Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Tungolje

Tungolje er en fraksjon som er resultat av petroleumsdestillering.

20 relasjoner: Østersjøen, Bunker (bygning), Destillasjon, Diesel, Dispersjon, Drivstoff, Engelsk, Foredling, Forlis, Forurensning, Fraksjonert destillasjon, Kull, Mineral, Nordsjøen, Petroleum, Råolje, Skip, Slagg, Svovel, Viskositet.

Østersjøen

Kart over Østersjøen Satellittbilde mars 2000 (NASA) Østersjøen er et innlands-randhav mellom Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Russland, Polen, Tyskland og Danmark.

Ny!!: Tungolje og Østersjøen · Se mer »

Bunker (bygning)

Bunker i Hirtshals i Danmark En bunker er en militær forsvarsstilling eller tilfluktsrom av stein og/eller betong.

Ny!!: Tungolje og Bunker (bygning) · Se mer »

Destillasjon

Destillasjonsoppstilling. 1. Bunsenbrenner. 2. Rundbundet kolbe med væsken som skal destilleres. 3. Destillasjonshode. 4. Termometer. 5. Kjøling. 6. Kjølevanninngang. 7. Kjølevannutgang. 8. Destillatet. 10. Adapter. Destillasjon er en måte å skille flyktige komponenter med ulikt kokepunkt i en væske fra de mer tungtkokende ved hjelp av fordampning fulgt av kondensering.

Ny!!: Tungolje og Destillasjon · Se mer »

Diesel

Diesel, egentlig dieselolje, er et petroleumbasert drivstoff som brukes i motorer hvor tenning er basert på kompresjon i stedet for gnist.

Ny!!: Tungolje og Diesel · Se mer »

Dispersjon

Dispersjon kommer fra latin, dispersio, og er «en fin spredning», «fordeling» eller en «oppdeling».

Ny!!: Tungolje og Dispersjon · Se mer »

Drivstoff

Drivstoff er en samlebetegnelse på energibærende brennstoffer i flytende form eller som gass, det vil si stoffer som skaper energi i en forbrenningsprosess, og som derfor kan brukes til å drive maskiner.

Ny!!: Tungolje og Drivstoff · Se mer »

Engelsk

Engelsk tilhører den vestgermanske språkgruppen, og er det største germanske språket i dag, foran tysk, nederlandsk og nordiske språk.

Ny!!: Tungolje og Engelsk · Se mer »

Foredling

Foredling eller raffinering er å konvertere, rense, avle eller danne fram noe nytt av en eller flere gamle objekt/stoff.

Ny!!: Tungolje og Foredling · Se mer »

Forlis

«Havari», maleri av Claude Joseph Vernet, 1772. Digitalt Museum, Trondheim byarkiv (originalmaleri hos hos Sverresborg Trøndelag Folkemuseum) Forlis (avledet fra lavtysk og/eller nederlandsk: verlieren, verlust, «tap») er et uttrykk som tilhører sjøfarten og beskriver det totale tap av et skip.

Ny!!: Tungolje og Forlis · Se mer »

Forurensning

Luftforurensning Forurensning er å gjøre noe tilgriset eller urent.

Ny!!: Tungolje og Forurensning · Se mer »

Fraksjonert destillasjon

Fraksjonert destillasjon er en destillasjonsmetode som kan anvendes for å separere en blanding av mange stoffer med lignende kokepunkter.

Ny!!: Tungolje og Fraksjonert destillasjon · Se mer »

Kull

Kullbiter Kull eller kol er en fellesbetegnelse på en rekke karbonholdige organiske bergarter, stort sett dannet av planterester.

Ny!!: Tungolje og Kull · Se mer »

Mineral

Beryll Mineraler er homogene, naturlig forekommende, faste, uorganiske stoffer med en definert krystallstruktur av atomer av bestemte grunnstoffer som sitter i bestemte posisjoner.

Ny!!: Tungolje og Mineral · Se mer »

Nordsjøen

Nordsjøen Kart over Norskehavet (Norwegian Sea) Nordsjøen er den delen av Atlanterhavet som ligger mellom Norge og Danmark i øst, De britiske øyer i vest, og Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike i sør.

Ny!!: Tungolje og Nordsjøen · Se mer »

Petroleum

Ukontrollerte utslipp av petroleum kan føre til skade på plante- og dyreliv og er vanskelig å fjerne fra strandsonen. Petroleum (fra lat. petra, stein, berg, og oleum, olje), er en samlebetegnelse som brukes om råolje ofte med naturgass eller også om mineralolje.

Ny!!: Tungolje og Petroleum · Se mer »

Råolje

En flaske råolje. Råoljepriser fra 1861-2008. Nominelle priser, og justert for prisindeks (rød). - Dollar pr. fat. Råolje (eng. Crude oil) er flytende petroleum og er et etterspurt salgsprodukt i hele verden med stor betydning for økonomien i kjøperland og selgerland.

Ny!!: Tungolje og Råolje · Se mer »

Skip

klinkbygget vikingskip av eik fra første halvdel av 800-tallet. Skipets for- og akterstevn er rikt dekorert med treskjæringer. Skip (av norr skip, trolig i betydningen uthult trestamme) betegner i sin moderne betydning vanligvis et større havgående fartøy, beregnet på transport av personer og/eller gods.

Ny!!: Tungolje og Skip · Se mer »

Slagg

Slaggklump av myrmalm fra Vest-Torpa. Slagg er først og fremst betegnelsen på brent/delvis smeltet gråberg og slaggdannere.

Ny!!: Tungolje og Slagg · Se mer »

Svovel

Svovel er et grunnstoff med kjemisk symbol S og atomnummer 16.

Ny!!: Tungolje og Svovel · Se mer »

Viskositet

Simulering av væsker med ulik viskositet Viskositet blir definert som et fluids (en gass eller en væskes) egenskap ved hvordan motsetningen av de forskjellige lag i fluidet beveger seg i forskjellige hastigheter.

Ny!!: Tungolje og Viskositet · Se mer »

Omdirigeringer her:

Bunkers, Bunkers (drivstoff), Bunkersolje.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »