Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Nedlasting
Raskere tilgang enn browser!
 

Kondensator (elektrisk)

Index Kondensator (elektrisk)

Prinsippskisse av en kondensator med et dielektrikum mellom elektrodene Forskjellige typer eldre kondensatorer. 1, 2 og 4 er keramiske, 3, 5, 6 folier, 7 elektrolytt Forskjellige typer kondensatorer. De store er elektrolytt-kondensatorer Forskjellige typer SMD-kondensatorer til venstre (fire tantaltyper nederst), keramisk og elektrolytt til høyre En kondensator er en topolet elektrisk komponent som er fremstilt for å oppvise en elektrisk kapasitans.

27 relasjoner: Base, CGS-systemet, Diode, Elektrisk felt, Elektrisk komponent, Elektrisk spenning, Elektrolytt, Energi, Impedans, Induktans, International Electrotechnical Commission, Ion, Kapasitans, Kapasitetsdiode, Kommutator, Likeretter, Mikrofon, Motstand (resistans), Overflatemontering, Permittivitet, Pol (elektronikk), SI-systemet, Superheterodynmottaker, Syre, Topol, Trikk, Vinkelfrekvens.

Base

En base er et kjemisk stoff som er i stand til å motta ett eller flere H+-ioner.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Base · Se mer »

CGS-systemet

Centimenter gram sekund-systemet (kort CGS-systemet) eller Gauss-system er et målesystem som går ut i fra grunnenhetene centimeter, gram og sekund.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og CGS-systemet · Se mer »

Diode

Skjematisk symbol for en diode Spenning/strøm-diagram for en diode. Skaleringen for positive og negative akser er helt forskjellige. En diode er en topolet elektrisk/elektronisk komponent hvor de to polene kalles anode og katode.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Diode · Se mer »

Elektrisk felt

Elektriske feltlinjer fra en positiv (rød) og en like stor, men negativ (blå) ladning. Elektrisk felt (også kalt elektrisk feltstyrke) gir kraften som virker i hvert punkt i rommet på en elektrisk ladet partikkel som der befinner seg i ro.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Elektrisk felt · Se mer »

Elektrisk komponent

Elektriske komponenter er betegnelsen på de grunnleggende bestanddelene i en elektrisk krets.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Elektrisk komponent · Se mer »

Elektrisk spenning

Batterier er eksempler på spenningskilder. Symbolet for en likespenningskilde Symbolet for en vekselspenningskilde Elektrisk spenning, eller elektrisk potensialforskjell, er en fysisk størrelse som angir differansen for potensiell energi mellom to punkter i et elektrisk felt per ladningsenhet.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Elektrisk spenning · Se mer »

Elektrolytt

En elektrolytt er et stoff som inneholder frie, bevegelige ioner og som derfor er elektrisk ledende.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Elektrolytt · Se mer »

Energi

akustisk energi, røntgenstråling, gammastråling og lys. Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Energi · Se mer »

Impedans

En Impedans er forholdet mellom vekselspenning over og vekselstrøm gjennom en topol ved en gitt frekvens.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Impedans · Se mer »

Induktans

Induktans eller induktivitet er en egenskap med elektrisk ledere som innebærer at det dannes en indusert elektromotorisk spenning (EMS) i dem, og i andre nærliggende ledere, når de utsettes for en varierende elektrisk strøm.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Induktans · Se mer »

International Electrotechnical Commission

International Electrotechnical Commission (forkortet IEC, på fransk Commission électrotechnique internationale (CEI)) er en ideell, ikke-statlig internasjonal standardiseringsorganisasjon som utformer og publiserer internasjonale standarder for alle typer elektrisk, elektronisk og relatert teknologi under samlebetegnelsen «elektroteknologi».

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og International Electrotechnical Commission · Se mer »

Ion

O+), et positivt ladd ion. Et ion (gresk: ἰόν, «en som går») er et elektrisk ladd atom.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Ion · Se mer »

Kapasitans

Kapasitans er en fysisk-elektrisk egenskap for to nærliggende, isolerte elektriske ledere.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Kapasitans · Se mer »

Kapasitetsdiode

Innenfor elektronikken er en kapasitetsdiode eller en variabel kapasitansdiode en type diode som har en variabel kapasitans som er en funksjon av spenningen over terminalene.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Kapasitetsdiode · Se mer »

Kommutator

Kommutatorens virkemåte. En kommutator (fra latinsk commutare - bytte) er en strømvender.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Kommutator · Se mer »

Likeretter

Med en likeretter menes enten et apparat som omformer vekselspenning til likespenning, eller en elektrisk komponent som i all hovedsak kan lede elektrisk strøm i bare en retning.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Likeretter · Se mer »

Mikrofon

Elektrodynamisk mikrofon... enda en elektrodynamisk mikrofon Et vanlig håndgrep for holding av mikrofon Med en mikrofon menes vanligvis en elektromekanisk innretning som er følsom for trykkvariasjoner i luften (lyd) og som omformer disse til elektriske signaler.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Mikrofon · Se mer »

Motstand (resistans)

Ordet «motstand» brukes også om den elektroniske komponenten resistor. Skjemasymboler for motstand Elektrisk motstand eller elektrisk resistans er et fysisk fenomen som uttrykker at det koster energi å transportere elektriske ladninger.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Motstand (resistans) · Se mer »

Overflatemontering

Overflatemontering (engelsk: surface mount) innen produksjon av elektronikk, innebærer at komponentene plasseres på et kretskorts overflate, i stedet for at de plasseres i hull på kretskort.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Overflatemontering · Se mer »

Permittivitet

tillate, overlate, la gå gjennom) er en avledet SI-enhet som angir motstanden som oppstår når et elektrisk felt ledes i en materie.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Permittivitet · Se mer »

Pol (elektronikk)

Figur 1. Enkelt pol som lavpassfilter‎ Figur 2. Enkelt pol som høypassfilter‎ Figur 3. De fire enkeltpol konfigurasjonene‎ Figur 4.Utgangsspenningene for et LPF og et HPF ved polfrekvensen‎. Inngangsspenningen er rød, HPF grønn og LPF blå. Fasesignalet kan ligge foran inngangssignalet fordi reaktanser lagrer og avgir energi i løpet av perioden og kan virke som et slags svinghjul. Til venstre, ved tilkopling, ses at ikke noe kommer i gang før inngangspenningen. Med en enkelt pol menes her en knekk i frekvensresponsen i en analog signal-overføringskjede der forskjellen i stigning over og under pol-frekvensen er 6.02 dB per oktav (.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Pol (elektronikk) · Se mer »

SI-systemet

A. SI-systemet (etter den franske definisjonen Système international d'unités; Det internasjonale enhetssystem) er et internasjonalt system for måling av fysiske størrelser.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og SI-systemet · Se mer »

Superheterodynmottaker

En superheterodynmottaker er en radiomottaker som utnytter en spesiell kobling for å unngå problemene som en såkalt rettmottaker oppviser.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Superheterodynmottaker · Se mer »

Syre

En syre (ofte representert ved den generelle formelen HA) blir vanligvis beskrevet som et kjemikalie som øker vannets hydrogenionekativitet når det blir løst opp.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Syre · Se mer »

Topol

En topol er en elektrisk komponent som har to tilkoplinger, kalt poler.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Topol · Se mer »

Trikk

Trond Strandsberg Trikk er en elektrisk sporvogn, men brukes også om skinnegangen og øvrig infrastruktur (sporveien, trikkelinjen).

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Trikk · Se mer »

Vinkelfrekvens

Begrepet vinkelfrekvens er et mål for rotasjonshastighet som brukes mye innen fysikk.

Ny!!: Kondensator (elektrisk) og Vinkelfrekvens · Se mer »

Omdirigeringer her:

Elektrisk kondensator.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »