Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Uorganisk forbindelse

Index Uorganisk forbindelse

Saltet kobolt(II)klorid er en uorganisk forbindelse Uorganiske forbindelser er kjemiske forbindelser som ikke er organiske, dvs.

26 relasjoner: Base, Biokjemi, Biologi, Cyanat, Cyanid, Fosfat, Geokjemi, Karbid, Karbon, Karbonat, Karbondioksid, Karbonmonoksid, Karbonsyre, Kjemisk forbindelse, Klorid, Koksalt, Liste over grunnstoffer med uorganiske forbindelser, Liste over uorganiske forbindelser, Mineral, Mineralogi, Natrium, Nitrogen, Oksygen, Organisk forbindelse, Syre, Vann.

Base

En base er et kjemisk stoff som er i stand til å motta ett eller flere H+-ioner.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Base · Se mer »

Biokjemi

Biokjemi er læren om livets kjemi, det vil si læren om biomolekylene som deltar i de kjemiske prosessene i levende organismer. Bildet viser en del av en DNA-dobbeltheliks. Biokjemi er læren om de kjemiske prosesser i levende organismer, eller sagt på en annen måte; det molekylære grunnlaget for liv.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Biokjemi · Se mer »

Biologi

Biologi er læren om den levende naturen og dens organismer (av gresk βιολογία, dvs. bios.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Biologi · Se mer »

Cyanat

Cyanationet er et anion med den kjemiske formelen − eller −. I vannløsninger er det en base og danner isocyanisk syre, HNCO.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Cyanat · Se mer »

Cyanid

Cyanid-ionet CN− Cyanid er et anion med kjemisk betegnelse CN-.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Cyanid · Se mer »

Fosfat

Fosfat er en betegnelse for fosforsyrenes salter og for organiske forbindelser som inneholder fosfatgrupper.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Fosfat · Se mer »

Geokjemi

Geokjemi er studiet av kjemisk sammensetning av Jorden og andre planeter, kjemiske prosesser og reaksjoner som styrer sammensetningen av bergarter og jord, og syklene til stoff og energi som transporterer jordens kjemiske komponenter i tid og rom, og deres samspill med hydrosfæren og atmosfæren.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Geokjemi · Se mer »

Karbid

Kalsiumkarbid Et karbid er en kjemisk forbindelse mellom karbon (karbon) og et annet grunnstoff, hvor forbindelsen i fast form ikke danner molekylgitter.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Karbid · Se mer »

Karbon

Karbon eller kullstoff er et ikke-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol C og atomnummer 6.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Karbon · Se mer »

Karbonat

Grafisk framstilling av et Karbonat-ion. Karbonat er et ion med den kjemiske formelen CO32-.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Karbonat · Se mer »

Karbondioksid

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO2, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse. Med metalloksider eller hydroksid, kan karbondioksid danne to typer salter, nemlig karbonater og hydrogenkarbonat. CO2 er en viktig del av det globale karbonkretsløpet, samt en naturlig del av luften som en viktig drivhusgass i atmosfæren: Menneskelig aktivitet, spesielt forbrenning av fossile energikilder, har økt andelen parts per million (ppm) CO2 i atmosfæren fra cirka 280 før starten av industrialiseringen til cirka 400 ppm i 2015. Denne tendensen er fortsatt stigende. Denne økningen resulterer i en forsterkning av den naturlige drivhuseffekten, som i sin tur er årsaken til dagens globale oppvarming. Ved forbrenning av stoffer som inneholder karbon med tilstrekkelig oksygen oppstår CO2. Gassen oppstår også i organismer og levende vesener som et produkt av celleånding. Planter, algerer og noen bakterier og arkebakterier konverterer CO2 etter fiksering i biomasse. Under fotosyntesen skapes glukose fra uorganisk CO2 og vann. CO2 kan være giftig, men konsentrasjonen i luften er langt fra nok til at det er skadelig. Den har et bred spektrum av teknisk anvendelser. I kjemiske industri brukes den for eksempel ved fremstilling av urea. I fast form som tørris er CO2 mye brukt som kjølemiddel, og som såkalt superkritisk karbondioksid blir brukt som løse- og ekstraheringsmiddel.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Karbondioksid · Se mer »

Karbonmonoksid

thumb Karbonmonoksid, også kalt kullos og karbonoksid, med kjemisk formel CO, er en fargeløs, tilnærmet luktfri, brennbar og svært giftig gass.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Karbonmonoksid · Se mer »

Karbonsyre

Karbonsyre (også kalt kullsyre) er en uorganisk syre med den kjemiske formelen H2CO3.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Karbonsyre · Se mer »

Kjemisk forbindelse

Et vannmolekyl er et eksempel på en kjemisk sammensetning, det består av to deler hydrogen og en del oksygen. En kjemisk forbindelse er en ren kjemisk substans som består av to eller flere ulike kjemiske elementer som kan bli separert til enklere substanser ved kjemiske reaksjoner.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Kjemisk forbindelse · Se mer »

Klorid

Et klorid er en forbindelse av det kjemiske grunnstoffet klor der klor har oksidasjonstallet –I.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Klorid · Se mer »

Koksalt

Modell av ionegitteret i et krystall av natriumklorid. Kjemisk formel:NaCl Saltkrystall Saltkrystall Koksalt eller natriumklorid (NaCl) er et salt, og er en kombinasjon av grunnstoffene natrium (Na) og klor (Cl), og er kjent som vanlig bordsalt.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Koksalt · Se mer »

Liste over grunnstoffer med uorganiske forbindelser

Liste over grunnstoffer med uorganiske forbindelser.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Liste over grunnstoffer med uorganiske forbindelser · Se mer »

Liste over uorganiske forbindelser

Liste over uorganiske forbindelser.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Liste over uorganiske forbindelser · Se mer »

Mineral

Beryll Mineraler er homogene, naturlig forekommende, faste, uorganiske stoffer med en definert krystallstruktur av atomer av bestemte grunnstoffer som sitter i bestemte posisjoner.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Mineral · Se mer »

Mineralogi

Mineralogi er læren om mineralene, som igjen er byggestener for bergartene.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Mineralogi · Se mer »

Natrium

Symbol: Na Modell av et natriumion. Et natriumion er et elektrisk positivt ladet natriumatom Symbol: Na+ Natrium er et grunnstoff med kjemisk symbol Na og atomnummer 11.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Natrium · Se mer »

Nitrogen

Nitrogen eller kvelstoff er et grunnstoff med kjemisk symbol N og atomnummer 7.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Nitrogen · Se mer »

Oksygen

Oksygen (fra gresk ὀξύς, oxys, «syre», bokstavelig «skarp», fra smaken av syrer, og -γενής, -genēs, «produsent», bokstavelig «opphav»), eldre betegnelse surstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol O og atomnummer 8.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Oksygen · Se mer »

Organisk forbindelse

Organiske forbindelser er kjemiske forbindelser som inneholder karbon, med unntak av karbonoksider, og salter av kullsyre og blåsyre (karbonater og cyanater).

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Organisk forbindelse · Se mer »

Syre

En syre (ofte representert ved den generelle formelen HA) blir vanligvis beskrevet som et kjemikalie som øker vannets hydrogenionekativitet når det blir løst opp.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Syre · Se mer »

Vann

Vann (uttale) eller vatn (fra norrønt vatn) er en kjemisk forbindelse og et polart molekyl.

Ny!!: Uorganisk forbindelse og Vann · Se mer »

Omdirigeringer her:

Uorganisk sambinding.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »