk: Organisation des Nations Unies (ONU); russisk: Организация Объединённых Наций (ООН); spansk: Organización de las Naciones Unidas (ONU); arabisk: الأمم المتحدة) er en internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24. oktober 1945, som en etterfølger av Folkeforbundet, for å stoppe krig og danne en plattform for dialog.

Ny!!: Klima og De forente nasjoner · Se mer »

Dendrokronologi

Dendrokronologi, treringdatering eller årringdatering er en metode for absolutt datering av fellingsåret for tømmer.

Ny!!: Klima og Dendrokronologi · Se mer »

Drivhuseffekt

Drivhuseffekt er kort sagt atmosfærens evne til å "holde igjen" den varmen sola gir.

Ny!!: Klima og Drivhuseffekt · Se mer »

Elektromagnetisk stråling

Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde.

Ny!!: Klima og Elektromagnetisk stråling · Se mer »

Evapotranspirasjon

Evapotranspirasjon (ET) er betegnelsen på summen av fordamping og transpirasjon (utdunsting) av vann fra planter.

Ny!!: Klima og Evapotranspirasjon · Se mer »

FNs klimapanel

Flagget til Verdens meteorologiorganisasjon. FNs klimapanel (engelsk:, forkortet IPCC) er en internasjonal institusjon opprettet av FN-organene Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Ny!!: Klima og FNs klimapanel · Se mer »

Fordampning

Vann i gassform er usynlig, men skyene av vanndråper er et bevis på at fordampning følges av kondensasjon. Fordampning eller evaporasjon er den prosessen hvorved et stoff i væskeform mottar nok energi til å gå over i gassform.

Ny!!: Klima og Fordampning · Se mer »

Forsvarsdepartementet (USA)

Forsvarsdepartementets hovedkvarter, The Pentagon i Arlington County i Virginia. Forsvarsdepartementet (engelsk Department of Defense) er et departement i den amerikanske regjeringen.

Ny!!: Klima og Forsvarsdepartementet (USA) · Se mer »

Fysiologi

Fysiologi er læren om organismenes funksjoner, og deles inn i plantefysiologi og zoofysiologi (dyr).

Ny!!: Klima og Fysiologi · Se mer »

Gammelgresk

Gammelgresk eller oldgresk er et trinn i det greske språkets historie, og gjelder oftest to perioder i gresk historie: Det arkaiske og det klassiske Hellas.

Ny!!: Klima og Gammelgresk · Se mer »

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt eller middelverdi er et matematisk begrep om sentraltendens i en populasjon, en tallrekke eller en funksjon.

Ny!!: Klima og Gjennomsnitt · Se mer »

Global klimamodell

En global klimamodell består av en rekke differensialligninger basert på de grunnleggende fysiske lovene. For å ''kjøre en modell'' deles planeten opp i et tredimensjonalt koordinatsystem, hvor overnevnte beregninger tilføres og resultatet vurderes. En global klimamodell eller generell sirkulasjonsmodell (GCM, engelsk: Global Climate Model) prøver å skildre hvordan klimaet endrer seg ved å bruke ligninger fra væskedynamikk, kjemi og iblant biologi.

Ny!!: Klima og Global klimamodell · Se mer »

Global nedkjøling

Anomalier i middeltemperatur i perioden 1965 til 1975 med hensyn til gjennomsnittstemperaturen fra 1937 til 1946. Dette datasettet var ikke tilgjengelig i samtiden. Global nedkjøling viser til de prosesser der gjennomsnittstemperaturen på jorden går ned, og er det motsette av global oppvarming.

Ny!!: Klima og Global nedkjøling · Se mer »

Global oppvarming

usikkerhetsstolpene viser 95 %-konfidensintervallet.http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ NASA GISS Global oppvarming og klimaendringer er den århundrelange stigningen i den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene og de tilhørende effekter.

Ny!!: Klima og Global oppvarming · Se mer »

Havstrøm

right Havstrømmer er vannmasser som blir påvirket av ulike krefter og presset rundt i verdenshavene.

Ny!!: Klima og Havstrøm · Se mer »

Himmelretning

Himmelretninger er de fire hovedretningene på kompasset: nord, sør, øst og vest.

Ny!!: Klima og Himmelretning · Se mer »

Hydrosfære

Hydrosfæren (av gresk hydor, «vann» og sphaira, «kule») er betegnelsen på alt vann på jorda, i fast, flytende og gassform.

Ny!!: Klima og Hydrosfære · Se mer »

Innsjø

Bessvatnet, en næringsfattig innsjø i Vågå i Oppland fylke. En innsjø, et vann eller et vatn, er en fordypning i jordens overflate som inneholder flytende vann.

Ny!!: Klima og Innsjø · Se mer »

IPCCs femte hovedrapport

IPCCs femte hovedrapport (Assessment Report 5; AR5) er den femte rapporten der FNs klimapanel søker å sammenfatte det som foreligger av vitenskapelig, teknologisk og samfunnsøkonomisk informasjon om klimaendringer, hvilke virkninger disse vil ha og hvilke muligheter verdenssamfunnet har til å motvirke eller tilpasse seg endringene.

Ny!!: Klima og IPCCs femte hovedrapport · Se mer »

Iskjerneprøve

Lonnie Thompson, Byrd Polar Research Center En iskjerneprøve er en kjerneprøve som vanligvis fjernes fra en innlandsis, vanligvis fra iskappen over Antarktis, Grønland eller fra en isbre i høyfjellet andre steder.

Ny!!: Klima og Iskjerneprøve · Se mer »

Istid

Isdekket på Antarktis forteller at vi lever i en istid i glasiologisk forstand. Grafer som viser temperaturer, CO2-nivå og støvmengde på målestasjonen Vostok i Antarktis de siste 400 000 år, basert på boreprøver fra innlandsisen. Istid er et begrep innen geovitenskap og klimatologi som betegner en tidsperiode med lavere temperaturer, hvor større områder enn ellers er dekket av is.

Ny!!: Klima og Istid · Se mer »

Jetstrøm

Cirrusskyer langs jetstrømmen over Canada Posisjonen til den polare og subtropiske jetstrømmen Snitt gjennom atmosfæren fra nordpolen til ekvator Jetstrømmer (fra engelsk jet stream) er hurtige, smale strømmer av luft i atmosfæren.

Ny!!: Klima og Jetstrøm · Se mer »

Jordens atmosfære

haloen som her sees fra verdensrommet om bord i ''den internasjonale romstasjonen'' i en høyde av 402 – 424 km fra bakken. Diagram av jordens atmosfære (med lagene i skala). Avstand fra overflaten til toppen av stratosfæren er i underkant av 1 % av jordens radius. CO2 var 0,043 % i 2014). Tallene gjelder for flere år (hovedsakelig 1987, med CO2 og metan fra 2009), og representerer ikke en enkelt kilde. Jordens atmosfære er sammensatt av gasser, vanligvis omtalt som luft, som omgir planeten og holdes på plass av jordens tyngdekraft.

Ny!!: Klima og Jordens atmosfære · Se mer »

Karbondioksid

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO2, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse. Med metalloksider eller hydroksid, kan karbondioksid danne to typer salter, nemlig karbonater og hydrogenkarbonat. CO2 er en viktig del av det globale karbonkretsløpet, samt en naturlig del av luften som en viktig drivhusgass i atmosfæren: Menneskelig aktivitet, spesielt forbrenning av fossile energikilder, har økt andelen parts per million (ppm) CO2 i atmosfæren fra cirka 280 før starten av industrialiseringen til cirka 400 ppm i 2015. Denne tendensen er fortsatt stigende. Denne økningen resulterer i en forsterkning av den naturlige drivhuseffekten, som i sin tur er årsaken til dagens globale oppvarming. Ved forbrenning av stoffer som inneholder karbon med tilstrekkelig oksygen oppstår CO2. Gassen oppstår også i organismer og levende vesener som et produkt av celleånding. Planter, algerer og noen bakterier og arkebakterier konverterer CO2 etter fiksering i biomasse. Under fotosyntesen skapes glukose fra uorganisk CO2 og vann. CO2 kan være giftig, men konsentrasjonen i luften er langt fra nok til at det er skadelig. Den har et bred spektrum av teknisk anvendelser. I kjemiske industri brukes den for eksempel ved fremstilling av urea. I fast form som tørris er CO2 mye brukt som kjølemiddel, og som såkalt superkritisk karbondioksid blir brukt som løse- og ekstraheringsmiddel.

Ny!!: Klima og Karbondioksid · Se mer »

Köppens klimaklassifisering

Köppen-Geiger klimakart Köppens klimaklassifisering er et av de mest brukte klimaklassifiseringssystemene.

Ny!!: Klima og Köppens klimaklassifisering · Se mer »

Klimaendring

Klimaendringer er en endring i den statistiske fordelingen av værmønstre når denne forandringen varer i en lengre periode, det vil si fra noen tiår til millioner av år.

Ny!!: Klima og Klimaendring · Se mer »

Klimagass

En klimagass eller drivhusgass er en gass i atmosfæren som bidrar til drivhuseffekten, og som ved økte konsentrasjoner vil bidra til global oppvarming.

Ny!!: Klima og Klimagass · Se mer »

Klimakonvensjonen

Klimakonvensjonen – FNs rammekonvensjon om klimaendring (engelsk: United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC eller FCCC)) – er en internasjonal traktat som har til hensikt å begrense de globale utslippene av klimagasser.

Ny!!: Klima og Klimakonvensjonen · Se mer »

Klimaproxy

En klimaproxy: årringer fra et tre felt i 2005 kan fortelle om gode og dårlige år i den tiden treet vokste. Klimaproxy (fra engelsk proxy.

Ny!!: Klima og Klimaproxy · Se mer »

Kontinent

Australia), Antarktika Animasjon av kontinentenes utvikling Et kontinent (fra latin terra continens – «sammenhengende land») er et stort, sammenhengende landområde (fastland).

Ny!!: Klima og Kontinent · Se mer »

Kryosfæren

Kryosfæren (gresk: kryo, «kald») er den delen av jordoverflata der vann finnes i fast form, enten i form av isbreer, snø, tele, permafrost og islagt vann.

Ny!!: Klima og Kryosfæren · Se mer »

Litosfære

Tverrsnitt av jordens indre. Litosfære («steinete sfære», fra gresk λίθος (lithos), «stein») er det faste, ytterste laget på en steinete planet.

Ny!!: Klima og Litosfære · Se mer »

Luftfuktighet

Kondensert vanndamp på et vindu viser at luften er fuktig. Luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften og kan angis enten som absolutt luftfuktighet, relativ luftfuktighet, spesifikk luftfuktighet eller som forskjell mellom temperatur og duggpunktstemperatur.

Ny!!: Klima og Luftfuktighet · Se mer »

Luftmasse

En luftmasse er et stort volum av luft med nesten ensartede egenskaper.

Ny!!: Klima og Luftmasse · Se mer »

Mark Twain

''Mark Twain'' tok forfatternavnet sitt fra elvebåtene på Mississippi; når man loddet dybden, ropte dekksmannen til rorgjengeren: Mark one, Mark twain osv. ettersom loddsnoren viste merkene. Samuel Langhorne Clemens, bedre kjent under sitt litterære psevdonym Mark Twain, (født 30. november 1835 i Florida i Missouri i USA, død 21. april 1910 i Redding i Connecticut) var en amerikansk humorist, forfatter, journalist og foreleser.

Ny!!: Klima og Mark Twain · Se mer »

Mellomistid

den russiske forskningsstasjonen Vostok (Восто́к), i Antarktis. En mellomistid eller interglasial er en periode med varmere temperaturer som skiller kalde perioder i istider.

Ny!!: Klima og Mellomistid · Se mer »

Meteorologi

Meteorologi er den tverrfaglige vitenskapen om jordas atmosfære.

Ny!!: Klima og Meteorologi · Se mer »

Meteorologisk institutt

Kjetil Ree Meteorologisk institutt (forkortet MET) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet med ansvar for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål.

Ny!!: Klima og Meteorologisk institutt · Se mer »

Meteorologisk stasjon

Kart over utvalgte maritime værstasjonene omkring det nordlige Atlanterhavet. Typisk utstyr på en manuell værstasjon (Ny-Ålesund): Nedbørmåler til venstre og termometerhytte til høyre. En tekniker undersøker et anemometer ved en automatisk værstasjon i USA. Værstasjon er et sted hvor det blir foretatt meteorologiske observasjoner og målinger.

Ny!!: Klima og Meteorologisk stasjon · Se mer »

Meter over havet

Skilt på italiensk jernbanestasjon som viser stedets beliggenhet meter over havet Meter over havet (forkortes moh.) er en betegnelse som tradisjonelt brukes for å angi et punkts høyde over havets midlere vannstand (hoh.) målt i meter.

Ny!!: Klima og Meter over havet · Se mer »

Mikroklima

Trebregner trives i en beskyttet dal i Cornwall i England Et mikroklima er en lokal atmosfærisk sone hvor klimaet er annerledes enn i det omkringliggende området.

Ny!!: Klima og Mikroklima · Se mer »

Milanković-syklusene

Milanković-syklusene er de forandringene i Jordens strålingsbalanse som skyldes at relativt små endringer i Jordens bevegelse omkring Solen forandrer innstrålingen av sollys.

Ny!!: Klima og Milanković-syklusene · Se mer »

Monsun

Monsun i fjellkjeden Vindhya, sentralt i India. Monsuner er årstidsavhengige oppsamlinger av vind og nedbør.

Ny!!: Klima og Monsun · Se mer »

NASA

National Aeronautics and Space Administration (NASA) er en amerikansk føderal etat med oppgaver knyttet til romfart og langsiktig utvikling av fly.

Ny!!: Klima og NASA · Se mer »

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) er en vitenskapelig etat underlagt det amerikanske Handelsdepartementet.

Ny!!: Klima og National Oceanic and Atmospheric Administration · Se mer »

Nedbør

Regnbyge i Danmark Nedbør er en meteorologisk betegnelse for vann som treffer jordens overflate.

Ny!!: Klima og Nedbør · Se mer »

Normal (meteorologi)

Normalen er innen meteorologi en gjennomsnittsverdi over en internasjonalt fastsatt periode på 30 år.

Ny!!: Klima og Normal (meteorologi) · Se mer »

Ny-Ålesund

Ny-Ålesund (tidligere Brandal City) på sydsiden av Kongsfjorden på Spitsbergen, Svalbard er en av verdens nordligste bosetninger.

Ny!!: Klima og Ny-Ålesund · Se mer »

Paleoklimatologi

Paleoklimatologi er en forskningsdisiplin som har til oppgave å rekonstruere jordas klimahistorikk ved hjelp av klimaarkiv (klimaproxyer), som borekjerner fra innlandsis, dendrokronologi, sedimenter og bergarter.

Ny!!: Klima og Paleoklimatologi · Se mer »

Pattedyr

* kloakkdyr.

Ny!!: Klima og Pattedyr · Se mer »

Planteetere

Fontley Planteetere eller plantespisere (herbivorer) er primærkonsumenter i næringskjeden.

Ny!!: Klima og Planteetere · Se mer »

Platetektonikk

Kart over de tektoniske platene slik de er kartlagt i dag. Platene ble kartlagt i andre del av det 20. århundre. De tektoniske platene med arealet bevart Platetektonikk (stammer fra det greske ordet τέκτων «téktōn» som betyr «bygger») er innenfor geologi den vitenskapen som utforsker og forklarer jordskorpens bevegelse.

Ny!!: Klima og Platetektonikk · Se mer »

Polar

Polar har flere betydninger.

Ny!!: Klima og Polar · Se mer »

Polarsirklene

annen verdenskrig.) Kart som viser den nordlige polar­sirkelen markert som en stiplet sirkel. Krysset i midten er 90° N. De konsentriske heltrukne blå sirklene utover fra midten er: 80° N, 70° N og 60° N; deler av 50° N er også vist. Nullmeridianen er linjen som går rett nedover fra Nordpolen. Kart som viser den sørlige polar­sirkelen markert som en stiplet sirkel. 90° S er i midten.De konsentriske heltrukne blå sirklene utover fra midten er: 80° S, 70° S og 60° S; små deler av 50° S er også vist. Nullmeridianen er linjen som går rett oppover fra Sydpolen. Roberto González. Polarsirklene er to av de fem viktige breddesirklene på jordoverflaten.

Ny!!: Klima og Polarsirklene · Se mer »

Relativ fuktighet

Et hygrometer brukt til å måle luftfuktigheten. Relativ fuktighet er forholdet mellom vanndampmengden i luft og den maksimale vanndampmengden som luften kan inneholde om luften var mettet.

Ny!!: Klima og Relativ fuktighet · Se mer »

Robert A. Heinlein

Robert Anson Heinlein (født 7. juli 1907 i Butler, Missouri, USA, død 8. mai 1988 i Carmel, California, USA) var en av de mest populære, innflytelsesrike og kontroversielle amerikanske sciencefictionforfatterne av sin generasjon.

Ny!!: Klima og Robert A. Heinlein · Se mer »

Savanne

Verdens tørre klimasoner Savanne i Kamerun med laterittjord. Savannen er et av jordas større biomer.

Ny!!: Klima og Savanne · Se mer »

Sediment

Sedimenter er små partikler som kan bli transportert av vann eller et annet medium, og som med tiden legger seg ned på bunnen til et lag med faste partikler, i vann eller annen væske.

Ny!!: Klima og Sediment · Se mer »

Solinnstråling

Årlig gjennomsnittlig solinnstråling ved toppen av jordatmosfæren (øverst) og jordoverflaten (nederst). Solinnstråling (underste kurver) fra 420.000 års iskerner fra Antarktis Solinnstråling er innkommende solstråling som treffer en planet eller den tilhørende atmosfæren.

Ny!!: Klima og Solinnstråling · Se mer »

Solstråling

atmosfæren. Solstråling er strålingsenergi sendt ut fra solen, og da særlig elektromagnetisk energi.

Ny!!: Klima og Solstråling · Se mer »

Sommer

Maleriet «Sommar» av den svenske kunstneren Carl Larsson viser slåttonna omkring 1900. Den italienske kunstmaleren Giuseppe Arcimboldo malte «Sommer» i 1573. De surrealistiske portrettet er bygd opp av sommerblomster og -frukter. Sommer er den lyseste og varmeste av de fire årstidene.

Ny!!: Klima og Sommer · Se mer »

Statistikk

Statistikk er en gren av matematikken som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner.

Ny!!: Klima og Statistikk · Se mer »

Steppe

subtropisk steppe Steppe i det vestlige Kasakhstan. Steppe i Ukraina. Steppe (prærie) i Alberta, Canada. Steppe (fra russisk: степь, step, «gressland») er et av de større biomer på landjorda.

Ny!!: Klima og Steppe · Se mer »

Steppeklima

Steppeklima (BS) beskriver hovedsakelig klimasoner utenfor arktiske strøk som har en lav årlig nedbørsnormal (200–400 mm) og som i hovedsak har vegetasjon i form av småskog og kort gress.

Ny!!: Klima og Steppeklima · Se mer »

Synoptisk skala

Synoptisk skala er en horisontal størrelsesskala som brukes i meteorologi og gjelder værsystem med en størrelsesorden 1000 km eller mer.

Ny!!: Klima og Synoptisk skala · Se mer »

Temperatur

Temperatur er den fysiske egenskapen som er det viktigste grunnlaget for om en gjenstand oppfattes som varm eller kald.

Ny!!: Klima og Temperatur · Se mer »

Termohalin sirkulasjon

''Det store transportbåndet'': kalde dyphavstrømmer markert i blått, varmere overflatestrømmer i rødt. Den termohaline sirkulasjon (det store transportbåndet, engelsk the great ocean conveyor belt) er en oseanografisk betegnelse for et system av havstrømmer som forbinder fire av fem verdenshav, og som utgjør et kretsløp av global utstrekning.

Ny!!: Klima og Termohalin sirkulasjon · Se mer »

Termometer

Et kvikksølvtermometer Et termometer er et instrument for å måle temperatur.

Ny!!: Klima og Termometer · Se mer »

Terreng

Terreng er et geografisk eller topologisk område som på norsk betegner områder "litt ute i" naturen.

Ny!!: Klima og Terreng · Se mer »

Transpirasjon

Transpirasjon er fordamping av vann (H2O), fra blader på trær og planter.

Ny!!: Klima og Transpirasjon · Se mer »

Tropene

Verdenskart der tropene er merket med rødt. Tropene er den del av jordkloden der klimaet i alminnelighet er tropisk.

Ny!!: Klima og Tropene · Se mer »

Tropisk regnskogklima

Tropisk regnklima i verden. Tropisk regnskogklima, også kalt ekvatorialklima, er et tropisk klima, som man vanligvis (men ikke alltid) finner langs ekvator.

Ny!!: Klima og Tropisk regnskogklima · Se mer »

Tundra

Tundra-vegetasjon i Alaska Tundraen er ett av hovedøkosystemene eller biomene på jorda.

Ny!!: Klima og Tundra · Se mer »

Vassdrag

Et skjematisk vassdrag. Den stiplede linjen er vannskillet, som markerer yttergrensen for vassdragets nedbørområde Et vassdrag er et sammenhengende system av elver, bekker, innsjøer og isbreer innenfor et nedbørområde, regnet fra sine utspring i skog og fjell og ned til et felles utløp i havet, en innsjø eller ei større elv.

Ny!!: Klima og Vassdrag · Se mer »

Vær (meteorologi)

Tordenvær på Madeira. Hagl Vind kan gjøre store skader. Vær omfatter alle de forskjellige kortvarige fenomenene som opptrer i atmosfæren til et himmellegeme.

Ny!!: Klima og Vær (meteorologi) · Se mer »

Værvarsling

Eksempel på symboler brukt i værvarsling. Værvarsling er en subjektiv tolkning av en meteorologisk prognose om det kommende været for et geografisk avgrenset område og for en bestemt tidsperiode.

Ny!!: Klima og Værvarsling · Se mer »

Vendekretsene

Krepsens vendekrets (den nordlige vendekrets). Stenbukkens vendekrets (den sydlige vendekrets). Roberto González. Vendekretsene (vendesirklene) er to av de fem viktige parallell­sirklene på jordoverflaten.

Ny!!: Klima og Vendekretsene · Se mer »

Verdens meteorologiorganisasjon

Verdens meteorologiorganisasjon (engelsk: World Meteorological Organization (WMO)) er en mellomstatlig organisasjon som er FNs organ for meteorologi, hydrologi og tilgrensende vitenskaper.

Ny!!: Klima og Verdens meteorologiorganisasjon · Se mer »

Verdenshav

Verdenshav er et uttrykk som brukes for å beskrive de største sammenhengende havstrekninger på kloden.

Ny!!: Klima og Verdenshav · Se mer »

Vind

Vind skaper bevegelse i en vannoverflate. ''(Foto: Malene Thyssen)'' Vind er kvasi-horisontale luftbevegelser i atmosfæren, som kommer av ujevn oppvarming av Jordens overflate.

Ny!!: Klima og Vind · Se mer »

Vindstyrke

Vindstyrke er hastigheten til luft i bevegelse relativt til et fast punkt på jorda.

Ny!!: Klima og Vindstyrke · Se mer »

Vinter

Et tre i vintersnøen. Vinter er en av de fire årstidene i tempererte og arktiske soner på kloden og består på den nordlige halvkule tradisjonelt av månedene desember, januar og februar.

Ny!!: Klima og Vinter · Se mer »

Vulkan

Cleveland vulkan i Aleutene i Alaska fotografert fra Den internasjonale romstasjonen J. C. Dahl: Vesuv bryter ut (1826) En vulkan er en geologisk formasjon, som dannes når magma (flytende masse på 700–1350 °C fra en planets indre) nærmer seg overflaten, danner et magmakammer, og til slutt bryter gjennom overflaten.

Ny!!: Klima og Vulkan · Se mer »

Wiesbaden

Wiesbaden er hovedstaden den tyske delstaten Hessen og den nest største byen i Hessen, etter Frankfurt am Main.

Ny!!: Klima og Wiesbaden · Se mer »

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »