Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Kultur

Index Kultur

Kultur (latin: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere») er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger.

68 relasjoner: Afrika, Akvakultur, Arv og miljø, Avl, Bakterier, Barnehage, Barnekultur, Botswana, Comenius, Dannelse, Det utvidede kulturbegrep, Drikkekultur, Engelsk, Ferdighet, Filosofi, Finkultur, Fisk, Frankrike, Gartner, Gresk, Gud, Herder, Humanisme, Idé, Jean-Jacques Rousseau, Kult, Kultur (andre betydninger), Kulturhistorie, Kulturrelativisme, Kunnskap, Kunst, Landbruk, Latin, Lærer, Litteratur, Marcus Tullius Cicero, Materialisme, Motkultur, Nasjon, Nasjonalromantikken, Nasjonalstat, Natur, Norm, Oppdragelse, Ord, Organisme, Pedagogikk, Planter, Platon, Populærkultur, ..., Religion, Renessansen, Retorikk, Rituale, Romerriket, Samfunn, Samfunnsvitenskap, Sedvanerett, Sivilisasjon, Skogbruk, Subkultur, Ting, Tyskland, Underholdning, Victor Hugo, Vitenskap, 18. århundre, 1952. Utvid indeks (18 mer) »

Afrika

Afrika er den nest største verdensdelen på jorda Afrika er den største verdensdelen etter Asia, med et landareal på 30,3 millioner km²; som er rundt 20,4 % av landmassene på jorda.

Ny!!: Kultur og Afrika · Se mer »

Akvakultur

Dyrking av østers, illustrasjon fra ca. 1880. Akvakultur eller havbruk er kultivering av organismer i vann, og omfatter dyrking av planter, alger og skjell og oppdrett av fisk.

Ny!!: Kultur og Akvakultur · Se mer »

Arv og miljø

Arv og miljø påvirker alle egenskaper ved alle organismer.

Ny!!: Kultur og Arv og miljø · Se mer »

Avl

Avl, som også kalles al, drett, oppdrett, kunstig utvalg og selektiv utvelgelse, er planmessig ledelse av dyrs eller planters formering.

Ny!!: Kultur og Avl · Se mer »

Bakterier

* Actinobacteria.

Ny!!: Kultur og Bakterier · Se mer »

Barnehage

Barnehage eller barnehave (av tysk Kindergarten) er en institusjon for barn som er under skolepliktig alder.

Ny!!: Kultur og Barnehage · Se mer »

Barnekultur

Barnekultur er et begrep som omfatter flere fenomener: barnekultur kan forstås som kulturaktiviteter og -former beregnet på og laget for barn - som oftest av voksne.

Ny!!: Kultur og Barnekultur · Se mer »

Botswana

Republikken Botswana (setswana: Lefatshe la Botswana) er en innlandsrepublikk i det sørlige Afrika.

Ny!!: Kultur og Botswana · Se mer »

Comenius

Comenius-Norge et navnet på et EU-program som gir støtte til europeisk samarbeid til barnehager og skoler.

Ny!!: Kultur og Comenius · Se mer »

Dannelse

Dannelse betyr vanligvis en persons sett av allmennkunnskaper, kulturell oppførsel og innsikt som det tradisjonelle samfunnet vurderer som høyverdig og fint.

Ny!!: Kultur og Dannelse · Se mer »

Det utvidede kulturbegrep

Det utvidede kulturbegrep ble introdusert i norsk kulturpolitikk gjennom de to kulturmeldingene i 1973-74, lagt fram av henholdvis regjeringen Korvald og Trygve Brattelis andre regjering.

Ny!!: Kultur og Det utvidede kulturbegrep · Se mer »

Drikkekultur

Drikkekultur eller alkoholkultur omfatter tradisjoner knyttet til bruken av alkohol som nytelsesmiddel og synet på alkoholbruk.

Ny!!: Kultur og Drikkekultur · Se mer »

Engelsk

Engelsk tilhører den vestgermanske språkgruppen, og er det største germanske språket i dag, foran tysk, nederlandsk og nordiske språk.

Ny!!: Kultur og Engelsk · Se mer »

Ferdighet

Matlaging krever både kunnskap og ferdighet, og noen ganger samarbeid En ferdighet er en lært kapasitet til å utføre forhåndsbestemt aktiviteter og arbeid ofte med et ikke ubegrenset innskudd av tid, energi, eller begge deler.

Ny!!: Kultur og Ferdighet · Se mer »

Filosofi

«Filosofen», maleri av Rembrandt «Tenkeren», skulptur av Auguste Rodin. Filosofi, fra gresk philosophia (φιλοσοφία), «kjærlighet til visdom», er et intellektuelt fag som kritisk stiller de mest grunnleggende spørsmål: «Finnes det en virkelighet utenfor mine tanker?», «Hva er kunnskap?», «Hva er sannhet?», «Hva gjør en handling verdifull?», «Har mennesker og dyr verdi, og er de i så fall like eller ulike?», «Hva er tid?», «Hvem er jeg?» og lignende spørsmål.

Ny!!: Kultur og Filosofi · Se mer »

Finkultur

Finkultur er et uttrykk sammensatt av ordene fin (norr. fínn «blank, glatt», opph. av lat. finis «ende», eg. «avsluttet, fullendt») og kultur (lat.: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere»).

Ny!!: Kultur og Finkultur · Se mer »

Fisk

* slimåler.

Ny!!: Kultur og Fisk · Se mer »

Frankrike

Frankrike (fransk: France), offisielt Republikken Frankrike (fransk: République française) er et land i Vest-Europa, i tillegg til en samling øyer og territorier i andre verdensdeler.

Ny!!: Kultur og Frankrike · Se mer »

Gartner

Gartner er en person som jobber med levende planter.

Ny!!: Kultur og Gartner · Se mer »

Gresk

Greske bokstaver på et kar. Gresk (på gresk ἑλληνικά, ʰellēniká) er en egen gren av de indoeuropeiske språkene, og offisielt språk i Hellas og et av de offisielle språkene på Kypros.

Ny!!: Kultur og Gresk · Se mer »

Gud

Michelangelo som en streng, eldre mann med skjegg. Detalj fra fresken ''Skapelsen av solen og månen'' (1512) i det Sixtinske kapell, Vatikanet. En gud eller guddom er en overnaturlig kraft eller åndsvesen som har stor makt over verden, og som ofte er både allmektig, allvitende og allestedsnærværende.

Ny!!: Kultur og Gud · Se mer »

Herder

Herder er et etternavn som kan vise til.

Ny!!: Kultur og Herder · Se mer »

Humanisme

Illustrasjon fra den engelske humanisten Thomas Mores verk ''Utopia'', en skildring av idealsamfunnet tuftet på humanistiske idealer. Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.

Ny!!: Kultur og Humanisme · Se mer »

Idé

«Idéer» brukes både om tanker og begreper, blant annet innen filosofien. Den greske oldtidsfilosofen Platon utviklet for eksempel en idélære der allmennbegrepene er ideer eller idealer med en egen, reell eksistens i en oversanselig verden. Illustrasjonen viser utsnitt av Rafaels freskomaleri «Skolen i Athen» fra rundt 1510 der Platon blir framstilt med utseendet til Leonardo da Vinci, med formanende og poengterende pekefinger og dialogverket ''Timaios'' under armen. Idé, eller ide, betyr vanligvis en tanke, forestilling eller oppfatning, men brukes forskjellig i ulike sammenhenger.

Ny!!: Kultur og Idé · Se mer »

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (født 28. juni 1712 i Genève i Sveits, død 2. juli 1778 i Paris i Frankrike) var en sveitsisk-fransk filosof, forfatter og musiker fra opplysningstiden.

Ny!!: Kultur og Jean-Jacques Rousseau · Se mer »

Kult

Kult eller kultus kommer fra latin colere som betyr «å dyrke».

Ny!!: Kultur og Kult · Se mer »

Kultur (andre betydninger)

Kultur (latin: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere») er et begrep med mange betydninger.

Ny!!: Kultur og Kultur (andre betydninger) · Se mer »

Kulturhistorie

Hagegnom ved Oslofjorden, 2006.Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie.

Ny!!: Kultur og Kulturhistorie · Se mer »

Kulturrelativisme

Kulturrelativisme er læren om at samfunn er kvalitativt forskjellige, og at de best kan forstås i lys av dette.

Ny!!: Kultur og Kulturrelativisme · Se mer »

Kunnskap

Kunnskap er kjennskap til, oppmerksomhet om, forståelse av eller ferdigheter knyttet til noe eller noen.

Ny!!: Kultur og Kunnskap · Se mer »

Kunst

Kunst (tysk for «kunnen») kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser.

Ny!!: Kultur og Kunst · Se mer »

Landbruk

Pløying av rismarker med vannbøffel i Indonesia. Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk, husdyrhold, skogbruk, hagebruk og andre primærnæringer, og omfatter en rekke næringsgrener der foredling av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggende for produksjonen.

Ny!!: Kultur og Landbruk · Se mer »

Latin

Latin er et indoeuropeisk språk i den italiske gruppen.

Ny!!: Kultur og Latin · Se mer »

Lærer

En lærer i et klasserom i Sierra Leone En lærer er en person som har faglig og pedagogisk utdannelse, og som arbeider med å undervise barn, unge og voksne i en skole eller en annen utdannelsesinstitusjon.

Ny!!: Kultur og Lærer · Se mer »

Litteratur

Litteratur er skrifter som tradisjonelt har blitt samlet i trykte bøker, men i moderne tid også på digitale medier og Internett. Litteratur betraktes som viktig for et samfunn og en av de fremste prisene er Nobelprisen i litteratur, her fra utdelingen i Stockholm, 2008 Litteratur (fra latin «skrift, skriftlig framstilling» av littera, det vil si «bokstav») er et begrep som omfatter et bredt spekter av menneskelige ytringer.

Ny!!: Kultur og Litteratur · Se mer »

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero (ble sannsynligvis uttalt /ˈkikeroː/ på klassisk latin; født 3. januar 106 f.Kr., død 7. desember 43 f.Kr.) var en romersk politiker, jurist, taler og skribent, alminnelig ansett som den største latinske prosaist.

Ny!!: Kultur og Marcus Tullius Cicero · Se mer »

Materialisme

krefter som virker på disse. Bildet viser et lithium-atom. Materialisme er en monistisk filosofisk retning som hevder at materien, som menneskene kan erfare gjennom sine sanser og utforske gjennom vitenskapelige undersøkelser, er det eneste som eksisterer.

Ny!!: Kultur og Materialisme · Se mer »

Motkultur

Motkultur er en kultur eller samfunnsbevegelse som er oppstått og virker som en motsetning og et alternativ til den rådende kulturen i samfunnet ellers, altså en underkultur som på et eller flere områder er i opposisjon til vertskulturen.

Ny!!: Kultur og Motkultur · Se mer »

Nasjon

Nasjon (av latin «natio».

Ny!!: Kultur og Nasjon · Se mer »

Nasjonalromantikken

Thomas Fearnley, ''Labrofossen ved Kongsberg'', Lillehammer kunstmuseum. Adolph Tidemand og Hans Gude, ''Brudeferden i Hardanger'', Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalromantikken (også kalt Heidelbergromantikk) var en kulturhistorisk periode som oppstod i Tyskland på 1800-tallet.

Ny!!: Kultur og Nasjonalromantikken · Se mer »

Nasjonalstat

En nasjonalstat er en stat som er oppbygd omkring en nasjon.

Ny!!: Kultur og Nasjonalstat · Se mer »

Natur

Vakker natur i Banff National Park i Canada Med natur menes noe som ikke er skapt av mennesker.

Ny!!: Kultur og Natur · Se mer »

Norm

Å ta hverandre i hånden etter en tenniskamp er et eksempel på en sosial norm. Norm, særskilt sosiale normer, er en sosiologisk betegnelse for intersubjektive, allment delte og ofte underforståtte regler og forventninger på oppførsel som gjelder for et mindre sosialt fellesskap og for samfunnet i sin helhet.

Ny!!: Kultur og Norm · Se mer »

Oppdragelse

Oppdragelse er et hovedbegrep i pedagogikken.

Ny!!: Kultur og Oppdragelse · Se mer »

Ord

Et ord er en språklig enhet som oppfattes å ha en egenbetydning, og som i tale skilles fra omgivelsene ved at det har selvstendig trykk.

Ny!!: Kultur og Ord · Se mer »

Organisme

rekken ''Mycetozoa'' En organisme er et levende vesen; et individ av eller en representant for en biologisk art, eksempelvis et dyr, en plante, en sopp eller mikroorganisme.

Ny!!: Kultur og Organisme · Se mer »

Pedagogikk

Pedagogikk er et vitenskapelig fagområde som tar for seg spørsmål knyttet til undervisning og oppdragelse, læring og utvikling.

Ny!!: Kultur og Pedagogikk · Se mer »

Planter

* Blåalger, Glaukofytter (Glaucocystophyta).

Ny!!: Kultur og Planter · Se mer »

Platon

Platon (gresk: Πλάτων, Plátōn; født ca. 428 f.Kr., død ca. 348 f.Kr.) var en meget innflytelsesrik gresk filosof og matematiker, som ettertiden kjenner best gjennom hans mange filosofiske dialoger.

Ny!!: Kultur og Platon · Se mer »

Populærkultur

imitere ham i en konkurranse i 2005. Populærkultur er en fellesbetegnelse for kulturelle sjangre, uttrykk og områder som har vid utbredelse og stor popularitet, for eksempel pop- og rockemusikk, kiosklitteratur, ukeblader, tegneserier, film og tv, videospill og internett.

Ny!!: Kultur og Populærkultur · Se mer »

Religion

250px Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden.

Ny!!: Kultur og Religion · Se mer »

Renessansen

Freske fra BrancacciKapellet i Santa Maria del Carmine i Firenze malt av Masaccio Freske fra BrancacciKapellet i Santa Maria del Carmine i Firenze malt av Masaccio Santa Maria Novella i Firenze, Eksempel på renessansearkitektur ''Damen med røyskatten'' (1490-91) er malt av Leonardo da Vinci og henger i Czartoryski Museum i Kraków. Det er egentlig et portrett av Cecilia Gallerani. Renessansen (fra fransk Renaissance, «gjenfødelse») er et begrep for en tidsperiode, men også en åndelig strømning og retning i kunsten og arkitekturen i Vest-Europa som oppsto i Italia på 1350-tallet med diktsamlingen Canzoniere av Francesco Petrarca.

Ny!!: Kultur og Renessansen · Se mer »

Retorikk

Aristoteles (384-322 f. Kr.), grunnleggeren av den systematiske retorikken. Cicero taler til det romerske senatet. Maleri av Cesare Maccari. Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst).

Ny!!: Kultur og Retorikk · Se mer »

Rituale

Ritual, tidligere også skrevet rituale på riksmål, er en handling som har et symbolsk innhold og som blir gjentatt etter bestemte regler.

Ny!!: Kultur og Rituale · Se mer »

Romerriket

'''Romerriket''' utviklet seg rundt det sentrale området ''Forum Romanum'' i Roma i Italia. Østriket Romerriket var en italisk sivilisasjon som vokste ut fra bystaten Roma i oldtiden, grunnlagt på den italienske halvøy på 700-tallet f.Kr. Gjennom dets tolv århundre lange levetid endret den romerske sivilisasjonen fra å være monarki via republikk til å bli et keiserrike.

Ny!!: Kultur og Romerriket · Se mer »

Samfunn

Unge mennesker i Oslo som samhandler innenfor et kulturelt mangfoldig samfunn. BCC Media Samfunn (norrønt: samfundr, «sammenkomst»), Bokmålsordboka er et begrep som i henhold til sammenhengen har flere betydninger: folk i en stat (med felles institusjoner, lover, sedvaner, tradisjoner og lignende); (folket i) bygd, kommune, by, og tettsted; gruppe av folk med felles tro, meninger, formål og lignende (som trossamfunn, kirkesamfunn); og forening (som studentsamfunn, militære samfunn).

Ny!!: Kultur og Samfunn · Se mer »

Samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap er vitenskapen om hvordan mennesker og sammenslutninger av mennesker utvikler seg i forhold til hverandre.

Ny!!: Kultur og Samfunnsvitenskap · Se mer »

Sedvanerett

Sedvanerett er et juridisk begrep for rettsregler som har blitt dannet ved at et bestemt handlingsmønster, opptreden eller en oppfattelse av rettigheter og plikter har blitt fulgt over lang tid og blitt rettslig forpliktende for rettssubjektene.

Ny!!: Kultur og Sedvanerett · Se mer »

Sivilisasjon

Oldtidens Egypt er et vanlig eksempel på en av de tidlige sivilisasjoner, Sfinksen i Giza og Pyramidekomplekset ved Giza En sivilisasjon er ethvert komplekst samfunn karakterisert av urban utvikling, sosial lagdeling innført av en kulturell elite, symbolbaserte kommunikasjonssystemer (for eksempel skriftsystemer), og en oppfattet adskillelse fra og dominans over naturmiljøet.

Ny!!: Kultur og Sivilisasjon · Se mer »

Skogbruk

Et tog som transporterer tømmer ved Oslo sentralstasjon Skogbruk er i snever forstand utnytting av skog til produksjon av tømmer (sagtømmer og massevirke), papir (massevirke), brensel og annet.

Ny!!: Kultur og Skogbruk · Se mer »

Subkultur

En subkultur er en kultur som eksisterer innenfor en annen, større kultur, og som kjennetegnes ved en rekke separate stiltrekk, overbevisninger og lignende.

Ny!!: Kultur og Subkultur · Se mer »

Ting

Ting har flere betydninger.

Ny!!: Kultur og Ting · Se mer »

Tyskland

Tyskland (tysk: Deutschland), offisielt Forbundsrepublikken Tyskland (tysk: Bundesrepublik Deutschland), er et land i Sentral-Europa.

Ny!!: Kultur og Tyskland · Se mer »

Underholdning

Underholdning er ei handling eller en opptreden som har som hovedmål å fange oppmerksomhet og more de som ser på eller er med.

Ny!!: Kultur og Underholdning · Se mer »

Victor Hugo

Victor Hugo (født 26. februar 1802, død 22. mai 1885) var en fransk forfatter.

Ny!!: Kultur og Victor Hugo · Se mer »

Vitenskap

Vitenskap er et systematisk foretak som gjennom kritisk undersøkelse organiserer kunnskap og metoder, og inneholder et sett med prinsipper og kriterier for hvordan både metoder og observasjoner skal forstås.

Ny!!: Kultur og Vitenskap · Se mer »

18. århundre

Kolonimaktenes områder 1754 Det 18.

Ny!!: Kultur og 18. århundre · Se mer »

1952

1952 (MCMLII) i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en tirsdag.

Ny!!: Kultur og 1952 · Se mer »

Omdirigeringer her:

Delkultur, Kulturell, Kulturen, Kulturliv.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »