Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Sirkel

Index Sirkel

thumb En sirkel er en plan lukket kurve der alle kurvepunktene ligger like langt fra et fast punkt, kalt sentrum.

58 relasjoner: Areal, Arkimedes, Babylonia, Bue (geometri), Diameter, Differensialligning, Diminutiv, Egypt, Ekliptikken, Ellipse, Enhetssirkelen, Episyklus, Euklidsk geometri, Geodetisk kurve, Hypotenus, Irrasjonalt tall, Jorden, Kartesisk koordinatsystem, Katet, Kjeglesnitt, Komplekst tall, Konstruksjon (geometri), Koordinatsystem, Korde, Kule, Kurve, Latin, Lengdegrad, Linje, Linjestykke, Liste over trigonometriske identiteter, Magi, Metrikk, Nordpolen, Origo, Parameterfremstilling, Periferivinkel, Pi, Plan (matematikk), Polarkoordinatsystem, Polarsirkel, Potens til et punkt, Pythagoras’ læresetning, Radio, Religion, Sekant, Sektordiagram, Sentrum, Sirkelmodellen, Sirkelsegment, ..., Stigningstall, Storsirkel, Sydpolen, Tangent (matematikk), Thales' teorem, Trigonometrisk funksjon, Trolldom, Vinkelrett. Utvid indeks (8 mer) »

Areal

Areal, flatemål eller flateinnhold er et mål på størrelsen på overflaten til en gjenstand.

Ny!!: Sirkel og Areal · Se mer »

Arkimedes

Arkimedes (gresk Ἀρχιμήδης) født 287 f.Kr. i Syrakus på Sicilia, død 212 f.Kr., var en matematiker, fysiker og oppfinner i det antikke Hellas.

Ny!!: Sirkel og Arkimedes · Se mer »

Babylonia

Babylonia var et oldtidsrike i Mesopotamia (det moderne Irak).

Ny!!: Sirkel og Babylonia · Se mer »

Bue (geometri)

En bue eller boge er i geometri en vilkårlig kontinuerlig del av en kurve.

Ny!!: Sirkel og Bue (geometri) · Se mer »

Diameter

Sirkelillustrasjon med omkretsen (C) i svart, diameteren (D) i turkis, radius i rødt og senter, eller origo, (O) i lilla. I geometri er diameter i en sirkel eller kule lengden av et rett linjesegment som går gjennom sentrum og hvor begge endepunktene ligger på omkretsen eller kulens overflate.

Ny!!: Sirkel og Diameter · Se mer »

Differensialligning

En differensialligning er en ligning der det inngår en ukjent funksjon og deriverte av denne.

Ny!!: Sirkel og Differensialligning · Se mer »

Diminutiv

Diminutiv (fra latin diminutivus, tidligere deminutivus) er et avledet ord som betegner en mindre form av det som det opprinnelige ordet betegner.

Ny!!: Sirkel og Diminutiv · Se mer »

Egypt

Egypt, offisielt Den arabiske republikk(en) Egypt, er et land i Nordøst-Afrika, og delvis i Midtøsten på grunn av den tilhørende Sinaihalvøya.

Ny!!: Sirkel og Egypt · Se mer »

Ekliptikken

Tegning som viser ekliptikken. Ekliptikken er den imaginære sirkelen på himmelkulen som solen beveger seg over i løpet av ett år.

Ny!!: Sirkel og Ekliptikken · Se mer »

Ellipse

thumb En ellipse er i matematikk en type kjeglesnitt, en plan kurve dannet som skjæringslinjen mellom et plan og en kjegleflate.

Ny!!: Sirkel og Ellipse · Se mer »

Enhetssirkelen

Enhetssirkelen. Størrelsen ''t'' er vinkelen. Enhetssirkelen er en sirkel der radien er 1 og omkretsen er 2π.

Ny!!: Sirkel og Enhetssirkelen · Se mer »

Episyklus

ptolemeiske systemet; planeten beveger seg over en episyklus A hvis midtpunkt kretser over en deferent C rundt ekvanten B som ligger midt imot jorden (blå) En episyklus er en sirkelbevegelse rundt et middelpunkt som i sin tur beveger seg lang periferien på en annen, vanligvis større, sirkel.

Ny!!: Sirkel og Episyklus · Se mer »

Euklidsk geometri

Euklid Euklidsk geometri er et matematisk system tilskrevet den greske matematikeren Euklid av Alexandria.

Ny!!: Sirkel og Euklidsk geometri · Se mer »

Geodetisk kurve

storsirkler. En geodetisk kurve eller geodetisk linje er en kurve som følger den korteste veien mellom to punkt på en flate eller i et rom.

Ny!!: Sirkel og Geodetisk kurve · Se mer »

Hypotenus

Hypotenus vist i en rettvinklet trekant. En hypotenus er en rettvinklet trekants lengste side, eller den som er på motsatt side av den rette vinkelen.

Ny!!: Sirkel og Hypotenus · Se mer »

Irrasjonalt tall

Et irrasjonalt tall er et reelt tall som ikke kan skrives som en brøk av to heltall.

Ny!!: Sirkel og Irrasjonalt tall · Se mer »

Jorden

Tidsur hvor arkeikum (grått) og proterozoikum (blått) opptar nesten hele jordens historie. Viktige hendelser er tegnet inn. Jorden eller jorda (latin: Tellus eller Terra) er den planeten hvor vi mennesker oppstod og bor på, og er den tredje planeten i vårt solsystem regnet fra solen.

Ny!!: Sirkel og Jorden · Se mer »

Kartesisk koordinatsystem

Det kartesiske koordinatsystem med fire merkede punkter: (2,3) i grønn, (-3,1) i rød, (-1.5,-2.5) i blå og (0,0), origo, i lilla. I det kartesiske koordinatsystemet er koordinataksene vinkelrett på hverandre.

Ny!!: Sirkel og Kartesisk koordinatsystem · Se mer »

Katet

De to katetene vist i en rettvinklet trekant. Katet (fra gr. kathetos, loddlinje) er de to korte sidene i en rettvinklet trekant, og står i rett vinkel (90º) på hverandre.

Ny!!: Sirkel og Katet · Se mer »

Kjeglesnitt

Ulike kjeglesnitt oppstår avhengig av snittplanets retning, parabel når det er parallelt med siden i dobbeltkjeglen (1), ellipse eller sirkel når det skjærer gjennom kjeglen (2) og hyperbel når snittplanet skjærer gjennom begge kjeglene (3). Et snitt mellom en kjegleflate og et plan kan gi ulike typer kjeglesnitt Et kjeglesnitt er en kurve, laget som en skjæringslinje mellom et plan og en kjegleflate.

Ny!!: Sirkel og Kjeglesnitt · Se mer »

Komplekst tall

vektor i det komplekse planet. Et komplekst tall er tall på formen a + bi der a og b er reelle tall og i er den imaginære enheten med egenskapen i^2.

Ny!!: Sirkel og Komplekst tall · Se mer »

Konstruksjon (geometri)

Halvering av en vinkel ved bruk av passer og linjal. Konstruksjon i euklidsk geometri består i å konstruere nye punkt, linjestykker eller vinkler med gitte egenskaper kun ved bruk av passer og linjal.

Ny!!: Sirkel og Konstruksjon (geometri) · Se mer »

Koordinatsystem

'''Kartesiske''', '''skjevvinklete''' og '''krumlinjete''' koordinater. Koordinatsystem benyttes for å angi punkter på en entydig måte i et rom eller på en geometrisk mangfoldighet.

Ny!!: Sirkel og Koordinatsystem · Se mer »

Korde

tangent. En korde er et linjestykke mellom to punkter på en sirkel.

Ny!!: Sirkel og Korde · Se mer »

Kule

Kule kan bety.

Ny!!: Sirkel og Kule · Se mer »

Kurve

En skrulinje eller heliks er en typisk kurve. En kurve i matematikk kan beskrives som et endimensjonalt geometrisk objekt, en kontinuerlig samling av punkt i det reelle rommet Rn eller i det komplekse rommet Cn.

Ny!!: Sirkel og Kurve · Se mer »

Latin

Latin er et indoeuropeisk språk i den italiske gruppen.

Ny!!: Sirkel og Latin · Se mer »

Lengdegrad

Jordens koordinatsystem i lengdegrader og breddegrader. 0-meridianen ved Greenwich. Lengdegrad eller meridian er den ene av to akser i jordens koordinatsystem, hvilket går mellom Nordpolen og Sydpolen.

Ny!!: Sirkel og Lengdegrad · Se mer »

Linje

y-aksen i det samme punktet). En representasjon av et linjestykke. Begrepet linje ble introdusert av oldtidens matematikere til å representere rette objekter med ubetydelig bredde og dybde.

Ny!!: Sirkel og Linje · Se mer »

Linjestykke

Linjestykket ''b''.

Ny!!: Sirkel og Linjestykke · Se mer »

Liste over trigonometriske identiteter

Cosinus og sinus på enhetssirkelen I matematikk er trigonometriske identiteter likheter som involverer trigonometriske funksjoner og er sanne for alle verdier av variablene.

Ny!!: Sirkel og Liste over trigonometriske identiteter · Se mer »

Magi

Magi kan defineres som handlinger i den hensikt å påvirke ikke-sansbare fenomener.

Ny!!: Sirkel og Magi · Se mer »

Metrikk

Versemål eller metrikk (av gresk: «mål») er et begrep innen verselære.

Ny!!: Sirkel og Metrikk · Se mer »

Nordpolen

Kart over NordpolenDen geografiske nordpol er planeten Jordens nordligste punkt.

Ny!!: Sirkel og Nordpolen · Se mer »

Origo

Origo i et todimensjonalt kartesisk koordinatsystem Origo i matematikk, er punktet i et koordinatsystem der alle koordinatene er null, eller også punktet der aksene i koordinatsystemet skjærer hverandre.

Ny!!: Sirkel og Origo · Se mer »

Parameterfremstilling

Sommerfuglkurven kan defineres ved en parametrisering av x og y En parameterfremstilling av en geometrisk figur er en måte å representere figuren ved hjelp av parametre.

Ny!!: Sirkel og Parameterfremstilling · Se mer »

Periferivinkel

Periferivinkelen ψ ligger i punktet V og spenner over sirkelbuen AB. En periferivinkel er en vinkel med toppunkt på periferien (omkretsen) til en sirkel.

Ny!!: Sirkel og Periferivinkel · Se mer »

Pi

En sirkel med diameter lik 1 har en omkrets lik pi. Den matematiske konstanten (symbol: pi (minuskel pi), gresk bokstav) er definert som forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel:.

Ny!!: Sirkel og Pi · Se mer »

Plan (matematikk)

To plan i det tre-dimensjonale rommet Et plan eller en plan flate er i matematikk et geometrisk objekt med den egenskapen at en rett linje gjennom to vilkårlige punkt i planet er inneholdt fullt og helt i planet.

Ny!!: Sirkel og Plan (matematikk) · Se mer »

Polarkoordinatsystem

To punkter med tilhørende koordinatsett angitt med polarkoordinater Et polarkoordinatsystem er et koordinatsystem hvor hvert punkt i et plan er bestemt ut ifra avstanden fra et gitt punkt (vanligvis origo) og vinkel i forhold til X-aksen.

Ny!!: Sirkel og Polarkoordinatsystem · Se mer »

Polarsirkel

Kart som viser den nordlige polar­sirkelen markert som en stiplet sirkel. Krysset i midten er 90° N. De konsentriske heltrukne blå sirklene utover fra midten er: 80° N, 70° N og 60° N; deler av 50° N er også vist. Nullmeridianen er linjen som går rett nedover fra Nordpolen. Kart som viser den sydlige polarsirkelen markert som en stiplet sirkel. 90° S er i midten.De konsentriske heltrukne blå sirklene utover fra midten er: 80° S, 70° S og 60° S; små deler av 50° S er også vist. Nullmeridianen er linjen som går rett oppover fra Sydpolen. annen verdenskrig.) Polarsirkelsenteret på Saltfjellet. Roberto González. Polarsirkel er betegnelsen på to breddesirkler rundt jordens poler som markerer grensen for det området som har mørketid og midnattssol.

Ny!!: Sirkel og Polarsirkel · Se mer »

Potens til et punkt

Potensen til et punkt i forhold til en sirkel er definert innen euklidsk geometri.

Ny!!: Sirkel og Potens til et punkt · Se mer »

Pythagoras’ læresetning

En rettvinklet trekant med de to katetene a og b og hypotenusen c. Pythagoras' læresetning er en av de mest grunnleggende læresetninger innen euklidsk geometri og kan uttrykkes som: «I en rettvinklet trekant er summen av kvadratene på katetene lik kvadratet på hypotenusen.» De to katetene er de korteste sidene i trekanten, og hypotenusen er den lengste.

Ny!!: Sirkel og Pythagoras’ læresetning · Se mer »

Radio

Eldre radiomottaker av Truetone-model Radio er en teknologi som tillater sending av signaler ved å modulere elektromagnetiske bølger som ikke trenger et medium å forplante seg i, men brer seg gjennom luft og vakuum like godt.

Ny!!: Sirkel og Radio · Se mer »

Religion

250px Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden.

Ny!!: Sirkel og Religion · Se mer »

Sekant

Eksempel på en sekant ''S'' som skjærer gjennom en kurve ''K'' i to punkter ''P'' og ''Q''. En sekant er en rett linje som skjærer i gjennom en kurve i minst to punkt.

Ny!!: Sirkel og Sekant · Se mer »

Sektordiagram

Kakediagram som viser forholdet mellom antallet på engelsktalende i ulike land. Et sektordiagram (eller sirkeldiagram, kakediagram) er et sirkulært diagram delt opp i sektorer som illustrerer forholdet mellom ulike størrelser.

Ny!!: Sirkel og Sektordiagram · Se mer »

Sentrum

Sentrum har mange betydninger.

Ny!!: Sirkel og Sentrum · Se mer »

Sirkelmodellen

Sirkelmodellen eller ''Den koncentriska modellen'' A Bysentrum ("Loop" og Central Business District) B Overgangssone (Zone in Transition) C Arbeiderboligområder D Bostadsområde for middelklassen E Høystatusområder Sirkelmodellen, Den koncentriska modellen eller Sirkelskivemodellen er en modell for bystruktur som er basert på ideen om at en by består av sirkler fra sentrum og utover.

Ny!!: Sirkel og Sirkelmodellen · Se mer »

Sirkelsegment

Sirkelsegmentet er her markert med gul farge. α.

Ny!!: Sirkel og Sirkelsegment · Se mer »

Stigningstall

I matematikk er stigningstallet til en kurve et mål for hvor bratt den er.

Ny!!: Sirkel og Stigningstall · Se mer »

Storsirkel

En storsirkel deler kulen (sfæren) i to like halvkuler. En storsirkel er en sirkel på overflaten av en kule som har samme omkrets som kulen.

Ny!!: Sirkel og Storsirkel · Se mer »

Sydpolen

Kartografisk fremstilt bilde over sydpolen. Sydpolen, eller Sørpolen, er det geografisk sydligste punktet på jordkloden, i kartografiske henseende definert som 90°S.

Ny!!: Sirkel og Sydpolen · Se mer »

Tangent (matematikk)

Eksempel på korde, sekant og tangent Tangent innen geometri er betegnelsen på en linje som berører en sirkel eller en annen kurve.

Ny!!: Sirkel og Tangent (matematikk) · Se mer »

Thales' teorem

Hvordan transversalteoremet kan benyttes til å måle høyden av en pyramide, D/A.

Ny!!: Sirkel og Thales' teorem · Se mer »

Trigonometrisk funksjon

I matematikken er trigonometriske funksjoner funksjoner av en vinkel.

Ny!!: Sirkel og Trigonometrisk funksjon · Se mer »

Trolldom

Fargelagt trykk fra 1600-tallet. Trolldom var den juridiske betegnelsen på trolldoms- og hekserikriminalitet, altså lovbrudd, i den tidsperioden hekseprosessene pågikk.

Ny!!: Sirkel og Trolldom · Se mer »

Vinkelrett

To linjer eller plan står vinkelrett, normalt eller perpendikulært på hverandre om supplementvinklene mellom de er like store, det vil si hvis begge supplementærvinklene er π/2 radianer eller 90°.

Ny!!: Sirkel og Vinkelrett · Se mer »

Omdirigeringer her:

Runding, Sirkulær, , .

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »