Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Naturgass

Index Naturgass

Naturgass eller tørrgass er petroleum i gassform primært bestående av metan, men med varierende mengder hydrogensulfid og ikke brennbare gasser som karbondioksid, nitrogen og vanndamp.

23 relasjoner: Friggfeltet, Gass, Gasskraftverk, Gøteborgprotokollen, Gullfaksfeltet, Hydrogensulfid, Karbondioksid, Klimagass, Metan, Naturgassfelt, Naturgasskondensat, NGL (petroleum), Nitrogen, Oljefelt, Oljeindustri, Ormen Lange-feltet, Petroleum, Rørledning, Sleipnerfeltet, Snøhvitfeltet, Standardkubikkmeter, Sur nedbør, Trollfeltet.

Friggfeltet

Friggfeltet var et naturgassfelt delt mellom norsk og britisk sektor av Nordsjøen, med plattformer på norsk kontinentalsokkel, blokk 25/1 i norsk sektor og blokk 10/1 i britisk sektor, 230 km nordvest for Stavanger.

Ny!!: Naturgass og Friggfeltet · Se mer »

Gass

Driftende røykpartikler er et ledetråd for bevegelsen til den omkringliggende gassen. Gass er en aggregattilstand hvor stoffet består av fritt bevegelige molekyler og/eller atomer.

Ny!!: Naturgass og Gass · Se mer »

Gasskraftverk

Montering av gassturbin i et tysk gasskraftverk Gasskraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av gasskraft.

Ny!!: Naturgass og Gasskraftverk · Se mer »

Gøteborgprotokollen

Gøteborgprotokollen er en internasjonal miljøavtale som omhandler langtransporterte luftforurensinger.

Ny!!: Naturgass og Gøteborgprotokollen · Se mer »

Gullfaksfeltet

Jarle Vines Gullfaksfeltet er et gass- og oljefelt som ligger i blokk 34/10 på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen.

Ny!!: Naturgass og Gullfaksfeltet · Se mer »

Hydrogensulfid

Hydrogensulfid Hydrogensulfid (H2S) er en fargeløs, giftig, brannfarlig gass ved romtemperatur med en karakteristisk, stikkende lukt av råtne egg.

Ny!!: Naturgass og Hydrogensulfid · Se mer »

Karbondioksid

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO2, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse. Med metalloksider eller hydroksid, kan karbondioksid danne to typer salter, nemlig karbonater og hydrogenkarbonat. CO2 er en viktig del av det globale karbonkretsløpet, samt en naturlig del av luften som en viktig drivhusgass i atmosfæren: Menneskelig aktivitet, spesielt forbrenning av fossile energikilder, har økt andelen parts per million (ppm) CO2 i atmosfæren fra cirka 280 før starten av industrialiseringen til cirka 400 ppm i 2015. Denne tendensen er fortsatt stigende. Denne økningen resulterer i en forsterkning av den naturlige drivhuseffekten, som i sin tur er årsaken til dagens globale oppvarming. Ved forbrenning av stoffer som inneholder karbon med tilstrekkelig oksygen oppstår CO2. Gassen oppstår også i organismer og levende vesener som et produkt av celleånding. Planter, algerer og noen bakterier og arkebakterier konverterer CO2 etter fiksering i biomasse. Under fotosyntesen skapes glukose fra uorganisk CO2 og vann. CO2 kan være giftig, men konsentrasjonen i luften er langt fra nok til at det er skadelig. Den har et bred spektrum av teknisk anvendelser. I kjemiske industri brukes den for eksempel ved fremstilling av urea. I fast form som tørris er CO2 mye brukt som kjølemiddel, og som såkalt superkritisk karbondioksid blir brukt som løse- og ekstraheringsmiddel.

Ny!!: Naturgass og Karbondioksid · Se mer »

Klimagass

En klimagass eller drivhusgass er en gass i atmosfæren som bidrar til drivhuseffekten, og som ved økte konsentrasjoner vil bidra til global oppvarming.

Ny!!: Naturgass og Klimagass · Se mer »

Metan

Metan-molekylet Metan er den enklest mulige av millioner av hydrokarboner – kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen.

Ny!!: Naturgass og Metan · Se mer »

Naturgassfelt

Naturgassfelt eller bare gassfelt er et naturlig dannet reservoar av rikgass som er oppstått ved at organisk materiale er isolert over lang tid slik at det har foregått en anaerob nedbryting.

Ny!!: Naturgass og Naturgassfelt · Se mer »

Naturgasskondensat

Naturgasskondensat er petroleumsfraksjoner som er i gassform i reservoaret, men som kondenserer til væske når temperaturen blir redusert til under duggpunktet til rågassen.

Ny!!: Naturgass og Naturgasskondensat · Se mer »

NGL (petroleum)

NGL (engelsk: Natural Gas Liquids) er en type flytende petroleum sammensatt av butan, etan, isobutan, propan og LPG.

Ny!!: Naturgass og NGL (petroleum) · Se mer »

Nitrogen

Nitrogen eller kvelstoff er et grunnstoff med kjemisk symbol N og atomnummer 7.

Ny!!: Naturgass og Nitrogen · Se mer »

Oljefelt

Et oljefelt er et område på landjorda eller på havet der det finnes en eller flere oljeforekomster i berggrunnen som er teknisk og økonomisk drivverdige.

Ny!!: Naturgass og Oljefelt · Se mer »

Oljeindustri

Oljeindustri, også kalt petroleumsvirksomhet og oljenæring, betegner den virksomheten som utvinner og foredler petroleumsprodukter fra petroleum, det vil si fra råolje, naturgasskondensat og naturgass.

Ny!!: Naturgass og Oljeindustri · Se mer »

Ormen Lange-feltet

Ormen Lange-feltet er det nest største gassfeltet som er påvist og satt i drift utenfor norskekysten på norsk kontinentalsokkel.

Ny!!: Naturgass og Ormen Lange-feltet · Se mer »

Petroleum

Ukontrollerte utslipp av petroleum kan føre til skade på plante- og dyreliv og er vanskelig å fjerne fra strandsonen. Petroleum (fra lat. petra, stein, berg, og oleum, olje), er en samlebetegnelse som brukes om råolje ofte med naturgass eller også om mineralolje.

Ny!!: Naturgass og Petroleum · Se mer »

Rørledning

Oljerørledning i Alaska Oljerørledning i Alaska, USA Rørledning benyttes for å transportere væsker eller gasser, ofte vann eller petroleum.

Ny!!: Naturgass og Rørledning · Se mer »

Sleipnerfeltet

Plasseringen av feltet på Utsiraformasjonen. Sleipnerfeltet Sleipnerfeltet eller Sleipner-området er samlenavn for gass- og kondensatfeltene Sleipner Øst og Sleipner Vest samt deres satellittfelter Loke, Grungne og Alfa Nord.

Ny!!: Naturgass og Sleipnerfeltet · Se mer »

Snøhvitfeltet

Snøhvitfeltet er et naturgassfelt på Tromsøflaket i Norskehavet på norsk kontinentalsokkel.

Ny!!: Naturgass og Snøhvitfeltet · Se mer »

Standardkubikkmeter

Standardkubikkmeter (Sm³) er en enhet for volumetrisk måling av olje, naturgass og naturgasskondensat ved standardbetingelser definert i ISO-standarden ISO 13443.

Ny!!: Naturgass og Standardkubikkmeter · Se mer »

Sur nedbør

Sur nedbør er en konsekvens av forurensning i lufta, som kommer ned på jorda sammen med nedbøren.

Ny!!: Naturgass og Sur nedbør · Se mer »

Trollfeltet

Trollfeltet er et olje- og gassfelt på 750 km² i den nordlige delen av Nordsjøen, omtrent 65 km vest for Kollsnes i Hordaland, bestående av Troll Øst, Troll Vest gassprovins og Troll Vest oljeprovins.

Ny!!: Naturgass og Trollfeltet · Se mer »

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »