Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Deflasjon

Index Deflasjon

Deflasjon er reduksjon i det generelle prisnivået på varer og tjenester.

33 relasjoner: Aksje, Avkastning, Bank, Baselkomiteen for banktilsyn, Basispengemengde, Bruttonasjonalprodukt, Christiania Bank og Kreditkasse, DNB, Fokus Bank, Forventning, Husholdning, Inflasjon, Inflasjonsmålet, Internasjonal handel, Kjerneinflasjon, Konkurs, Konsumprisindeks, Kreditt, Norges Bank, Norsk krone, Obligasjon, Pari kurs, Paripolitikk, Pengemengde, Realkapital, Rente, Sentralbank, Stagflasjon, Staten, Statistisk sentralbyrå, Statsgjeld, Styringsrenten i Norge, Verdipapir.

Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap.

Ny!!: Deflasjon og Aksje · Se mer »

Avkastning

Avkastning, eller avkasting, er et begrep som viser til vinning eller utbytte av et gjennomført arbeid.

Ny!!: Deflasjon og Avkastning · Se mer »

Bank

Bishopsgate i City of London, et av verdens største finanssentre. En bank er en finansiell institusjon som tar imot innskudd, utsteder kreditt og i samme prosess oppretter pengemengden.

Ny!!: Deflasjon og Bank · Se mer »

Baselkomiteen for banktilsyn

Baselkomiteen for banktilsyn (engelsk: Basel Committee on Banking Supervision, fork: BCBS), ofte forkortet Baselkomitéen, er et internasjonalt organ for sentralbanker, der hovedhensikten er å samarbeide om bankovervåkning.

Ny!!: Deflasjon og Baselkomiteen for banktilsyn · Se mer »

Basispengemengde

Basispengemengden i Norge 1992 - 2009. Basispengemengden, også kalt «M0», er penger lånt til bankene fra sentralbanken og består av bankenes innskudd på konto i sentralbanken og kontanter (sedler og mynt) i omløp.

Ny!!: Deflasjon og Basispengemengde · Se mer »

Bruttonasjonalprodukt

Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i en viss periode, vanligvis et år, og omfatter verdiskapingen (value added) i all næringsvirksomhet, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner.

Ny!!: Deflasjon og Bruttonasjonalprodukt · Se mer »

Christiania Bank og Kreditkasse

Råger, Wilhelm / Oslo Museum Christiania Bank og Kreditkasse (også kjent som Kreditkassen) var et norsk bank- og finansselskap.

Ny!!: Deflasjon og Christiania Bank og Kreditkasse · Se mer »

DNB

DNB ASA er Norges største finanskonsern, med en egenkapital på 217 milliarder kroner per 31.

Ny!!: Deflasjon og DNB · Se mer »

Fokus Bank

Fokus Bank var merkenavnet for Danske Bank sin norske virksomhet, med hovedkontor i Trondheim.

Ny!!: Deflasjon og Fokus Bank · Se mer »

Forventning

Forventning eller forventningsverdi er en størrelse innen sannsynlighetsregning.

Ny!!: Deflasjon og Forventning · Se mer »

Husholdning

Husholdning eller hushold er et sentralt begrep innen fagområder som sosiologi, statistikk, økonomi, politikk og også i den enkeltes hverdagsliv.

Ny!!: Deflasjon og Husholdning · Se mer »

Inflasjon

Inflasjonsraten i verden i 2010. Pengemengden i Norge 1996 - 2011. Rosa er den totale pengemengden og består hovedsakelig av bankkreditt. Rød er penger fra sentralbanken (bankenes kontoer i sentralbanken + kontanter i sirkulasjon). Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået.

Ny!!: Deflasjon og Inflasjon · Se mer »

Inflasjonsmålet

«Inflasjonsmålet» ble innført 29.

Ny!!: Deflasjon og Inflasjonsmålet · Se mer »

Internasjonal handel

Internasjonal handel er utvekslingen av varer og tjenester på tvers av landegrenser.

Ny!!: Deflasjon og Internasjonal handel · Se mer »

Kjerneinflasjon

Kjerneinflasjon (også noe uklart kalt for underliggende inflasjon) er et inflasjonsmål som ekskluderer visse størrelser.

Ny!!: Deflasjon og Kjerneinflasjon · Se mer »

Konkurs

Oppslag om stengt forretning, britisk datakjede som har gått konkurs Konkurs er et juridisk begrep som beskriver det å ta samlet beslag i alle eiendelene til en skyldner for gjennom salg å dekke inn fordringshavernes utestående.

Ny!!: Deflasjon og Konkurs · Se mer »

Konsumprisindeks

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør.

Ny!!: Deflasjon og Konsumprisindeks · Se mer »

Kreditt

Kreditt (av latin credere, "å tro") betyr at en av partene i et gjensidig forpliktende kontraktsforhold får utsatt plikten til å prestere sin ytelse, i forhold til det tidspunktet avtalemotparten leverer sin ytelse.

Ny!!: Deflasjon og Kreditt · Se mer »

Norges Bank

Norges Bank er sentralbanken i Norge.

Ny!!: Deflasjon og Norges Bank · Se mer »

Norsk krone

Norsk krone (oftest bare krone, forkortes kr) er Norges valuta.

Ny!!: Deflasjon og Norsk krone · Se mer »

Obligasjon

Obligasjon utstedt av Det nederlandske ostindiske kompani i 1622 Obligasjon er et rentebærende gjeldsbrev som sier at utsteder skylder innehaveren penger.

Ny!!: Deflasjon og Obligasjon · Se mer »

Pari kurs

Uttrykket «pari kurs» var en betegnelse under gullstandarden på en valutakurs (pris) som tilsvarte valutaens lovfestede innhold av, eller vekslingskurs mot gull.

Ny!!: Deflasjon og Pari kurs · Se mer »

Paripolitikk

Paripolitikk var pengepolitikken som ble ført i flere land på 1920-tallet.

Ny!!: Deflasjon og Paripolitikk · Se mer »

Pengemengde

Pengemengden i Norge 1996 - 2011. Rosa er hva bankene har lånt ut til samfunnet. Mørkerød er hva sentralbanken har lånt ut til bankene og utgjør '''ikke''' en del av publikums pengemengde (med unntak av kontanter i omløp gjennom viderelån fra bankene). Pengemengden (egentlig publikums pengemengde) er et begrep som beskriver samfunnets likviditet og består av sedler og mynter samt bankinnskudd.

Ny!!: Deflasjon og Pengemengde · Se mer »

Realkapital

Realkapital består av faste eiendommer, anlegg og skog, driftsløsøre og andre eiendeler i næring og innbo og løsøre.

Ny!!: Deflasjon og Realkapital · Se mer »

Rente

Rente er kostnaden for å leie kapital, alternativt uttrykt som leieprisen for penger (kapital) og en godtgjørelse utlåner får for å ha stilt penger til rådighet for andre.

Ny!!: Deflasjon og Rente · Se mer »

Sentralbank

Bank of England, en av verdens første sentralbanker. En sentralbank (populært kalt bankenes bank) er en finansiell institusjon som tilbyr banktjenester til bankene og som har rettighetene til utstedelse av kontanter.

Ny!!: Deflasjon og Sentralbank · Se mer »

Stagflasjon

Stagflasjon er en periode med stagnasjon i den økonomiske veksten, kombinert med høy (og ofte ukontrollert) inflasjon.

Ny!!: Deflasjon og Stagflasjon · Se mer »

Staten

Staten kan være.

Ny!!: Deflasjon og Staten · Se mer »

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge.

Ny!!: Deflasjon og Statistisk sentralbyrå · Se mer »

Statsgjeld

Satire over statsgjeld, tegning fra Storbritannia, 1786 Statsgjeld, også kalt suveren gjeld, er offentlig gjeld tatt opp av staten.

Ny!!: Deflasjon og Statsgjeld · Se mer »

Styringsrenten i Norge

Styringsrenten (eller signalrenten) i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank, og dermed også et minimum for bankenes utlånsrente.

Ny!!: Deflasjon og Styringsrenten i Norge · Se mer »

Verdipapir

Verdipapir (engelsk: security) er en betegnelse for dokumenter som har økonomisk verdi, særlig dokumenter som representerer pengekrav – ihendehaverobligasjoner, pantobligasjoner, veksler og vekselobligasjoner – men også eksempelvis aksjer.

Ny!!: Deflasjon og Verdipapir · Se mer »

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »