Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Opphavsrett

Index Opphavsrett

Copyright-symbolet blir brukt for å angi hvem som har rettighetene til et åndsverk, men det er ikke nødvendig å bruke Opphavsrett er eneretten som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

123 relasjoner: Adolph Tidemand, Advokat, Australia, Avis, Avtale, Avtalelisens, Åndsverk, Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk, Billedkunst, Billedvev, Brudeferd i Hardanger, Danmark, Databasevern, Dataprogram, De forente nasjoner, Den europeiske union, Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen, Det britiske parlamentet, Det kongelige råd (Storbritannia), Dokument, Dom, Domstol, EØS, EFTA, Elektronisk Forpost Norge, England, Erstatningsansvar, Erstatningsrett, Erstatningsutmåling, Europa, EUs opphavsrettsdirektiv, Fair use, Finland, FONO, Forsett, Forskrift, Fotografi, Fotografirett, Frankrike, Grafikk, Gramo, Hans Gude, Høyesterett, House of Lords, Ideelle rettigheter, Immaterialrett, International Federation of the Phonographic Industry, Jean de La Fontaine, Jon Bing, Kart, ..., Kongressen (USA), Kopinor, Kripos, Kulturdepartementet (Norge), Kunst, Kunsthåndverk, Lawrence Lessig, Leksikon, LINO, Litteratur, London, Malerkunst, Medvirkning, Moral, Musikk, Norge, Norsk Retstidende, Norwaco, NUUG, Offentlig eiendom, Oppreisning, Oversettelse, Patent, Piratkopiering, Plagiat, Poesi, Prejudikat, Rettskildefaktor, Rettsregel, Sitat, Sitatrett, Skandinavia, Skjønn, Skottland, Skulptur, Spania, Storbritannia, Stortinget, Straff, Sverige, Tegnekunst, Teologi, TONO, Traktat, Tvangslisens, Tyskland, Uaktsomhet, USA, USAs grunnlov, Verkshøyde, Vitenskap, William Caxton, 12. mai, 1476, 1530, 1538, 1557, 1688, 1695, 1774, 1777, 1790, 1831, 1886, 1903, 1904, 1909, 1928, 1961, 1962, 1989, 1998, 2013. Utvid indeks (73 mer) »

Adolph Tidemand

Adolph Tidemand (født 14. august 1814 i Mandal, død 8. august 1876 i Christiania) var en norsk maler.

Ny!!: Opphavsrett og Adolph Tidemand · Se mer »

Advokat

En fransk advokatdrakt. Advokat (tidligere kalt sakfører) er en tittel på en jurist som yter rettslige tjenester til bl.a. offentlige myndigheter og institusjoner, foreninger og andre sammenslutninger, bedrifter og andre foretak, samt til privatpersoner.

Ny!!: Opphavsrett og Advokat · Se mer »

Australia

Australia (engelsk Commonwealth of Australia) er et land i Oseania sør for Indonesia og Papua Ny-Guinea.

Ny!!: Opphavsrett og Australia · Se mer »

Avis

'''Aviser''' ordnet i hylle. Avis er tradisjonelt en mangfoldiggjort (trykt) publikasjon på papir med varierende format bestående av tekst og eventuelt også bilder, med regelmessig utgivelsesfrekvens der innholdet tradisjonelt har hatt vekt på nyheter.

Ny!!: Opphavsrett og Avis · Se mer »

Avtale

En avtale, eller kontrakt, er i juridisk forstand en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter.

Ny!!: Opphavsrett og Avtale · Se mer »

Avtalelisens

Avtalelisens er en bestemmelse i åndsverksloven som gir opphavsrettsforvaltningsorganisasjoner hjemmel til å innkreve vederlag fra brukere på vegne av sine opphavsrettsgrupper.

Ny!!: Opphavsrett og Avtalelisens · Se mer »

Åndsverk

Et åndsverk er et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk menneskeskapt verk.

Ny!!: Opphavsrett og Åndsverk · Se mer »

Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk

Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk av 9.

Ny!!: Opphavsrett og Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk · Se mer »

Billedkunst

Billedkunst, bildekunst eller bildende kunst er en samlebetegnelse for de billedskapende, visuelle kunstartene.

Ny!!: Opphavsrett og Billedkunst · Se mer »

Billedvev

Rester etter billedvev fra Oseberg-funnet. type.

Ny!!: Opphavsrett og Billedvev · Se mer »

Brudeferd i Hardanger

«Brudeferd i Hardanger», også kalt «Brudeferden i Hardanger», er et av norsk kunsthistories mest kjente malerier, utført i 1848 av malerne Adolph Tidemand og Hans Gude i samarbeid.

Ny!!: Opphavsrett og Brudeferd i Hardanger · Se mer »

Danmark

Danmark, offisielt Kongeriget Danmark, er et land i Nord-Europa.

Ny!!: Opphavsrett og Danmark · Se mer »

Databasevern

Databasevern er et fagområde innen immaterialretten som regulerer rettslig vern av databaser.

Ny!!: Opphavsrett og Databasevern · Se mer »

Dataprogram

OpenOffice.org Writer Dataprogram, ofte bare kalt program (engelsk: application og computer program), er en samling av en rekke forhåndsprogrammerte instrukser til datamaskinen.

Ny!!: Opphavsrett og Dataprogram · Se mer »

De forente nasjoner

FNs medlemsland De forente nasjoner (FN) (engelsk: United Nations (UN); fransk: Organisation des Nations Unies (ONU); russisk: Организация Объединённых Наций (ООН); spansk: Organización de las Naciones Unidas (ONU); arabisk: الأمم المتحدة) er en internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24. oktober 1945, som en etterfølger av Folkeforbundet, for å stoppe krig og danne en plattform for dialog.

Ny!!: Opphavsrett og De forente nasjoner · Se mer »

Den europeiske union

Den europeiske union (EU eller Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 nasjonalstater i Europa.

Ny!!: Opphavsrett og Den europeiske union · Se mer »

Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen

Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen, også kjent som Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett, på engelsk World Intellectual Property Organization (WIPO) og på fransk Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), er en organisasjon opprettet av FN.

Ny!!: Opphavsrett og Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen · Se mer »

Det britiske parlamentet

Det britiske parlamentet er den høyeste lovgivende myndigheten i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og de britiske oversjøiske territorier.

Ny!!: Opphavsrett og Det britiske parlamentet · Se mer »

Det kongelige råd (Storbritannia)

type.

Ny!!: Opphavsrett og Det kongelige råd (Storbritannia) · Se mer »

Dokument

Et dokument er en lesbar meddelelse som inneholder informasjon.

Ny!!: Opphavsrett og Dokument · Se mer »

Dom

En dom er en rettslig avgjørelse som treffes av en domstol.

Ny!!: Opphavsrett og Dom · Se mer »

Domstol

Høyesterettsbygningen i Washington, D.C. Fra krigsforbryterdomstolen i Nürnberg («Nürnberg-prosessen») 1945-1946. Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, og Wilhelm Keitel fra venstre på første rad, i annen rad fra venstre: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel Alta tingrett. En domstol er et organ for løsning og avgjørelse av konflikter.

Ny!!: Opphavsrett og Domstol · Se mer »

EØS

type.

Ny!!: Opphavsrett og EØS · Se mer »

EFTA

Medlemslandene Det europeiske frihandelsforbund (engelsk: European Free Trade Association; forkortet EFTA) er en mellomstatlig organisasjon, men også et frihandelsforbund som ved Stockholmskonvensjonen av 1960 (undertegnet den 4. januar) ble opprettet som et alternativ til Det europeiske økonomiske fellesskap (Den europeiske unions (EU) forløper).

Ny!!: Opphavsrett og EFTA · Se mer »

Elektronisk Forpost Norge

Elektronisk Forpost Norge (EFN) er en elektronisk rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Ny!!: Opphavsrett og Elektronisk Forpost Norge · Se mer »

England

England (på engelsk uttalt) (angelsaksisk: Englaland, mellomengelsk: Engelond) er det største og mest folkerike konstituerende landet, 10 Downing Street.

Ny!!: Opphavsrett og England · Se mer »

Erstatningsansvar

Reglene om erstatningsansvar er en del av erstatningsretten.

Ny!!: Opphavsrett og Erstatningsansvar · Se mer »

Erstatningsrett

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade.

Ny!!: Opphavsrett og Erstatningsrett · Se mer »

Erstatningsutmåling

Erstatningsutmåling er utmålingen av erstatning innen erstatningsretten, et resultat av at reglene om erstatningsansvar er oppfylt.

Ny!!: Opphavsrett og Erstatningsutmåling · Se mer »

Europa

Europas plassering og utbredelse på jorden Europaflagget brukes av Europarådet og EU Politisk kart over Europa Satellittfoto av Europa Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, og omfatter omkring 10 millioner km² med ca.

Ny!!: Opphavsrett og Europa · Se mer »

EUs opphavsrettsdirektiv

EUs opphavsrettsdirektiv eller Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF om harmonisering av visse aspekter vedrørende opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet ble vedtatt 22.

Ny!!: Opphavsrett og EUs opphavsrettsdirektiv · Se mer »

Fair use

Fair use er et prinsipp i USAs lovgivning om opphavsrett.

Ny!!: Opphavsrett og Fair use · Se mer »

Finland

Finland (finsk: Suomi, svensk: Finland), offisielt Republikken Finland (finsk: Suomen tasavalta, svensk: Republiken Finland) er et nordisk land, nordøst i Europa og grenser til Norge i nord, Sverige i nordvest og Russland i øst.

Ny!!: Opphavsrett og Finland · Se mer »

FONO

FONO er interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper.

Ny!!: Opphavsrett og FONO · Se mer »

Forsett

Forsett er et juridisk begrep som beskriver den skyldformen som foreligger når den som utfører en handling gjør det bevisst (etter bevissthetsteorien) eller har hatt vilje til å foreta handlingen (etter viljesteorien).

Ny!!: Opphavsrett og Forsett · Se mer »

Forskrift

En forskrift er etter norsk rett et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer (i motsetning til et enkeltvedtak).

Ny!!: Opphavsrett og Forskrift · Se mer »

Fotografi

Denne artikkelen handler om fotografi generelt, både som bildeteknologi, kunstuttrykk og annet.

Ny!!: Opphavsrett og Fotografi · Se mer »

Fotografirett

Fotografirett er den eneretten en fotograf har til sine bilder.

Ny!!: Opphavsrett og Fotografirett · Se mer »

Frankrike

Frankrike (fransk: France), offisielt Republikken Frankrike (fransk: République française) er et land i Vest-Europa, i tillegg til en samling øyer og territorier i andre verdensdeler.

Ny!!: Opphavsrett og Frankrike · Se mer »

Grafikk

Grafikk er en fellesbetegnelse på alle reproduksjonsmåter av skrift og tegning.

Ny!!: Opphavsrett og Grafikk · Se mer »

Gramo

Gramo er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyå.

Ny!!: Opphavsrett og Gramo · Se mer »

Hans Gude

Hans Fredrik Gude (født 13. mars 1825 i Christiania, død 17. august 1903 i Berlin) var en norsk maler.

Ny!!: Opphavsrett og Hans Gude · Se mer »

Høyesterett

Colombias høyesterett Floridas høyesterett Iowas høyesterett En høyesterett er en domstol som dømmer i siste instans i et selvstendig rettssystem, som en stat, delstat eller lignende.

Ny!!: Opphavsrett og Høyesterett · Se mer »

House of Lords

Westminsterpalasset der overhusmedlemmene samles til møte, fotografert en gang mellom 1870 og 1885 House of Lords er overhuset i Det britiske parlamentet.

Ny!!: Opphavsrett og House of Lords · Se mer »

Ideelle rettigheter

De ideelle rettighetene (fransk droit moral) er de rettighetene av ikke-økonomisk art som tilfaller en opphavsmann.

Ny!!: Opphavsrett og Ideelle rettigheter · Se mer »

Immaterialrett

Immaterialrett, fra tysk, Immaterialgüterrecht, også kalt åndsrett, er et rettsområde som befatter seg med rettigheter av ikke-materiell og, i utgangspunktet, ikke-utelukkende art.

Ny!!: Opphavsrett og Immaterialrett · Se mer »

International Federation of the Phonographic Industry

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) er en global organisasjon som representerer platebransjen.

Ny!!: Opphavsrett og International Federation of the Phonographic Industry · Se mer »

Jean de La Fontaine

Jean de La Fontaine (8. juli 1621 – 13. april 1695) var den mest kjente franske forfatter av fabler og en av de mest leste franske poeter på 1600-tallet.

Ny!!: Opphavsrett og Jean de La Fontaine · Se mer »

Jon Bing

Jon Bing (født 30. april 1944 i Tønsberg, død 14. januar 2014) var en norsk forfatter, dr. juris og professor ved Senter for rettsinformatikk ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Ny!!: Opphavsrett og Jon Bing · Se mer »

Kart

Et verdenskart av Johannes Kepler Et kart er en generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog.

Ny!!: Opphavsrett og Kart · Se mer »

Kongressen (USA)

De forente staters Kongress (engelsk United States Congress) er USAs lovgivende nasjonalforsamling for de føderale styresmaktene og er et tokammersystem bestående av underhuset Representantenes hus og overhuset Senatet.

Ny!!: Opphavsrett og Kongressen (USA) · Se mer »

Kopinor

Kopinor er en norsk organisasjon for skribenter, utgivere og andre rettighetshavere til tekster, illustrasjoner og annet stoff som har blitt utgitt i forskjellige publikasjoner.

Ny!!: Opphavsrett og Kopinor · Se mer »

Kripos

Hovedkvarteret til Kripos ligger på Bryn i Oslo. Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Kripos) er en nasjonal politietat under Justis- og politidepartementet.

Ny!!: Opphavsrett og Kripos · Se mer »

Kulturdepartementet (Norge)

Alejandro Decap Kulturdepartementet (forkortet KUD) er et norsk departement for norsk kulturpolitikk.

Ny!!: Opphavsrett og Kulturdepartementet (Norge) · Se mer »

Kunst

Kunst (tysk for «kunnen») kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser.

Ny!!: Opphavsrett og Kunst · Se mer »

Kunsthåndverk

Kunsthåndverk eller kunsthandverk er et håndverk der utøveren lager bruksting som har en kunstnerisk form.

Ny!!: Opphavsrett og Kunsthåndverk · Se mer »

Lawrence Lessig

Lawrence Lessig (født 3. juni 1961) er en amerikansk akademiker.

Ny!!: Opphavsrett og Lawrence Lessig · Se mer »

Leksikon

Brockhaus Konversations-Lexikon, 1902 Leksikon (fra gresk λεξικόν, ‘ordsamling’), flertall leksikon el.

Ny!!: Opphavsrett og Leksikon · Se mer »

LINO

Forvaltningsorganisasjonen LINO var en frittstående opphavsrettsorganisasjon for norske skribenter som ble stiftet i 1996, avviklet 2009.

Ny!!: Opphavsrett og LINO · Se mer »

Litteratur

Litteratur er skrifter som tradisjonelt har blitt samlet i trykte bøker, men i moderne tid også på digitale medier og Internett. Litteratur betraktes som viktig for et samfunn og en av de fremste prisene er Nobelprisen i litteratur, her fra utdelingen i Stockholm, 2008 Litteratur (fra latin «skrift, skriftlig framstilling» av littera, det vil si «bokstav») er et begrep som omfatter et bredt spekter av menneskelige ytringer.

Ny!!: Opphavsrett og Litteratur · Se mer »

London

London er hovedstaden i England og Storbritannia.

Ny!!: Opphavsrett og London · Se mer »

Malerkunst

Leonardo da Vincis mystiske Mona Lisa fra rundt 1505 er kanskje verdens mest kjente maleri. Malerkunst eller maleri er en kunstnerisk uttrykksform som består i å lage bilder ved hjelp av farger på forskjellige slags flater.

Ny!!: Opphavsrett og Malerkunst · Se mer »

Medvirkning

Medvirkning kan vise til.

Ny!!: Opphavsrett og Medvirkning · Se mer »

Moral

Å ha en moral innbærer at de normer, verdier og holdninger man praktiserer er akseptert og innehar en objektiv gyldighet (det at noe er gjeldende eller gangbart).

Ny!!: Opphavsrett og Moral · Se mer »

Musikk

Musikk kan være mer enn ren musikalsk nytelse, også livskunst. Musikk for store anledninger, stadionrock. Anoushka Shankar på det indiske musikkinstrumentet sitar. Musikk (gresk: μουσική, musike (tekhne), «(kunsten til) musene») er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid.

Ny!!: Opphavsrett og Musikk · Se mer »

Norge

Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

Ny!!: Opphavsrett og Norge · Se mer »

Norsk Retstidende

Norsk Retstidende var en juridisk publikasjon som frem til og med 2015 ble utgitt av Den Norske Advokatforening og inneholdt de aller fleste dommer fra Norges Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg.

Ny!!: Opphavsrett og Norsk Retstidende · Se mer »

Norwaco

Norwaco er en norsk organisasjon, etablert 17. november 1983, som ivaretar medlemsorganisasjonenes opphavsrettslige interesser, og forvalter avtaler der organisasjonene har sammenfallende interesser.

Ny!!: Opphavsrett og Norwaco · Se mer »

NUUG

NUUG (Norwegian Unix User Group) er en ikke-kommersiell forening som arbeider for utbredelse av UNIX-liknende systemer, fri programvare og åpne standarder i Norge.

Ny!!: Opphavsrett og NUUG · Se mer »

Offentlig eiendom

Offentlig eiendom er et begrep som brukes om eiendom som eies av offentlige etater, slik som departementer, statlige organer, fylkeskommuner og kommuner.

Ny!!: Opphavsrett og Offentlig eiendom · Se mer »

Oppreisning

Oppreisning er et juridisk begrep som har to distinkte betydninger.

Ny!!: Opphavsrett og Oppreisning · Se mer »

Oversettelse

Rosettasteinen er et tidlig eksempel på samme tekst på tre forskjellige språk. Å oversette betyr å tolke eller gjengi meningen i en tekst eller et utsagn på et annet språk, som regel skriftlig.

Ny!!: Opphavsrett og Oversettelse · Se mer »

Patent

Et patent gir innsyn i konkrete løsninger på et teknisk problem, samtidig som det beskytter mot at konkurrenter produserer og selger produkter der løsningen er benyttet.

Ny!!: Opphavsrett og Patent · Se mer »

Piratkopiering

En gateselger med ulovlig kopierte cd-plater. Piratkopiering er kopiering av åndsverk uten tillatelse fra opphavsrettshaveren.

Ny!!: Opphavsrett og Piratkopiering · Se mer »

Plagiat

Plagiat (fra senlatin: plagium, som opprinnelig betegnet «tyveri av mennesker» eller «menneskerov») er urettvis imitasjon, etterligning eller kopiering av et åndsverk som hevdes og fremstilles, enten i sin helhet eller deler av, som noe man har skapt selv; litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk tyveri.

Ny!!: Opphavsrett og Plagiat · Se mer »

Poesi

Poesi er den formen av skjønnlitteraturen som omfatter dikt og diktekunst, det vil si diktning i bundet form, særlig på vers.

Ny!!: Opphavsrett og Poesi · Se mer »

Prejudikat

Uttrykket prejudikat kommer av latin, og betyr tidligere (pre) dom (judikat).

Ny!!: Opphavsrett og Prejudikat · Se mer »

Rettskildefaktor

En rettskildefaktor er en argumentkilde som brukes for å kunne løse rettslige problemstilling,som å finne fram til hva som er innholdet i en rettsregel, eller å løse en tvist mellom parter som er uenige.

Ny!!: Opphavsrett og Rettskildefaktor · Se mer »

Rettsregel

Rettsregel er en norm som regulerer forhold mellom borgerne i et samfunn, mellom borgerne og det offentlig eller mellom styresmaktene.

Ny!!: Opphavsrett og Rettsregel · Se mer »

Sitat

Sitat er et litterært eller kunstnerisk fragment, større eller mindre, som gjengis fra en annen kilde.

Ny!!: Opphavsrett og Sitat · Se mer »

Sitatrett

Sitatretten er en avgrensning av opphavsretten, som gir rett til å sitere fra et verk som er opphavsrettslig beskyttet, uten å innhente samtykke fra rettighetshaver først.

Ny!!: Opphavsrett og Sitatrett · Se mer »

Skandinavia

Skandinavia er en geografisk, historisk, kulturell og språklig region som består av Danmark, Norge og Sverige.

Ny!!: Opphavsrett og Skandinavia · Se mer »

Skjønn

Skjønn brukes på norsk om flere begreper.

Ny!!: Opphavsrett og Skjønn · Se mer »

Skottland

Skottland (engelsk/skotsk: Scotland, skotsk gælisk: Alba) er en selvstyrt region i det nordvestlige Europa og en av de fire delene som utgjør Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.

Ny!!: Opphavsrett og Skottland · Se mer »

Skulptur

Michelangelos David er en av verdens mest kjente skulpturer. En skulptur (av latin sculpere, «hugge ut») er et tredimensjonalt kunstverk av enhver type.

Ny!!: Opphavsrett og Skulptur · Se mer »

Spania

Spania (spansk: España), offisielt Kongeriket Spania (spansk: Reino de España) er et land på Den iberiske halvøy i Sør-Europa.

Ny!!: Opphavsrett og Spania · Se mer »

Storbritannia

Storbritannia (Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland), offisielt United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, er en stat i Vest-Europa.

Ny!!: Opphavsrett og Storbritannia · Se mer »

Stortinget

Stortinget er Norges nasjonalforsamling.

Ny!!: Opphavsrett og Stortinget · Se mer »

Straff

Frihetsberøvelse og fengselsstraff har vært praktisert svært lenge og i nesten alle samfunn. Bildet viser en zindan, et tradisjonelt sentralasiatisk fengsel i begynnelsen av 1900-tallet. Fotografiet er for øvrig et av verdens første fargefotografier, tatt av russeren Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii en gang mellom 1909 og 1915. Straff er en negativ reaksjonsform på uønsket oppførsel eller handling, og kan ta mange former.

Ny!!: Opphavsrett og Straff · Se mer »

Sverige

Sverige (svensk: Sverige), offisielt Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av Den skandinaviske halvøy.

Ny!!: Opphavsrett og Sverige · Se mer »

Tegnekunst

tyske tegneren Christian Wilhelm Allers fra 1894. Tegnekunst eller tegning er en type billedkunst der bildet lages ved frihåndstegning.

Ny!!: Opphavsrett og Tegnekunst · Se mer »

Teologi

Teologi var fram til 1700-tallet stort sett beskrevet som læren om Gud.

Ny!!: Opphavsrett og Teologi · Se mer »

TONO

TONO forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.

Ny!!: Opphavsrett og TONO · Se mer »

Traktat

Brest i Hviterussland. Traktat er en folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater.

Ny!!: Opphavsrett og Traktat · Se mer »

Tvangslisens

En tvangslisens pålegger innehaveren av et patent, opphavsrett eller andre eneretter å godta andre markedsaktørers bruk av patenthavers patenterte oppfinnelse.

Ny!!: Opphavsrett og Tvangslisens · Se mer »

Tyskland

Tyskland (tysk: Deutschland), offisielt Forbundsrepublikken Tyskland (tysk: Bundesrepublik Deutschland), er et land i Sentral-Europa.

Ny!!: Opphavsrett og Tyskland · Se mer »

Uaktsomhet

Uaktsomhet er en form for skyld som innebærer at man har opptrådt i strid med det en alminnelig fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon.

Ny!!: Opphavsrett og Uaktsomhet · Se mer »

USA

USA, offisielt Amerikas forente stater (engelsk: United States of America), De forente stater (engelsk: The United States) eller Sambandsstatene, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.

Ny!!: Opphavsrett og USA · Se mer »

USAs grunnlov

USAs grunnlov er den overordnede lov i Amerikas forente stater.

Ny!!: Opphavsrett og USAs grunnlov · Se mer »

Verkshøyde

Verkshøyde er et begrep innenfor opphavsretten som setter en nedre grense for hva det er mulig å oppnå etterligningsbeskyttelse for.

Ny!!: Opphavsrett og Verkshøyde · Se mer »

Vitenskap

Vitenskap er et systematisk foretak som gjennom kritisk undersøkelse organiserer kunnskap og metoder, og inneholder et sett med prinsipper og kriterier for hvordan både metoder og observasjoner skal forstås.

Ny!!: Opphavsrett og Vitenskap · Se mer »

William Caxton

William Caxton (født ca. 1415–1422, død ca. mars 1492) var en engelsk handelsmann, diplomat, forfatter og trykker.

Ny!!: Opphavsrett og William Caxton · Se mer »

12. mai

12.

Ny!!: Opphavsrett og 12. mai · Se mer »

1476

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1476 · Se mer »

1530

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1530 · Se mer »

1538

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1538 · Se mer »

1557

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1557 · Se mer »

1688

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1688 · Se mer »

1695

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1695 · Se mer »

1774

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1774 · Se mer »

1777

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1777 · Se mer »

1790

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1790 · Se mer »

1831

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1831 · Se mer »

1886

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1886 · Se mer »

1903

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1903 · Se mer »

1904

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1904 · Se mer »

1909

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Opphavsrett og 1909 · Se mer »

1928

1928 (MCMXXVIII) i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en søndag.

Ny!!: Opphavsrett og 1928 · Se mer »

1961

1961 (MCMLXI) i den gregorianske kalenderen var et år uten skuddag som begynte på en søndag.

Ny!!: Opphavsrett og 1961 · Se mer »

1962

1962 (MCMLXII) i den gregorianske kalenderen var et år uten skuddag som begynte på en mandag.

Ny!!: Opphavsrett og 1962 · Se mer »

1989

1989 (MCMLXXXIX) i den gregorianske kalenderen var et år uten skuddag som begynte på en søndag.

Ny!!: Opphavsrett og 1989 · Se mer »

1998

1998 (MCMXCVIII) i den gregorianske kalenderen var et år uten skuddag som begynte på en torsdag.

Ny!!: Opphavsrett og 1998 · Se mer »

2013

2013 (MMXIII) i den gregorianske kalender var et år uten skuddag som begynte på en tirsdag.

Ny!!: Opphavsrett og 2013 · Se mer »

Omdirigeringer her:

(c), Copyright, Fellesverk, Kopirett, Kopirettigheter, Samleverk, Sammensatte verk, Vernetid.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »