Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Nedlasting
Raskere tilgang enn browser!
 

Temperatur

Index Temperatur

Temperatur er den fysiske egenskapen som er det viktigste grunnlaget for om en gjenstand oppfattes som varm eller kald.

37 relasjoner: Aggregattilstand, Atom, Boltzmanns konstant, Det absolutte nullpunkt, Elektronvolt, Energi, England, Entropi, Fahrenheit, Faseovergang, Fysikk, Grad celsius, Ideell gass, Indre energi, Kanonisk ensemble, Kelvin, Kjemisk reaksjon, Kvantemekanikk, Latent varme, Lukket system, Måling, Mikrokanonisk ensemble, Molekyl, Motstand (resistans), Plancks strålingslov, SI-systemet, Solen, Statistisk fysikk, Storkanonisk ensemble, Temperatur (meteorologi), Termisk energi, Termodynamikk, Termometer, USA, Varme, Volum, Wiens forskyvningslov.

Aggregattilstand

Oversikt over aggregattilstander og faseoverganger. Aggregattilstand er tilstander stoffer/materialer kan opptre i. De aggregattilstandene som forekommer hyppigst på jordkloden, er faststoff, flytende og gassform.

Ny!!: Temperatur og Aggregattilstand · Se mer »

Atom

Innen kjemi og fysikk er et atom en submikroskopisk struktur som ikke kan deles i mindre elementer via kjemiske reaksjoner og beholde sine kjemiske egenskaper.

Ny!!: Temperatur og Atom · Se mer »

Boltzmanns konstant

Boltzmanns konstant (k eller kB) er den fysiske konstanten som knytter temperatur til energi.

Ny!!: Temperatur og Boltzmanns konstant · Se mer »

Det absolutte nullpunkt

Den raske utvidelsen av gasser som forlater Bumerangtåka forårsaker den lavest observerte temperatur utenfor et laboratorium. Det absolutte nullpunkt i fysikken er den laveste temperatur som er mulig, og den er på -273,15 °C, eller 0 K. Selve det absolutte nullpunkt kan ikke nås, men det er en meget viktig teoretisk og eksperimentell grense.

Ny!!: Temperatur og Det absolutte nullpunkt · Se mer »

Elektronvolt

En elektronvolt (symbol: eV) er en måleenhet for energimengde.Det er den mengden energi som et enkelt ubundet elektron mottar når det passerer gjennom en elektrisk potensialdifferanse på én volt i vakuum, slik at det blir akselerert og tar opp kinetisk energi.

Ny!!: Temperatur og Elektronvolt · Se mer »

Energi

akustisk energi, røntgenstråling, gammastråling og lys. Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

Ny!!: Temperatur og Energi · Se mer »

England

England (på engelsk uttalt) (angelsaksisk: Englaland, mellomengelsk: Engelond) er det største og mest folkerike konstituerende landet, 10 Downing Street.

Ny!!: Temperatur og England · Se mer »

Entropi

Når is smelter i et glass vann i et varmt rom, øker entropien. Dette eksemplet ble for første gang benyttet av Clausius i 1862. Entropi ble definert av den tyske fysiker Rudolf Clausius i 1864 for å beskrive kvantitativt hvordan varme kan omgjøres til nyttig arbeid.

Ny!!: Temperatur og Entropi · Se mer »

Fahrenheit

Fahrenheit.

Ny!!: Temperatur og Fahrenheit · Se mer »

Faseovergang

Oversikt over aggregattilstander og faseoverganger. En faseovergang i fysikken betyr at stoff endrer kvalitative fysiske egenskaper, det vil si at det går fra en fase (aggregattilstand) til en annen.

Ny!!: Temperatur og Faseovergang · Se mer »

Fysikk

En superleder viser Meissner-effekten. Fysikk (fra gresk, φυσικός (physikos), «naturlig», og φύσις (physis), «natur») er vitenskapen om naturen, universets elementære byggestener og de fundamentale kreftene som virker mellom dem.

Ny!!: Temperatur og Fysikk · Se mer »

Grad celsius

Grad celsius (symbol: °C) er en måleenhet for temperatur.

Ny!!: Temperatur og Grad celsius · Se mer »

Ideell gass

En ideell gass er en forenklet tilnærming til virkelige gasser.

Ny!!: Temperatur og Ideell gass · Se mer »

Indre energi

Indre energi er en viktig størrelse i termodynamikk og betegner energien som finnes i en lukket mengde med stoff.

Ny!!: Temperatur og Indre energi · Se mer »

Kanonisk ensemble

Det kanoniske ensemblet i fysikken er et statistisk ensemble som beskriver et delvis åpent system, med konstant temperatur og volum, som kan utveksle energi med omgivelsene.

Ny!!: Temperatur og Kanonisk ensemble · Se mer »

Kelvin

Kelvin er den grunnleggende SI-enheten for måling av temperatur, og er en av de syv grunnenhetene i SI-systemet.

Ny!!: Temperatur og Kelvin · Se mer »

Kjemisk reaksjon

eksoterm syre/base-reaksjon. En kjemisk reaksjon er en prosess hvor ett eller flere stoffer reagerer og danner en eller flere nye forbindelser.

Ny!!: Temperatur og Kjemisk reaksjon · Se mer »

Kvantemekanikk

Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse.

Ny!!: Temperatur og Kvantemekanikk · Se mer »

Latent varme

Latent varme er varmemengden som må til for at et stoff skal gjennomgå en faseovergang (endre aggregattilstand).

Ny!!: Temperatur og Latent varme · Se mer »

Lukket system

Et Lukket system er et system som er adskilt fra omgivelsene slik at det ikke skjer noen utveksling av materie med omgivelsene, i motsetning til et åpent system.

Ny!!: Temperatur og Lukket system · Se mer »

Måling

Målinger av ulike slag Måling er bestemmelse av kvantitet.

Ny!!: Temperatur og Måling · Se mer »

Mikrokanonisk ensemble

Det mikrokanoniske ensemblet i fysikken er et statistisk ensemble som beskriver et lukket system, dvs.

Ny!!: Temperatur og Mikrokanonisk ensemble · Se mer »

Molekyl

2D (høyre) representasjon av terpenoid-molekylet atisan. Vannmolekyl Eksempel på et makromolekyl: humant hemoglobin. De fire polypeptidsubenhetene er markert med rødt og blått. De jernholdinge heme-gruppene er farget grønne. Et molekyl er en elektrisk nøytral enhet som består av minst to atomer.

Ny!!: Temperatur og Molekyl · Se mer »

Motstand (resistans)

Ordet «motstand» brukes også om den elektroniske komponenten resistor. Skjemasymboler for motstand Elektrisk motstand eller elektrisk resistans er et fysisk fenomen som uttrykker at det koster energi å transportere elektriske ladninger.

Ny!!: Temperatur og Motstand (resistans) · Se mer »

Plancks strålingslov

Energispekteret til et svart legeme ved ulike temperaturer. Plancks strålingslov ble funnet av den tyske fysiker Max Planck i slutten av året 1900.

Ny!!: Temperatur og Plancks strålingslov · Se mer »

SI-systemet

A. SI-systemet (etter den franske definisjonen Système international d'unités; Det internasjonale enhetssystem) er et internasjonalt system for måling av fysiske størrelser.

Ny!!: Temperatur og SI-systemet · Se mer »

Solen

Solen, eller sola, er stjernen i sentrum av solsystemet som jorden og andre objekter (planeter, asteroider, meteoroider, kometer og støv) går i bane rundt.

Ny!!: Temperatur og Solen · Se mer »

Statistisk fysikk

Statistisk fysikk (statistisk mekanikk) er den grenen av fysikken som ved hjelp av statistiske modeller beskriver systemer med et stort antall partikler.

Ny!!: Temperatur og Statistisk fysikk · Se mer »

Storkanonisk ensemble

Det storkanoniske ensemblet i fysikken er et statistisk ensemble som beskriver et åpent system som kan utveksle både energi og partikler med omgivelsene.

Ny!!: Temperatur og Storkanonisk ensemble · Se mer »

Temperatur (meteorologi)

Temperatur er målet på et stoffs indre bevegelsesenergi (hvor hurtig atomene/molekylene beveger seg).

Ny!!: Temperatur og Temperatur (meteorologi) · Se mer »

Termisk energi

Termisk energi er i termodynamikken et uttrykk for energien til et materiale som skyldes den kinetiske energien som det har på grunn av uordnede bevegelser til atomer og molekyler.

Ny!!: Temperatur og Termisk energi · Se mer »

Termodynamikk

Termodynamikk er en gren av fysikken som ble utviklet på 1800-tallet i forbindelse med at varmekraftmaskinen gjorde det mulig å omdanne høy temperatur til mekanisk arbeid.

Ny!!: Temperatur og Termodynamikk · Se mer »

Termometer

Et kvikksølvtermometer Et termometer er et instrument for å måle temperatur.

Ny!!: Temperatur og Termometer · Se mer »

USA

USA, offisielt Amerikas forente stater (engelsk: United States of America), De forente stater (engelsk: The United States) eller Sambandsstatene, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.

Ny!!: Temperatur og USA · Se mer »

Varme

Varme (med standardsymbol Q) er, etter en streng definisjon, termisk energi overført fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur.

Ny!!: Temperatur og Varme · Se mer »

Volum

En målebeger kan benyttes for å måle volum Volum er et geometrisk mål på romlig utstrekning.

Ny!!: Temperatur og Volum · Se mer »

Wiens forskyvningslov

Spektrale strålingsintensiteter ved forskjellige temperaturer. Wiens forskyvningslov er en lov i fysikken som sier at den spektrale energitettheten til sort stråling varierer ikke med bølgelengden og temperaturen uavhengig av hverandre, men på en sammenkoblet måte.

Ny!!: Temperatur og Wiens forskyvningslov · Se mer »

Omdirigeringer her:

Temperaturen, Temperaturer.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »