Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Karbondioksid

Index Karbondioksid

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO2, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse. Med metalloksider eller hydroksid, kan karbondioksid danne to typer salter, nemlig karbonater og hydrogenkarbonat. CO2 er en viktig del av det globale karbonkretsløpet, samt en naturlig del av luften som en viktig drivhusgass i atmosfæren: Menneskelig aktivitet, spesielt forbrenning av fossile energikilder, har økt andelen parts per million (ppm) CO2 i atmosfæren fra cirka 280 før starten av industrialiseringen til cirka 400 ppm i 2015. Denne tendensen er fortsatt stigende. Denne økningen resulterer i en forsterkning av den naturlige drivhuseffekten, som i sin tur er årsaken til dagens globale oppvarming. Ved forbrenning av stoffer som inneholder karbon med tilstrekkelig oksygen oppstår CO2. Gassen oppstår også i organismer og levende vesener som et produkt av celleånding. Planter, algerer og noen bakterier og arkebakterier konverterer CO2 etter fiksering i biomasse. Under fotosyntesen skapes glukose fra uorganisk CO2 og vann. CO2 kan være giftig, men konsentrasjonen i luften er langt fra nok til at det er skadelig. Den har et bred spektrum av teknisk anvendelser. I kjemiske industri brukes den for eksempel ved fremstilling av urea. I fast form som tørris er CO2 mye brukt som kjølemiddel, og som såkalt superkritisk karbondioksid blir brukt som løse- og ekstraheringsmiddel.

204 relasjoner: Alger, Alkalitet, Ammoniakk, Ammonium, Anestesi, Anestetikum, Antarktis, Antropogen, Apné, Argon, Arkebakterier, Arktis, Atmosfære, Atomreaktor, Bakepulver, Bar, Bar (enhet), Bariumhydroksid, Beaujolais, Bevissthet, Biomasse, Biosfære, Blågrønnbakterier, Boreal barskog, Brannslokningsapparat, Brannvern, Brus, Butan, Celleånding, Cerusitt, Champagne, Charles David Keeling, Dampreforming, Den industrielle revolusjon, Detaljhandel, Deutschlandfunk, Dissosiasjon (kjemi), Dobbeltbinding, Dolomitt, Drivhus, Drivhuseffekt, Dyrevern, Dyspné, Eksoplanet, Elektrofil, Elektromagnetisk stråling, Energikilde, Entalpi, Environmental Protection Agency (USA), Enzym, ..., Eten, Fargestoff, Fellingsreaksjon, Fenolftalein, Fermentering, Flogiston, Forbrenning, Fossilt brensel, Fotosyntese, Gass, Gassverk, Gjær, Gjærdeig, Gjødsel, Global oppvarming, Glukose, Glykol, Gris, GWP-verdi, Haber–Bosch-prosessen, Havforsuring, HD 189733 b, Helium, Hemoglobin, Hubble-teleskopet, Humphry Davy, Hydrogenkarbonat, Hydrogensulfid, Hydroksid, Hydrosfære, Hyperventilasjonssyndrom, Inertgass, Infrarød spektroskopi, Infrarød stråling, Insekter, Jord, Jordens atmosfære, Joseph Black, Joseph Priestley, Jura (geologi), Kalkovn, Kalsitt, Kalsium, Kalsiumhydroksid, Kamerun, Karbohydrat, Karbon, Karbonat, Karbondisulfid, Karbonfangst og -lagring, Karbonkretsløpet, Karbonmonoksid, Karbonsluk, Karbonsyre, Karbonylsulfid, Katalysator, Keeling-kurven, Kivusjøen, Kjemisk forbindelse, Kjemisk formel, Kjemisk likevekt, Klimaanlegg, Klimaendring, Klimagass, Koffein, Koks, Koksalt, Konkylie, Kritisk punkt, Krystallstruktur, Kuldemedium, Kullsyregjæring, Løselighet, Løsemiddel, Limonade, Litosfære, Luft, Maar, Magnesium, Mars, Mauna Loa, Mauna Loa-observatoriet, Metan, Michael Faraday, Mol, Molar masse, NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration, Natriumkarbonat, Naturlig mineralvann, Niederaussem kraftverk, Nitritt, Nitrogen, Nukleinsyre, Nyossjøen, Oksidasjonsmiddel, Oksygen, Organisme, Ozon, Palladium, Parts per million, Permafrost, PH, Picometer, Planter, Poise, Polaritet (kjemi), Polysakkarid, Primærproduksjon, Protein, Protoplanetarisk skive, Røykmaskin, Reduksjonsmiddel, Renseri, RWTH Aachen, Salisylsyre, Salpetersyrling, Saltsyre, Sandblåsing, Science, Shoemaker–Levy 9, Silisiumdioksid, Sjøvann, Slakting, Smak, Smittebærer, Solen, Solvayprosessen, Sporeplanter, Standard trykk og temperatur, Sublimasjon, Sukker, Sulfidmineraler, Svovelsyre, Takykardi, Tørris, Termodynamisk likevekt, Tetthet, The New York Times, Tilsetningsstoff (næringsmidler), Titrering, Tonn, Trekull, Trippelpunkt, Trykk, Tundra, Uorganisk kjemi, Urea, Vann, Vanndamp, Venus, Vindkraftverk, Wafer, Watt. Utvid indeks (154 mer) »

Alger

Alger, også skrevet Algier og El Djazaïr (arabisk: الجزائر translitterasjon: al-Jazāʼir), er hovedstaden i, navngiveren av og den største byen i Algerie, og hadde i 2008 et folketall på 2 364 230 innbyggere.

Ny!!: Karbondioksid og Alger · Se mer »

Alkalitet

Alkalitet, eller alkalinitet, er vannets evne til å nøytralisere sterk syre ved en bestemt pH-verdi.

Ny!!: Karbondioksid og Alkalitet · Se mer »

Ammoniakk

Ammoniakk har den kjemiske betegnelsen NH3 og er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt.

Ny!!: Karbondioksid og Ammoniakk · Se mer »

Ammonium

En tredimensjonal struktur av ammoniumionet Ammonium-ionet (NH4+) er et fleratomig kation, som har molekylvekten 18,04 g/mol.

Ny!!: Karbondioksid og Ammonium · Se mer »

Anestesi

Anestesi (fra gresk an- (nektelse) og aisthesis (αίσθησις), fornemmelse) er betegnelsen på å gjøre hele eller deler av kroppen ufølsom for smerte.

Ny!!: Karbondioksid og Anestesi · Se mer »

Anestetikum

Anestetikum (plur. anestetika), preparat som opphever bl.a. smertefornemmelser.

Ny!!: Karbondioksid og Anestetikum · Se mer »

Antarktis

Kart over Antarktis. Den grønne sonen markerer områdets nordlige avgrensning. Antarktis er området rundt Sørpolen.

Ny!!: Karbondioksid og Antarktis · Se mer »

Antropogen

Det antropogene landskap er preget av regulering med det formål å skape nisjer, som kan utnyttes av mennesker: Uttretning av vannløp, asfaltering av veistrekninger, slåing av enger, opprettelse av infrastruktur via ledningsnett osv. Antropogen er dannet ut fra gresk anthropos.

Ny!!: Karbondioksid og Antropogen · Se mer »

Apné

Apné (Engelsk (am): Apnea, Engelsk (br): Apnoe, Gresk απνοια, fra α-, nektende, πνεειν, å puste) er et teknisk begrep for suspensjon av ekstern pusting.

Ny!!: Karbondioksid og Apné · Se mer »

Argon

Argon er et grunnstoff med kjemisk symbol Ar og atomnummer 18.

Ny!!: Karbondioksid og Argon · Se mer »

Arkebakterier

* Crenarchaeota.

Ny!!: Karbondioksid og Arkebakterier · Se mer »

Arktis

Arktis. Den røde streken er isotermen 10 °C midlere temperatur for juli som avgrenser det arktiske klimaet. Isødet i Arktis Arktis er en betegnelse på områdene rundt Nordpolen, og det er ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter.

Ny!!: Karbondioksid og Arktis · Se mer »

Atmosfære

Wing-Chi Poon Jordens atmosfære gjør at himmelen ser rød ut når sola står i eller rett under horisonten (jfr. Mie spredning). Atmosfære (fra gammelgresk: ἀτμός, «damp» + σφαῖρα, «kule», det vil si ‘dampkule’) er det generelle navnet på et lag med gass som kan ligge rundt et legeme med stor nok masse.

Ny!!: Karbondioksid og Atmosfære · Se mer »

Atomreaktor

Atomreaktor er en innretning hvor en kjernefysisk reaksjon foregår under kontrollerte forhold.

Ny!!: Karbondioksid og Atomreaktor · Se mer »

Bakepulver

Bakepulver. Bakepulver er et tørt hevemiddel brukt i baking.

Ny!!: Karbondioksid og Bakepulver · Se mer »

Bar

BAR og Bar kan sikte til.

Ny!!: Karbondioksid og Bar · Se mer »

Bar (enhet)

psi og bar. En bar er en måleenhet for trykk med symbolet bar.

Ny!!: Karbondioksid og Bar (enhet) · Se mer »

Bariumhydroksid

Bariumhydroksid er en kjemisk forbindelse med formelen Ba(OH)2.

Ny!!: Karbondioksid og Bariumhydroksid · Se mer »

Beaujolais

Vinområdet Beaujolais. Et mindre område rett vest for Lyon ''Coteaux du Lyonnais'' mangler på dette kartet. Beaujolais er et fransk vindistrikt som - for det meste - lager lette rødviner på druen Gamay.

Ny!!: Karbondioksid og Beaujolais · Se mer »

Bevissthet

Framstilling av bevissthet fra 1600-tallet. Bevissthet er erkjennelse; viten (om egne forhold); en egenskap ved sinnet som i alminnelighet anses å romme slike kvaliteter som subjektivitet, selvbevissthet, sansing og klokskap samt evnen til å oppfatte forholdet mellom en selv og ens miljø.

Ny!!: Karbondioksid og Bevissthet · Se mer »

Biomasse

Biomasse er en betegnelse på den totale vekten av levende organismer i en sammenheng.

Ny!!: Karbondioksid og Biomasse · Se mer »

Biosfære

Biosfæren (av bio- og gr. 'kule') er det område av Jorden (og atmosfæren) der det finnes liv.

Ny!!: Karbondioksid og Biosfære · Se mer »

Blågrønnbakterier

cyanobakterienes taksonomi er for øyeblikket under utredning Blågrønnbakterier eller cyanobakterier, tidligere kjent som blågrønnalger, stammer fra det greske ordet κυανοs, som betyr blå.

Ny!!: Karbondioksid og Blågrønnbakterier · Se mer »

Boreal barskog

Utsrekning av '''boreal barskog'''. Taigaskog i USA Boreal barskog eller taiga er ett av de store biomene på landjorda.

Ny!!: Karbondioksid og Boreal barskog · Se mer »

Brannslokningsapparat

Brannslokningsapparat Et brannslokningsapparat er et apparat som brukes til å slokke branner.

Ny!!: Karbondioksid og Brannslokningsapparat · Se mer »

Brannvern

Brannvern er virksomhet som dels skal hindre at brann oppstår, og om dette ikke lykkes, skal søke å begrense skade på liv og eiendom mest mulig.

Ny!!: Karbondioksid og Brannvern · Se mer »

Brus

Brusbobler ''Inca kola'' er en brus fra Peru som er farge- og smaksatt med tartrazin (E102). Brus (forkortelse for «bruslimonade») er en kullsyreholdig alkoholfri leskedrikk laget av vann, søtstoffer og essenser.

Ny!!: Karbondioksid og Brus · Se mer »

Butan

Butan er et hydrokarbon med fire karbonatomer.

Ny!!: Karbondioksid og Butan · Se mer »

Celleånding

eukaryot celle. Den cellulære respirasjonen er en cellulær prosess hvor energirike molekyler som glukose spaltes til vann og karbondioksid og det dannes energi som cellen kan bruke.

Ny!!: Karbondioksid og Celleånding · Se mer »

Cerusitt

Cerussitt, blykarbonat eller blyhvitt, er et mineral som består av blykarbonat (PbCO3), og er en viktig erts for bly.

Ny!!: Karbondioksid og Cerusitt · Se mer »

Champagne

Champagne (eller sjampanje) er en hvit, musserende vin fra distriktet Champagne i regionen Champagne-Ardenne i Nord-Frankrike.

Ny!!: Karbondioksid og Champagne · Se mer »

Charles David Keeling

Charles David Keeling (født 20. april 1928 og død 20. juni 2005) var en amerikansk professor i oseanografi, særlig kjent for å være den første som varslet verden om muligheten av et menneskeskapt bidrag til drivhuseffekten og dermed global oppvarming i 1960-årene.

Ny!!: Karbondioksid og Charles David Keeling · Se mer »

Dampreforming

Dampreforming, hydrogenreforming eller katalytisk oksidasjon er en kjemisk prosess som produserer hydrogen fra hydrokarboner.

Ny!!: Karbondioksid og Dampreforming · Se mer »

Den industrielle revolusjon

Maleriet ''Jern og kull'' fra 1855–60 av William Bell Scott illustrerer hvordan bearbeiding av metall ved hjelp av kull la grunnlaget for teknologi under den industrielle revolusjon. Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri.

Ny!!: Karbondioksid og Den industrielle revolusjon · Se mer »

Detaljhandel

Salg av frukt i en detaljhandel i Naggar, Himachal Pradesh, India. Detaljhandel er en betegnelse for salg av varer i kvanta tilpasset personlig eller husholdningsbehov direkte til forbrukere eller husholdninger.

Ny!!: Karbondioksid og Detaljhandel · Se mer »

Deutschlandfunk

Journalist fra Deutschlandfunk gjennomfører et intervju på Wikimania 2005 i Frankfurt am Main Deutschlandfunk (DLF) er en informasjons- og aktualitetsorientert, riksdekkende radiokanal som produseres av Deutschlandradio.

Ny!!: Karbondioksid og Deutschlandfunk · Se mer »

Dissosiasjon (kjemi)

Dissosiasjon i kjemi og biokjemi er en generell prosess hvor molekyler, ioner eller radikaler separerer eller splittes opp til mindre molekyler, ioner eller radikaler.

Ny!!: Karbondioksid og Dissosiasjon (kjemi) · Se mer »

Dobbeltbinding

Dobbeltbinding er et kjemisk begrep som betegner en binding mellom to atomer som deler to elektronpar.

Ny!!: Karbondioksid og Dobbeltbinding · Se mer »

Dolomitt

Dolomitt Dolomitt er et bergartsdannende karbonat-mineral som består av kalsium magnesium karbonat (CaMg (CO3)2).

Ny!!: Karbondioksid og Dolomitt · Se mer »

Drivhus

Ørkendrivhus i en botanisk hage i Bochum, Tyskland. Et drivhus eller veksthus er en bygning med tak og vegger av gjennomskinnelig glass eller plast, for dyrking av planter som grønnsaker, frukt og blomster.

Ny!!: Karbondioksid og Drivhus · Se mer »

Drivhuseffekt

Drivhuseffekt er kort sagt atmosfærens evne til å "holde igjen" den varmen sola gir.

Ny!!: Karbondioksid og Drivhuseffekt · Se mer »

Dyrevern

'''Burhøns''' blir i økende grad betraktet som et dyrevelferdsproblem, noe som fører til at folk i større og større grad velger annet. Dyrevern og dyrevelferd er et uttrykk som benyttes om det å hindre at dyr blir påført unødige lidelser.

Ny!!: Karbondioksid og Dyrevern · Se mer »

Dyspné

Dyspné Latin dyspnoea, Gresk dyspnoia fra dyspnoos – «åndenød») er et vanlig symptom hos pasienter med hjerte- og lungesykdom, som er den medisinske samlebetegnelse hvor pasienten subjektiv angir åndenød eller smerter knyttet til åndedrettet, eller hvor en objektivt kan observere respirasjonsforstyrrelser. Tilstanden kan være akutt eller kronisk og kan være et symptom eller tegn på en rekke ulike medisinske tilstander, inkludert blokkering av lutveiene, luftveissykdommer (for eksempel astma og bronkitt), hjertesykdommer og blodmangel.

Ny!!: Karbondioksid og Dyspné · Se mer »

Eksoplanet

Oversikt over antallet ekoplaneter som oppdages Eksoplaneter, eller ekstrasolare planeter (fra gresk ekso, «ute», «utenfor»), er planeter som går i bane rundt andre stjerner enn solen.

Ny!!: Karbondioksid og Eksoplanet · Se mer »

Elektrofil

Elektrofil er en årlig teknologi- og elektronikkmesse avholdt siden 2004.

Ny!!: Karbondioksid og Elektrofil · Se mer »

Elektromagnetisk stråling

Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde.

Ny!!: Karbondioksid og Elektromagnetisk stråling · Se mer »

Energikilde

Energikilde, eller energiressurs, er et begrep for alle de tilgjengelige primære og sekundære former av energi som kan utnyttes til menneskelig aktivitet.

Ny!!: Karbondioksid og Energikilde · Se mer »

Entalpi

Entalpi er et begrep innen termodynamikken som brukes til å beskrive mengden av varme i et system.

Ny!!: Karbondioksid og Entalpi · Se mer »

Environmental Protection Agency (USA)

Environmental Protection Agency (EPA) er en amerikansk føderal etat med ansvar for miljøvern.

Ny!!: Karbondioksid og Environmental Protection Agency (USA) · Se mer »

Enzym

Modell av Purine Nucleoside Phosphorylase Enzym (fra gr en zyme, i surdeig) er en betegnelse på forskjellige biologiske katalysatorer som er virksomme i levende organismer.

Ny!!: Karbondioksid og Enzym · Se mer »

Eten

Eten (også kalt etylen) er kjemisk forbindelse med formel C2H4 eller H2C.

Ny!!: Karbondioksid og Eten · Se mer »

Fargestoff

Moderne, syntetiske fargestoffer gir et nærmest ubegrenset antall farger spelsaugarn Fargestoff eller pigment er stoffer som reflekterer synlig lys og som finnes naturlig i planter og dyr.

Ny!!: Karbondioksid og Fargestoff · Se mer »

Fellingsreaksjon

suspensjon og utfelling (''precipitate''). ''Supernate'' er det engelske ordet for den gjenværende væsken over bunnfallet. Fellingsreaksjon er en kjemisk reaksjon der det dannes bunnfall.

Ny!!: Karbondioksid og Fellingsreaksjon · Se mer »

Fenolftalein

Strukturformel for fenolftalein Fenolftalein er en pH-indikator for sure og basiske løsninger.

Ny!!: Karbondioksid og Fenolftalein · Se mer »

Fermentering

Igangværende gjæringsprosess Fermentering eller gjæring er en katabolsk reaksjon hvor sukker omdannes til alkohol, syrer og karbondioksid ved hjelp av mikroorganismer.

Ny!!: Karbondioksid og Fermentering · Se mer »

Flogiston

Flogistonteorien (fra klassisk gresk φλογιστόν, phlŏgistón «brenne opp», fra φλόξ, phlóx, «ild»), som ble fremlagt av den tyske merkantilisten og alkymisten Johann Joachim Becher (1635-1682) i 1667, var et forsøk på å forklare fenomenet oksidering (først og fremst forbrenning, men også rust og irr) ved å postulere et element som ble frigjort i prosessen.

Ny!!: Karbondioksid og Flogiston · Se mer »

Forbrenning

Gass forbrenner i en gassovn Forbrenning er en form for eksoterm kjemisk reaksjon mellom et drivstoff og et oksidasjonsmiddel, som blir satt igang med varme eller lys i form av en stråle eller flamme.

Ny!!: Karbondioksid og Forbrenning · Se mer »

Fossilt brensel

Fossilt brensel er hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje, naturgass, oljeskifer og tjæresand.

Ny!!: Karbondioksid og Fossilt brensel · Se mer »

Fotosyntese

Fotosyntesen (fra gresk, φώτο-, «bygge ved hjelp av lys», og σύνθεσις, «sette sammen») er en kjemisk prosess som bruker energi fra sollys til å omdanne karbondioksid til organiske forbindelser som for eksempel karbohydrater.

Ny!!: Karbondioksid og Fotosyntese · Se mer »

Gass

Driftende røykpartikler er et ledetråd for bevegelsen til den omkringliggende gassen. Gass er en aggregattilstand hvor stoffet består av fritt bevegelige molekyler og/eller atomer.

Ny!!: Karbondioksid og Gass · Se mer »

Gassverk

200px Gasslykt i historisk gatebilde i Wroclaw, Polen. Gassverk er et senter for produksjon og distribusjon av gass (kalt bygass eller kullgass) til bygninger for oppvarming, matlaging og belysning.

Ny!!: Karbondioksid og Gassverk · Se mer »

Gjær

* vingjær.

Ny!!: Karbondioksid og Gjær · Se mer »

Gjærdeig

Gjærdeig er en deig med gjær i. En slik deig kan brukes til alt fra skillingsboller til grovbrød.

Ny!!: Karbondioksid og Gjærdeig · Se mer »

Gjødsel

Gjødsel.Gjødsel (gjøde, 'gjøre god') er materiale som tilføres planter med det til hensikt å tilføre næring.

Ny!!: Karbondioksid og Gjødsel · Se mer »

Global oppvarming

usikkerhetsstolpene viser 95 %-konfidensintervallet.http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ NASA GISS Global oppvarming og klimaendringer er den århundrelange stigningen i den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene og de tilhørende effekter.

Ny!!: Karbondioksid og Global oppvarming · Se mer »

Glukose

Glukose Glukose, også kalt druesukker, er et karbohydrat med den kjemiske formelen C6H12O6.

Ny!!: Karbondioksid og Glukose · Se mer »

Glykol

Glykol (etandiol, etylenglykol, monoetylenglykol (MEG)) er en alkohol med to -OH grupper.

Ny!!: Karbondioksid og Glykol · Se mer »

Gris

* Se egen liste Gris eller svin (Sus scrofa domesticus), også kjent som tamgris og tamsvin, er en underart av villsvin (Sus scrofa).

Ny!!: Karbondioksid og Gris · Se mer »

GWP-verdi

GWP-verdi (Global Warming Potential) er et mål på de ulike drivhusgassenes effekt når det gjelder global oppvarming.

Ny!!: Karbondioksid og GWP-verdi · Se mer »

Haber–Bosch-prosessen

Haber–Bosch-prosessen eller ammoniakkprosessen er en prosess innen kjemi som blir benyttet til industriell framstilling av ammoniakk ved at nitrogen og hydrogen blir ført sammen under høyt trykk.

Ny!!: Karbondioksid og Haber–Bosch-prosessen · Se mer »

Havforsuring

Forandringer i pH-verdien ved havoverflaten forårsaket av menneskelige utslipp av CO2 mellom 1700-tallet og 1990-tallet. Havforsuring er et begrep som brukes om den pågående nedgangen i pH-verdien i verdenshavene forårsaket av deres opptak av menneskelige utslipp av karbondioksid fra Jordens atmosfære.

Ny!!: Karbondioksid og Havforsuring · Se mer »

HD 189733 b

HD 189733 b (også kalt HD 189733 Ab) er en eksoplanet omtrent 63 lysår unna i stjernebildet Reven.

Ny!!: Karbondioksid og HD 189733 b · Se mer »

Helium

Helium er et grunnstoff med symbol He og atomnummer 2.

Ny!!: Karbondioksid og Helium · Se mer »

Hemoglobin

Struktur av humant hemoglobin. Proteinets består av to typer polypeptidkjeder, betegnet '''α''' og '''β''' og markert i rødt og blått. De jernholdinge heme-gruppene (heme) er farget grønne. Hemoglobin (Hb) er et protein som finnes i store mengder i blodet og er en essensiell del av mekanismene som frakter oksygen med blodstrømmen i mennesket og andre vertebrater.

Ny!!: Karbondioksid og Hemoglobin · Se mer »

Hubble-teleskopet

Atlantis'' (STS-125). Hubble-teleskopet (engelsk: Hubble Space Telescope, forkortet HST) er et speilteleskop oppkalt etter den amerikanske astronomen Edwin P. Hubble.

Ny!!: Karbondioksid og Hubble-teleskopet · Se mer »

Humphry Davy

Humphry Davy (født 17. desember 1778 i Penzance i Cornwall, død 29. mai 1829) var en kjemiker og fysiker fra Storbritannia.

Ny!!: Karbondioksid og Humphry Davy · Se mer »

Hydrogenkarbonat

Hydrogenkarbonat, også kjent som bikarbonat, er et ion med den kjemiske formelen HCO3-.

Ny!!: Karbondioksid og Hydrogenkarbonat · Se mer »

Hydrogensulfid

Hydrogensulfid Hydrogensulfid (H2S) er en fargeløs, giftig, brannfarlig gass ved romtemperatur med en karakteristisk, stikkende lukt av råtne egg.

Ny!!: Karbondioksid og Hydrogensulfid · Se mer »

Hydroksid

Hydroksid er navnet på kompleksionet som er bygget opp av ett hydrogenatom og ett oksygenatom (OH-). Det er et ion med minusladning fordi det har et elektron "for mye".

Ny!!: Karbondioksid og Hydroksid · Se mer »

Hydrosfære

Hydrosfæren (av gresk hydor, «vann» og sphaira, «kule») er betegnelsen på alt vann på jorda, i fast, flytende og gassform.

Ny!!: Karbondioksid og Hydrosfære · Se mer »

Hyperventilasjonssyndrom

Hyperventilasjonssyndrom er en tilstand med prikkende følelse i hender og føtter, eventuelt kramper og bevisstløshet på grunn av for mye pustebevegelser med tap av karbondioksid, (kullsyre), (CO2), fra blodet.

Ny!!: Karbondioksid og Hyperventilasjonssyndrom · Se mer »

Inertgass

Inertgass er en dekkgass som brukes når man ønsker at en spesiell kjemisk reaksjon ikke skal skje.

Ny!!: Karbondioksid og Inertgass · Se mer »

Infrarød spektroskopi

Infrarød spektroskopi er en analysemetode for å identifisere og kvantifisere materie(stoff) og forbindelser.

Ny!!: Karbondioksid og Infrarød spektroskopi · Se mer »

Infrarød stråling

Bilde av en liten hund tatt i mid-infrarødt ("termisk") lys (uekte farge) Infrarød (IR) stråling er elektromagnetisk stråling av bølgelengder lengre enn synlig lys, men kortere enn mikrobølger.

Ny!!: Karbondioksid og Infrarød stråling · Se mer »

Insekter

* Archaeognatha.

Ny!!: Karbondioksid og Insekter · Se mer »

Jord

Et eksempel på en jordprofil Jord utgjør pedosfæren og ligger i grensesnittet mellom litosfæren, biosfæren, atmosfæren og hydrosfæren.

Ny!!: Karbondioksid og Jord · Se mer »

Jordens atmosfære

haloen som her sees fra verdensrommet om bord i ''den internasjonale romstasjonen'' i en høyde av 402 – 424 km fra bakken. Diagram av jordens atmosfære (med lagene i skala). Avstand fra overflaten til toppen av stratosfæren er i underkant av 1 % av jordens radius. CO2 var 0,043 % i 2014). Tallene gjelder for flere år (hovedsakelig 1987, med CO2 og metan fra 2009), og representerer ikke en enkelt kilde. Jordens atmosfære er sammensatt av gasser, vanligvis omtalt som luft, som omgir planeten og holdes på plass av jordens tyngdekraft.

Ny!!: Karbondioksid og Jordens atmosfære · Se mer »

Joseph Black

Joseph Black (født 16. april 1728 i Bordeaux, død 6. desember 1799 i Edinburgh) var en britisk lege og kjemiker.

Ny!!: Karbondioksid og Joseph Black · Se mer »

Joseph Priestley

Joseph Priestley (født i Fieldhead/Birstall ved Leeds i England, død 6. februar 1804 i Northumberland County i Pennsylvania i USA) var en britisk kjemiker, filosof og prest (unitarianer).

Ny!!: Karbondioksid og Joseph Priestley · Se mer »

Jura (geologi)

Oversikt over havnivået de siste 500 millioner år. Jura (J) til venstre for midten, nåtiden helt til venstre. Oversikt over klima (temperaturer) de siste 500 millioner år. Nåtiden helt til høyre. Kalksteinsformer fra jura i det sørlige Israel. Dinosaurene dominerte landjorda i jura - her en Europasaurus. Fiskeøgle fra Holzmaden i Tyskland. Jura er den midterste perioden i jordens mellomalder, og kalles tidvis for «reptilenes tidsalder».

Ny!!: Karbondioksid og Jura (geologi) · Se mer »

Kalkovn

En kalkovn pryder kommunevåpenet til Bærum Kalkovnen på Brønnøya i Asker kommune Gro Sandøy. Svein Harkestad Kalkovn er en konstruksjon i stein, metall eller jord for oppvarming av kalkstein til ca.

Ny!!: Karbondioksid og Kalkovn · Se mer »

Kalsitt

Kalsitt 210px Kalsittkrystaller på trådsølv fra Kongsberg Generelt Gruppe Karbonater Kjemisk Sammensetning: CaCO3 Fysiske Egenskaper Farge Klar eller hvit, gul, rød, oransje, blå, grønn, brun, grå etc.

Ny!!: Karbondioksid og Kalsitt · Se mer »

Kalsium

Kalsium er et grunnstoff med kjemisk symbol Ca og atomnummer 20.

Ny!!: Karbondioksid og Kalsium · Se mer »

Kalsiumhydroksid

Kalsiumhydroksid Ca(OH)2, også kjent som lesket kalk, hydratkalk eller kalkhydrat, er et tungløselig salt (løselighetsprodukt Ksp.

Ny!!: Karbondioksid og Kalsiumhydroksid · Se mer »

Kamerun

Kamerun (fransk: Cameroun, engelsk: Cameroon) er en republikk i Afrika, som grenser mot Den sentralafrikanske republikk, Republikken Kongo, Gabon, Nigeria, Tsjad og Ekvatorial-Guinea.

Ny!!: Karbondioksid og Kamerun · Se mer »

Karbohydrat

β-D-glukosemolekyl, som er bundet sammen med en β1-4 glykosebinding. Karbohydrater, (dansk: kulhydrater, svensk: kolhydrater) også kalt kol-/kullhydrater eller sakkarider, er energirike organiske molekyler som brukes som energikilde og lager i alle levende bioorganismer, og dessuten inngår som strukturelementer i celleveggene til bakterier, planter og trær, og i bindevev hos dyr.

Ny!!: Karbondioksid og Karbohydrat · Se mer »

Karbon

Karbon eller kullstoff er et ikke-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol C og atomnummer 6.

Ny!!: Karbondioksid og Karbon · Se mer »

Karbonat

Grafisk framstilling av et Karbonat-ion. Karbonat er et ion med den kjemiske formelen CO32-.

Ny!!: Karbondioksid og Karbonat · Se mer »

Karbondisulfid

Karbondisulfid Karbondisulfid(kjemisk formel:CS2) er en giftig, brannfarlig væske som brukes som løsningsmiddel for svovel og hvit fosfor.

Ny!!: Karbondioksid og Karbondisulfid · Se mer »

Karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og håndtering er et bidrag for å bremse global oppvarming ved å fange karbondioksid (CO2) fra for eksempel kullkraftverk og lagre det i stedet for å slippe det ut i atmosfæren.

Ny!!: Karbondioksid og Karbonfangst og -lagring · Se mer »

Karbonkretsløpet

kg). Kursive tall angir ''flyt'' av karbon i gigatonn per år. (Mengdene i skjemaet tilsvarer tilstanden før den industrielle revolusjonen, det vil si inntil rundt 1750.) Skjema av karbonkretsløpet i 2005. Endringene skyldes menneskelige karbondioksidutslipp på grunn av forbrenning av fossilt karbon. Karbonkretsløpet (eller karbonsyklusen) betegner karbonets kretsløp gjennom luften (atmosfæren), vannmassene (hydrosfæren), levende organismer (biosfæren), jordsmonnet (pedosfæren) og berggrunnen (litosfæren).

Ny!!: Karbondioksid og Karbonkretsløpet · Se mer »

Karbonmonoksid

thumb Karbonmonoksid, også kalt kullos og karbonoksid, med kjemisk formel CO, er en fargeløs, tilnærmet luktfri, brennbar og svært giftig gass.

Ny!!: Karbondioksid og Karbonmonoksid · Se mer »

Karbonsluk

Karbonsluk er reservoarer av karbon i havet og på jorda som øker i størrelse, og derved bremser tilførselen av CO2 til atmosfæren.

Ny!!: Karbondioksid og Karbonsluk · Se mer »

Karbonsyre

Karbonsyre (også kalt kullsyre) er en uorganisk syre med den kjemiske formelen H2CO3.

Ny!!: Karbondioksid og Karbonsyre · Se mer »

Karbonylsulfid

Karbonylsulfid er en kjemisk forbindelse med formelen OCS.

Ny!!: Karbondioksid og Karbonylsulfid · Se mer »

Katalysator

Et diagram for reaksjonsforløp som viser effekten av en katalysator i en hypotetisk eksoterm kjemisk reaksjon X + Y → Z. Tilstedeværelsen av en katalysator åpner en annen reaksjonsvei (vist i rødt) med lavere aktiveringsenergi. Det endelige resultatet og den samlede termodynamikken er samme i de to tilfellene. En katalysator er et stoff som øker hastigheten på en kjemisk reaksjon, uten at det selv (permanent) forandres.

Ny!!: Karbondioksid og Katalysator · Se mer »

Keeling-kurven

Atmosfæriske konsentrasjoner av karbondioksid (CO2) målt på Mauna Loa Observatory fra 1958 til 2017. Variasjoner av atmosfærisk CO2-konsentrasjon over hele døgnet den 13. april 2015, Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego. Keeling-kurven eller Keelings kurve er en graf som viser den pågående endringen i konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i jordens atmosfære siden 1950-årene.

Ny!!: Karbondioksid og Keeling-kurven · Se mer »

Kivusjøen

Satellittbilde av Kivusjøen Kivusjøen er en innsjø på grensen mellom Den demokratiske republikken Kongo og Rwanda.

Ny!!: Karbondioksid og Kivusjøen · Se mer »

Kjemisk forbindelse

Et vannmolekyl er et eksempel på en kjemisk sammensetning, det består av to deler hydrogen og en del oksygen. En kjemisk forbindelse er en ren kjemisk substans som består av to eller flere ulike kjemiske elementer som kan bli separert til enklere substanser ved kjemiske reaksjoner.

Ny!!: Karbondioksid og Kjemisk forbindelse · Se mer »

Kjemisk formel

En kjemisk formel (også kalt molekylær formel eller molekylformel) er en konsis måte å uttrykke informasjon om atomene som utgjør en bestemt kjemisk forbindelse.

Ny!!: Karbondioksid og Kjemisk formel · Se mer »

Kjemisk likevekt

Kjemisk likevekt er en tilstand for reversible (at de to motsatte reaksjonene er spontane samtidig) kjemiske reaksjoner der reaksjonshastigheten for stoffene som reagerer er like stor i begge retninger.

Ny!!: Karbondioksid og Kjemisk likevekt · Se mer »

Klimaanlegg

Klimaanlegg på utsiden av en bygning Klimaanlegg, luftkondisjonering (fornorsket fra det engelske air conditioning), klimakontroll eller klimastyring betegner et anlegg som endrer på lufts egenskaper, hovedsakelig dens fuktighet og temperatur, i avgrensende rom for å gi en ønsket, termisk komfort.

Ny!!: Karbondioksid og Klimaanlegg · Se mer »

Klimaendring

Klimaendringer er en endring i den statistiske fordelingen av værmønstre når denne forandringen varer i en lengre periode, det vil si fra noen tiår til millioner av år.

Ny!!: Karbondioksid og Klimaendring · Se mer »

Klimagass

En klimagass eller drivhusgass er en gass i atmosfæren som bidrar til drivhuseffekten, og som ved økte konsentrasjoner vil bidra til global oppvarming.

Ny!!: Karbondioksid og Klimagass · Se mer »

Koffein

Koffeinmolekyl Koffein (C8H10 N4O2) er et stimulerende stoff som blant annet finnes i kaffe, te, brus og sjokolade.

Ny!!: Karbondioksid og Koffein · Se mer »

Koks

Antrasitt (til venstre) og steinkull-koks (til høyre) Koks er brensel som framstilles ved tørrdestillasjon av steinkull.

Ny!!: Karbondioksid og Koks · Se mer »

Koksalt

Modell av ionegitteret i et krystall av natriumklorid. Kjemisk formel:NaCl Saltkrystall Saltkrystall Koksalt eller natriumklorid (NaCl) er et salt, og er en kombinasjon av grunnstoffene natrium (Na) og klor (Cl), og er kjent som vanlig bordsalt.

Ny!!: Karbondioksid og Koksalt · Se mer »

Konkylie

En konkylie er et tomt bløtdyrskall etter et marint bløtdyr, som oftest havsnegler i familien Strombidae (egentlige konkyliesnegler), men opprinnelig ble alle skall etter bløtdyr kalt konkylier.

Ny!!: Karbondioksid og Konkylie · Se mer »

Kritisk punkt

Kritisk punkt er det tilstandspunktet (kombinasjonen av tilstandsvariable) for et stoff hvor væske- og gassfasene går sammen i en fase.

Ny!!: Karbondioksid og Kritisk punkt · Se mer »

Krystallstruktur

Krystallstruktur av NaCl, vanlig koksalt (halitt) Krystallstruktur er krystallenes indre bygning.

Ny!!: Karbondioksid og Krystallstruktur · Se mer »

Kuldemedium

Et kuldemedium (arbeidsmedium) er et fluid som har en passende fordampningstemperatur i trykkområdet fra 1 bar og oppover til typisk 25 bar til å bli brukt som sirkulerende medium i et varmepumpende anlegg, både kuldeanlegg og varmepumper.

Ny!!: Karbondioksid og Kuldemedium · Se mer »

Kullsyregjæring

Karbonmaserasjon eller kullsyregjæring er en måte å fermentere vin på.

Ny!!: Karbondioksid og Kullsyregjæring · Se mer »

Løselighet

Løselighet er den mengde av et stoff som lar seg oppløse i et bestemt løsemiddel under gitte forhold.

Ny!!: Karbondioksid og Løselighet · Se mer »

Løsemiddel

Et løsemiddel er en væske som brukes for å løse opp faste stoffer, gasser eller andre væsker, og for å holde stoffene i oppløsning.

Ny!!: Karbondioksid og Løsemiddel · Se mer »

Limonade

Limonade er et drikkeferdig blandingsprodukt fremstilt av vann, naturlige uttrekk av frukt og bær som kan være tilsatt sukker.

Ny!!: Karbondioksid og Limonade · Se mer »

Litosfære

Tverrsnitt av jordens indre. Litosfære («steinete sfære», fra gresk λίθος (lithos), «stein») er det faste, ytterste laget på en steinete planet.

Ny!!: Karbondioksid og Litosfære · Se mer »

Luft

200px Luft er en samling gasser, partikler og dråper som utgjør atmosfæren rundt jorden.

Ny!!: Karbondioksid og Luft · Se mer »

Maar

Tre maarer ligger i Eifel i Tyskland. Maar (også kalt eksplosjonskrater) er et lavt krater, ofte omgitt av en lav voll av løse utbruddsprodukter, som har blitt dannet i et eksplosivt freatisk utbrudd der lava eller magma har kommet i kontakt med grunnvann.

Ny!!: Karbondioksid og Maar · Se mer »

Magnesium

Magnesium er et grunnstoff med kjemisk symbol Mg og atomnummer 12.

Ny!!: Karbondioksid og Magnesium · Se mer »

Mars

Mars har flere betydninger.

Ny!!: Karbondioksid og Mars · Se mer »

Mauna Loa

Satellittbilde av Mauna Kea (øverst) og Mauna Loa (nederst). Big Island i Hawaii Mauna Loa er en aktiv vulkan på Big Island i Hawaii.

Ny!!: Karbondioksid og Mauna Loa · Se mer »

Mauna Loa-observatoriet

Observatoriet på Mauna Loa Satellitt bilde av toppen av Mauna Loa belagt med 100-meter høydekurve. På Mauna Loa-Observatoriet (MLO) er en atmosfærisk observatorium på Mauna Loa på øya Hawaii.

Ny!!: Karbondioksid og Mauna Loa-observatoriet · Se mer »

Metan

Metan-molekylet Metan er den enklest mulige av millioner av hydrokarboner – kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen.

Ny!!: Karbondioksid og Metan · Se mer »

Michael Faraday

Michael Faraday (født 22. september 1791, død 25. august 1867) var en engelsk kjemiker og fysiker.

Ny!!: Karbondioksid og Michael Faraday · Se mer »

Mol

Mol kan referere til.

Ny!!: Karbondioksid og Mol · Se mer »

Molar masse

Den molare massen er massen av 1 mol av stoffet.

Ny!!: Karbondioksid og Molar masse · Se mer »

NASA

National Aeronautics and Space Administration (NASA) er en amerikansk føderal etat med oppgaver knyttet til romfart og langsiktig utvikling av fly.

Ny!!: Karbondioksid og NASA · Se mer »

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) er en vitenskapelig etat underlagt det amerikanske Handelsdepartementet.

Ny!!: Karbondioksid og National Oceanic and Atmospheric Administration · Se mer »

Natriumkarbonat

Natriumkarbonat Natriumkarbonat eller soda, Na2CO3, er kullsyrens natriumsalt.

Ny!!: Karbondioksid og Natriumkarbonat · Se mer »

Naturlig mineralvann

Tysk mineralvann uten kullsyre Naturlig mineralvann eller mineralvann er vann med opphav i en underjordisk vannkilde (grunnvannsreservoar) som ligger beskyttet mot forurensning og har, og vil fortsette å ha, sin naturlige renhet og balanse i behold.

Ny!!: Karbondioksid og Naturlig mineralvann · Se mer »

Niederaussem kraftverk

Foto av anlegget. Niederaussem kraftverk er et varmekraftverk i byen Bergheim sørvest i delstaten Nordrhein-Westfalen i det vestre Tyskland.

Ny!!: Karbondioksid og Niederaussem kraftverk · Se mer »

Nitritt

Nitritt Nitritt har kjemisk formel NO2-.

Ny!!: Karbondioksid og Nitritt · Se mer »

Nitrogen

Nitrogen eller kvelstoff er et grunnstoff med kjemisk symbol N og atomnummer 7.

Ny!!: Karbondioksid og Nitrogen · Se mer »

Nukleinsyre

Skjematisk framstilling av nukleinsyrene RNA og DNA. Nukleinsyrer er polymerer som er spesialiserte for å lagre, overføre og bruke genetisk informasjon.

Ny!!: Karbondioksid og Nukleinsyre · Se mer »

Nyossjøen

Nyos-innsjøen (Lake Nyos) er en innsjø i Kamerun.

Ny!!: Karbondioksid og Nyossjøen · Se mer »

Oksidasjonsmiddel

European Union Chemical hazard symbol for oxidizing agents Dangerous goods label for oxidizing agents Oxidizing agent placard Oksidasjonsmiddel er et stoff som oksiderer et annet, og da selv blir redusert.

Ny!!: Karbondioksid og Oksidasjonsmiddel · Se mer »

Oksygen

Oksygen (fra gresk ὀξύς, oxys, «syre», bokstavelig «skarp», fra smaken av syrer, og -γενής, -genēs, «produsent», bokstavelig «opphav»), eldre betegnelse surstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol O og atomnummer 8.

Ny!!: Karbondioksid og Oksygen · Se mer »

Organisme

rekken ''Mycetozoa'' En organisme er et levende vesen; et individ av eller en representant for en biologisk art, eksempelvis et dyr, en plante, en sopp eller mikroorganisme.

Ny!!: Karbondioksid og Organisme · Se mer »

Ozon

Modell av et ozonmolekyl. Kjemisk formel: O3 Ozon (O3) er en allotrop form av oksygen, et ustabilt molekyl som er satt sammen av 3 oksygenatomer.

Ny!!: Karbondioksid og Ozon · Se mer »

Palladium

Palladium er et grunnstoff med kjemisk symbol Pd og atomnummer 46.

Ny!!: Karbondioksid og Palladium · Se mer »

Parts per million

Parts per million (ppm) (engelsk for deler per million) er en enhet for angivelse av konsentrasjon.

Ny!!: Karbondioksid og Parts per million · Se mer »

Permafrost

Fordeling av permafrost, tele og snø på den nordlige halvkula. '''Lilla:''' Område med permafrost. '''Blått:''' Område med tele mer enn 15 dager per år. '''Rosa:''' Område med tele, men bare i mindre enn 15 dager per år. '''Tjukk linje:''' Grense for område med snø. Permafrost er definert som område der MAGT, gjennomsnittlig årlig bakketemperatur (mean annual ground temperature) ligger under trykksmeltepunktet i minst to år på rad.

Ny!!: Karbondioksid og Permafrost · Se mer »

PH

pH, forkortelse av latin pondus Hydrogenii eller potentia Hydrogenii (pondus – vekt el. potentia – styrke, hydrogenium – hydrogen), er en måleenhet for surhetsgrad i vannløsninger.

Ny!!: Karbondioksid og PH · Se mer »

Picometer

Heliumatomet har en radius på 31 pikometer. Picometer er en avledet SI-enhet for avstand.

Ny!!: Karbondioksid og Picometer · Se mer »

Planter

* Blåalger, Glaukofytter (Glaucocystophyta).

Ny!!: Karbondioksid og Planter · Se mer »

Poise

Poise (P) er enheten for dynamisk viskositet i Cgs-systemet.

Ny!!: Karbondioksid og Poise · Se mer »

Polaritet (kjemi)

O) blir ofte brukt som eksempel for å illustrere kjemisk polaritet. Elektronene fra vannets hydrogenatom er sterkt tiltrukket av oksygenatomet og er nærmere oksygenets atomkjerne enn hydrogenkjernen. Derfor har vann en forholdsvis sterk ladningsforskyvning – den er sterkt polarisert – med negativ ladning i midten (rødlig) og er dermed positivt ladet ved endene (blålig). Kjemisk polaritet er en tilstand i en atomgruppe der den elektriske ladningen er forskjøvet, slik at tyngdepunktene for henholdsvis positiv og negativ ladning ikke ligger på samme sted.

Ny!!: Karbondioksid og Polaritet (kjemi) · Se mer »

Polysakkarid

3D-struktur av cellulose. Polysakkarider er en sukkerpolymer som består av langkjedete molekyler, satt sammen av mange monosakkarider.

Ny!!: Karbondioksid og Polysakkarid · Se mer »

Primærproduksjon

Primærproduksjon er i økologien den mengden organisk materiale som et plantesamfunn (primærprodusentene) produserer ved fotosyntese (og kjemosyntese) gjennom et år.

Ny!!: Karbondioksid og Primærproduksjon · Se mer »

Protein

α-helikser. Proteiner (fra gresk πρῶτος protos: den første), også kalt eggehvitestoff, er en type molekyler som finnes i alle levende organismer, og er en av de grunnleggende bestanddelene for alt liv.

Ny!!: Karbondioksid og Protein · Se mer »

Protoplanetarisk skive

En protoplanetarisk skive i Oriontåken. jetstrømmer, et vanlig foreteelse for disse fenomenene. En kunstners bilde av en protoplanetarisk skive. En protoplanetarisk skive er en roterende skive med tett gass som omgir en svært ung stjerne, en T Tauri-stjerne eller en Herbig-Ae/Be-stjerne.

Ny!!: Karbondioksid og Protoplanetarisk skive · Se mer »

Røykmaskin

En kraftig røykmaskin mater røyk inn i en vifte for å lage røykeffekter i forbindelse med et utendørs filmopptak. Røykmaskin (også kalt tåkemaskin) er et apparat som sender ut en tett damp som ligner på røyk eller tåke.

Ny!!: Karbondioksid og Røykmaskin · Se mer »

Reduksjonsmiddel

Et reduksjonsmiddel er et stoff som reduserer et annet, og da selv blir oksidert.

Ny!!: Karbondioksid og Reduksjonsmiddel · Se mer »

Renseri

Renseri er en bedrift som driver tjenester innen rens og vask av garderobe, tekstiler, gardiner, tepper, dyner/puter, overmadrasser, soveposer, skinn og pels m.m. for forbrukere og andre bedrifter.

Ny!!: Karbondioksid og Renseri · Se mer »

RWTH Aachen

RWTH Aachen, eller Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen (Rhinland-vestfaliske tekniske høyskole) er et teknisk universitet i byen Aachen helt vest i delstaten Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Ny!!: Karbondioksid og RWTH Aachen · Se mer »

Salisylsyre

Salisylsyre (ortohydroksybenzosyre) er en meget lokalirriterende syre, som kun kan brukes utvortes.

Ny!!: Karbondioksid og Salisylsyre · Se mer »

Salpetersyrling

Kjemisk struktur for salpetersyrling Salpetersyrling er en relativt svak syre med den kjemiske formelen HNO2.

Ny!!: Karbondioksid og Salpetersyrling · Se mer »

Saltsyre

Saltsyre er en løsning av hydrogenklorid i vann, og er en sterk syre.

Ny!!: Karbondioksid og Saltsyre · Se mer »

Sandblåsing

Sandblåsing av en vegg En mindre sandblåser, lett å forflytte. Tanken fylles med blåsesand. Trykkluft kobles til og via hendler (ventiler) kan mengde trykkluft og mengde sand reguleres. Dieselkompressoren lager trykkluft som brukes til å blåse med Sandblåsing er fin sand blåst i luft.

Ny!!: Karbondioksid og Sandblåsing · Se mer »

Science

Science (engelsk vitenskap) er tidsskriftet til American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Ny!!: Karbondioksid og Science · Se mer »

Shoemaker–Levy 9

Shoemaker–Levy 9, også kalt SL9 (formell betegnelse D/1993 F2), var en komet som gikk i oppløsning og kolliderte med planeten Jupiter i juli 1994, og ga de første direkte observasjonene av en utenomjordisk kollisjon mellom objekter i solsystemet.

Ny!!: Karbondioksid og Shoemaker–Levy 9 · Se mer »

Silisiumdioksid

Silisiumdioksid, her i form av polymorfen kvarts Silisiumdioksid, tidligere kalt kiseldioksid eller silika, er en naturlig forekommende kjemisk forbindelse med kjemisk formel SiO2.

Ny!!: Karbondioksid og Silisiumdioksid · Se mer »

Sjøvann

Årlig gjennomsnittlig saltholdighet for overflatevann i verdenshavene, data fra «Verdens havatlas» 2001 Sjøvann eller havvann er vann i havet.

Ny!!: Karbondioksid og Sjøvann · Se mer »

Slakting

Slakting betegner avliving av pattedyr, fugl, fisk og skalldyr, og de prosedyrer som gjennomføres umiddelbart etter avlivingen.

Ny!!: Karbondioksid og Slakting · Se mer »

Smak

Smak er dyrs og menneskers evne til å kjenne visse kvaliteter ved mat, drikke og andre stoffer ved hjelp av tunge, gane og svelg.

Ny!!: Karbondioksid og Smak · Se mer »

Smittebærer

Smittebærer, eller smittespreder, er et dyr, menneske, insekt, gjenstand eller annen organisme som ikke er syk, men som har smittefarlige bakterier, virus, eller andre organismer som kan gi sykdom hos andre organismer enn dem selv.

Ny!!: Karbondioksid og Smittebærer · Se mer »

Solen

Solen, eller sola, er stjernen i sentrum av solsystemet som jorden og andre objekter (planeter, asteroider, meteoroider, kometer og støv) går i bane rundt.

Ny!!: Karbondioksid og Solen · Se mer »

Solvayprosessen

Solvayprosessen, eller ammoniakk-soda prosessen er den viktigste industrielle prosess for produksjon av soda (natriumkarbonat).

Ny!!: Karbondioksid og Solvayprosessen · Se mer »

Sporeplanter

*Bladmoser.

Ny!!: Karbondioksid og Sporeplanter · Se mer »

Standard trykk og temperatur

Standard trykk og temperatur (engelsk standard temperature and pressure, STP), også kjent som standardbetingelser, er et sett av standardiserte betingelser for eksperimentelle målinger som muliggjør meningsfull sammenligning av måledata.

Ny!!: Karbondioksid og Standard trykk og temperatur · Se mer »

Sublimasjon

Små biter tørris sublimerer i luften. Sublimasjon er betegnelsen på overgangen fra fast form til gassform uten å være flytende i mellomtiden.

Ny!!: Karbondioksid og Sublimasjon · Se mer »

Sukker

Forstørret bilde av sukkerkrystaller. Sukker (fra sanskrit शर्करा, sharkara) betegner en gruppe spiselige krystallinske karbohydrater, hovedsakelig sukrose (rørsukker), fruktose (fruktsukker), glukose (druesukker) og laktose (melkesukker).

Ny!!: Karbondioksid og Sukker · Se mer »

Sulfidmineraler

Sulfidmineraler er mineraler der et metall er bundet til svovel.

Ny!!: Karbondioksid og Sulfidmineraler · Se mer »

Svovelsyre

Svovelsyre er en sterk syre med kjemisk formel H2SO4.

Ny!!: Karbondioksid og Svovelsyre · Se mer »

Takykardi

Takykardi er en tilstand der hjertet slår mye fortere enn det burde, men samtidig pumper blod mindre effektivt enn det burde, inkludert mindre blod og oksygen til hjertet, noe som kan føre til hjerteinfarkt.

Ny!!: Karbondioksid og Takykardi · Se mer »

Tørris

Tørris er et annet navn for fryst karbondioksid.

Ny!!: Karbondioksid og Tørris · Se mer »

Termodynamisk likevekt

Termodynamisk likevekt er et termodynamisk system innen termodynamikk som er i termal, mekanisk og kjemisk likevekt.

Ny!!: Karbondioksid og Termodynamisk likevekt · Se mer »

Tetthet

Tetthet eller densitet er et mål for en gitt egenskap per volum.

Ny!!: Karbondioksid og Tetthet · Se mer »

The New York Times

The New York Times er en amerikansk avis utgitt i New York og distribuert over hele USA og i mange andre land.

Ny!!: Karbondioksid og The New York Times · Se mer »

Tilsetningsstoff (næringsmidler)

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge.

Ny!!: Karbondioksid og Tilsetningsstoff (næringsmidler) · Se mer »

Titrering

Typisk titrerings-oppsett Titrering er en kjemisk analysemetode der en gradvis tilsetter en reagens (standardløsning) i en prøve til reaksjonen er fullstendig.

Ny!!: Karbondioksid og Titrering · Se mer »

Tonn

Et tonn (symbol t) er det samme som 1000 kilogram (kg).

Ny!!: Karbondioksid og Tonn · Se mer »

Trekull

Trekull blir fremstilt ved at man varmer opp tre med en begrenset tilgang av oksygen til stede (tørrdestillasjon).

Ny!!: Karbondioksid og Trekull · Se mer »

Trippelpunkt

Trippelpunkt kalles den tilstanden hvor fastfase, flytendefase og gassfasen kan opptre i likevekt.

Ny!!: Karbondioksid og Trippelpunkt · Se mer »

Trykk

Bruk av vanntrykk - Captain Cook Memorial Jet i Burley Griffin-sjøen i Canberra i Australia. Trykk er innenfor fysikken definert som kraft delt på areal.

Ny!!: Karbondioksid og Trykk · Se mer »

Tundra

Tundra-vegetasjon i Alaska Tundraen er ett av hovedøkosystemene eller biomene på jorda.

Ny!!: Karbondioksid og Tundra · Se mer »

Uorganisk kjemi

Silikon's anvendelse varierer fra brystimplantat til Silly Putty. *'''E:''' Grubbs' katalysator vant Nobelprisen i kjemi 2005 for Robert H. Grubbs. *'''F:''' Zeolitter er anvendelige som molekylfilter. *'''G:''' Kobber(II)acetat overrasket Teoretisk kjemi med sin diamagnetisme. Uorganisk kjemi er læren om all kjemi som ikke omhandler organiske molekyler.

Ny!!: Karbondioksid og Uorganisk kjemi · Se mer »

Urea

3D modell av molekylet Urea (urinstoff, karbamid) CON2H4 er en organisk forbindelse av stoffgruppen amider.

Ny!!: Karbondioksid og Urea · Se mer »

Vann

Vann (uttale) eller vatn (fra norrønt vatn) er en kjemisk forbindelse og et polart molekyl.

Ny!!: Karbondioksid og Vann · Se mer »

Vanndamp

Vanndamp som kondenserer over en kopp varm te. Vanndamp er gassfasen til vann.

Ny!!: Karbondioksid og Vanndamp · Se mer »

Venus

Venus er den andre planeten fra solen og den tredje minste i solsystemet.

Ny!!: Karbondioksid og Venus · Se mer »

Vindkraftverk

Vindkraftverk som generer elektrisitet for en pumpe. De er mer effektive enn tradisjonelle vindmølledrevne pumper (i bakgrunnen) Nederlandsk eldre vindmølle av typen ''binnenkruier''. Nyere type i bakgrunnen. Vindkraftverk er kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av vindkraft.

Ny!!: Karbondioksid og Vindkraftverk · Se mer »

Wafer

Monokrystallinsk silisiumwafer som brukes av Intel Wafer er en tynn skive halvledermateriale som vanligvis er laget av silisium.

Ny!!: Karbondioksid og Wafer · Se mer »

Watt

Wattmeter. Watt er en avledet SI-enhet for effekt med symbolet W. Enheten er definert som 1 joule per sekund (1 J/s), og er altså et mål på hastigheten energi omformes med fra en form til en annen.

Ny!!: Karbondioksid og Watt · Se mer »

Omdirigeringer her:

CO2, CO₂, Co2, Karbondioksyd, Koldioksid, Kulldioksid, Kulldioksyd.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »