Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Demokrati

Index Demokrati

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

29 relasjoner: Andre verdenskrig, Antikkens Hellas, Aristokrati, Barn, Demokrati-indeksen, Direkte demokrati, Eiendomsrett, Første verdenskrig, Finland, Frihet, Gammelgresk, Immanuel Kant, Josef Stalin, Karl Popper, Kirkedemokrati, Likestilling, Medborgerskap, Representativt demokrati, Rettsstat, Robert A. Dahl, Slaveri, Solon, Storbritannia, Styreform, The Economist, USA, Valg, Vikingtid, motstandsrett og folkestyre, Ytringsfrihet.

Andre verdenskrig

Andre eller Annen verdenskrig regnes som den siste av to verdensomspennende væpnede konflikter, oftest regnet å utspille seg i årene 1939–1945.

Ny!!: Demokrati og Andre verdenskrig · Se mer »

Antikkens Hellas

Zevs-tempelet i sørøst. Mange polis-byer hadde sin Akropolis Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk, til henholdsvis en nesten tusen år lang periode i gresk historie frem til kristendommens gjennomslag, og til et område som utover dagens Hellas omfattet mye av middelhavs- og svartehavsområdene.

Ny!!: Demokrati og Antikkens Hellas · Se mer »

Aristokrati

Aristokrati (gresk: ἀριστοκρατία, aristokratía, fra ἄριστος, aristos, «beste» og κράτος, kratos, «makt»), Bokmålsordboka er en form for regjering som blir utøvet ved en liten, privilegert herskerklasse.

Ny!!: Demokrati og Aristokrati · Se mer »

Barn

Den primære læringsmetoden for barn er lek. Barn blir vanligvis fra et biologisk perspektiv definert til et menneske som befinner seg i fasen mellom fødsel og pubertet.

Ny!!: Demokrati og Barn · Se mer »

Demokrati-indeksen

Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land.

Ny!!: Demokrati og Demokrati-indeksen · Se mer »

Direkte demokrati

Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.

Ny!!: Demokrati og Direkte demokrati · Se mer »

Eiendomsrett

Eiendomsrett er retten til å eie, kontrollere og styre eiendom.

Ny!!: Demokrati og Eiendomsrett · Se mer »

Første verdenskrig

Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918. Mer enn 70 millioner soldater ble mobilisert, over 9 millioner stridende og over 7 millioner sivile ble drept.Tapstall for første verdenskrig er omtrentlige, Encyclopædia Britannica anslår drepte soldater til rundt 8,5 millioner og sivile til rundt 13 millioner, særlig sistnevnte er det sprikende tall for. Se EB 2010, bind 29, s. 987 Antoine Prost oppgir en matrise over ulike kilder, hvor fem av åtte oppgir over ni millioner døde soldater, se Prost, s. 587–588, The Cambridge History of The First World War, bind III Krigen omfattet datidens stormakter: Ententemaktene (opprinnelig Frankrike, Russland og Storbritannia, USA fra 1917) og sentralmaktene (Tyskland, Østerrike-Ungarn, kort etter krigsutbruddet Det osmanske rike). Begge alliansegrupper forsøkte å mobilisere hele økonomien; særlig bidro kvinner til mye av arbeidet, mens mennene var ved fronten. Blant de viktigste årsaker til krigen var de europeiske stormaktenes imperialisme, drevet frem av rasisme og nasjonalisme, i land preget av klassemotsetninger og diskriminerende kjønnsroller.De underliggende årsakene til hvorfor første verdenskrig brøt ut er svært omdiskutert. Litteraturen er omfattende, over 25 tusen bøker og artikler er skrevet om emnet. De fleste synspunkter på hvordan krigen oppsto kan underbygges med et utvalg av tilgjengelige kilder. Se Clark 2012, s. xxiv-xxv Den 28. juli 1914 erklærte Østerrike-Ungarn krig mot Serbia. Etter noen måneder låste kampene på vestfronten seg, og frem til våren 1918 ble frontlinjene ubetydelig endret. På østfronten var frontlinjene mer dynamiske, og krigen endte med sentralmaktenes seier etter de russiske revolusjonene i 1917. Kampene i Afrika brøt ut i august 1914, da konflikten ble spredd fra de imperialistiske statene i Europa til koloniene. Fra 1915 iverksatte Det osmanske rike folkemordet på armenerne. Våren 1918 konsentrerte Tyskland sine styrker på vestfronten, men den tyske våroffensiven stoppet etterhvert opp. Ententemaktenes hundredagersoffensiv presset den tyske hæren tilbake, og landet måtte undertegne våpenhvile den 11. november 1918. Ved krigens avslutning ble mange lands grenser tegnet om, og nasjoner ble igjen selvstendige eller ble opprettet. Det osmanske rike ble oppløst. Østerrike-Ungarn ble erstattet av en mengde mindre sentraleuropeiske stater. Tyskland ble omformet fra keiserdømme til republikk. Under fredskonferansen i Paris i 1919 ble de fire stormaktene (Storbritannia, Frankrike, Italia og USA) enige om vilkår for de tapende nasjonene i en rekke avtaler (blant annet Versaillestraktaten), og Folkeforbundet ble opprettet. Begynnelsen til avkolonisering kobles av historikere til første verdenskrig, og dens ettervirkninger. Første verdenskrig avsluttet Europas århundrelange hegemoni over resten av verden. En rekke faktorer knyttet til følgene av første verdenskrig, som revolusjoner, store økonomiske svingninger (den store depresjonen), og tysk følelse av å ha blitt ydmyket (oppildnet av nasjonalistisk propaganda, som i dolkestøtlegenden), bidro til utbruddet av den andre verdenskrig.

Ny!!: Demokrati og Første verdenskrig · Se mer »

Finland

Finland (finsk: Suomi), offisielt Republikken Finland (finsk: Suomen tasavalta) er et land i Nord-Europa.

Ny!!: Demokrati og Finland · Se mer »

Frihet

opplyser verden»), som ble reist i New Yorks havn som en gave fra det franske folk i 1886, har utviklet seg til et symbol for frihet og vestlig demokrati. Internasjonalt farvann, også kalt det åpne hav og det frie hav, er områder utenfor noen stats jurisdiksjon. Frihet er avledet fra ordet fri, et begrep som er kommet til norsk språk fra lavtysk, og betegner det motsatte av være fanget, bundet, eller begrenset.

Ny!!: Demokrati og Frihet · Se mer »

Gammelgresk

Gammelgresk eller oldgresk er et trinn i det greske språkets historie, og gjelder oftest to perioder i gresk historie: Det arkaiske og det klassiske Hellas.

Ny!!: Demokrati og Gammelgresk · Se mer »

Immanuel Kant

Immanuel Kant (født 22. april 1724 i Königsberg i Preussen, død 12. februar 1804) var en tysk filosof, og regnes som en sentral tenker innen moderne filosofi.

Ny!!: Demokrati og Immanuel Kant · Se mer »

Josef Stalin

Josef (Iosif) Vissarionovitsj Stalin var Sovjetunionens leder fra 1924 til 1953.

Ny!!: Demokrati og Josef Stalin · Se mer »

Karl Popper

Karl Raimund Popper (født 28. juli 1902 i Wien, død 17. september 1994 i London) var en østerriksk-britisk filosof og vitenskapsteoretiker.

Ny!!: Demokrati og Karl Popper · Se mer »

Kirkedemokrati

Kirkedemokrati eller kirkelig demokrati gjelder spørsmålet om demokratiske ordninger i en kirke og mulighetene for at kirkens medlemmer kan involvere seg i kirkens virksomhet, organer og valg.

Ny!!: Demokrati og Kirkedemokrati · Se mer »

Likestilling

Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder.

Ny!!: Demokrati og Likestilling · Se mer »

Medborgerskap

Medborgerskap omfatter sider ved menneskers liv som identitet, tillit, tilhørlighet og deltaking.

Ny!!: Demokrati og Medborgerskap · Se mer »

Representativt demokrati

Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg.

Ny!!: Demokrati og Representativt demokrati · Se mer »

Rettsstat

Den romerske gudinnen Justitia er en personliggjøring av rettferd. Det tyske frimerket fra 1981 definerer ordet rettsstat (Rechtsstaat), ved å sitere Grundtgesetz artikkel 20 tredje ledd: «Vedtakelsen av lover er bundet av den forfatningsmessige ordning. Den utøvende makt og domstolenes praksis er bundet av lov og rett». (''Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.'') Rettsstat er en stat som kjennetegnes ved at forholdet mellom de øverste statsorganer er regulert gjennom rettsregler.

Ny!!: Demokrati og Rettsstat · Se mer »

Robert A. Dahl

Robert Alan Dahl (født 17. desember 1915 i Inwood i Iowa, død 5. februar 2014 i Hamden i Connecticut) var en amerikansk statsviter av norske aner.

Ny!!: Demokrati og Robert A. Dahl · Se mer »

Slaveri

Proklamasjon fra Victor Hughes om forbud mot slaveri på øya Guadeloupe i Vest-India, 1. november 1794 Slaveri eller trelldom er når et menneske innehar juridisk eiendomsrett til et annet menneske.

Ny!!: Demokrati og Slaveri · Se mer »

Solon

Solon Solon (gresk: Σόλων, uttales sŏ'lōn; født ca. 638, død 558 f.Kr.) var en kjent athensk lovgiver og poet.

Ny!!: Demokrati og Solon · Se mer »

Storbritannia

Storbritannia (engelsk: United Kingdom, forkortelse UK), offisielt Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (engelsk: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), er et europeisk land og en stat i Vest-Europa.

Ny!!: Demokrati og Storbritannia · Se mer »

Styreform

Styreform er måten en styresmakt, for eksempel en stat eller kommune, styres på.

Ny!!: Demokrati og Styreform · Se mer »

The Economist

The Economist er et ukentlig nyhetsmagasin som utgis av The Economist Newspaper Limited i London.

Ny!!: Demokrati og The Economist · Se mer »

USA

USA (engelsk: United States of America, Amerikas forente stater), offisielt De forente staterNordlie, Haavard & Notaker, Hallvard.

Ny!!: Demokrati og USA · Se mer »

Valg

Et valg er en prosess for beslutningstaking hvor et elektorat utpeker personer til politiske verv.

Ny!!: Demokrati og Valg · Se mer »

Vikingtid, motstandsrett og folkestyre

Vikingtid, motstandsrett og folkestyre er en bok av Torgrim Titlestad, utgitt i 2016.

Ny!!: Demokrati og Vikingtid, motstandsrett og folkestyre · Se mer »

Ytringsfrihet

Grunnlovens §100 har siden 1814 vært det rettslige grunnlaget for yringsfriheten i Norge. Her en faksimile av trykt utgave fra 1814 med opprinnelig dansk språk og fraktur. Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.

Ny!!: Demokrati og Ytringsfrihet · Se mer »

Omdirigeringer her:

Demokrat, Demokratisering, Demokratisk, Folkestyre, Kjennetegn på demokrati.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »