Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Væske

Index Væske

Væske betegner en aggregattilstand (fase) som har fast volum, men ikke fast form.

50 relasjoner: Aceton, Aggregattilstand, Alexandria, Arkimedes, Arkimedes' skrue, Barometer, Bølge, Bernoulli-prinsippet, Blaise Pascal, Brom, Det absolutte nullpunkt, Dråpe, Euler-ligningene, Farmasi, Faseovergang, Faststoff, Fysikk, Gass, Grunnstoff, Hevert, Hydraulikk, Hydrodynamikk, Ikke-newtonsk væske, Isaac Newton, Kaosteori, Kjemi, Kjemisk reaksjon, Kritisk temperatur, Ktesibios, Kvantemekanikk, Kvikksølv, Løsemiddel, Lysets hastighet, Molekyl, Navier-Stokes-ligningene, Oppdrift, Overflatespenning, Polaritet, Propanol, Proporsjonalitet, Prosessindustri, Såpe, Standard trykk og temperatur, Superfluiditet, Temperatur, Tetthet, Trykk, Tsunami, Tyngdeakselerasjon, Viskositet.

Aceton

Aceton Aceton (propan-2-on eller propanon), CH3(CO)CH3, er det enkleste av ketonene.

Ny!!: Væske og Aceton · Se mer »

Aggregattilstand

Oversikt over aggregattilstander og faseoverganger. Aggregattilstand er tilstander stoffer/materialer kan opptre i. De aggregattilstandene som forekommer hyppigst på jordkloden, er faststoff, flytende og gassform.

Ny!!: Væske og Aggregattilstand · Se mer »

Alexandria

Alexandria (gresk Αλεξάνδρεια, koptisk: Rakotə, arabisk: الإسكندرية Al-ʼIskandariya), populært kalt «Middelhavets perle», er den nest største byen og et betydelig økonomisk senter i Egypt.

Ny!!: Væske og Alexandria · Se mer »

Arkimedes

Arkimedes (gresk Ἀρχιμήδης) født 287 f.Kr. i Syrakus på Sicilia, død 212 f.Kr., var en matematiker, fysiker og oppfinner i det antikke Hellas.

Ny!!: Væske og Arkimedes · Se mer »

Arkimedes' skrue

Arkimedes' skrue er en maskin med et roterende skrueformet blad inni et rør. Innretningen drives med håndmakt og brukes til å løfte og pumpe opp vann. Arkimedes' skrue er en trykkløs pumpe oppkalt etter oppfinneren, den greske matematikeren Arkimedes (287-212 f.Kr.). Innretningen ble laget for å transportere vann oppover.

Ny!!: Væske og Arkimedes' skrue · Se mer »

Barometer

Et barometer er et instrument som brukes til å måle atmosfærisk lufttrykk.

Ny!!: Væske og Barometer · Se mer »

Bølge

Utslaget i en harmonisk bølge ved et gitt tidspunkt vaierer som en sinuskurve med avstanden. En bølge er en forstyrrelse eller utslag som sprer seg gjennom rommet med konstant hastighet og dermed overfører energi.

Ny!!: Væske og Bølge · Se mer »

Bernoulli-prinsippet

En vind av luft strømmer intil en venturimeter. Stillingsenergien øker på bekostning av væsketrykket, som vist ved forskjell i høyden på to kolonner med vann. Bernoullis prinsipp slår fast at når gjennomstrømningen av et medium øker, vil trykket minke, altså at når en luft- eller væskemasse rører seg, vil trykket bli mindre enn om mediet står i ro.

Ny!!: Væske og Bernoulli-prinsippet · Se mer »

Blaise Pascal

Blaise Pascal (19. juni 1623 – 19. august 1662) var en fransk matematiker, fysiker, oppfinner, filosof og religiøs skribent, som la grunnlaget for moderne sannsynlighetsteori.

Ny!!: Væske og Blaise Pascal · Se mer »

Brom

Brom er et grunnstoff med kjemisk symbol Br og atomnummer 35.

Ny!!: Væske og Brom · Se mer »

Det absolutte nullpunkt

Den raske utvidelsen av gasser som forlater Bumerangtåka forårsaker den lavest observerte temperatur utenfor et laboratorium. Det absolutte nullpunkt i fysikken er den laveste temperatur som er mulig, og den er på -273,15 °C, eller 0 K. Selve det absolutte nullpunkt kan ikke nås, men det er en meget viktig teoretisk og eksperimentell grense.

Ny!!: Væske og Det absolutte nullpunkt · Se mer »

Dråpe

Vann som drypper fra en kran Grafisk framstilling som illustrerer fire stadier av dråpeforming Dråpe som treffer et glass med vann En dråpe er en liten mengde væske, som er helt eller nesten helt avgrenset av frie overflater.

Ny!!: Væske og Dråpe · Se mer »

Euler-ligningene

Eulerligningene styrer bevegelsen til en kompressibel og ikke-viskøs væske i væskedynamikken.

Ny!!: Væske og Euler-ligningene · Se mer »

Farmasi

Hygieabeger med slange fra Svaneapoteket i Lund Farmasi (fra gresk φάρμακον (fármakon).

Ny!!: Væske og Farmasi · Se mer »

Faseovergang

Oversikt over aggregattilstander og faseoverganger. En faseovergang i fysikken betyr at stoff endrer kvalitative fysiske egenskaper, det vil si at det går fra en fase (aggregattilstand) til en annen.

Ny!!: Væske og Faseovergang · Se mer »

Faststoff

Strukturen i en krystall av natriumklorid. Det superlette faste stoffet aerogel. Faststoff er en aggregattilstand eller fase karakterisert ved motstand mot deformasjon og endringer i volum.

Ny!!: Væske og Faststoff · Se mer »

Fysikk

En superleder viser Meissner-effekten. Fysikk (fra gresk, φυσικός (physikos), «naturlig», og φύσις (physis), «natur») er vitenskapen om naturen, universets elementære byggestener og de fundamentale kreftene som virker mellom dem.

Ny!!: Væske og Fysikk · Se mer »

Gass

Driftende røykpartikler er et ledetråd for bevegelsen til den omkringliggende gassen. Gass er en aggregattilstand hvor stoffet består av fritt bevegelige molekyler og/eller atomer.

Ny!!: Væske og Gass · Se mer »

Grunnstoff

Et grunnstoff er et stoff som ved konvensjonelle kjemiske metoder ikke kan adskilles i flere stoffer.

Ny!!: Væske og Grunnstoff · Se mer »

Hevert

Hevertprinsippet. Hevert er en slange eller et rør som kan flytte væske fra et reservoar via et høyereliggende punkt og ned i et lavereliggende reservoar (se figur), uten noe behov for pumping.

Ny!!: Væske og Hevert · Se mer »

Hydraulikk

Hydraulikk er læren som hører til fluidmekanikken, og beskjeftiger seg i hovedsak med dens tekniske anvendelse – overføring av energi gjennom rør eller andre legemer.

Ny!!: Væske og Hydraulikk · Se mer »

Hydrodynamikk

Hydrodynamikk (bokstavelig «vannbevegelse») er fluiddynamikk tatt i bruk på væsker, som vann, alkohol, olje og blod.

Ny!!: Væske og Hydrodynamikk · Se mer »

Ikke-newtonsk væske

En ikke-newtonsk væske er en væske hvis forhold mellom skjærspenning og skjærhastighet ikke er proporsjonalt, slik at væskens viskositet vil variere med skjærhastigheten den utsettes for.

Ny!!: Væske og Ikke-newtonsk væske · Se mer »

Isaac Newton

Isaac Newton (født, død) var en engelsk matematiker, fysiker, astronom, alkymist, kjemiker, oppfinner, og naturfilosof.

Ny!!: Væske og Isaac Newton · Se mer »

Kaosteori

Plott av trajektorier i et Lorenzsystem for verdier ''r''.

Ny!!: Væske og Kaosteori · Se mer »

Kjemi

strukturene de kan danne. Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner.

Ny!!: Væske og Kjemi · Se mer »

Kjemisk reaksjon

eksoterm syre/base-reaksjon. En kjemisk reaksjon er en prosess hvor ett eller flere stoffer reagerer og danner en eller flere nye forbindelser.

Ny!!: Væske og Kjemisk reaksjon · Se mer »

Kritisk temperatur

Kritisk temperatur brukes i fysikken om den temperaturen som fører til en termodynamisk faseovergang, slik at stoffet har en fase over den kritiske temperaturen og en annen under den kritiske temperaturen.

Ny!!: Væske og Kritisk temperatur · Se mer »

Ktesibios

Ktesibios (Gresk Κτησίβιος) (fl. 285–222 f.Kr.) var en gresk ingeniør og matematiker som hovedsakelig var virksom fra Alexandria.

Ny!!: Væske og Ktesibios · Se mer »

Kvantemekanikk

Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse.

Ny!!: Væske og Kvantemekanikk · Se mer »

Kvikksølv

Kvikksølv er et kjemisk grunnstoff med symbol Hg og atomnummer 80.

Ny!!: Væske og Kvikksølv · Se mer »

Løsemiddel

Et løsemiddel er en væske som brukes for å løse opp faste stoffer, gasser eller andre væsker, og for å holde stoffene i oppløsning.

Ny!!: Væske og Løsemiddel · Se mer »

Lysets hastighet

Lysets hastighet i vakuum er en konstant hastighet c (Latin: celeritas «raskhet» eller «fart»), som i dag er definert til som igjen er 1 079 252 848,8 km/t.

Ny!!: Væske og Lysets hastighet · Se mer »

Molekyl

2D (høyre) representasjon av terpenoid-molekylet atisan. Vannmolekyl Eksempel på et makromolekyl: humant hemoglobin. De fire polypeptidsubenhetene er markert med rødt og blått. De jernholdinge heme-gruppene er farget grønne. Et molekyl er en elektrisk nøytral enhet som består av minst to atomer.

Ny!!: Væske og Molekyl · Se mer »

Navier-Stokes-ligningene

Navier–Stokes-ligningene, oppkalt etter Claude-Louis Navier og George Gabriel Stokes, er en ligning som beskriver bevegelse av viskøse væsker og gasser.

Ny!!: Væske og Navier-Stokes-ligningene · Se mer »

Oppdrift

På grunn av høyt saltinnhold er oppdriften i Dødehavet høy Oppdrift er en oppadrettet kraft som virker på et legeme som er helt eller delvis nedsenket i en væske (eller en gass).

Ny!!: Væske og Oppdrift · Se mer »

Overflatespenning

Overflatespenning er en væskes evne til å motstå endringer i væskens overflate. Det er definert som mengden energi nødvendig for å øke overflatearealet med 1 cm². Overflatespenning gjør her at mynten flyter på vannet, selv om dens massetetthet tilsier at den burde ha sunket. Overflatespenning er en effekt som oppstår i væsker, og som gjør at lette objekter kan flyte selv om de har er større massetetthet enn vannet.

Ny!!: Væske og Overflatespenning · Se mer »

Polaritet

Polaritet.

Ny!!: Væske og Polaritet · Se mer »

Propanol

Propanol C3H7OH betegner alkoholer avledet av propan.

Ny!!: Væske og Propanol · Se mer »

Proporsjonalitet

Variabelen ''y'' er direkte proporsjonal med variabelen ''x''. I matematikk er proporsjonalitet når to størrelser varierer slik at forholdet mellom størrelsene er konstant.

Ny!!: Væske og Proporsjonalitet · Se mer »

Prosessindustri

Prosessindustri er en av de største og mest globale industrigrener, med produksjon og konkurranseflate over hele verden.

Ny!!: Væske og Prosessindustri · Se mer »

Såpe

Såpe er stoffer, nærmere bestemt alkalisalter, som brukes til å løsne smuss fra overflater som hud og klær.

Ny!!: Væske og Såpe · Se mer »

Standard trykk og temperatur

Standard trykk og temperatur (engelsk standard temperature and pressure, STP), også kjent som standardbetingelser, er et sett av standardiserte betingelser for eksperimentelle målinger som muliggjør meningsfull sammenligning av måledata.

Ny!!: Væske og Standard trykk og temperatur · Se mer »

Superfluiditet

Superfluiditet er en stofflig fase som karakteriseres ved at fluidet er viskositetsfritt, dvs.

Ny!!: Væske og Superfluiditet · Se mer »

Temperatur

Temperatur er den fysiske egenskapen som er det viktigste grunnlaget for om en gjenstand oppfattes som varm eller kald.

Ny!!: Væske og Temperatur · Se mer »

Tetthet

Tetthet eller densitet er et mål for en gitt egenskap per volum.

Ny!!: Væske og Tetthet · Se mer »

Trykk

Bruk av vanntrykk - Captain Cook Memorial Jet i Burley Griffin-sjøen i Canberra i Australia. Trykk er innenfor fysikken definert som kraft delt på areal.

Ny!!: Væske og Trykk · Se mer »

Tsunami

Krabi, Thailand, under jordskjelvet og tsunamien i Thailand i 2004. Tsunami (fra japansk 津波, bokstavelig «havnebølge»: tsu.

Ny!!: Væske og Tsunami · Se mer »

Tyngdeakselerasjon

Tyngdeakselerasjon er svært merkbar ved hopp i fallskjerm. Tyngdeakselerasjonen (symbol: g) er den akselerasjonen et legeme i fritt fall har når det er i tyngdefeltet, vanligvis jordens tyngdefelt.

Ny!!: Væske og Tyngdeakselerasjon · Se mer »

Viskositet

Simulering av væsker med ulik viskositet Viskositet blir definert som et fluids (en gass eller en væskes) egenskap ved hvordan motsetningen av de forskjellige lag i fluidet beveger seg i forskjellige hastigheter.

Ny!!: Væske og Viskositet · Se mer »

Omdirigeringer her:

Væskefase, Væskeform, Væsker, Væsketilstand.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »