Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Nedlasting
Raskere tilgang enn browser!
 

Samfunn

Index Samfunn

Unge mennesker i Oslo som samhandler innenfor et kulturelt mangfoldig samfunn. BCC Media Samfunn (norrønt: samfundr, «sammenkomst»), Bokmålsordboka er et begrep som i henhold til sammenhengen har flere betydninger: folk i en stat (med felles institusjoner, lover, sedvaner, tradisjoner og lignende); (folket i) bygd, kommune, by, og tettsted; gruppe av folk med felles tro, meninger, formål og lignende (som trossamfunn, kirkesamfunn); og forening (som studentsamfunn, militære samfunn).

24 relasjoner: Antropologi, Biologi, By, Bygd, Familie, Gemeinschaft, Gesellschaft, Historie, Institusjon, Kommune, Kultur, Lingvistikk, Norrøn, Oslofjord Convention Center, Primater, Psykologi, Samfunnsvitenskap, Samhold, Sosial, Sosialt system og sosial struktur, Sosiologi, Stat, Statsvitenskap, Tradisjon.

Antropologi

gammelegyptisk kongegrav, ca. 1279 f.Kr. Antropologi er læren om mennesket.

Ny!!: Samfunn og Antropologi · Se mer »

Biologi

Biologi er læren om den levende naturen og dens organismer (av gresk βιολογία, dvs. bios.

Ny!!: Samfunn og Biologi · Se mer »

By

Chr.Tønsberg ''Norge fremstillet i Tegninger'' som kom ut i 1846-48. En by er et tettbebygd, mer eller mindre avgrenset geografisk område av en viss størrelse og/eller viktighet.

Ny!!: Samfunn og By · Se mer »

Bygd

Heggen på Veme i Ytre Soknedalen småbypreg med offentlige tjenester og handel. Ei bygd (av norrønt bygð, å bygge eller bebygget), også kalt bygda, landsbygda og i mindre grad bygdesamfunn og bondebygd, er gjerne et spredtbebygget område med en viss geografisk utstrekning, der ofte bondegårdsbebyggelse har vært selve grunnlaget for samfunnet.

Ny!!: Samfunn og Bygd · Se mer »

Familie

En familie er en institusjon eller et hushold som består av en gruppe individer som er knyttet sammen gjennom arv (demonstrert eller stipulert) fra felles aner, ekteskap, partnerskap eller adopsjon.

Ny!!: Samfunn og Familie · Se mer »

Gemeinschaft

Gemeinschaft (tysk «fellesskap, samfunn») er i sosiologien en av de to kategoriene for menneskelige forhold (den andre er gesellschaft), introdusert av den tyske sosiologen Ferdinand Tönnies.

Ny!!: Samfunn og Gemeinschaft · Se mer »

Gesellschaft

Gesellschaft (tysk «selskap», «sammenslutning», «samfunn») er i sosiologien en av de to kategoriene for menneskelige forhold (den andre er gemeinschaft), introdusert av den tyske sosiologen Ferdinand Tönnies i 1887.

Ny!!: Samfunn og Gesellschaft · Se mer »

Historie

''Historia'' («Historiens allegori»).Maleri av Nikolaos Gysis (1892). Historie er studiet av fortiden, hovedsakelig den menneskelige historien som er basert på skriftlige kilder, men tiden fra før skriftlige kilder eksisterer som kalles for forhistorie omfattes også av historiefaget med de begrensninger det omfatter.

Ny!!: Samfunn og Historie · Se mer »

Institusjon

Institusjon har litt forskjellige betydninger på norsk.

Ny!!: Samfunn og Institusjon · Se mer »

Kommune

En kommune (tidligere kalt primærkommune) er et geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet innen en statsdannelse.

Ny!!: Samfunn og Kommune · Se mer »

Kultur

Kultur (latin: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere») er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger.

Ny!!: Samfunn og Kultur · Se mer »

Lingvistikk

''Priscian (Priscianus Caesariensis), grammatikeren''. Marmorpanel av Luca della Robbia. Lingvistikk eller språkvitenskap er det vitenskapelige studiet av naturlige språk og tale.

Ny!!: Samfunn og Lingvistikk · Se mer »

Norrøn

Norrøn er betegnelsen på samfunnet og kulturen i Norge og på Island fra rundt 800 til 1319.

Ny!!: Samfunn og Norrøn · Se mer »

Oslofjord Convention Center

Dorothy Vedvik Oslofjord Convention Center er et kommersielt konferansesenter som ligger i Melsomvik i Sandefjord kommune i Vestfold.

Ny!!: Samfunn og Oslofjord Convention Center · Se mer »

Primater

* tørrneseaper.

Ny!!: Samfunn og Primater · Se mer »

Psykologi

Psykologi er undersøkelse av menneskesinnets irrganger.Den greske bokstaven psi er et ofte brukt symbol for psykologien. Psykologi er det vitenskapelige studiet av atferd og mentale prosesser.

Ny!!: Samfunn og Psykologi · Se mer »

Samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap er vitenskapen om hvordan mennesker og sammenslutninger av mennesker utvikler seg i forhold til hverandre.

Ny!!: Samfunn og Samfunnsvitenskap · Se mer »

Samhold

Karl Ragnar Gjertsen Samholdbevegelsen ble etablert i Arendalsområdet etter Arendalskrakket høsten 1886.

Ny!!: Samfunn og Samhold · Se mer »

Sosial

Sosial er et ord avledet av latin socius, «forbundsfelle», som betegner alt som angår samfunnet.

Ny!!: Samfunn og Sosial · Se mer »

Sosialt system og sosial struktur

For å forstå hva et sosialt system er, må man først forstå begrepet sosial struktur.

Ny!!: Samfunn og Sosialt system og sosial struktur · Se mer »

Sosiologi

Sosiologi er studiet av sosial atferd og sosiale fellesskap, inkludert deres opphav, utvikling, organisering, nettverk og institusjoner.

Ny!!: Samfunn og Sosiologi · Se mer »

Stat

En stat er et sett institusjoner som innehar autoritet til å lage regler som styrer folket i ett eller flere samfunn og har indre og ytre suverenitet over et bestemt territorium.

Ny!!: Samfunn og Stat · Se mer »

Statsvitenskap

Statsvitenskap handler blant om politikk, demokratiske prosesser, valg, og hvordan det påvirker samfunnet og de politiske beslutningene. Statsvitenskap er det systematiske studiet av politikk, myndighet, stat og analyse av politiske systemers virkemåte; politikkens aktiviteter, politisk tenkning og politisk oppførsel.

Ny!!: Samfunn og Statsvitenskap · Se mer »

Tradisjon

En tradisjon (fra latin tradere, «overføre») er en sosial praksis, en forestilling, en institusjon eller et produkt som overføres over flere ledd (for eksempel fra generasjon til generasjon), i et samfunn eller i en gruppe.

Ny!!: Samfunn og Tradisjon · Se mer »

Omdirigeringer her:

Samfunnet.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »