Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Varmekraftverk

Index Varmekraftverk

Varmekraftverk ved Sofia, Bulgaria. Mohave kullkraftverk på 1580 MW i Nevada. Geotermisk kraftverk på Island. Et varmekraftverk er et kraftverk hvor skovlene på turbinen drives rundt av gass, eller varm damp under høyt trykk.

38 relasjoner: Atomkraftverk, Biobrensel, Bioenergi, Biomasse, Bulgaria, Dampkjele, Dampturbin, Elektrisitet, Fjernvarme, Forbrenning, Fossilt brensel, Gasskraftverk, Gassturbin, Generator, Geotermisk energiverk, Global oppvarming, Island, Karbondioksid, Kjernefysisk fisjon, Kondensasjon, Kondensator (varmeoverføring), Kraftoverføring, Kraftvarmeverk, Kretsløp, Kull, Kullkraftverk, Liste over verdens største kullkraftverk, Liste over verdens største olje- og gasskraftverk, Liste over verdens største varmekraftverk, Longyear Energiverk, Mekanisk energi, Nevada, Oljekraftverk, Råolje, Svalbard, Transformator, Turbin, Varme.

Atomkraftverk

Reaktor 3 på det svenske atomkraftverket Forsmark Et atomkraftverk er et kraftverk som fremstiller elektrisk energi ved hjelp av kjernekraft.

Ny!!: Varmekraftverk og Atomkraftverk · Se mer »

Biobrensel

Biobrensel er en fornybar energikilde som er basert på levende organismer.

Ny!!: Varmekraftverk og Biobrensel · Se mer »

Bioenergi

Bioenergi er energi som har sitt opphav i materiale som er dannet ved pågående biologiske prosesser – til forskjell fra fossil energi, som fåes fra biologisk materiale dannet på et mye tidligere stadium i jordas historie.

Ny!!: Varmekraftverk og Bioenergi · Se mer »

Biomasse

Biomasse er en betegnelse på den totale vekten av levende organismer i en sammenheng.

Ny!!: Varmekraftverk og Biomasse · Se mer »

Bulgaria

Bulgaria (bulgarsk: България, Bălgarija), offisielt Republikken Bulgaria (bulgarsk: Република България, Republika Bălgarija), er en parlamentarisk republikk i det sørøstlige Europa.

Ny!!: Varmekraftverk og Bulgaria · Se mer »

Dampkjele

En dampkjele i ett kullkraftverk. En dampkjele er et aggregat som produserer vanndamp med høyt trykk gjennom oppvarming av vann til koking.

Ny!!: Varmekraftverk og Dampkjele · Se mer »

Dampturbin

Rotoren i en Siemens AG dampturbin En dampturbin er en turbin som drives av overhetet damp som føres inn gjennom turbinen slik at den termiske energien i dampen omdannes til rotasjonsenergi for turbinen.

Ny!!: Varmekraftverk og Dampturbin · Se mer »

Elektrisitet

Lyn er blant de mest dramatiske uttrykkene for elektrisitet. Elektrisitet er fysiske fenomener knyttet til negativt eller positivt ladde partikler i ro eller i bevegelse.

Ny!!: Varmekraftverk og Elektrisitet · Se mer »

Fjernvarme

Isolerte fjernvarmerør under installasjon Statkraft Varme på Tiller Fjernvarme er et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted.

Ny!!: Varmekraftverk og Fjernvarme · Se mer »

Forbrenning

Gass forbrenner i en gassovn Forbrenning er en form for eksoterm kjemisk reaksjon mellom et drivstoff og et oksidasjonsmiddel, som blir satt igang med varme eller lys i form av en stråle eller flamme.

Ny!!: Varmekraftverk og Forbrenning · Se mer »

Fossilt brensel

Globalt forbruk av fossile brennstoff, 1800–2007. Fossilt brensel er hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje, naturgass, oljeskifer og tjæresand.

Ny!!: Varmekraftverk og Fossilt brensel · Se mer »

Gasskraftverk

Montering av gassturbin i et tysk gasskraftverk Gasskraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av gasskraft.

Ny!!: Varmekraftverk og Gasskraftverk · Se mer »

Gassturbin

Montering av gassturbin i et tysk gasskraftverk En gassturbin er en forbrenningsmotor med kontinuerlig forbrenning.

Ny!!: Varmekraftverk og Gassturbin · Se mer »

Generator

Sergej Prokudin-Gorskij En generator er en maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi ved elektromagnetisk induksjon for anvendelse i en ekstern elektrisk krets.

Ny!!: Varmekraftverk og Generator · Se mer »

Geotermisk energiverk

Geotermisk energiverk. 1. Varmtvannsreservoar 2. Varmtvann 3. Elektrisk kraftgenerering (generator) 4. Kobling til elektrisitetsnettet 5. Restvann til fjernvarme 6. Gjenbruk av termisk energi 7. Retur av kaldt vann for oppvarming i reservoaret Et geotermisk energiverk er et anlegg som produserer geotermisk energi.

Ny!!: Varmekraftverk og Geotermisk energiverk · Se mer »

Global oppvarming

usikkerhetsstolpene viser 95 %-konfidensintervallet.http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ NASA GISS Global oppvarming og klimaendringer er den århundrelange stigningen i den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene og de tilhørende effekter.

Ny!!: Varmekraftverk og Global oppvarming · Se mer »

Island

Island (islandsk: Ísland) er en europeisk republikk som omfatter en øy i Nord-Atlanteren på Den midtatlantiske ryggen, like syd for polarsirkelen.

Ny!!: Varmekraftverk og Island · Se mer »

Karbondioksid

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO2, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse. Med metalloksider eller hydroksid, kan karbondioksid danne to typer salter, nemlig karbonater og hydrogenkarbonat. CO2 er en viktig del av det globale karbonkretsløpet, samt en naturlig del av luften som en viktig drivhusgass i atmosfæren: Menneskelig aktivitet, spesielt forbrenning av fossile energikilder, har økt andelen CO2 i atmosfæren, angitt i parts per million (ppm), fra cirka 280 før starten av industrialiseringen til cirka 400 i 2015. Denne tendensen er fortsatt stigende. Denne økningen resulterer i en forsterkning av den naturlige drivhuseffekten, som i sin tur anses å være hovedårsaken til dagens globale oppvarming. Ved forbrenning av stoffer som inneholder karbon med tilstrekkelig oksygen oppstår CO2. Gassen oppstår også i organismer og levende vesener som et produkt av celleånding. Planter, alger og noen bakterier og arkebakterier konverterer CO2 etter fiksering i biomasse. Under fotosyntesen skapes glukose fra uorganisk CO2 og vann. CO2 kan være giftig, men konsentrasjonen i luften er langt fra nok til at det er skadelig. Den har et bred spektrum av teknisk anvendelser. I kjemiske industri brukes den for eksempel ved fremstilling av urea. I fast form som tørris er CO2 mye brukt som kjølemiddel, og som såkalt superkritisk karbondioksid blir brukt som løse- og ekstraheringsmiddel. Gassen har siden 1990-tallet fått økt anvendelse som arbeidsmedium pga. dens transkritiske egenskaper, blant annet innenfor komfortkjøling av bilkupéer.

Ny!!: Varmekraftverk og Karbondioksid · Se mer »

Kjernefysisk fisjon

235'''U''' som deler seg i lettere grunnstoff (fisjonsprodukter) og frie nøytroner. Grunnstoffene og antallet nøytroner som blir produsert av hver enkel fisjonshendelse er tilfeldig. Kjernefysisk fisjon (også kjent som nukleær fisjon) foregår ved at tunge atomkjerner spaltes til lettere kjerner.

Ny!!: Varmekraftverk og Kjernefysisk fisjon · Se mer »

Kondensasjon

Vanndamp kondenserer over en kopp varm te Kondensasjon er en faseovergang fra gass (eller damp) til en væske.

Ny!!: Varmekraftverk og Kondensasjon · Se mer »

Kondensator (varmeoverføring)

Kondensatoren på baksiden av et kjøleskap. Romluften sirkuler over kondensatorens rørsløyfe slik at varme avgis til luften. I systemer som involverer varmeoverføring er en kondensator (eller kondenser) den enheten som brukes til å kondensere arbeidsmediumet fra gassform til flytende tilstand, dette skjer ved nedkjøling av mediet.

Ny!!: Varmekraftverk og Kondensator (varmeoverføring) · Se mer »

Kraftoverføring

Kraftoverføring.

Ny!!: Varmekraftverk og Kraftoverføring · Se mer »

Kraftvarmeverk

Masnedø kraftvarmeverk i Danmark. Longyear Energiverk på Svalbard er et kraftvarmeverk som leverer fjernvarme. Kraftvarmeverk er et teknisk anlegg som produserer kraftvarme, altså elektrisitet og fjernvarme.

Ny!!: Varmekraftverk og Kraftvarmeverk · Se mer »

Kretsløp

Kretsløp kan referere til.

Ny!!: Varmekraftverk og Kretsløp · Se mer »

Kull

Kullbiter Kull eller kol er en fellesbetegnelse på en rekke karbonholdige organiske bergarter, stort sett dannet av planterester.

Ny!!: Varmekraftverk og Kull · Se mer »

Kullkraftverk

Kullkraftverk er et varmekraftverk som fyres med kull – eller bitumenøs (hard) steinkull eller antrasitt, eller sub-bitumenøs, mykt brunkull eller lignitt.

Ny!!: Varmekraftverk og Kullkraftverk · Se mer »

Liste over verdens største kullkraftverk

Rybnik kullkraftverk i Polen produserer kraft ved hjelp av brunkull. Liste over verdens største kullkraftverk er en liste som rangerer 1 082 kullkraftverk i drift eller under utbygging med en installert produksjonskapasitet på minst 400 megawatt (MW).

Ny!!: Varmekraftverk og Liste over verdens største kullkraftverk · Se mer »

Liste over verdens største olje- og gasskraftverk

Studstrupverket utenfor Århus i Danmark er et relativt lite, men avansert kombinasjonskraftverk som kan fyres på naturgass og råolje, men også på biomasse og kull. Liste over verdens største olje- og gasskraftverk er en liste som rangerer varmekraftverk basert på olje og naturgass i alle verdens land etter deres installerte effekt, målt i megawatt (MW).

Ny!!: Varmekraftverk og Liste over verdens største olje- og gasskraftverk · Se mer »

Liste over verdens største varmekraftverk

Rybnik kraftverk i Polen produserer kraft ved hjelp av brunkull og slipper ut nesten 9 millioner tonn CO2 årlig. Liste over verdens største varmekraftverk er en liste som rangerer varmekraftverk, eller såkalte termiske kraftverk, i alle verdens land etter deres installerte effekt målt i megawatt (MW).

Ny!!: Varmekraftverk og Liste over verdens største varmekraftverk · Se mer »

Longyear Energiverk

Erlend Bjørtvedt Bilde av det gamle kraftverket fra 1924, som forstatt står vegg i vegg med det nye verket. Longyear Energiverk er et av Norges to kullkraftverk i drift og et såkalt kraftvarmeverk, som er i drift i Longyearbyen på Svalbard.

Ny!!: Varmekraftverk og Longyear Energiverk · Se mer »

Mekanisk energi

Mekanisk energi er et begrep innen fysikken, som omfatter både kinetisk energi (bevegelsesenergi) og potensiell energi (stillingsenergi).

Ny!!: Varmekraftverk og Mekanisk energi · Se mer »

Nevada

Nevada er en delstat i USA som ligger sørvest i landet.

Ny!!: Varmekraftverk og Nevada · Se mer »

Oljekraftverk

Skjematisk tegning av et oljekraftverk Oljekraftverk er et varmekraftverk som benytter olje som brenseltype, ofte i form av tungolje, fyringsolje eller dieselolje.

Ny!!: Varmekraftverk og Oljekraftverk · Se mer »

Råolje

En flaske råolje. Råoljepriser fra 1861-2008. Nominelle priser, og justert for prisindeks (rød). - Dollar pr. fat. Råolje (eng. Crude oil) er flytende petroleum og er et etterspurt salgsprodukt i hele verden med stor betydning for økonomien i kjøperland og selgerland.

Ny!!: Varmekraftverk og Råolje · Se mer »

Svalbard

Svalbard er en norsk øygruppe i Arktis.

Ny!!: Varmekraftverk og Svalbard · Se mer »

Transformator

kVA, primærspenning: 10 kV, primærstrøm: 9,238 A, sekundærspenning: 400 V, sekundærstrøm: 231 A og byggeår: 1999. Symbolet for en transformator (tilsvarende bildene over) som brukes i elektriske enlinjeskjemaer. Selv om transformatoren brukes for systemer for trefasestrøm forenkles symbolbruken til å omfatte bare en faseleder. En transformator (eller i dagligtale «trafo») er en elektrisk maskin som overfører elektrisk vekselstrøm fra et spenningsnivå til ett eller flere andre spenningsnivåer gjennom elektromagnetisk induksjon.

Ny!!: Varmekraftverk og Transformator · Se mer »

Turbin

En turbin, fra gresk, tyrbē, («turbulens»), er en roterende mekanisk maskin som henter energi fra en fluidstrøm og konverterer den til nyttbar rotasjonsenergi.

Ny!!: Varmekraftverk og Turbin · Se mer »

Varme

Varme (med standardsymbol Q) er, etter en streng definisjon, termisk energi overført fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur.

Ny!!: Varmekraftverk og Varme · Se mer »

Omdirigeringer her:

Dampkraftverk, Varmekraft.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »