Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Propan

Index Propan

Propan er et hydrokarbon av gruppen alkaner som inneholder tre karbonatomer og 8 hydrogenatomer.

27 relasjoner: Alkaner, Butan, CAS-nummer, Flytende petroleumsgass, Foredling, Gass, Gassulykke, Hydrokarbon, Ild, Karbon, Karbondioksid, Karbonmonoksid, Kårstø, Kokepunkt, Lysbue, Metanol, Molar masse, Naturgass, Naturgassfelt, Oksygen, Råolje, Smeltepunkt, Stenungsund, Svovel, Tetthet, Tobakk, Vann.

Alkaner

Alkaner er en gruppe med mettede hydrokarboner som ikke har en syklisk form.

Ny!!: Propan og Alkaner · Se mer »

Butan

Butan er et hydrokarbon med fire karbonatomer.

Ny!!: Propan og Butan · Se mer »

CAS-nummer

CAS-nummer (engelsk: CAS registry number) er unike, numeriske identifikasjonskoder for kjemiske forbindelser, polymerer, biologiske sekvenser, blandinger og legeringer.

Ny!!: Propan og CAS-nummer · Se mer »

Flytende petroleumsgass

To 45 kg beholdere med flytende petroleumsgass Flytende petroleumsgass, på engelsk liquefied petroleum gas (LPG), er en blanding av hydrokarboner som er gasser ved normalt trykk og temperatur.

Ny!!: Propan og Flytende petroleumsgass · Se mer »

Foredling

Foredling eller raffinering er å konvertere, rense, avle eller danne fram noe nytt av en eller flere gamle objekt/stoff.

Ny!!: Propan og Foredling · Se mer »

Gass

Driftende røykpartikler er et ledetråd for bevegelsen til den omkringliggende gassen. Gass er en aggregattilstand hvor stoffet består av fritt bevegelige molekyler og/eller atomer.

Ny!!: Propan og Gass · Se mer »

Gassulykke

En gassulykke er en ulykke der en gass eller gasser er involvert og fører til skader på mennesker, dyr, materiell eller annet.

Ny!!: Propan og Gassulykke · Se mer »

Hydrokarbon

Et hydrokarbon er et organisk stoff som består av karbon- og hydrogen-atomer.

Ny!!: Propan og Hydrokarbon · Se mer »

Ild

Ild Ved en eksplosjon spres ilden raskt. Ild (fra norrønt eldr), Bokmålsordboka er et resultat av at energi blir frigjort som lys og varme når et material reagerer med oksygen.

Ny!!: Propan og Ild · Se mer »

Karbon

Karbon eller kullstoff er et ikke-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol C og atomnummer 6.

Ny!!: Propan og Karbon · Se mer »

Karbondioksid

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO2, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse. Med metalloksider eller hydroksid, kan karbondioksid danne to typer salter, nemlig karbonater og hydrogenkarbonat. CO2 er en viktig del av det globale karbonkretsløpet, samt en naturlig del av luften som en viktig drivhusgass i atmosfæren: Menneskelig aktivitet, spesielt forbrenning av fossile energikilder, har økt andelen parts per million (ppm) CO2 i atmosfæren fra cirka 280 før starten av industrialiseringen til cirka 400 ppm i 2015. Denne tendensen er fortsatt stigende. Denne økningen resulterer i en forsterkning av den naturlige drivhuseffekten, som i sin tur er årsaken til dagens globale oppvarming. Ved forbrenning av stoffer som inneholder karbon med tilstrekkelig oksygen oppstår CO2. Gassen oppstår også i organismer og levende vesener som et produkt av celleånding. Planter, algerer og noen bakterier og arkebakterier konverterer CO2 etter fiksering i biomasse. Under fotosyntesen skapes glukose fra uorganisk CO2 og vann. CO2 kan være giftig, men konsentrasjonen i luften er langt fra nok til at det er skadelig. Den har et bred spektrum av teknisk anvendelser. I kjemiske industri brukes den for eksempel ved fremstilling av urea. I fast form som tørris er CO2 mye brukt som kjølemiddel, og som såkalt superkritisk karbondioksid blir brukt som løse- og ekstraheringsmiddel.

Ny!!: Propan og Karbondioksid · Se mer »

Karbonmonoksid

thumb Karbonmonoksid, også kalt kullos og karbonoksid, med kjemisk formel CO, er en fargeløs, tilnærmet luktfri, brennbar og svært giftig gass.

Ny!!: Propan og Karbonmonoksid · Se mer »

Kårstø

Jarle Vines Jarle Vines Kårstø er et industristed i Tysvær kommune i Rogaland med petrokjemisk gassbehandlingsanlegg.

Ny!!: Propan og Kårstø · Se mer »

Kokepunkt

Kokepunkt er den temperaturen hvor et stoff går over fra flytende fase til gassfase.

Ny!!: Propan og Kokepunkt · Se mer »

Lysbue

En lysbue, ofte unøyaktig kalt gnist, er et fenomen som oppstår når den elektriske spenningen er høyere enn det mellomliggende materialets gjennomslagsspenning.

Ny!!: Propan og Lysbue · Se mer »

Metanol

Metanol/metylalkohol (i folketale også betegnet tresprit) er en organisk forbindelse, mer presist det enkleste medlem av stoffgruppen som kalles alkoholer.

Ny!!: Propan og Metanol · Se mer »

Molar masse

Den molare massen er massen av 1 mol av stoffet.

Ny!!: Propan og Molar masse · Se mer »

Naturgass

Naturgass eller tørrgass er petroleum i gassform primært bestående av metan, men med varierende mengder hydrogensulfid og ikke brennbare gasser som karbondioksid, nitrogen og vanndamp.

Ny!!: Propan og Naturgass · Se mer »

Naturgassfelt

Naturgassfelt eller bare gassfelt er et naturlig dannet reservoar av rikgass som er oppstått ved at organisk materiale er isolert over lang tid slik at det har foregått en anaerob nedbryting.

Ny!!: Propan og Naturgassfelt · Se mer »

Oksygen

Oksygen (fra gresk ὀξύς, oxys, «syre», bokstavelig «skarp», fra smaken av syrer, og -γενής, -genēs, «produsent», bokstavelig «opphav»), eldre betegnelse surstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol O og atomnummer 8.

Ny!!: Propan og Oksygen · Se mer »

Råolje

En flaske råolje. Råoljepriser fra 1861-2008. Nominelle priser, og justert for prisindeks (rød). - Dollar pr. fat. Råolje (eng. Crude oil) er flytende petroleum og er et etterspurt salgsprodukt i hele verden med stor betydning for økonomien i kjøperland og selgerland.

Ny!!: Propan og Råolje · Se mer »

Smeltepunkt

Smeltepunkt er den temperaturen hvor et stoff endrer fase fra faststoff til væske.

Ny!!: Propan og Smeltepunkt · Se mer »

Stenungsund

Stenungsund Stenungsunds kapell Havnemiljø og petrokjemisk industri i Stenungsund Kulturhuset Fregatten Jernbanestasjonen i Stenungsund Stenungsund er et tettsted i Västra Götalands län i landskapet Bohuslän i Sverige.

Ny!!: Propan og Stenungsund · Se mer »

Svovel

Svovel er et grunnstoff med kjemisk symbol S og atomnummer 16.

Ny!!: Propan og Svovel · Se mer »

Tetthet

Tetthet eller densitet er et mål for en gitt egenskap per volum.

Ny!!: Propan og Tetthet · Se mer »

Tobakk

Tobakk. Tobakk (fra indiansk tabago) er et landbruksprodukt framstilt av tørkede, skårne blader fra tobakksplanten.

Ny!!: Propan og Tobakk · Se mer »

Vann

Vann (uttale) eller vatn (fra norrønt vatn) er en kjemisk forbindelse og et polart molekyl.

Ny!!: Propan og Vann · Se mer »

Omdirigeringer her:

Propangass.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »