Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Metanol

Index Metanol

Metanol/metylalkohol (i folketale også betegnet tresprit) er en organisk forbindelse, mer presist det enkleste medlem av stoffgruppen som kalles alkoholer.

36 relasjoner: Alkoholer, Brytningsindeks, CAS-nummer, Damp, Delfzijl, Dialyse, Dyno Industrier, Ekofiskfeltet, Emden, Endoterm reaksjon, Equinor, Etanol, Formaldehyd, Gasskraftverk, Heidrunfeltet, Hydrogen, Karbondioksid, Karbonmonoksid, Kjemisk reaksjon, Kokepunkt, Lever, Ligning (kjemi), Maursyre, Metan, Modellfly, Molar masse, Naturgass, Nederland, Nordtyskland, Smeltepunkt, Statnett, Synonym, Syntesegass, Tetthet, Tjeldbergodden, Vann.

Alkoholer

Alkoholmeter som måler alkoholinnholdet i en veske. I organisk kjemi er alkoholer en fellesbetegnelse for stoffer som har en hydroksylgruppe, en -OH gruppe, som er bundet kovalent til et karbonatom.

Ny!!: Metanol og Alkoholer · Se mer »

Brytningsindeks

Brytningsindeks, og forskjellen mellom to materialer Brytningsindeks er et mål på et materials evne til å lede lys.

Ny!!: Metanol og Brytningsindeks · Se mer »

CAS-nummer

CAS-nummer (engelsk: CAS registry number) er unike, numeriske identifikasjonskoder for kjemiske forbindelser, polymerer, biologiske sekvenser, blandinger og legeringer.

Ny!!: Metanol og CAS-nummer · Se mer »

Damp

Damp kan ha flere betydninger.

Ny!!: Metanol og Damp · Se mer »

Delfzijl

Fra regattaen som arrangeres i Delfzijl hvert femte år Delfzijl er en kommune, by og et byområde i den nordøstlige delen av Nederland, beliggende på den vestre elvebredden av Ems' utløp, ved grensen til Tyskland.

Ny!!: Metanol og Delfzijl · Se mer »

Dialyse

Dialyse en metode for å fjerne avfallsstoffer som f.eks.

Ny!!: Metanol og Dialyse · Se mer »

Dyno Industrier

Dyno Industrier er et tidligere norsk industrikonsern som ble dannet i 1971 ved sammenslutning av Norsk Sprængstofindustri og Grubernes Sprængstoffabriker.

Ny!!: Metanol og Dyno Industrier · Se mer »

Ekofiskfeltet

Ekofiskfeltet er et olje- og gassfelt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen og var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon.

Ny!!: Metanol og Ekofiskfeltet · Se mer »

Emden

Emden er en havneby i Niedersachsen i Tyskland.

Ny!!: Metanol og Emden · Se mer »

Endoterm reaksjon

En endoterm reaksjon (av gresk endon, «inn» og thermos, «varme») er en kjemisk reaksjon som absorberer energi fra omgivelsene.

Ny!!: Metanol og Endoterm reaksjon · Se mer »

Equinor

Equinor er operatør på Statfjord-feltet. Equinors kontorbygg på Fornebu i Bærum Equinor (Statoil til 2018, StatoilHydro fra 2007 til 2009) er et norsk børsnotert olje- og gasselskap.

Ny!!: Metanol og Equinor · Se mer »

Etanol

Etanol eller etylalkohol er den mest kjente alkoholen, og kalles i dagligtalen gjerne for «alkohol».

Ny!!: Metanol og Etanol · Se mer »

Formaldehyd

Formaldehyd er et tidligere navn (trivialnavn) på aldehydet metanal, og er det enkleste av aldehydene.

Ny!!: Metanol og Formaldehyd · Se mer »

Gasskraftverk

Montering av gassturbin i et tysk gasskraftverk Gasskraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av gasskraft.

Ny!!: Metanol og Gasskraftverk · Se mer »

Heidrunfeltet

Heidrunplattformen Heidrunfeltet er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i den norske sektoren av Norskehavet, omtrent 175 km nord for Kristiansund.

Ny!!: Metanol og Heidrunfeltet · Se mer »

Hydrogen

Hydrogen, tidligere kalt vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1.

Ny!!: Metanol og Hydrogen · Se mer »

Karbondioksid

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO2, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse. Med metalloksider eller hydroksid, kan karbondioksid danne to typer salter, nemlig karbonater og hydrogenkarbonat. CO2 er en viktig del av det globale karbonkretsløpet, samt en naturlig del av luften som en viktig drivhusgass i atmosfæren: Menneskelig aktivitet, spesielt forbrenning av fossile energikilder, har økt andelen parts per million (ppm) CO2 i atmosfæren fra cirka 280 før starten av industrialiseringen til cirka 400 ppm i 2015. Denne tendensen er fortsatt stigende. Denne økningen resulterer i en forsterkning av den naturlige drivhuseffekten, som i sin tur er årsaken til dagens globale oppvarming. Ved forbrenning av stoffer som inneholder karbon med tilstrekkelig oksygen oppstår CO2. Gassen oppstår også i organismer og levende vesener som et produkt av celleånding. Planter, algerer og noen bakterier og arkebakterier konverterer CO2 etter fiksering i biomasse. Under fotosyntesen skapes glukose fra uorganisk CO2 og vann. CO2 kan være giftig, men konsentrasjonen i luften er langt fra nok til at det er skadelig. Den har et bred spektrum av teknisk anvendelser. I kjemiske industri brukes den for eksempel ved fremstilling av urea. I fast form som tørris er CO2 mye brukt som kjølemiddel, og som såkalt superkritisk karbondioksid blir brukt som løse- og ekstraheringsmiddel.

Ny!!: Metanol og Karbondioksid · Se mer »

Karbonmonoksid

thumb Karbonmonoksid, også kalt kullos og karbonoksid, med kjemisk formel CO, er en fargeløs, tilnærmet luktfri, brennbar og svært giftig gass.

Ny!!: Metanol og Karbonmonoksid · Se mer »

Kjemisk reaksjon

eksoterm syre/base-reaksjon. En kjemisk reaksjon er en prosess hvor ett eller flere stoffer reagerer og danner en eller flere nye forbindelser.

Ny!!: Metanol og Kjemisk reaksjon · Se mer »

Kokepunkt

Kokepunkt er den temperaturen hvor et stoff går over fra flytende fase til gassfase.

Ny!!: Metanol og Kokepunkt · Se mer »

Lever

Leveren er et stort kjertelorgan som har en rekke viktige funksjoner i kroppen, der den blant annet inngår i fordøyelsessystemet.

Ny!!: Metanol og Lever · Se mer »

Ligning (kjemi)

En kjemisk ligning eller reaksjonsligning er en skriftlig beskrivelse av en kjemisk reaksjon.

Ny!!: Metanol og Ligning (kjemi) · Se mer »

Maursyre

Maursyres strukturformelen Kulepinne modell Kalottmodell Maursyre (eller metansyre) er en karboksylsyre (organisk syre) med formel en HCOOH og en molar masse på 46,03 g·mol-1.

Ny!!: Metanol og Maursyre · Se mer »

Metan

Metan-molekylet Metan er den enklest mulige av millioner av hydrokarboner – kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen.

Ny!!: Metanol og Metan · Se mer »

Modellfly

Marcus Lauritsen Modellfly er små fly som styres via radiostyring.

Ny!!: Metanol og Modellfly · Se mer »

Molar masse

Den molare massen er massen av 1 mol av stoffet.

Ny!!: Metanol og Molar masse · Se mer »

Naturgass

Naturgass eller tørrgass er petroleum i gassform primært bestående av metan, men med varierende mengder hydrogensulfid og ikke brennbare gasser som karbondioksid, nitrogen og vanndamp.

Ny!!: Metanol og Naturgass · Se mer »

Nederland

Nederland (nederlandsk: Nederland; frisisk: Nederlân) er et land i Vest-Europa, i tillegg til tre øyer i Karibia som ofte blir beskrevet som Karibisk Nederland.

Ny!!: Metanol og Nederland · Se mer »

Nordtyskland

Nordtyskland er et geografisk område og et språkområde innenfor forbundsrepublikken Tyskland som omfatter regionene nord for Uerdinger-linjen.

Ny!!: Metanol og Nordtyskland · Se mer »

Smeltepunkt

Smeltepunkt er den temperaturen hvor et stoff endrer fase fra faststoff til væske.

Ny!!: Metanol og Smeltepunkt · Se mer »

Statnett

Statnett SF er et norsk statsforetak med ansvar for å utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet – inklusive kabler og ledninger til andre land.

Ny!!: Metanol og Statnett · Se mer »

Synonym

Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord.

Ny!!: Metanol og Synonym · Se mer »

Syntesegass

Syntesegass eller syngas er det viktigste mellomproduktet i konverteringsprosesser av naturgass til mer foredlede produkter som ammoniakk, metanol, olefiner (MTO)) og syntetisk bensin og diesel (GTL, for eksempel Fischer-Tropsch-prosessen). Syngass fra oljeraffineri brukes i enkelte moderne gasskraftverk som innsatsfaktor (brensel) i kraftproduksjonen.

Ny!!: Metanol og Syntesegass · Se mer »

Tetthet

Tetthet eller densitet er et mål for en gitt egenskap per volum.

Ny!!: Metanol og Tetthet · Se mer »

Tjeldbergodden

Statoil på Tjeldbergodden Tjeldbergodden (også stavet Kjeldbergodden eller Kjellbergodden) er et område i Aure kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke.

Ny!!: Metanol og Tjeldbergodden · Se mer »

Vann

Vann (uttale) eller vatn (fra norrønt vatn) er en kjemisk forbindelse og et polart molekyl.

Ny!!: Metanol og Vann · Se mer »

Omdirigeringer her:

Metylalkohol, Tresprit.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »