Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Persepsjon

Index Persepsjon

Persepsjon innbefatter ervervelse, tolkning, utvelgelse og organisering av sanseinformasjon innen psykologi og kognitiv vitenskap.

20 relasjoner: Apofeni, Biologi, Fysiologi, Gestaltpsykologi, Holisme, Informasjon, Kamuflasje, Kognisjon, Kognisjonsvitenskap, Kognitiv psykologi, Paradigme, Pareidoli, Predasjon, Psykologi, Representasjon (psykologi), Sansesystem, Tankeeksperiment, Teoretiske modeller, Vitenskapelig metode, Weber-Fechners lov.

Apofeni

Apofeni er den mennesklige tilbøyeligheten til å se meningsfulle mønster i tilfeldige data.

Ny!!: Persepsjon og Apofeni · Se mer »

Biologi

Biologi er læren om den levende naturen og dens organismer (av gresk βιολογία, dvs. bios.

Ny!!: Persepsjon og Biologi · Se mer »

Fysiologi

Fysiologi er læren om organismenes funksjoner, og deles inn i plantefysiologi og zoofysiologi (dyr).

Ny!!: Persepsjon og Fysiologi · Se mer »

Gestaltpsykologi

Gestaltpsykologi er en retning innen psykologien som legger vekt på den betydning helheten har for hvordan mennesker oppfatter omgivelsene, og for menneskets funksjon.

Ny!!: Persepsjon og Gestaltpsykologi · Se mer »

Holisme

Holisme (fra gresk ὅλος holos, hel, fullstendig) er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: «Helheten er mer enn summen av dens deler.». Tanken er at egenskapene til et gitt system (biologisk, kjemisk, sosialt, økonomisk, mentalt, lingvistisk, osv) ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponentene alene.

Ny!!: Persepsjon og Holisme · Se mer »

Informasjon

I dagligtalen har informasjon å gjøre med opplysning, etterretning, underretning, neddelelse, beskjed, tilbakemelding, opplæring, undervisning og viten.

Ny!!: Persepsjon og Informasjon · Se mer »

Kamuflasje

En fisk på havbunnen Kamuflasje (av fransk camouflage) er maskering mot oppdagelse eller villedende tiltak.

Ny!!: Persepsjon og Kamuflasje · Se mer »

Kognisjon

thumb Kognisjon (fra latin: Cognitio erkjennelse) viser innen moderne psykologi og nevrologi til temaer som oppfatning og tenkning, oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse, problemløsning, avgjørelser ("decision making"), resonnering, språk og kommunikasjon.

Ny!!: Persepsjon og Kognisjon · Se mer »

Kognisjonsvitenskap

Kognisjonsvitenskap eller kognitiv vitenskap er et bredt og tverrfaglig felt som vanligvis er definert som det vitenskapelige studiet av sinnet eller av intelligensen.

Ny!!: Persepsjon og Kognisjonsvitenskap · Se mer »

Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi viser til oppfatning og tenkning i en vid betydning av disse ordene.

Ny!!: Persepsjon og Kognitiv psykologi · Se mer »

Paradigme

Paradigme (gresk παράδειγμα, paradeigma) betyr forbilde, mønster, mønstergyldig eksempel.

Ny!!: Persepsjon og Paradigme · Se mer »

Pareidoli

Mars. Pareidoli er et kognisjonspsykologisk fenomen som innebærer at vage og tilfeldige sanseinntrykk, gjerne noe en ser eller hører, blir oppfattet som meningsfulle.

Ny!!: Persepsjon og Pareidoli · Se mer »

Predasjon

Predasjon (av lat. praedatio i betydningen røving, plyndring) kalles også rov (herunder også begrepene rovlysten og rovgrisk) og er et spesialtilfelle av heterotrofi.

Ny!!: Persepsjon og Predasjon · Se mer »

Psykologi

Psykologi er undersøkelse av menneskesinnets irrganger.Den greske bokstaven psi er et ofte brukt symbol for psykologien. Psykologi er det vitenskapelige studiet av atferd og mentale prosesser.

Ny!!: Persepsjon og Psykologi · Se mer »

Representasjon (psykologi)

Representasjon (psykologi) er individets bevisste og/eller ubevisste kart/modeller av virkeligheten som det fortolker alle nye erfaringer og opplevelser ut ifra.

Ny!!: Persepsjon og Representasjon (psykologi) · Se mer »

Sansesystem

Sansesystem beskriver de deler av et nervesystem som formidler signaler fra individets mottaksapparat (reseptororganer) for inntrykk fra indre eller ytre miljø til behandling og eventuell reaksjon i andre deler av nervesystemet.

Ny!!: Persepsjon og Sansesystem · Se mer »

Tankeeksperiment

Et tankeeksperiment er en idè eller en tanke om en eller flere handlinger som kan utføres for å enten bekrefte eller avkrefte en tidligere fremsatt hypotese.

Ny!!: Persepsjon og Tankeeksperiment · Se mer »

Teoretiske modeller

Grafisk framstilling av forholdet mellom modell og virkelighet... Grafisk framstilling av tilbud- og etterspørselskurver Teoretiske modeller gir et sterkt forenklet bilde av virkeligheten.

Ny!!: Persepsjon og Teoretiske modeller · Se mer »

Vitenskapelig metode

Enkel figur av stegene i hypotetisk deduktiv metode. Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap.

Ny!!: Persepsjon og Vitenskapelig metode · Se mer »

Weber-Fechners lov

Weber-Fechners lov er den første allment godtatte loven innen psykologifaget og ble opprinnelig utforsket av Ernst Heinrich Weber (1795–1878) gjennom Webers brøk, men endelig mer generelt formulert til å gjelde ulike forhold mellom fysisk påvirkning og psykologisk oppfattelse av Gustav Theodor Fechner (1801–1887).

Ny!!: Persepsjon og Weber-Fechners lov · Se mer »

Omdirigeringer her:

Sansing.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »