Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Humanisme og Humanist

Snarveier: Forskjeller, Likheter, Jaccard Likhet koeffisient, Referanser.

Forskjellen mellom Humanisme og Humanist

Humanisme vs. Humanist

Illustrasjon fra den engelske humanisten Thomas Mores verk ''Utopia'', en skildring av idealsamfunnet tuftet på humanistiske idealer. Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer. Med humanist kan det siktes til.

Likheter mellom Humanisme og Humanist

Humanisme og Humanist har 5 ting til felles (i Unionpedia): Human-Etisk Forbund, Humanetikk, Humaniora, International Humanist and Ethical Union, Livssynshumanisme.

Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbunds gamle hovedkontor i St. Olavs gate 27 i Oslo, også kjent som «Humanismens hus» Human-Etisk Forbund (HEF) er et livssynssamfunn stiftet av blant andre Kristian Horn 9.

Human-Etisk Forbund og Humanisme · Human-Etisk Forbund og Humanist · Se mer »

Humanetikk

Humanetikk eller human-etikk var den betegnelse Kristian Horn valgte på det etiske system og (etter hvert) livssyn som Human-Etisk Forbund ble dannet for å utvikle og formidle i en norsk sammenheng.

Humanetikk og Humanisme · Humanetikk og Humanist · Se mer »

Humaniora

Humaniora eller humanistiske fag er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra naturvitenskap eller realfag og (fra annen halvdel av 1900-tallet) fra samfunnsvitenskap.

Humaniora og Humanisme · Humaniora og Humanist · Se mer »

International Humanist and Ethical Union

International Humanist and Ethical Union (IHEU) ble stiftet i Amsterdam i 1952 og er den internasjonale paraplyorganisasjonen for humanister, ateister, rasjonalister, sekularister, skeptikere, fritenkere og lignende.

Humanisme og International Humanist and Ethical Union · Humanist og International Humanist and Ethical Union · Se mer »

Livssynshumanisme

Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse.

Humanisme og Livssynshumanisme · Humanist og Livssynshumanisme · Se mer »

Listen ovenfor gir svar på følgende spørsmål

Sammenligning mellom Humanisme og Humanist

Humanisme har 272 relasjoner, mens Humanist har 9. Som de har til felles 5, er den Jaccard indeksen 1.78% = 5 / (272 + 9).

Referanser

Denne artikkelen viser forholdet mellom Humanisme og Humanist. For å få tilgang til hver artikkel som informasjonen ble hentet, vennligst besøk:

Hey! Vi er på Facebook nå! »