Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Nedlasting
Raskere tilgang enn browser!
 

Kokepunkt

Index Kokepunkt

Kokepunkt er den temperaturen hvor et stoff går over fra flytende fase til gassfase.

93 relasjoner: Acetofenon, Aceton, Ammoniakk, Ammoniumnitrat, Anisol, Arsen, Benzen, Bitumen, Boblekammer, Butan, Clausius–Rankine-prosessen, Cyanogen, Damptrykk, Destillasjon, Dimetyltryptamin, Dinitrogenoksid, Eksikator, Etan, Etanol, Eten, Eter (kjemi), Feber, Fenol, Flussyre, Flytende helium, Fordampning, Formaldehyd, Fraksjonert destillasjon, Gasskromatografi, Gasstankskip, Glyoksalsyre, Glyserol, Grad celsius, Grad fahrenheit, Heksan, Helium, Hydrogen, Hydrogenbinding, Hydrogenhalid, Hypsometer, Indol, Jern, Kaffe, Kaliumklorat, Kaliumklorid, Kaliumnitrat, Katalytisk reforming, Kjeldahl-metoden, Kokepunkt, Kokepunktsforhøyelse, ..., Koking, Kolligative egenskaper, Kromatografi, Kvikksølv, Leidenfrost-effekt, Lewisit, Litiumkarbonat, Luftfuktighet, Mars (planet), Materie, Metan, Metanol, Metylisocyanat, N-Metyl-2-pyrrolidon, Nikotin, Nitrogenoksid, Nonan, Oktan, Papins gryte, Planeters evne til å opprettholde liv, Propan, Propanol, RP-1 rakettdrivstoff, Saltsyre, Sølvklorat, Silan, Skatol, Smeltepunkt, Strontiumnitrat, Tetrahydrocannabinol, Thorium, Tiol, Toluen, Tributylfosfat, Triklosan, Vann, Vanndamp, Vannrensing, Varmepumpe, Venus' atmosfære, Vienna Standard Mean Ocean Water, Viking Melk, VX. Utvid indeks (43 mer) »

Acetofenon

Acetofenon er et aromatisk keton, som har en blomster- eller mandelaktig lugt.

Ny!!: Kokepunkt og Acetofenon · Se mer »

Aceton

Aceton Aceton (propan-2-on eller propanon), CH3(CO)CH3, er det enkleste av ketonene.

Ny!!: Kokepunkt og Aceton · Se mer »

Ammoniakk

Ammoniakk har den kjemiske betegnelsen NH3 og er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt.

Ny!!: Kokepunkt og Ammoniakk · Se mer »

Ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat er hvite krystaller med den kjemiske formelen NH4NO3.

Ny!!: Kokepunkt og Ammoniumnitrat · Se mer »

Anisol

Anisol, også kalt metoksybenzen, er en fargeløs væske med lukt som ligner anisfrø, og kan være ganske kvalmende.

Ny!!: Kokepunkt og Anisol · Se mer »

Arsen

Arsen er et grunnstoff med kjemisk symbol As og atomnummer 33.

Ny!!: Kokepunkt og Arsen · Se mer »

Benzen

Benzen er en organisk forbindelse og den enkleste av de aromatiske hydrokarbonene.

Ny!!: Kokepunkt og Benzen · Se mer »

Bitumen

Bitumen Bitumen er et svart, seigt hydrokarbon som i noen grad forekommer naturlig, men som oftest er fremskaffet som restprodukt etter destillasjon av råolje, hvor den fremstår som den tyngste fraksjonen med høyest kokepunkt.

Ny!!: Kokepunkt og Bitumen · Se mer »

Boblekammer

Et Boblekammer. Boblekammer er en beholder fylt med gjennomsiktig væske (vanligvis flytende hydrogen) som er overopphetet, dvs.

Ny!!: Kokepunkt og Boblekammer · Se mer »

Butan

Butan er et hydrokarbon med fire karbonatomer.

Ny!!: Kokepunkt og Butan · Se mer »

Clausius–Rankine-prosessen

Clausius–Rankine-prosessen er en modell som brukes til å beregne utbytte av dampturbiner og stempeldrevne dampmaskiner.

Ny!!: Kokepunkt og Clausius–Rankine-prosessen · Se mer »

Cyanogen

Cyanogen, eller vanligere cyan,, er en fargeløs giftig og brennbar gass ved standard trykk og temperatur med stikkende lukt av bittermandel.

Ny!!: Kokepunkt og Cyanogen · Se mer »

Damptrykk

Illustrasjon av hva som foregår ved fordampning. Dette er en faseovergang mellom væske og damp. Damptrykket er det trykket som en gass av et stoff utøver når den er i termodynamisk likevekt med det samme stoffet i fast eller flytende form.

Ny!!: Kokepunkt og Damptrykk · Se mer »

Destillasjon

Destillasjonsoppstilling. 1. Bunsenbrenner. 2. Rundbundet kolbe med væsken som skal destilleres. 3. Destillasjonshode. 4. Termometer. 5. Kjøling. 6. Kjølevanninngang. 7. Kjølevannutgang. 8. Destillatet. 10. Adapter. Destillasjon er en måte å skille flyktige komponenter med ulikt kokepunkt i en væske fra de mer tungtkokende ved hjelp av fordampning fulgt av kondensering.

Ny!!: Kokepunkt og Destillasjon · Se mer »

Dimetyltryptamin

dimetyltryptamins kjemiske struktur Dimetyltryptamin, også kjent som DMT og N,N-dimetyltryptamin, ikke å forveksle med 5-MeO-DMT, er et hallusinogent tryptamin, liknende i struktur nevrotransmitteren serotonin.

Ny!!: Kokepunkt og Dimetyltryptamin · Se mer »

Dinitrogenoksid

3D-modell av N2O Dinitrogenoksid (N2O) (best kjent som «lystgass» eller «lattergass») er ved romtemperatur og atmosfærisk trykk er en fargeløs, ikke-brennbar gass med en behagelig, lett søtlig lukt.

Ny!!: Kokepunkt og Dinitrogenoksid · Se mer »

Eksikator

Eksikator er et apparat som brukes til å tørke et hydrert fast stoff.

Ny!!: Kokepunkt og Eksikator · Se mer »

Etan

Modell av et etanmolekyl. Kjemisk formel: C2H6 Etan er et enkelt hydrokarbon som blant annet inngår i naturgass.

Ny!!: Kokepunkt og Etan · Se mer »

Etanol

Etanol eller etylalkohol er den mest kjente alkoholen, og kalles i dagligtalen gjerne for «alkohol».

Ny!!: Kokepunkt og Etanol · Se mer »

Eten

Eten (også kalt etylen) er kjemisk forbindelse med formel C2H4 eller H2C.

Ny!!: Kokepunkt og Eten · Se mer »

Eter (kjemi)

Kjemisk struktur til dimetyleter. Innen organisk kjemi er eter en fellesbetegnelse for stoffer med minst ett oksygen-atom med to enkeltbindinger til alkylgrupper.

Ny!!: Kokepunkt og Eter (kjemi) · Se mer »

Feber

Feber er en del av kroppens forsvarsrespons mot infeksjoner, og er en økning av kroppstemperaturen utenom det normale.

Ny!!: Kokepunkt og Feber · Se mer »

Fenol

Fenol, C6H5OH, (også kjent som karbolsyre) er en organisk forbindelse bestående av en benzenring og en hydroksylgruppe.

Ny!!: Kokepunkt og Fenol · Se mer »

Flussyre

Flussyre er ei svak syre med kjemisk formel HF.

Ny!!: Kokepunkt og Flussyre · Se mer »

Flytende helium

Flytende helium i en vakuumflaske. Flytende helium eksisterer kun ved ekstremt lave temperaturer.

Ny!!: Kokepunkt og Flytende helium · Se mer »

Fordampning

Vann i gassform er usynlig, men skyene av vanndråper er et bevis på at fordampning følges av kondensasjon. Fordampning eller evaporasjon er den prosessen hvorved et stoff i væskeform mottar nok energi til å gå over i gassform.

Ny!!: Kokepunkt og Fordampning · Se mer »

Formaldehyd

Formaldehyd er et tidligere navn (trivialnavn) på aldehydet metanal, og er det enkleste av aldehydene.

Ny!!: Kokepunkt og Formaldehyd · Se mer »

Fraksjonert destillasjon

Fraksjonert destillasjon er en destillasjonsmetode som kan anvendes for å separere en blanding av mange stoffer med lignende kokepunkter.

Ny!!: Kokepunkt og Fraksjonert destillasjon · Se mer »

Gasskromatografi

Gasskromatografi (GC, fra engelsk «gas chromatography») er en kromatografisk metode innen analytisk kjemi som innebærer separasjon og deteksjon av gasser og av flyktige komponenter i løsninger, hovedsakelig organiske løsninger.

Ny!!: Kokepunkt og Gasskromatografi · Se mer »

Gasstankskip

Gasstankskip er skip som er konstruert for å frakte såkalt flytende gass.

Ny!!: Kokepunkt og Gasstankskip · Se mer »

Glyoksalsyre

Strukturformel Glyoksalsyre Glyoksalsyre eller etanalsyre er en organisk forbindelse med den kjemiske formel C2H2O3.

Ny!!: Kokepunkt og Glyoksalsyre · Se mer »

Glyserol

Glyserols strekformel. Molekylmodell. Glyserol (også kjent som glycerin, propantriol eller propan-1,2,3-triol (IUPAC-nomenklatur)) er en hygroskopisk væske, det betyr at den absorberer vann fra lufta.

Ny!!: Kokepunkt og Glyserol · Se mer »

Grad celsius

Grad celsius (symbol: °C) er en måleenhet for temperatur.

Ny!!: Kokepunkt og Grad celsius · Se mer »

Grad fahrenheit

Grad fahrenheit (symbol: ºF) er en måleenhet for temperatur.

Ny!!: Kokepunkt og Grad fahrenheit · Se mer »

Heksan

Heksan-molekyl Heksan er et hydrokarbon av gruppen alkaner med kjemisk formel CH3(CH2)4CH3.

Ny!!: Kokepunkt og Heksan · Se mer »

Helium

Helium er et grunnstoff med symbol He og atomnummer 2.

Ny!!: Kokepunkt og Helium · Se mer »

Hydrogen

Hydrogen, tidligere kalt vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1.

Ny!!: Kokepunkt og Hydrogen · Se mer »

Hydrogenbinding

Stillbilde fra en simulering av flytende vann. De blå linjene for det midterste molekylet forestiller hydrogenbindinger. En hydrogenbinding er en svak kjemisk binding mellom et hydrogenatom bundet i et molekyl sammen med et elektronegativt atom, og et annet elektronegativt atom i et annet molekyl.

Ny!!: Kokepunkt og Hydrogenbinding · Se mer »

Hydrogenhalid

Hydrogenhalider er syrer som dannes som et resultat av en kjemisk reaksjon mellom hydrogen og et halogent grunnstoff.

Ny!!: Kokepunkt og Hydrogenhalid · Se mer »

Hypsometer

Hypsometer (av gresk: ὕψος, hypsos.

Ny!!: Kokepunkt og Hypsometer · Se mer »

Indol

Indol er en aromatisk heterosyklisk organisk forbindelse.

Ny!!: Kokepunkt og Indol · Se mer »

Jern

Jern er et grunnstoff med kjemisk symbol Fe (fra latin ferrum), det er et metall og har atomnummer 26.

Ny!!: Kokepunkt og Jern · Se mer »

Kaffe

Brente kaffebønner av typen ''Coffea arabica'' Kaffe er en drikk laget av frukten fra kaffeplanten.

Ny!!: Kokepunkt og Kaffe · Se mer »

Kaliumklorat

Kaliumklorat er en kjemisk forbindelse bestående av kalium, klor og oksygen med den kjemiske formelen KClO3 I ren tilstand er det et hvitt, krystallinsk salt.

Ny!!: Kokepunkt og Kaliumklorat · Se mer »

Kaliumklorid

Kaliumklorid (KCl) er et metallhalidsalt som består av kalium og klor.

Ny!!: Kokepunkt og Kaliumklorid · Se mer »

Kaliumnitrat

Kaliumnitrat Kaliumnitrat (KNO3, også kjent som salpeter) er et salt som kan brukes som oksidasjonsmiddel i noen typer sprengstoff og pyrotekniske blandinger.

Ny!!: Kokepunkt og Kaliumnitrat · Se mer »

Katalytisk reforming

Katalytisk reforming er en kjemisk prosess brukt for å omdanne raffinert nafta, typisk lavt oktantall, til høyoktan flytende produkter kalt reformater som er komponenter av høyoktan bensin.

Ny!!: Kokepunkt og Katalytisk reforming · Se mer »

Kjeldahl-metoden

Kjeldahl-metoden eller Kjeldahl fordøyelsen i analytisk kjemi er en metode for kvantitativ bestemmelse av nitrogen i organiske stoffer, pluss nitrogeninnholdet som finnes i de uorganiske forbindelsene ammoniakk og ammonium (NH3/NH4+).

Ny!!: Kokepunkt og Kjeldahl-metoden · Se mer »

Kokepunkt

Kokepunkt er den temperaturen hvor et stoff går over fra flytende fase til gassfase.

Ny!!: Kokepunkt og Kokepunkt · Se mer »

Kokepunktsforhøyelse

Kokepunktsforhøyelse er en heving av kokepunktet til en ren væske når det oppløses et annet stoff i den som selv ikke fordamper.

Ny!!: Kokepunkt og Kokepunktsforhøyelse · Se mer »

Koking

Koking, en type faseovergang, er den raske fordampingen av en væske som vanligvis oppstår når en væske varmes opp til kokepunktet, den temperatur når væskens damptrykk er lik trykket som væsken blir utsatt for av det omkringliggende atmosfæren.

Ny!!: Kokepunkt og Koking · Se mer »

Kolligative egenskaper

Kolligative egenskaper betegner forskjellige fenomen som opptrer i fysikalsk kjemi når et stoff oppløses i en væske og dermed gir den egenskaper som kun avhenger av konsentrasjonen av stoffet og ikke hva slags stoff det er.

Ny!!: Kokepunkt og Kolligative egenskaper · Se mer »

Kromatografi

Eksempel på kromatografi av klorofyll Kromatografi omfatter flere metoder innenfor analytisk kjemi som benyttes til separasjon av kjemiske komponenter i gasser eller løsninger.

Ny!!: Kokepunkt og Kromatografi · Se mer »

Kvikksølv

Kvikksølv er et kjemisk grunnstoff med symbol Hg og atomnummer 80.

Ny!!: Kokepunkt og Kvikksølv · Se mer »

Leidenfrost-effekt

Leidenfrost-effekt er et fysisk fenomen som oppstår når en væske i nær kontakt med et hett objekt skaper en isolerende dampfilm som hindrer væsken fra å raskt koke bort.

Ny!!: Kokepunkt og Leidenfrost-effekt · Se mer »

Lewisit

Lewisit, diklor-2-klorvinylarsin, er en gift i gassform som brukes i kjemisk krigføring.

Ny!!: Kokepunkt og Lewisit · Se mer »

Litiumkarbonat

Litiumkarbonat (Li2CO3) er en kjemisk forbindelse av litium og karbonat.

Ny!!: Kokepunkt og Litiumkarbonat · Se mer »

Luftfuktighet

Kondensert vanndamp på et vindu viser at luften er fuktig. Luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften og kan angis enten som absolutt luftfuktighet, relativ luftfuktighet, spesifikk luftfuktighet eller som forskjell mellom temperatur og duggpunktstemperatur.

Ny!!: Kokepunkt og Luftfuktighet · Se mer »

Mars (planet)

Mars er den fjerde planeten fra solen i vårt solsystem og er oppkalt etter den romerske krigsguden Mars.

Ny!!: Kokepunkt og Mars (planet) · Se mer »

Materie

Standardmodellens elementærpartikler Materie defineres som de aller minste og mest fundamentale enhetene som utforskes innen fysikken.

Ny!!: Kokepunkt og Materie · Se mer »

Metan

Metan-molekylet Metan er den enklest mulige av millioner av hydrokarboner – kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen.

Ny!!: Kokepunkt og Metan · Se mer »

Metanol

Metanol/metylalkohol (i folketale også betegnet tresprit) er en organisk forbindelse, mer presist det enkleste medlem av stoffgruppen som kalles alkoholer.

Ny!!: Kokepunkt og Metanol · Se mer »

Metylisocyanat

Metylisocyanat (MIC) er en organisk forbindelse med molekylformelen C2H3NO, ordnet som H3C-N.

Ny!!: Kokepunkt og Metylisocyanat · Se mer »

N-Metyl-2-pyrrolidon

''N''-Metyl-2-pyrrolidon N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP) er et kjemisk stoff i gruppen laktamer.

Ny!!: Kokepunkt og N-Metyl-2-pyrrolidon · Se mer »

Nikotin

Nikotin er et fargeløst stoff i væskeform.

Ny!!: Kokepunkt og Nikotin · Se mer »

Nitrogenoksid

Bileksos Nitrogenoksid (NOX) er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen som dannes ved at disse reagerer med hverandre under forbrenninger ved høye temperaturer.

Ny!!: Kokepunkt og Nitrogenoksid · Se mer »

Nonan

Nonan-molekylet Nonan er et lineært alkan med den kjemiske formelen CH3(CH2)7CH3 Nonan har 35 strukturelle isomer.

Ny!!: Kokepunkt og Nonan · Se mer »

Oktan

Oktan er et alkan med den kjemiske formelen CH3(CH2)6CH3.

Ny!!: Kokepunkt og Oktan · Se mer »

Papins gryte

Denis Papins gryte (1679) Papins gryte er en lukket kjele med sikkerhetsventil for koking under høyere trykk, senere utviklet til autoklaven og den moderne trykkokeren. Med denne ville Denis Papin koke ben til spiselig  mat for de fattige.

Ny!!: Kokepunkt og Papins gryte · Se mer »

Planeters evne til å opprettholde liv

Å forstå en planets beboelighet er delvis en ekstrapolering av jordens forhold, da det er den eneste planeten vi vet er i stand til å opprettholde liv. Planeter og naturlige satellitter har varierende mulighet til å utvikle og opprettholde liv.

Ny!!: Kokepunkt og Planeters evne til å opprettholde liv · Se mer »

Propan

Propan er et hydrokarbon av gruppen alkaner som inneholder tre karbonatomer og 8 hydrogenatomer.

Ny!!: Kokepunkt og Propan · Se mer »

Propanol

Propanol C3H7OH betegner alkoholer avledet av propan.

Ny!!: Kokepunkt og Propanol · Se mer »

RP-1 rakettdrivstoff

RP-1 er et rakettdrivstoff, en raffinert versjon av parafin med kokepunkt rundt 420 Kelvin (146,85°C).

Ny!!: Kokepunkt og RP-1 rakettdrivstoff · Se mer »

Saltsyre

Saltsyre er en løsning av hydrogenklorid i vann, og er en sterk syre.

Ny!!: Kokepunkt og Saltsyre · Se mer »

Sølvklorat

Sølvklorat (AgClO3) danner hvite, tetragonale krystaller. Som alle klorater er det løselig i vann. Sølvklorat er, som et enkelt metallsalt, et vanlig kjemikalie i forsøk innen grunnleggende, uorganisk kjemi. Det er lyssensitivt og bør derfor lagres i lukkede, mørke beholdere. Kategori:Klorforbindelser Kategori:Sølvforbindelser.

Ny!!: Kokepunkt og Sølvklorat · Se mer »

Silan

Silan er en kjemisk forbindelse med formel SiH4.

Ny!!: Kokepunkt og Silan · Se mer »

Skatol

Skatol eller 3-metylindol er en mildt toksisk hvit krystallin organisk forbindelse som tilhører indolfamilien og har en metyl-substituent i posisjon 3 på indolringen.

Ny!!: Kokepunkt og Skatol · Se mer »

Smeltepunkt

Smeltepunkt er den temperaturen hvor et stoff endrer fase fra faststoff til væske.

Ny!!: Kokepunkt og Smeltepunkt · Se mer »

Strontiumnitrat

Strontiumnitrat (Sr(NO3)2) er et strontium – salpetersyresalt.

Ny!!: Kokepunkt og Strontiumnitrat · Se mer »

Tetrahydrocannabinol

Tetrahydrocannabinol, også kjent som THC, Δ9-THC, Δ9-tetrahydrocannabinol, C21H30O2, (delta-9-tetrahydrocannabinol), Δ¹-tetrahydrocannabinol, eller dronabinol, er det viktigste psykoaktive virkemiddel funnet i cannabisplanten.

Ny!!: Kokepunkt og Tetrahydrocannabinol · Se mer »

Thorium

Thorium er et radioaktivt grunnstoff med atomnummer 90 og kjemisk symbol Th.

Ny!!: Kokepunkt og Thorium · Se mer »

Tiol

I organisk kjemi er et tiol en forbindelse som inneholder den funksjonelle gruppen bestående av et svovel-atom og et hydrogen-atom (-SH).

Ny!!: Kokepunkt og Tiol · Se mer »

Toluen

Toluen (også kjent som metylbenzen, lynol og toluol) er en kjemisk forbindelse bestående av en benzenring og en metylgruppe.

Ny!!: Kokepunkt og Toluen · Se mer »

Tributylfosfat

Tributylfosfat (TBP) er en organofosfor forbindelse med kjemisk formel (CH3CH2CH2CH2O)3PO.

Ny!!: Kokepunkt og Tributylfosfat · Se mer »

Triklosan

Triklosan, C12H7Cl3O2 er en organisk antibakteriell struktur som har kjemiske funksjonelle grupper som gjør det til både en fenol og en eter.

Ny!!: Kokepunkt og Triklosan · Se mer »

Vann

Vann (uttale) eller vatn (fra norrønt vatn) er en kjemisk forbindelse og et polart molekyl.

Ny!!: Kokepunkt og Vann · Se mer »

Vanndamp

Vanndamp som kondenserer over en kopp varm te. Vanndamp er gassfasen til vann.

Ny!!: Kokepunkt og Vanndamp · Se mer »

Vannrensing

Vannrensing trengs til mange industrielle anvendelser, så vel som til drikkevann.

Ny!!: Kokepunkt og Vannrensing · Se mer »

Varmepumpe

Prinsipp-skisse for varmepumper En varmepumpe er et anlegg som flytter varme fra et sted med en gitt temperatur til et annet med høyere temperatur.

Ny!!: Kokepunkt og Varmepumpe · Se mer »

Venus' atmosfære

Venus' atmosfære er mye tettere og varmere enn jordens atmosfære.

Ny!!: Kokepunkt og Venus' atmosfære · Se mer »

Vienna Standard Mean Ocean Water

Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW) er en isotopisk vannstandard definert i 1968 av Det internasjonale atomenergibyrået.

Ny!!: Kokepunkt og Vienna Standard Mean Ocean Water · Se mer »

Viking Melk

Viking Melk er et varemerke eid av Nestlé.

Ny!!: Kokepunkt og Viking Melk · Se mer »

VX

VX er et av de mest giftige stoffer som noen gang er fremstilt.

Ny!!: Kokepunkt og VX · Se mer »

Omdirigeringer her:

Flytende fase.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »