Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Vektor (matematikk)

Index Vektor (matematikk)

En vektor kan i matematikk referere til en av de tre følgende relaterte objektene.

29 relasjoner: Affint rom, Akselerasjon, Basis (matematikk), Cauchy–Schwarz’ ulikhet, Determinant, Ekvivalensrelasjon, Euklidsk rom, Fart, Geometri, Hastighet, Impuls (fysikk), Indreprodukt, Klassisk mekanikk, Kraft, Kvantemekanikk, Lineær algebra, Linjestykke, Magnetfelt, Matematikk, Matrise, Norm (matematikk), Origo, Parallellepiped, Relativitetsteorien, Skalar, Tilde, Tyngdeakselerasjon, Vektorprodukt, Vektorrom.

Affint rom

Hvert punkt i det affine rommet er forbundet med et annet punkt ved en vektor. Et affint rom i matematikken er en utvidelse av et vektorrom hvor punkter og vektorer er mer uavhengige av hverandre.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Affint rom · Se mer »

Akselerasjon

Akselerasjon er i fysikken endringen av hastigheten til et legeme med hensyn på tiden.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Akselerasjon · Se mer »

Basis (matematikk)

En basis for et rom i matematikk er en mengde objekter som kan brukes til å generere alle objekter i rommet.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Basis (matematikk) · Se mer »

Cauchy–Schwarz’ ulikhet

Cauchy–Schwarz’ ulikhet er en av de viktigste ulikhetene i lineær algebra.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Cauchy–Schwarz’ ulikhet · Se mer »

Determinant

Determinanten til en kvadratisk matrise er et reelt eller komplekst tall entydig bestemt av elementene i matrisen.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Determinant · Se mer »

Ekvivalensrelasjon

En ekvivalensrelasjon er i matematikk en binær relasjon som er symmetrisk, refleksiv og transitiv.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Ekvivalensrelasjon · Se mer »

Euklidsk rom

Ethvert punkt i et tredimensjonalt euklidsk rom kan uttrykes ved tre koordinater. Et euklidsk rom eller et kartesisk rom er i matematikk et reelt endeligdimensjonalt vektorrom der det er definert et såkalt euklidsk indreprodukt og en tilhørende norm.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Euklidsk rom · Se mer »

Fart

Fart er en størrelse som beskriver hvor langt en gjenstand beveger seg i løpet av en bestemt tidsenhet.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Fart · Se mer »

Geometri

Geometri (gresk γεωμετρία; geo.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Geometri · Se mer »

Hastighet

Hastighet er i fysikk definert som endring av posisjon per tid og det vil si at «hastighet» bekriver både «fart» og «retning» selv om «hastighet» normalt tillegges samme betydning som «fart » i dagligtalen.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Hastighet · Se mer »

Impuls (fysikk)

Impuls er et begrep i klassisk mekanikk som kan ha to meninger.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Impuls (fysikk) · Se mer »

Indreprodukt

Indreproduktet av to vektorer '''A''' og '''B''' i et euklidsk rom er projeksjon av den ene på den andre multiplisert med lengden av denne. Et indreprodukt (eller skalarprodukt eller prikkprodukt) er en funksjon som avbilder to vektorer i et vektorrom inn på en skalar.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Indreprodukt · Se mer »

Klassisk mekanikk

Diagram over viser en satellitt som går i bane rundt jorden, akselerasjons pilen viser rettningen av kraftsummen på satellitten Mekanikken er den delen av fysikken som befatter seg med deformasjon eller bevegelse (eller manglende bevegelse) av materie ved påvirkning av krefter.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Klassisk mekanikk · Se mer »

Kraft

Krefter beskrives også som et dytt eller drag på et legeme. De kan skyldes fenomener som gravitasjon, magnetisme, eller andre fenomener som kan føre til at et legeme for eksempel akselerere eller deformeres. I fysikken er en kraft enhver interaksjon som forsøker å endre bevegelsen eller formen til et legeme, om det ikke er andre krefter som motvirker dette.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Kraft · Se mer »

Kvantemekanikk

Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Kvantemekanikk · Se mer »

Lineær algebra

Lineær algebra er den delen av matematikken som omhandler vektorer og vektorrom, samt lineære transformasjoner.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Lineær algebra · Se mer »

Linjestykke

Linjestykket ''b''.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Linjestykke · Se mer »

Magnetfelt

Feltlinjer for magnetfeltene '''B''' og '''H''' skapt av en magnet med magnetisering '''M'''. Et magnetisk felt er et vektorfelt som er skapt av elektriske strømmer eller magneter som karakteriseres ved en magnetisering.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Magnetfelt · Se mer »

Matematikk

Euklid blir av mange regnet som geometriens far, her i et maleri av Rafael. Matematikken har sitt utgangspunkt i undersøkelsen av figurer og regning med tall, og den har utviklet seg videre gjennom bruken av abstrahering og logiske slutninger.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Matematikk · Se mer »

Matrise

''n'' × ''m''-matrise med elementer a_ij En matrise i matematikk er et rektangulært sett av elementer ordnet i rader og kolonner.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Matrise · Se mer »

Norm (matematikk)

En norm er i matematikk en funksjon som tilordner en lengde til enhver vektor i et vektorrom.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Norm (matematikk) · Se mer »

Origo

Origo i et todimensjonalt kartesisk koordinatsystem Origo i matematikk, er punktet i et koordinatsystem der alle koordinatene er null, eller også punktet der aksene i koordinatsystemet skjærer hverandre.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Origo · Se mer »

Parallellepiped

right Et parallellepiped er en lukket tre-dimensjonal geometrisk figur bestående av seks flate sider, hvor to og to sider er parvis parallelle.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Parallellepiped · Se mer »

Relativitetsteorien

Todimensjonal projeksjon av en tredimensjonal analogi av krummingen av romtiden som beskrevet i den generelle relativitetsteorien. Innen fysikken benyttes relativitetsteorien for å beskrive hvordan naturen oppfører seg ved ekstreme hastigheter eller gravitasjonsfelt.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Relativitetsteorien · Se mer »

Skalar

En skalar er et matematisk objekt som kun har størrelse, men ikke retning.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Skalar · Se mer »

Tilde

Tilde (~) er et diakritisk tegn som har mange bruksområder.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Tilde · Se mer »

Tyngdeakselerasjon

Tyngdeakselerasjon er svært merkbar ved hopp i fallskjerm. Tyngdeakselerasjonen (symbol: g) er den akselerasjonen et legeme i fritt fall har når det er i tyngdefeltet, vanligvis jordens tyngdefelt.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Tyngdeakselerasjon · Se mer »

Vektorprodukt

Parallellogrammets areal gir storleiken av '''a'''×'''b''' Vektorprodukt eller kryssprodukt er en binær operasjon på to tredimensjonale vektorer på som resulterer i en ny vektor som står vinkelrett på de to opprinnelige.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Vektorprodukt · Se mer »

Vektorrom

Et vektorrom eller et lineært rom er i matematikk en struktur med en mengde av elementer kalt vektorer og en tilhørende mengde av skalarer, sammen med operasjoner som gjør at vektorene kan skaleres og adderes.

Ny!!: Vektor (matematikk) og Vektorrom · Se mer »

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »