Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Ohms lov

Index Ohms lov

Ohms lov sier at strømmen gjennom en metallisk leder med konstant temperatur er proporsjonal med den elektriske potensialforskjellen (spenningen) over den.

70 relasjoner: Aluminium, Ampere, Atom, Batteri, Brenselcelle, Coulomb, Diode, Elektrisitet, Elektrisk felt, Elektrisk konduktivitet, Elektrisk leder, Elektrisk spenning, Elektrisk strøm, Elektromagnetisk induksjon, Elektromotorisk spenning, Elektronikk, Empiri, Energi, Energikilde, Frekvens, Galvanometer, Generator, Georg Simon Ohm, Gustav Kirchhoff, Halvleder, Henry Cavendish, Imaginær enhet, Impedans, Induktans, Ion, Isotop, James Clerk Maxwell, Joseph Fourier, Kapasitans, Klassisk mekanikk, Kobber, Kondensator (elektrisk), Kondenserte fasers fysikk, Kvantemekanikk, Leidnerflaske, Likestrøm, Liter, Magnetfelt, Materie, Maxwells likninger, Metall, Motstand (resistans), Motstand (resistor), Ohm, PA, ..., Parallellkopling, Proporsjonalitet, Reaktans, Resistivitet, Samuel Morse, Seriekobling, Sigma, Silisium, Solcelle, Temperatur, Trykk, Van de Graaff-generator, Varmeledning, Vekselstrøm, Vektor, Vinkelfrekvens, Volt, Voltasøyle, 1. mai, 1827. Utvid indeks (20 mer) »

Aluminium

Aluminium er et grunnstoff med atomnummer 13 og kjemisk symbol Al.

Ny!!: Ohms lov og Aluminium · Se mer »

Ampere

Illustrasjon av definisjonen på 1 ampere. Ampere (A) er SI-enheten for elektrisk strøm, tidligere kalt strømstyrke.

Ny!!: Ohms lov og Ampere · Se mer »

Atom

Innen kjemi og fysikk er et atom en submikroskopisk struktur som ikke kan deles i mindre elementer via kjemiske reaksjoner og beholde sine kjemiske egenskaper.

Ny!!: Ohms lov og Atom · Se mer »

Batteri

Med batteri menes i allmennhet en samling bestående av flere like enheter for en felles innsats, altså som ikke betraktes uavhengige.

Ny!!: Ohms lov og Batteri · Se mer »

Brenselcelle

Prinsippskisse av en hydrogencelle, fransk tekst. Prinsippskisse, norsk tekst. Metanol-basert brenselcelle utviklet av NASA. PEM-elektrolytt. Skisse av William Grove sin brenselcelle fra 1839. En brenselcelle er en enhet som lager elektrisk energi fra et drivstoff, ved å la det reagere med oksygen, ved hjelp av et oksidasjonsmiddel i en elektrokjemisk prosess.

Ny!!: Ohms lov og Brenselcelle · Se mer »

Coulomb

Coulomb kalles enheten for elektrisk ladning i SI-systemet og forkortes med C. Ladningen betegnes med formelsymbolet Q. Coulomb er oppkalt etter den franske fysikeren Charles Augustin Coulomb som fant Coulombs lov.

Ny!!: Ohms lov og Coulomb · Se mer »

Diode

Skjematisk symbol for en diode Spenning/strøm-diagram for en diode. Skaleringen for positive og negative akser er helt forskjellige. En diode er en topolet elektrisk/elektronisk komponent hvor de to polene kalles anode og katode.

Ny!!: Ohms lov og Diode · Se mer »

Elektrisitet

Lyn er blant de mest dramatiske uttrykkene for elektrisitet. Elektrisitet er fysiske fenomener knyttet til negativt eller positivt ladde partikler i ro eller i bevegelse.

Ny!!: Ohms lov og Elektrisitet · Se mer »

Elektrisk felt

Elektriske feltlinjer fra en positiv (rød) og en like stor, men negativ (blå) ladning. Elektrisk felt (også kalt elektrisk feltstyrke) gir kraften som virker i hvert punkt i rommet på en elektrisk ladet partikkel som der befinner seg i ro.

Ny!!: Ohms lov og Elektrisk felt · Se mer »

Elektrisk konduktivitet

Elektrisk konduktivitet, spesifikk ledningsevne eller spesifikk konduktans er et mål på et stoffs evne til å lede elektrisitet.

Ny!!: Ohms lov og Elektrisk konduktivitet · Se mer »

Elektrisk leder

En elektrisk leder kaller vi et materiale som leder elektrisk strøm godt.

Ny!!: Ohms lov og Elektrisk leder · Se mer »

Elektrisk spenning

Batterier er eksempler på spenningskilder. Symbolet for en likespenningskilde Symbolet for en vekselspenningskilde Elektrisk spenning, eller elektrisk potensialforskjell, er en fysisk størrelse som angir differansen for potensiell energi mellom to punkter i et elektrisk felt per ladningsenhet.

Ny!!: Ohms lov og Elektrisk spenning · Se mer »

Elektrisk strøm

Et av de første bildene av et lyn. Bildet ble tatt den 3. juni 1902 klokken 21:20, og viser elektrisk strøm både som et naturfenomen og som elektrisk belysning i en storby. Luis Miguel Bugallo Sánchez Elektrisk strøm, eller elektrisk strømstyrke, er elektriske ladninger i bevegelse.

Ny!!: Ohms lov og Elektrisk strøm · Se mer »

Elektromagnetisk induksjon

Elektromagnetisk induksjon er frembringelse av elektromotorisk spenning (EMS) i en leder når den blir utsatt for et varierende magnetfelt.

Ny!!: Ohms lov og Elektromagnetisk induksjon · Se mer »

Elektromotorisk spenning

Elektromotorisk spenning, også kalt ems (med symbol \mathcal eller E) er en spenning som blir utviklet i kilder til elektrisk energi som batterier eller en generatorer.

Ny!!: Ohms lov og Elektromotorisk spenning · Se mer »

Elektronikk

Overflatemonterte elektroniske komponenter Elektronikk er den delen av elektroteknikken som beskjeftiger seg med å styre elektroner i såkalt forsterkende, eller aktive, komponenter.

Ny!!: Ohms lov og Elektronikk · Se mer »

Empiri

Empiri (fra gresk empeirikós.

Ny!!: Ohms lov og Empiri · Se mer »

Energi

akustisk energi, røntgenstråling, gammastråling og lys. Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

Ny!!: Ohms lov og Energi · Se mer »

Energikilde

Energikilde, eller energiressurs, er et begrep for alle de tilgjengelige primære og sekundære former av energi som kan utnyttes til menneskelig aktivitet.

Ny!!: Ohms lov og Energikilde · Se mer »

Frekvens

Sinusbølger med varierende frekvens; jo lengre avstand mellom bølgene (bølgetoppene), jo lavere frekvens. Et annet bilde av sinusbølger. Frekvens er et mål på antallet ganger en hendelse gjentar seg i løpet av en tid.

Ny!!: Ohms lov og Frekvens · Se mer »

Galvanometer

Et galvanometer er et måleinstrument for elektrisk likestrøm.

Ny!!: Ohms lov og Galvanometer · Se mer »

Generator

Sergej Prokudin-Gorskij En generator er en maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi ved elektromagnetisk induksjon for anvendelse i en ekstern elektrisk krets.

Ny!!: Ohms lov og Generator · Se mer »

Georg Simon Ohm

Georg Simon Ohm (født 16. mars 1789 i Erlangen, død 6. juli 1854 i München) var en tysk matematiker og fysiker.

Ny!!: Ohms lov og Georg Simon Ohm · Se mer »

Gustav Kirchhoff

Gustav Robert Kirchhoff (født 12. mars 1824 i Königsberg, død 17. oktober 1887 i Berlin) var en tysk fysiker.

Ny!!: Ohms lov og Gustav Kirchhoff · Se mer »

Halvleder

Halvledere er stoffer som ikke er gode elektriske ledere i ren form, men som under visse omstendigheter vil kunne lede strøm godt.

Ny!!: Ohms lov og Halvleder · Se mer »

Henry Cavendish

Henry Cavendish (født 10. oktober 1731, død 24. februar 1810) var en britisk vitenskapsmann, mest kjent for oppdagelsen av hydrogenet.

Ny!!: Ohms lov og Henry Cavendish · Se mer »

Imaginær enhet

I matematikk er den imaginære enhet i et komplekst tall med egenskapen i2.

Ny!!: Ohms lov og Imaginær enhet · Se mer »

Impedans

En Impedans er forholdet mellom vekselspenning over og vekselstrøm gjennom en topol ved en gitt frekvens.

Ny!!: Ohms lov og Impedans · Se mer »

Induktans

Induktans eller induktivitet er en egenskap med elektrisk ledere som innebærer at det dannes en indusert elektromotorisk spenning (EMS) i dem, og i andre nærliggende ledere, når de utsettes for en varierende elektrisk strøm.

Ny!!: Ohms lov og Induktans · Se mer »

Ion

O+), et positivt ladd ion. Et ion (gresk: ἰόν, «en som går») er et elektrisk ladd atom.

Ny!!: Ohms lov og Ion · Se mer »

Isotop

Hydrogen har tre naturlige isotoper: Protium, deuterium og tritium. Alle har samme antall protoner og elektroner (ett av hvert i dette tilfellet, merket i rødt og blått. Deuterium og tritium har i tillegg til protonet henholdsvis ett og to nøytroner (merket i sort). På grunn av samme antall protoner (ett i dette tilfellet), er alle tre isotoper former av samme grunnstoff, hydrogen, men altså forskjellige isotoper. Isotoper (gresk isos – lik, topos – plass, sted) er variasjoner av et spesielt kjemisk grunnstoff som varierer i antall nøytroner i kjernen.

Ny!!: Ohms lov og Isotop · Se mer »

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell (født 13. juni 1831, død 5. november 1879) var en skotsk fysiker og matematiker, best kjent for å ha regnet ut farten til elektromagnetiske bølger, og bevist at det var den samme hastigheten som lyset har.

Ny!!: Ohms lov og James Clerk Maxwell · Se mer »

Joseph Fourier

Jean Baptiste Joseph Fourier (født 21. mars 1768 i Auxerre i Burgund, død 16. mai 1830 i Paris) var en fransk matematiker og fysiker.

Ny!!: Ohms lov og Joseph Fourier · Se mer »

Kapasitans

Kapasitans er en fysisk-elektrisk egenskap for to nærliggende, isolerte elektriske ledere.

Ny!!: Ohms lov og Kapasitans · Se mer »

Klassisk mekanikk

Diagram over viser en satellitt som går i bane rundt jorden, akselerasjons pilen viser rettningen av kraftsummen på satellitten Mekanikken er den delen av fysikken som befatter seg med deformasjon eller bevegelse (eller manglende bevegelse) av materie ved påvirkning av krefter.

Ny!!: Ohms lov og Klassisk mekanikk · Se mer »

Kobber

Kobber eller kopper er et grunnstoff med kjemisk symbol Cu og atomnummer 29.

Ny!!: Ohms lov og Kobber · Se mer »

Kondensator (elektrisk)

Prinsippskisse av en kondensator med et dielektrikum mellom elektrodene Forskjellige typer eldre kondensatorer. 1, 2 og 4 er keramiske, 3, 5, 6 folier, 7 elektrolytt Forskjellige typer kondensatorer. De store er elektrolytt-kondensatorer Forskjellige typer SMD-kondensatorer til venstre (fire tantaltyper nederst), keramisk og elektrolytt til høyre En kondensator er en topolet elektrisk komponent som er fremstilt for å oppvise en elektrisk kapasitans.

Ny!!: Ohms lov og Kondensator (elektrisk) · Se mer »

Kondenserte fasers fysikk

Kondenserte fasers fysikk (kondenserte mediers fysikk) er en gren av fysikken som beskriver oppbygningen av stoff (materie) ved moderate og lave energier og temperaturer, typisk mindre enn 100 °C.

Ny!!: Ohms lov og Kondenserte fasers fysikk · Se mer »

Kvantemekanikk

Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse.

Ny!!: Ohms lov og Kvantemekanikk · Se mer »

Leidnerflaske

Leidnerflaske Leidnerflaske eller Leydnerflaske er en elektrisk kondensator, som kan lades opp og bevare strøm.

Ny!!: Ohms lov og Leidnerflaske · Se mer »

Likestrøm

Likestrøm er ideelt sett en elektrisk strøm som oppviser en konstant strømstyrke og har en uforanderlig strømretning.

Ny!!: Ohms lov og Likestrøm · Se mer »

Liter

En liter kan visualiseres som en kube hvor hver side er 10 cm En liter med øl i Tyskland under Oktoberfest Liter er en enhet for måling av volum og er derfor et hulmål.

Ny!!: Ohms lov og Liter · Se mer »

Magnetfelt

Feltlinjer for magnetfeltene '''B''' og '''H''' skapt av en magnet med magnetisering '''M'''. Et magnetisk felt er et vektorfelt som er skapt av elektriske strømmer eller magneter som karakteriseres ved en magnetisering.

Ny!!: Ohms lov og Magnetfelt · Se mer »

Materie

Standardmodellens elementærpartikler Materie defineres som de aller minste og mest fundamentale enhetene som utforskes innen fysikken.

Ny!!: Ohms lov og Materie · Se mer »

Maxwells likninger

Maxwells likninger styrer hvordan det elektromagnetiske feltet oppfører seg i tid og rom.

Ny!!: Ohms lov og Maxwells likninger · Se mer »

Metall

Metallet zirkonium Metall er en fellesbetegnelse for metalliske grunnstoffer eller legeringer av disse.

Ny!!: Ohms lov og Metall · Se mer »

Motstand (resistans)

Ordet «motstand» brukes også om den elektroniske komponenten resistor. Skjemasymboler for motstand Elektrisk motstand eller elektrisk resistans er et fysisk fenomen som uttrykker at det koster energi å transportere elektriske ladninger.

Ny!!: Ohms lov og Motstand (resistans) · Se mer »

Motstand (resistor)

Seks forskjellige motstander. Motstander er ofte merket med en fargekode som viser deres resistans. En motstand (engelsk resistor) er en topolet elektrisk eller elektronisk elektrisk komponent.

Ny!!: Ohms lov og Motstand (resistor) · Se mer »

Ohm

Ohm er en måleenhet for elektrisk motstand, resistans, som har symbolet R. Resistans er en avledet SI-enhet med betegnelsen Ω eller Ohm.

Ny!!: Ohms lov og Ohm · Se mer »

PA

PA, Pa, pA eller pa kan bety.

Ny!!: Ohms lov og PA · Se mer »

Parallellkopling

Parallellkopling En parallellkobling er en kobling av elektriske komponenter ved siden av hverandre i en krets slik at spenningen over alle komponentene er lik.

Ny!!: Ohms lov og Parallellkopling · Se mer »

Proporsjonalitet

Variabelen ''y'' er direkte proporsjonal med variabelen ''x''. I matematikk er proporsjonalitet når to størrelser varierer slik at forholdet mellom størrelsene er konstant.

Ny!!: Ohms lov og Proporsjonalitet · Se mer »

Reaktans

Reaktans er en egenskap i elektriske kretser som motsetter seg forandringer av den elektriske strømmen ved å bygge opp en spenning som virker mot strømmen.

Ny!!: Ohms lov og Reaktans · Se mer »

Resistivitet

Resistivitet, tidligere kalt spesifikk motstand, er et mål på et materiales evne til å hindre strømgjennomgang.

Ny!!: Ohms lov og Resistivitet · Se mer »

Samuel Morse

Samuel Finley Breese Morse (født 27. april 1791 i Charlestown i Massachusetts i USA, død 2. april 1872 i New York) var en amerikansk oppfinner og maler.

Ny!!: Ohms lov og Samuel Morse · Se mer »

Seriekobling

Seriekobling Seriekobling er to eller flere komponenter i en elektrisk krets som er koblet etter hverandre.

Ny!!: Ohms lov og Seriekobling · Se mer »

Sigma

Sigma (stor bokstav Σ, liten bokstav σ, eventuelt ς) er den attende bokstaven i det greske alfabetet.

Ny!!: Ohms lov og Sigma · Se mer »

Silisium

Silisium (tidligere gjerne kalt kisel) er et grunnstoff med kjemisk symbol Si og atomnummer 14.

Ny!!: Ohms lov og Silisium · Se mer »

Solcelle

En solcelle En solcelle omdanner solenergi direkte til elektrisk energi ved hjelp av fotovoltaisk effekt.

Ny!!: Ohms lov og Solcelle · Se mer »

Temperatur

Temperatur er den fysiske egenskapen som er det viktigste grunnlaget for om en gjenstand oppfattes som varm eller kald.

Ny!!: Ohms lov og Temperatur · Se mer »

Trykk

Bruk av vanntrykk - Captain Cook Memorial Jet i Burley Griffin-sjøen i Canberra i Australia. Trykk er innenfor fysikken definert som kraft delt på areal.

Ny!!: Ohms lov og Trykk · Se mer »

Van de Graaff-generator

Enkel Van de Graaff-generator Overslagslyn Van de Graaff-generator eller båndgenerator er et apparat for å lage statisk elektrisitet.

Ny!!: Ohms lov og Van de Graaff-generator · Se mer »

Varmeledning

Lineær varmestrøm i ''x''-retning. Varmeledning (også kjent som termisk konduksjon) er overføring av varme ved termiske kollisjoner mellom molekyler langs en temperaturgradient.

Ny!!: Ohms lov og Varmeledning · Se mer »

Vekselstrøm

Vekselstrøm refererer til elektrisk strøm som endrer sin retning (polaritet) syklisk med tiden, slik at positive og negative øyeblikksverdier er gjentagende, og slik at middelverdien av strømmen over tid er lik null.

Ny!!: Ohms lov og Vekselstrøm · Se mer »

Vektor

Vektor kommer av latin ve'ctor, «bærer».

Ny!!: Ohms lov og Vektor · Se mer »

Vinkelfrekvens

Begrepet vinkelfrekvens er et mål for rotasjonshastighet som brukes mye innen fysikk.

Ny!!: Ohms lov og Vinkelfrekvens · Se mer »

Volt

Voltmeter brukes til å måle spenning Volt er en avledet SI-enhet som beskriver verdien av en elektrisk spenning.

Ny!!: Ohms lov og Volt · Se mer »

Voltasøyle

Voltasøylen er forløperen til vår tids elektriske batteri.

Ny!!: Ohms lov og Voltasøyle · Se mer »

1. mai

1.

Ny!!: Ohms lov og 1. mai · Se mer »

1827

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Ohms lov og 1827 · Se mer »

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »